Alla aktuella bostadsprojekt i Västerås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås
Avser nybyggnation av 3 huskroppar som sammanlänkas via glasövergångar. Våningar på respektive huskropp blir 11, 14 samt 20. Kv 1:1080805 Kv 2:1486822 Kv 3:1486823
Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås, etapp 1
Miljöbyggnad Silver. Avser nybyggnad av ca 183 lägenheter samt ett parkeringsgarage under mark i två våningar med ca 400 platser.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås
Avser nybyggnad av 252 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Viksäng, Västerås
Planer på cirka 260 nya lägenheter fördelat på tio huskroppar längs med Regementsgatan och på båda sidor om Rönnbergagatan. Husen i kvarteren Fältmössan och Vapenrocken blir enligt förslaget fyra våningar höga, där finns även lägenheter som ska ligga i ett hus med tio plan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås, etapp 1
Projektet är delat på 3 etapper. Förseglet kvarter H, Förseglet kvarter I, Förseglet kvarter J.
Nybyggnad av bostadshus i Västerås, detaljplan 4
Brf är under bildning. Projektet kan komma att delas i etapper. Avser 4 flerbostadshus om 3, 5, 5 och 15 våningar.
Tillbyggnad och inglasning av balkonger i flerbostadshus i Västerås
Avser utbyte av plåtfasad, betongreparationer, ventilationsarbeten, återställning av träentréer samt utbyggnad och inglasning av balkonger.
Renovering av flerbostadshus i Västerås, etapp 1
Etapp 1 avser renovering av bostäder på Drevjaktsvägen, Spårhundsvägen och Drevervägen. Arbetet på Gryta kommer att utföras i tre etapper med en omfattning på totalt 541 st lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus innanför cityringen i Västerås
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 100 lägenheter. Omfattning oklar. Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av flerbostadshus på Bjurhovda, Västerås
Ca 110 lgh Tecknar markanvisningsavtal – Q1-2 2021
Nybyggnad av bostadshus i Västerås, etapp 4
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 100 lägenheter.
Nybyggnad av bostadsrätter och hyresrätter i Råbyskogen, Västerås
Avser totalt ca 200-250 lägenheter på fd Stenkumlaskolan.
Nybyggnad av bostäder i Råbyskogen, Västerås, etapp 1
Avser totalt ca 200-250 lägenheter på fd Stenkumlaskolan.
Nytt landmärke i Västerås, etapp 1
Ett 22 våningar högt hus med lokaler i botten med möjlighet till exempelvis restaurang, livsmedelsbutik samt 2 st lamellhus med 6 våningar och gemensamt garage i 2 plan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås
Planer finns på nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gideonsberg, Västerås, Etapp 2
HSB planerar totalt för ca 200 nya bostäder med spännande arkitektur nära Gideonsbergs centrum.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås
Avser rivning av befintlig byggnad samt nybyggnad av 2 flerbostadshus med 40 lägenheter i 5 våningar och 8 radhus.
Nybyggnad av bostäder i Västerås, etapp 1
Avser nybyggnad av ca 40 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Västerås
Avser nybyggnation av bostäder i Västerås. Omfattning är för dagen oklar.
Nybyggnad av kedjehus, parhus och flerbostadshus i Västerås
Avser nybyggnad av 4 kedjehus, 4 parhus och 12 lägenheter.
Nybyggnad av kedjehus och parhus i Västerås
Avser nybyggnad av 12 kedjehus samt 4 parhus.
Nybyggnad av gruppbostad i Västerås
Bygglov för nybyggnad av gruppbostad och daglig verksamhet.
Nybyggnad av bostäder i Västerås
Punkt­hus med cirka 40 stycken lägen­heter. Det planeras även ett parkerings­garage för bil och cykel, samt car­portar och förråd.
Renovering av flerbostadshus i Västerås, etapp 2
Etapp 2 avser renovering av bostäder på Brunbjörnsvägen, Björnjaktsvägen och Vargjaktsvägen. Arbetet på Gryta kommer att utföras i tre etapper med en omfattning på totalt 541 st lägenheter.
Nybyggnad av stugby i Västerås
Bygglov för nybyggnad av 30 st lägenheter/stugor.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås
Bostjärnan Förvaltnings AB planerar för 38 st hyresrätter i två huskroppar. 4-5 våningar. Trekantiga huskroppar.
Nybyggnad av äldreboende i Västerås
Planer finns på nybyggnad av trygghetsbostäder eller annan boendeform.
Ombyggnad av flerbostadshus i Pettersberg, etapp 3
Avser renovering av lägenheter i flerbostadshus.
Exploateringsområde för bostäder i Dingtuna
Tomter för enbostadshus säljes styckevis.
Renovering av tak på flerbostadshus i Västerås
Avser renovering av tak på flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Västerås
Avser ombyggnad av gårdshus till 4 lägenheter.
Renovering av tak på flerbostadshus i Västerås
Avser renovering av plåttak på flerbostadshus.
Renovering av putsfasad på flerbostadshus i Västerås
Avser renovering av putsfasad på flerbostadshus.
Spolning av stammar i flerbostadshus i Västerås
Avser spolning av stammar i flerbostadshus.
OCK-besiktning i flerbostadshus i Västerås
Avser OVK-besiktning i flerbostadshus.
OVK-besiktning i flerbostadshus i flerbostadshus i Västerås
Avser OVK-besiktning i flerbostadshus.
OVK-besiktning i flerbostadshus i Västerås
Avser OVK-besiktning i flerbostadshus.
Relining i flerbostadshus i Västerås
Avser relining i flerbostadshus.
Renovering av balkonger i flerbostadshus i Västerås
Avser renovering av balkonger i flerbostadshus.
Renovering och inglasning av balkonger på flerbostadshus i Västerås
Avser renovering av befintliga balkonger samt inglasning.
Renovering av loftgångar på flerbostadshus i Västerås
Avser renovering av loftgångar på flerbostadshus.
Utbyte av hissar flerbostadshus i Västerås
Avser utbyte av hissar i flerbostadshus.
Byte av värmesystem i flerbostadshus i Västerås
Avser byte av värmesystem i flerbostadshus.
Byte till säkerhetsdörrar i flerbostadshus i Västerås
Avser byte till säkerhetsdörrar i flerbostadshus.
Installation av passagesystem i flerbostadshus i Västerås
Avser installation av passagesystem i flerbostadshus.
Installation av solceller på flerbostadshus i Västerås
Avser installation av solceller på flerbostadshus.
Installation av solceller på tak i flerbostadshus i Västerås
Avser installation av solceller på tak i flerbostadshus.
Ny hiss i flerbostadshus i Västerås
Avser ny hiss i flerbostadshus.
Ombyggnad av hissar i flerbostadshus i Västerås
Avser ombyggnad av 3 hissar i flerbostadshus.
Nybyggnad av gäststuga i Västerås
Avser nybyggnad av gäststuga.
Byte av ventilation i flerbostadshus i Västerås
Avser byte av ventilation i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av 3 st flerbostadshus samt komplementbyggnader.
Nybyggnad av parhus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av 4 parhus med carport.
Målning av fönster i flerbostadshus i Västerås
Avser målning av fönster i flerbostadshus.
Installation av brandlarm i flerbostadshus i Västerås
Avser installation av brandlarm i flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för fasadändring (byte av takmaterial från plåt till papp).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för fasadändring på flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från kontor och lokaler till lägenheter samt fasadändring.
Ombyggnad av lägenhet i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från kontor till bostad samt ändring av fasad.
Ombyggnad av lägenhet i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från lokal till lägenhet.
Ombyggnad av lägenhet i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från tvättstuga till lägenhet.
Ombyggnad av vind i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från vind till bostad samt ändring av fasad.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Västerås
Bygglov för ändring av fasad (ny entrédörr).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av uteplats med utekök.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för uppsättning av solcellsanläggning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för ventilationsaggregat.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för inglasning av balkong.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för inglasning av balkonger och altaner.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för inglasning av balkonger.
Nybyggnad av enbostadshus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av 2 enbostadshus samt pumphus och installation av eldstad.
Målning av fasad på flerbostadshus i Västerås
Avser målning av fasad på flerbostadshus.
Installation av porttelefon i flerbostadshus i Västerås
Avser installation av porttelefon i flerbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Västerås
Bygglov för ändring av lokal till 2 lägenheter.
Byte av fönster i flerbostadshus i Västerås
Avser byte av fönster i flerbostadshus.
Målning av socklar på flerbostadshus i Västerås
Avser målning av socklar på flerbostadshus.
Målning av fönster på flerbostadshus i Västerås
Avser målning av fönster på flerbostadshus.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Västerås
Avser uppsättning av en mellanvägg.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.