Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad på bostäder i Skåne län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 188 st.

Ombyggnad av äldreboende i Örkelljunga
Avser ombyggnad av vårdboendet Södergården i Örkelljunga. BTA ca 6000 kvm. Totalentreprenad med partnering.
Stambyte och badrumsrenovering i Malmö. et 7
Avser stambyten och badrumsrenovering av 412 lägenheter vid Augustenborg. kv Framtiden -210 lägenheter kv: Våren 2 - 212 lägenheter.
Påbyggnad av flerbostadshus i Malmö
Avser påbyggnad av 42 bostadsrättslägenheter i 7-9 plan som byggs på befintlig huskropp från plan 5. Uppe på husets tak kommer det att finnas penthouse med villakänsla och 3,7 meter i takhöjd. Det ingår även en privat takterrass som är stor som en etta på 33 kvadratmeter, där allt från bubbelbad till stor grill får plats. De flesta lägenheterna har en takhöjd på 2,7 meter.
Ombyggnad samt renovering av flerbostadshus i Förslöv, Båstad
Projektet omfattar ombyggnad och renovering av 6 st befintliga hus med totalt 60 lägenheter samt nybyggnad av komplementbyggnader. Adress: Sandbäcksvägen 2 B-G samt 4 B-G Båstads kommun.
Renovering av flerbostadshus i Höganäs
Avser in- och utvändig renovering av flerbostadshus med 175 lägenheter. Renoveringen omfattar bl.a Omläggning av tak Nödvändig renovering av fasader inkl nya fönster och dörrar. Stamrenovering inkl nya badrum. Nytt eller uppgradering av bef ventilationssystem. Tilläggsisolering av vindar. Nödvändig enovering av elanläggning. Renovering av tvättstugor och källarutrymmen. Upprustning av utemiljö inkl komplementbyggnader. yta: 9800 boa.
Ombyggnad till bostäder i Malmö
Tanken är att omvandla det gamla sjukhusområdet till ett område med blandad bebyggelse. Projektet avser ombyggnad av sjukhuslokaler till 55 lägenheter i 1 huskropp i 2 plan + källare med förråd.
Om- och tillbyggnad av äldreboende i Klippan
Avser totalrenovering av 25 vårdplatser på äldreboende samt nybyggnad av 15 vårdbostäder fördelade på två tillbyggnader. I uppdraget ingår även renovering av övriga utrymmen på vårdboendet samt fönster- och takbyte.
Till- och ombyggnad av flerbostadshus i Lund
Planer finns tillbyggnad av flerbostadshus med bostadslägenheter samt ombyggnad av gårdshus till bostadslägenheter.
Ombyggnad av bostäder i Malmö
Planer finns för att omvandla det gamla sjukhusområdet till ett område med blandad bebyggelse. Avser ombyggnad av 13 lägenheter + 8 st boenderum samt gemensamhetslokal.
Ombyggnad för bostäder i centrala Lund
Avser ombyggnad till 24 st bostadrätter av den fastighet som på 1800-talet uppfördes av Lunds Universitet som ett kemiskt laboratorium. Byggnaden är belägen i centrala delen av Lund, inom den så kallade ”Kulturkvadranten”, ett stenkast från Mårtenstorget och med Lundagård.
Nybyggnad av LSS-gruppboende (autism) i Åhus.
Avser nybyggnad av LSS-boende för autism i Åhus, 6 stycken platser.
Ombyggnad av lokaler till bostäder i Malmö
Avser ombyggnad av fastigheten Hyllie 9:5 till 70-tal bostäder samt samhällsservice i bottenplan.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kristianstad, etapp 2
Avser ombyggnad av flerbostadshus i Kristianstad. Projektet består totalt av 9 st 3-vånings flerbostadshus och ombyggnaden av fastigheterna kommer att delas upp i 3 etapper. Uppdraget omfattar bl.a. byte av tak, rivning av skorstenar, uppförande av nya fläktrum, relining alternativt nydragning av avloppssystem inom källarplan, nya anslutningar för dränering i mark och installation av nytt passage- och porttelefonsystem.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kristianstad, etapp 3
Avser ombyggnad av flerbostadshus i Kristianstad. Projektet består totalt av 9 st 3-vånings flerbostadshus och ombyggnaden av fastigheterna kommer att delas upp i 3 etapper. Uppdraget omfattar bl.a. byte av tak, rivning av skorstenar, uppförande av nya fläktrum, relining alternativt nydragning av avloppssystem inom källarplan, nya anslutningar för dränering i mark och installation av nytt passage- och porttelefonsystem.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kristianstad, etapp 1
Avser ombyggnad av flerbostadshus i Kristianstad. Projektet består totalt av 9 st 3-vånings flerbostadshus och ombyggnaden av fastigheterna kommer att delas upp i 3 st etapper. Uppdraget omfattar bl.a. byte av tak, rivning av skorstenar, uppförande av nya fläktrum, relining alternativt nydragning av avloppssystem inom källarplan, nya anslutningar för dränering i mark och installation av nytt passage- och porttelefonsystem.
Ombyggnad av LSS-boende, Lund.
Ombyggnad av LSS-boende, ca 700 kvm.
Ombyggnad från äldreboende till lägenheter i Malmö
Projektet avser ombyggnad av äldreboende till flerbostadshus med 30 lägenheter samt inredande av ytterligare bostäder 4 lägenheter i källarplanet. I projektet ingår även fasadändring, byte av fönster och byte av kulör, ändring av ventilation och vatten- och avlopp.
Ombyggnad till lägenheter i Malmö
Upphandlingen av paket 10 avser två entreprenader. Entreprenad 1 – Mellanheden Entreprenad 2 – Pildammsstaden Avser ombyggnad av lokaler, och delning av befintliga lägenheter till mindre lägenheter i två olika förvaltningsområden. Entrepprenad 1: Mellanheden - Dammfri 2 - Adress -Köpenhamnsvägen 8 – de befintliga lägenheterna i vån 5 ,6 och vån 8 delas till två små lägenheter vardera. - Nyborg 21 - Adress - Korsörvägen 23 lokal byggs om till en lägenhet. - Trumpeten 2-Adress Bellevuevägen 3D källarlokal byggs om till fyra lägenheter. Entreprenad 2-Pildammsstaden - Örsholm 4 – Adress- Tuborgsgatan 3 lokal byggs om till tre lägenheter. Färdigställande senast 21-10-09 för Pildammstaden och 2021-12-01 för Mellanheden.
Ombyggnad till ungdomslägenheter m.m. lägenheter i Malmö
Projektet avser ombyggnad av vindslägenheter till 10 ungdomslägenheter samt ombyggnad av lokaler till 3 st studentlägenheter, ombyggnad av korridorer och utrymmen m.m. I projektet ingår även fönsterbyte samt omputsning av fasader. Objektets läge: Slöjdgatan /Nilolajgatan 18 i Malmö.
Ombyggnad av flerbostadshus i Malmö
Inredande av ytterligare bostad (27 st lägenheter), fasadändring (utökade fönster, nya fönster och fönsterdörrar, nya takluckor och takfönster, takbryggor och väggstegar) samt anordnande av parkering.
Ombyggnad av flerbostadshus i Trelleborg
Avser ombyggnad av 2 st Q-märkta ekonomibyggnader till 11 styck lägenheter.
Ombyggnad av pensionärsbostad i Trelleborg
Avser ombyggnad av trygghetsboende, 47 lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Tollarp, Kristianstad
Avser ombyggnad till flerfamiljsboende i det fd. sparbankshuset i Tollarp. Fastigheten är centralt placerad i Tollarp vid Tollarps storgata, och omfattar 1750 kvm.
Ombyggnad av flerbostadshus i Malmö
Avser ombyggnad av flerbostadshus som omfattar, bl.a installationsarbeten, stambyten, takarbeten m.m. Omfattar tre sammanbyggda huskroppar. Omfattar även fastgheten Kockum 22, Rörsjögatan 18.
Ombyggnad av hotell till bostäder i Kävlinge
Planer finns för ombyggnad av hotell till bostäder samt miljöhus.
Ombyggnad av vind till bostäder i Malmö
Projektet avser fortsatt ombyggnad av vindar i 3 huskroppar (på plan 14) till ca 13 lägenheter. Yta: ca 35 m2/lgh. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ramavtal avseende stambyte med badrumsrenovering, Trelleborg
Ramavtal omfattar huvudsakligen av stambyte av tappvattenledningarna och spillvattenledningarna samt ombyggnad av badrum.
Ramavtal avseende byggservice, Trelleborg
Byggservice avseende mindre ny-,om- och tillbyggnadsarbete. Möjlighet till förläggning 1+1+1
Ombyggnad av vindar till bostäder på Katrinelund i flerbostadshus i Malmö
Avser ombyggnad av vindar till totalt tolv stycken ungdomslägenheter. - Kv. Katrinelund 15: 1 st. lgh. Östra farmvägen 6. - Kv. Katrinelund 16: 2 st. lgh. Katrinelundsgatan 4. - Kv. Katrinelund 17: 3 st. lgh. Katrinelundsgatan 6A och 6B. - Kv. Katrinelund 18: 2 st. lgh. Katrinelundsgatan 18 A.B
Ombyggnad av lokaler till bostäder i flerbostadshus i Malmö
Avser ombyggnad av lokaler till 14 lägenheter.
Ombyggnad av vind till bostäder i Malmö
Inredning av vind samt fasadändring (nya takkupor).
Ombyggnad av lokaler till bostäder i Augustenborg i Malmö
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Projektet avser ombyggnad av lokaler till 9 lägenheter. Kv. Sommaren 2, Särla 2 samt Våren 2 i Augustenborg i Malmö. Sommaren 2: 1 st. lgh. Augustenborgsgatan 23 Särla 2: 4 st. lgh. Lantmannagatan 66 Våren 2: 4 st. lgh. Augustenborgsgatan 20
Ombyggnad av lokaler till lägenheter i Malmö
Projektet avser ombyggnad av tre lokaler till 11 lägenheter. Paket 8 A omfattar : Återbostadisering en lägenhet. Kv. Mellanbäck 1 , Sörbäcksgatan 49. Återbostadisering fyra lägenheter . Kv, Norrbäck 3, Norrbäcksgatan 26-28 Paket 8 B omfattar ; Ombyggnad av källarlokal till sex lägenheter. Kv,Mellanbäck 1, Sörbäcksgatan 49.
Ombyggnad av flerbostadshus i Malmö
Projektet avser återbostadisering, ombyggnad av tvättstugor och ombyggnad av mangelrum till lägenheter. Entreprenad 1: Ombyggnad av tvättstugor till fyra lägenheter och fyra nya tvättstugor på von Rosens väg 1, 21, 23 samt 25. Entreprenad 2: Återbostadisering på von Rosens väg 15–17. Entreprenad 3 Ombyggnad av mangelrum till lägenhet i flerbostadshus, tre lägenheter och tre nya tvättstugor på Hårdsväg 48, 50 och 58.
Ombyggnad av lokaler till bostäder i Malmö
Avser ombyggnad av källarlokaler till totalt tio lägenheter på Kv. Seved 1 och Seved 2 i Malmö. Kv. Seved 1: - Sevedsgatan 14, 3 st. lgh. Kv. Seved 2: - Sevedsgatan 12, 1 st. lgh + - Rasmusgatan 2, 6 st. lgh.
Ombyggnad av vindar till bostäder i Malmö
Projektet avser ombyggnad av vindar till fjorton stycken nya ungdomslägenheter i Malmö. Ombyggnad av vind till tio lägenheter på Sofiagatan 10, Kv. Fritz 1. Ombyggnad av vind till fyra lägenheter på Sofiagatan 4, Kv. Fritz 4.
Ombyggnad av gruppboende till hyreslägenheter i Svedala
Projektet avser ombyggnad av gruppboende till hyreslägenheter med tillhörande markarbeten. I projektet ingår även nybyggnad av ett förråd. Bruttoarea (BTA) ca 600 m2 Markplanerad area ca 600 m2
Tillbyggnad av flerbostadshus i Ängelholm, etapp 2
Projektet avser tillbyggnad av flerbostadshus med 4 lägenheter i suterrängplan + 3 plan.
Ombyggnad av vind till bostäder i Helsingborg
Planer finns för inredning av vindar till bostäder. Objektets läge: Fredagsgatan 14 och 16.
Ombyggnad av flerbostadshus i Eslöv
Ombyggnad magasin till bostäder, avser ca 18 lägenheter.
Ombyggnad av hotell till bostäder i Helsingborg
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Projektet avser ombyggnad från hotell till bostäder.
Ombyggnad av lokaler till lägenheter i Malmö
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. avser ombyggnad av källarlokaler till 9 lägenheter. Avser Holma 2, Vattenkannan 2 och Vattenkannan Objektets adress: 1- Två lägenheter - Adress; Påskliljegatan 13 2- Tre lägenheter - Adress; Hyacintgatan 62 3- Fyra lägenheter- Adress; Hyacintgatan 66
Ombyggnad av vindsvåning till ungdomsbostäder i Malmö
Avser ombyggnad av vind till tretton stycken ungdomslägenheter på Möllevångsgatan 49, Kv. Länken 1, och Möllevångsgatan 51, Kv. Länken 2 i Malmö. I projektet ingår även nya takfönster.
Stambyte och ombyggnad av kasern i Södra Sandby, Lunds kommun
Avser ombyggnad av duschrum samt stambyte i delar av byggnaden.
Om och tillbyggnad av vårdboende i Helsingborg
Avser ombyggnation av äldreboende och omfattas av installation av hiss, fönsterbyte samt nytt luftaggregat plan 3 samt tillbyggnad av förråd med ny lastkaj.
Ombyggnad av vind till lägenheter i Malmö
Avser ombyggnad av vindsvåning till 9 lägenheter, fasadändring, nya takkupor och takfönster samt parkering. 3 st. lgh. på Sevedsgatan 4 6 st. lgh. på Ystadvägen 30 & 32
Ombyggnad av vindsvåning till ungdomsbostäder i Malmö
Avser ombyggnad av vindsvåning till 7 lägenheter.
Ombyggnad av vindsvåning till ungdomsbostäder i Malmö
Avser ombyggnad av vind till elva stycken ungdomslägenheter på Möllevångsgatan 43/Ängelholmsgatan 8, Kv. Lodet 1, och Möllevångsgatan 45, Kv. Lodet 2 i Malmö. I projektet ingår även nya takfönster och takkupa.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lund
Planer finns för ändrad användning av restaurang och konferenslokal till ca 12 lägenheter.
Ombyggnad av lokal till lägenheter i Malmö
Projektet avser ombyggnad och återbostadisering av lokaler till sex lägenheter. Objektets läge: Von Rosens väg 70, 72, 74.
Ombyggnad av flerbostadshus i Örkelljunga
Projektet avser ombyggnad av 4 lägenheter samt ombyggnad av lokal till 2 lägenheter. I projektet ingår även renovering av flerbostadshus.
Inredning av lägenheter i flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov för inredande av ytterligare fem lägenheter samt fasadändring.
Ombyggnad av vind i Malmö
Avser ändring av vind till 6 studentlägenheter. Total BTA mellan 300-500 kvm.
Ombyggnad av flerbostadshus, Staffanstorp.
Ombyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad till studentlägenhet i Lund
Planer finns för inredande av ytterligare bostad i flerbostadshus, 4 st studentlägenheter.
Ramavtal avseende brandkonsult/brandprojektör, Helsingborg
Ramavtal avseende brandkonsult/brandprojektör för genomförande av olika bygg-, anläggnings- och förvaltningsprojekt. Avtalstid 2021-06-01 - 2023-05-31 med möjlighet till 1 + 1 års förlängning.
Rivning av byggnader m,m Kristianstads kommun
På denna fastighet är det en byggnad med flera olika typer av huskroppar som ska rivas. Rivningen omfattar komplett rivning, omhändertagande och borttransport av rivningsmassorna samt omhändertagande och borttransport av allt som är byggt eller anlagt inom arbetsområdet såsom markbeläggningar, nätstängsel, buskar & träd, stensättningar och dylikt.
Ombyggnad av flerbostadshus i Vellinge
Planer finns för balkongrenovering, samt spoling av stammar m.m
Ombyggnad av vind till lägenheter i Malmö
Projektet avser inredning av vind till 4 lägenheter. Yta: 35 m2/lägenhet.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lund
Avser ombyggnad av värmecentral det objektet är benämnt Grödan och utgörs av 143 lägenheter och 2 lokaler fördelade på fyra fastigheter i fyra våningar med gatuadress Kobjersvägen 10A-D, Klövervägen 3A-C, Luzernvägen1A-E och Slåttervägen 2A-B. Fastigheterna är uppförda på 1950-talet.
Ombyggnad av flerbostadshus, Lund
Avser ombyggnad av larmcentral i flerbostadshus.
Ombyggnad av vind till ungdomsbostäder i Malmö
Avser ombyggnad av vindar till tre stycken ungdomslägenheter i Malmö. Ombyggnad av vind till 1 st. lgh. på Erik Dahlbergsgatan 10, Kv. Haren 8. Ombyggnad av vind till 2 st. lgh. på Kristianstadsgatan 22, Kv. Länken 4.
Ombyggnad av skola till bostäder i Hässelholm
Detaljplanens syfte är att möjliggöra för blandade användningar i området. Ett annat syfte med detaljplanen är att ny bebyggelse anpassas till befintlig, att införa mer grönska i området och att göra det möjligt för ett sammanhållet gång- och cykelstråk.
Renovering och mindre tillbyggnad flerbostadshus, Eslöv
Taget ur investeringsbudget 2021-2024
Ombyggnad av lokaler till lägenheter i Malmö
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Projektet avser ombyggnad av lokaler till totalt fyra nya lägenheter på Nydala och Gullviksborg i Malmö. Kv. Adjunkten 1: Ombyggnad till 1 st. lägenhet, Eriksfältsgatan 67. Kv. Gymnasisten 3: Ombyggnad till 1 st. lägenhet, Gymnasistgatan 21A. Kv. Jämtland 9: Ombyggnad till 2 st. lägenheter, Finlandsgatan 20E.
Ramavtal gällande låssmedstjänster till Polismyndigheten, Polisregion Syd
Ramavtal avseende låssmedstjänster till Polisregion Syd. Skåne län, Kalmar län, Blekinge län, Kronobergs län Avtalstid 2021-09-01 - 2023-08-31 med möjlighet till 1 + 1 års förlängning.
Ombyggnad och delning av lägenheter i Malmö
Avser ombyggnad av en lägenhet till två lägenheter påk kv. Delsjön 1 på Delsjögatan 12 samt ombyggnad av en lägenhet till två lägenheter på kv. Sillhajen 1 på Hammars parkväg 21 i Malmö.
Ramavtal avseende tekniska konsulttjänster inom Svalövs kommun
Avser ramavtal gällande tekniska konsulttjänster avseende miljötekniska utredningar och riskutredningar. Avtalstid 2021-04-01 - 2024-03-31 med möjlighet till 1 års förlängning.
Ramavtal avseende tekniska konsulttjänster inom Svalövs kommun
Avser ramavtal gällande tekniska konsulttjänster avseende: -Projektledare -Byggledare -Besiktningsman för hus- och anläggningsprojekt Avtalstid 2021-04-01 - 2024-03-31 med möjlighet till 1 års förlängning.
Rivning av fastigheter i Kristianstads kommun
Avser rivning av boningshus och komplementbyggnader på fastigheterna: Degeberga 13:28 och Tollarp 2:9 i Kristianstad.
Byte av fjärrvärmecentral m.m i flerbostadhus
Avser byte av fjärrvärmecentral och röranläggning i kulvert och krypgrund i kv Emil 1.
Värmepumpinstallation och solceller Qvarngården i Hässleholm
Avser ombyggnad av värmesystemet i Qvarngården Stoby. Entreprenaden omfattar demontering av två värmepannor med tillhörande utrustning samt installation av luft/vattenvärmepumpar, solceller och styrsystem.
Ombyggnad av lokal till lägenheter i Malmö
Avse ombyggnad av källarlokal till 2 lägenheter.
Ramavtal avseende VS-installationer inom Sjöbohem
Ramavtal avseende löpande och planerade VS-arbeten inom beställarens förvaltade fastigheter. Avtalstid 2021-05-10 - 2023-05-09 med möjlighet till förlängning 1 + 1 års förlängning.
Rivning av byggnader m,m Kristianstads kommun
På denna fastighet är det en byggnad som ska rivas. Här finns källare under hela byggnaden. Rivningarna omfattar komplett rivning, omhändertagande och borttransport av rivningsmassorna samt omhändertagande och borttransport av allt som är byggt eller anlagt inom arbetsområdet såsom markbeläggningar, buskar & träd, stensättningar, brunnar och dylikt.
Ombyggnad av vind i Malmö
Inredning av vind till 2 lägenheter.
Norra Vallösa 1:8
Förhandsbesked för nybyggnad av övrigt.
Rivning av flerbostadshus, Landskrona
Ansökan om rivningslov för rivning av byggnader
Ombyggnad av lokal till lägenhet i Helsingborg
Avser ombyggnad av lokal till lägenhet. Arbetena avser installationer, nya ytskikt samt dörrarbeten m.m.
Ombyggnad av flerbostadshus i Ystad
Avser fasadrenovering av flerbostadshus.
Ombyggnad av ventilation på äldreboende i Tomelilla
Avser ombyggnad av ventilation på Byavångens servicehus. Omfattas av utbyte av 6 st ventilationsaggregat av typen FTX samt utbyte/översyn av VS-systemen så som KV, VV, VVC och VS ledningar, installation av ny fjärrvärmeväxlarenhet mm.
Ändring av konstruktion i flerbostadshus, Helsingborg
Anmälan av ändring av bärande konstruktion i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Anmälan av ändring av vatten och avlopp i flerbostadshus.
Ombyggnad av vind i Malmö
Inredande av ytterligare bostäder (sex lägenheter på vindsvåning).
Tillbyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad till lägenhet i flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov för ombyggnad- och ändrad användning av kontorslokal till lägenhet.
Ombyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov för takbyte samt ändring av bärande konstruktion i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov för ändrad användning av övrigt till bostäder, 3 lgh.
Ombyggnad av flerbostadshus i Malmö
Ändring av kontor och förskola till bostäder (med gemensamma funktioner).
Ombyggnad av flerbostadshus i Malmö
Ändring av källarlokal till bostäder.
Ombyggnad av flerbostadshus i Malmö
Ändrad användning (kontor till bostäder) samt ombyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Malmö
Ändrad användning (lokal till 7 lägenheter).
Ombyggnad av pensionärsbostad i Simrishamn
Ändrad användning av äldreboende.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lund
Utvändig ändring och ändrad användning.
Ombyggnad av flerbostadshus, Burlöv.
Väsentligt ändrad användning.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Lund
Tillbyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Ängelholm
Tillbyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Hässleholm
Tillbyggnad och ändring av fasad och tak av flerbostadshus samt nybyggnad av komplementbyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Ystad
Ändrad användning av kontorsbyggnad till bostäder samt nybyggnad av komplementbyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.