Alla aktuella bostadsprojekt i Västerås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utveckling av stadsdel med bl.a. anläggning för resande i Västerås
Utvecklingen av stadsdelen kommer att pågå till år 2026. Kommer att bli flera projekt/byggherrar samt etappindelning. Totalt 4-5000 bostäder och 10 000 arbetsplatser.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås
Avser nybyggnad av ca 400 bostäder samt en förskola.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås, etapp 1
Miljöbyggnad Silver. Avser nybyggnad av ca 183 lägenheter samt ett parkeringsgarage under mark i två våningar med 385 platser.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås, etapp 1
Projektet är delat på 3 etapper. Förseglet kvarter H, Förseglet kvarter I, Förseglet kvarter J.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås
Avser nybyggnad av 252 lägenheter och 100 parkeringsplatser.
Ny stadsdel i Sätra, Västerås etapp 1 lott 2B
Uppdraget omfattar att ta fram en strukturbild, med illustration, av ett framtida Sätra som ska bli en ny stadsdel i Västerås. Strukturbilden, med illustration, ska bygga vidare på intentionerna som anges i stadsbyggnadsidé för Sätra.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sätra, Västerås etapp 1 lott 2A
Uppdraget omfattar att ta fram en strukturbild, med illustration, av ett framtida Sätra som ska bli en ny stadsdel i Västerås. Strukturbilden, med illustration, ska bygga vidare på intentionerna som anges i stadsbyggnadsidé för Sätra.
Nybyggnad av bostäder, kontor och skola m.m i Västerås
Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggnation av bostäder, kontor, skola och centrum.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås
Etapp 1: 1455414. Totalt ca 260 lägenheter på de två etapperna.
Nybyggnad av flerbostadshus, p-hus under mark mm i Västerås
Garage under mark. Miljöbyggnad Silver. Solceller på taket. Kv 1:1080805 Kv 2:1486822 Kv 3:1486823
Nybyggnad av bostadsrätter och hyresrätter i Råbyskogen, Västerås
Avser totalt ca 200-250 lägenheter på fd Stenkumlaskolan.
Tillbyggnad och inglasning av balkonger i flerbostadshus i Västerås
Avser utbyte av plåtfasad, betongreparationer, ventilationsarbeten, återställning av träentréer samt utbyggnad och inglasning av balkonger.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gideonsberg, Västerås, Etapp 2
HSB planerar totalt för ca 200 nya bostäder med spännande arkitektur nära Gideonsbergs centrum.
Nybyggnad av trygghetsboende i Västerås, etapp 1
Planer finns på nybyggnad av ett trygghetsboende.
Nybyggnad av trygghetsboende i Västerås, etapp 2
Planer finns på nybyggnad av ett trygghetsboende.
Nybyggnad av bostäder på Malmaberg
80 lägenheter i 5 punkthus. 4-7 våningar. Garage för 40 bilar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås
Avser rivning av befintlig byggnad samt nybyggnad av 2 flerbostadshus med 40 lägenheter i 5 våningar och 8 radhus.
Nybyggnad av bostäder i Västerås
Avser två områden: Område 2A Gränden innehåller en byggrätt om max 5 700 m² BTA om bostadsbebyggelse, området är indelat i två områden som delas av Jordgubbsvägen. Detaljplanen tillåter byggnation av radhus, parhus, kedjehus samt flerbostadshus med 4–6 lägenheter om max 3 våningar. Område 2B Skogsbacken innehåller byggrätt om max 4 300 m² BTA för bostadsbebyggelse. Detaljplanen tillåter byggnation av radhus, parhus, kedjehus samt flerbostadshus med 4–6 lägenheter om max 3 våningar + 1 våning i souterräng.
Nybyggnad av bostäder i Västerås, etapp 2
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 25 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder och aktivitetspark mm i Västerås, etapp 1
Planer för en ny aktivitetspark och nya bostäder på området söder om Skiljeboskolan på del av Västerås 3:25, 3:28 och 3:12, Skiljebo. ca 150-200 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus och butik i Västerås
Planer för nybyggnad av flerbostadshus med ca 40 lägenheter och lokaler för handel i botten samt rivning av befintliga bostäder.
Nybyggnad av bostäder i Västerås
Punkt­hus med cirka 40 stycken lägen­heter. Det planeras även ett parkerings­garage för bil och cykel, samt car­portar och förråd.
Renovering av flerbostadshus i Västerås, etapp 3
Etapp 3 avser renovering av bostäder på Illervägen, Minkvägen och Uttervägen. Arbetet på Gryta kommer att utföras i tre etapper med en omfattning på totalt 541 st lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Västerås
Planer för bostäder i småhus, femton tomter samt en radhusdel med åtta fastigheter. Två av tomterna för småhus kan alternativt bli förskola.
Nybyggnad av bostäder och förskola i Västerås
36-40 nya bostäder samt förskola.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås
Avser nybyggnad av två flerbostadshus och en radhuslänga samt två komplementbyggnader.
Nybyggnad av stugby i Västerås
Bygglov för nybyggnad av 30 st lägenheter/stugor.
Nybyggnad av radhus i Västerås
Planer för 25 bostäder, radhus i 2-plan 115 kvm samt radhus i 1-plan 77 kvm Säljstart Q1 2021.
Nya bostäder mm i Munga, Västerås
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnad av bostäder.
Nybyggnad av bostäder i Västmanlands län
Söker tomter i Västerås samt kringliggande kommuner. Klimat- och kvadratsmarta hus. www.solvillor.se
Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus och vårdcentral samt rivning av befintlig vårdcentral.
Nybyggnad av radhus i Västerås
Avser nybyggnad av två radhuslängor (12 lgh).
Renovering av flerbostadshus i Västerås
Avser byte av tak och fönster samt renovering av burspråk på flerbostadshus.
Nybyggnad av grupphus i Västerås
Avser nybyggnad av 4 enbostadshus Mällringe 1:2,1:5,1:4,1:3.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västerås
Avser renovering av fastighet. Omfattar bl.a nya fönster, ytskikt, kök och ny ytterdörr.
Nybyggnad av grupphus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av 3 st enbostadshus och komplementbyggnad samt installation av eldstad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för ändring av fasad samt ändrat användningsätt från restaurang till lägenheter.
Ombyggnad av vind i Västerås
Avser ombyggnad av vind till 4 lägenheter.
Renovering av loftgångar på flerbostadshus i Västerås
Avser renovering av loftgångar på flerbostadshus.
OVK-besiktning i flerbostadshus i Västerås
Avser OVK-besiktning i flerbostadshus.
Renovering av balkonger i flerbostadshus i Västerås
Avser renovering av balkonger i flerbostadshus.
Ombyggnad av hissar i flerbostadshus i Västerås
Avser ombyggnad av 3 hissar i flerbostadshus.
Installation av passagesystem i flerbostadshus i Västerås
Avser installation av passagesystem i flerbostadshus.
Spolning av stammar i flerbostadshus i Västerås
Avser spolning av stammar i flerbostadshus.
Byte av ventilation i flerbostadshus i Västerås
Avser byte av ventilation i flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västerås
Avser ommålning av fasad på flerbostadshus.
Energisparande åtgärder i flerbostadshus i Västerås
Planer finns på energisparande åtgärder i flerbostadshus.
Nybyggnad av stugby i Västerås
Bygglov för nybyggnad av 3 st fritidshus, komplementsbyggnad samt installation av eldstad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Målning av fönster i flerbostadshus i Västerås
Avser målning av fönster i flerbostadshus.
Invändig målning av flerbostadshus i Västerås
Avser målning av socklar i flerbostadshus.
Tillbyggnad av enbostadshus i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus samt fasadändring.
Ombyggnad av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt kontor till lägenheter.
Ombyggnad av lägenhet i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt lokal till lägenhet.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för ändring av fasad (byte av fönster).
Ombyggnad av lägenhet i Västerås
Bygglov för ändring av fasad samt ändrat användningssätt från lokal till bostad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för ändring av fasadkulör på hängrännnor, stuprör och plåtdetaljer.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för ändring av kulör på taket.
Ombyggnad av vind i Västerås
Bygglov för ändring av vind till 4 studentlägenheter.
Nybyggnad av enbostadshus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus med carport och förråd Golfbanan 65,64.
Nybyggnad av enbostadshus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och carport.
Nybyggnad av enbostadshus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och carport/förråd samt installation av eldstad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för inglasning av 2 balkong.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för inglasning av balkong.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för inglasning av balkonger.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för inglasning av uteplats.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för inglasning av uteplatser.
Ombyggnad av lägenhet i Västerås
Bygglov för inredning av ytterligare bostad i flerbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av 2 enbostadshus samt installation av eldstad.
Byte av radiatorer i flerbostadshus i Västerås
Planer finns på byte av radiatorer i flerbostadshus.
Målning av fasad på flerbostadshus i Västerås
Avser målning av fasad på flerbostadshus.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.