Alla aktuella bostadsprojekt i Västerås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 106 st.

Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås, etapp 1
Miljöbyggnad Silver. Avser nybyggnad av ca 183 lägenheter samt ett parkeringsgarage under mark i två våningar med 385 platser.
Nybyggnad av bostadshus i Västerås, detaljplan 4
Brf är under bildning. Projektet kan komma att delas i etapper. Avser 4 flerbostadshus om 3, 5, 5 och 15 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås
Avser nybyggnad av 252 lägenheter.
Tillbyggnad och inglasning av balkonger i flerbostadshus i Västerås
Avser utbyte av plåtfasad, betongreparationer, ventilationsarbeten, återställning av träentréer samt utbyggnad och inglasning av balkonger.
Ny stadsdel i Sätra, Västerås etapp 1 lott 2B
Uppdraget omfattar att ta fram en strukturbild, med illustration, av ett framtida Sätra som ska bli en ny stadsdel i Västerås. Strukturbilden, med illustration, ska bygga vidare på intentionerna som anges i stadsbyggnadsidé för Sätra.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sätra, Västerås etapp 1 lott 2A
Uppdraget omfattar att ta fram en strukturbild, med illustration, av ett framtida Sätra som ska bli en ny stadsdel i Västerås. Strukturbilden, med illustration, ska bygga vidare på intentionerna som anges i stadsbyggnadsidé för Sätra.
Nybyggnad av flerbostadshus innanför cityringen i Västerås
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 100 lägenheter. Omfattning oklar. Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås
Etapp 1: 1455414. Totalt ca 260 lägenheter på de två etapperna.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås
Ett 22 våningar högt hus med lokaler i botten med möjlighet till exempelvis restaurang, livsmedelsbutik samt 2 st lamellhus med 6 våningar och gemensamt garage i 2 plan.
Nybyggnad av bostadshus i Västerås, etapp 4
Planer finns på 100 tal lägenheter på Kvarter 1, Najaden.
Nybyggnad av bostadshus i Västerås, etapp 4
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 100 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus & parkeringshus innanför cityringen i Västerås
Avser nybyggnad av 54 lägenheter inklusive komplementbyggnad för förråd och parkeringshus. På markplan kommer det att byggas allmänna ytor, café, miljöbod och cykelförråd. Parkeringshuset har plats för 322 bilar och kommer att byggas ovanpå. Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås
Avser nybyggnad av 96 lägenheter i två lamellhus samt ett punkthus i 4-8 våningar.
Nybyggnad av hyresrätter i Västerås, etapp 3
Avser ca 80000 område som ska byggas med ca 1000 bostäder, förskola, lokaler mm. Projektet kommer att delas in i etapper.
Nybyggnad av hyresrätter i Västerås, etapp 4
Avser ca 80000 område som ska byggas med ca 1000 bostäder, förskola, lokaler mm. Projektet kommer att delas in i etapper.
Nybyggnad av hyresrätter i Västerås, etapp 5
Avser ca 80000 område som ska byggas med ca 1000 bostäder, förskola, lokaler mm. Projektet kommer att delas in i etapper.
Nybyggnad av hyresrätter i Västerås, etapp 1
Avser ca 80000 område som ska byggas med ca 1000 bostäder, förskola, lokaler mm. Projektet kommer att delas in i etapper.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås
Planer finns på nybyggnad av flerbostadshus.
ROT-renovering av flerbostadshus i Västerås
Projektet är beläget i centrala Västerås, öster om Karlsgatan och norr om Timmermansgatan. De 3 kvarteren har totalt 252 lägenheter. Kv. Josef har 97 lägenheter, Ivar 100 och Kåre 55. Optionerna kommer vid eventuellt avrop utföras till största del som Kv. Josef.Vid avrop kommer detaljprojektering ske. Option 1: Kv. Kåre Option 2: Kv. Ivar
Nybyggnad av hyresrätter i Västerås, etapp 10
Avser ca 80000 område som ska byggas med ca 1000 bostäder, förskola, lokaler mm. Projektet kommer att delas in i etapper.
Nybyggnad av bostadsrätter i Västerås, etapp 1
Avser ca 80000 område som ska byggas med ca 1000 bostäder, förskola, lokaler mm. Projektet kommer att delas in i etapper.
Nybyggnad av bostadsrätter i Västerås, etapp 4
Avser ca 80000 område som ska byggas med ca 1000 bostäder, förskola, lokaler mm. Projektet kommer att delas in i etapper.
Nybyggnad av bostadsrätter i Västerås, etapp 5
Avser ca 80000 område som ska byggas med ca 1000 bostäder, förskola, lokaler mm. Projektet kommer att delas in i etapper.
Nybyggnad av hyresrätter i Västerås, etapp 9
Avser ca 80000 område som ska byggas med ca 1000 bostäder, förskola, lokaler mm. Projektet kommer att delas in i etapper.
Nybyggnad av bostäder i Västerås, etapp 1
Avser nybyggnad av ca 40 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Västerås, etapp 4
Avser nybyggnad av flerbostadshus ed ca 40 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Västerås, etapp 2
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 25 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås, Etapp 1
Planer för nybyggnad av ca 35-50 bostäder på Hartassen 1 och del av Västerås 4:46, Önsta Gryta.
Nybyggnad av kedjehus, parhus och flerbostadshus i Västerås
Avser nybyggnad av 4 kedjehus, 4 parhus och 12 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Västerås, etapp 3
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 20 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås
Avser nybyggnad av två flerbostadshus och en radhuslänga samt två komplementbyggnader.
Nybyggnad av bostäder och förskola i Västerås
36-40 nya bostäder samt förskola.
Nybyggnad av trygghetsbostäder i Dingtuna, Västerås
Planer finns på nybyggnad av trygghetsbostäder eller annan boendeform.
Ombyggnad till lägenheter och lokaler i Västerås
55 lägenheter. (Fd Qutocumpus lokaler)
Nybyggnad av stugby i Västerås
Bygglov för nybyggnad av 30 st lägenheter/stugor.
Nybyggnad av radhus i Västerås
Planer för 25 bostäder, radhus i 2-plan 115 kvm samt radhus i 1-plan 77 kvm Säljstart Q1 2021.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås
Bostjärnan Förvaltnings AB planerar för 38 st hyresrätter i två huskroppar. 4-5 våningar. Trekantiga huskroppar.
Nybyggnad av bostäder i Västerås, etapp 4
Friliggande hus samt kedjehus. Totalt ca 120 boenden på 6 etapper som byggs under en 8 års period.
Nybyggnad av bostäder i Västerås, etapp 6
Friliggande hus samt kedjehus. Totalt ca 120 boenden på 6 etapper som byggs under en 8 års period.
Nybyggnad av radhus i Västerås
Avser nybyggnad av två radhuslängor (12 lgh).
Exploateringsområde för bostäder i Dingtuna
Tomter för enbostadshus säljes styckevis.
Nybyggnad av grupphus i Västerås
Avser nybyggnad av 4 enbostadshus Mällringe 1:2,1:5,1:4,1:3.
Renovering av flerbostadshus i Västerås
Avser invändigt samt utvändigt underhåll av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Västerås
Avser ombyggnad av gårdshus till 4 lägenheter.
Nybyggnad av parhus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av 4 parhus med carport.
Renovering av balkonger i flerbostadshus i Västerås
Avser renovering av balkonger i flerbostadshus.
Renovering av tak på flerbostadshus i Västerås
Avser renovering av plåttak på flerbostadshus.
Renovering av putsfasad på flerbostadshus i Västerås
Avser renovering av putsfasad på flerbostadshus.
Spolning av stammar i flerbostadshus i Västerås
Avser spolning av stammar i flerbostadshus.
OVK-besiktning i flerbostadshus i Västerås
Avser OVK-besiktning i flerbostadshus.
Ombyggnad av hissar i flerbostadshus i Västerås
Avser ombyggnad av 3 hissar i flerbostadshus.
Ny styr- & reglerutrustning i flerbostadshus i Västerås
Avser ny styr- och reglerutrustning i flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västerås
Avser byte av tegeltakpannor till plåttak.
Byte av värmesystem i flerbostadshus i Västerås
Avser byte av värmesystem i flerbostadshus.
Byte till säkerhetsdörrar i flerbostadshus i Västerås
Avser byte till säkerhetsdörrar i flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västerås
Avser ommålning av fasad på flerbostadshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus och vårdcentral samt rivning av befintlig vårdcentral.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av grupphus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av 4 enbostadshus Vikhus 8:21,8:22,8:23,8:24.
Målning av fönster i flerbostadshus i Västerås
Avser målning av fönster i flerbostadshus.
Installation av porttelefon i flerbostadshus i Västerås
Avser installation av porttelefon i flerbostadshus.
Målning av fasad på flerbostadshus i Västerås
Avser målning av fasad på flerbostadshus.
Tillbyggnad av enbostadshus i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus med carport Vångsta 1:35,1:36.
Nybyggnad av enbostadshus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för inglasning av balkong.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för inglasning av balkonger och uteplatser.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för inglasning av balkonger.
Ombyggnad av lägenhet i Västerås
Bygglov för inredning av ytterligare bostad i flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för uppsättning av solpaneler.
Ombyggnad av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för ventilationsaggregat.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för ändrad fasad flerbostadshus (fönsterbyte).
Ombyggnad av enbostadshus i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt enbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för ändring av fasad (byte av fönster).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för ändring av fasad och fasadkulör.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för ändring av fasadkulör.
Ombyggnad av studentlägenhet i Västerås
Tidsbegränsat bygglov för ändrat användningssätt från hotell till studentbostäder.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.