Alla aktuella bostadsprojekt i Västmanlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostadshus i Västerås
Hamre ridskola ska ev flytta och då är tanken att man bygger bostäder istället.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås, etapp 1
Miljöbyggnad Silver. Avser nybyggnad av ca 183 lägenheter samt ett parkeringsgarage under mark i två våningar med 385 platser.
Rivning och nybyggnad av äldreboende i Fagersta
Avser nybyggnad av äldreboende. 100 platser.
Nybyggnad av flerbostadshus, vårdcentral samt apotek i Önsta Gryta, Västerås
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus och vårdcentral samt rivning av befintlig vårdcentral.
Nybyggnad av bostadshus i Västerås, detaljplan 4
Brf är under bildning. Projektet kan komma att delas i etapper. Avser 4 flerbostadshus om 3, 5, 5 och 15 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås
Planer finns för ca 400-450 bostäder i Fredriksdal.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sätra, Västerås etapp 1 lott 3
Denna markanvisning vänder sig direkt till arkitektkontor och omfattar ”Lott 3”, ett bostadskvarter omfattande en byggrätt för flerbostadshus om maximalt 7 200 kvadratmeter BTA samt byggrätter för rad- kedje- eller parhus. Markanvisningen riktar sig till arkitektkontor för att sätta extra fokus på utformning och gestaltning, vilket kommer att utgöra utvärderingskriterierna. Givetvis behöver samarbetspartners knytas till projektet men arkitektkontoret kommer att vara den part som håller ihop projektet från start till mål och den som staden tecknar markanvisningsavtal med.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sätra, Västerås etapp 1 lott 2A
Uppdraget omfattar att ta fram en strukturbild, med illustration, av ett framtida Sätra som ska bli en ny stadsdel i Västerås. Strukturbilden, med illustration, ska bygga vidare på intentionerna som anges i stadsbyggnadsidé för Sätra.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås
Upplåtelseform: 69 hyresrätter och 29 ägarlägenheter .
Renovering av flerbostadshus i Västerås, etapp 1
Etapp 1 avser renovering av bostäder på Drevjaktsvägen, Spårhundsvägen och Drevervägen. Arbetet på Gryta kommer att utföras i tre etapper med en omfattning på totalt 541 st lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus innanför cityringen i Västerås
60 lägenheter från 2 till 4 rum och kök. I Hulte planeras 60 lägenheter fördelade på 4 bostäder per våningsplan. Lägenheterna fördelas på 15 st 2 rum och kök, 30 st treor och 15 st fyrarumslägenheter. Alla lägenheter kommer att ha egen balkong med utgång från vardagsrummet. 30 ettor med gemensamt vardagsrum och kök. I det lägre huset projekteras för fem enheter med sex mindre lägenheter i varje enhet. I varje enhet finns ett gemensamt vardagsrum och kök. Det blir ett “Co-living-koncept” som ger de boende ett större livsutrymme, hög bostadskvalitet och gemenskap. Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av äldreboende i Västerås
Projektet avser nybyggnad av ca 80 lägenheter i äldreboende med 4-5 våningar. Totalentreprenaden är exklusive stomme som handlas i separat entreprenad.
Nybyggnad av äldreboende i Hallstahammar
Projektet avsåg tidigare ombyggnation av Ädelstenen äldreboende, det är nu beslutat om en nybyggnad på annan placering istället. Lokaliseringsutredningen pekade ut Herrevadsvägen i Kolbäck som ett av de bästa alternativen. För att det ska vara möjligt att bygga ett nytt särskilt boende på platsen krävs det att marken prövas genom detaljplaneläggning
Nybyggnad av flerbostadshus på Bjurhovda, Västerås
Syftet med ändring av detaljplanen är att möjliggöra en upprustning av Bjurhovda Centrum (fastigheten Bjurhovda 17). Avser nybyggnad av ca 70-100 lägenheter.
Nybyggnad av studentbostäder i Västerås
Planer finns för nybyggnad av 110-120 studentbostäder vid Kristiansborgsbadet.
Nybyggnad av flerbostadshus i Arboga
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av bostadshus i Västerås
Projektet kommer att handlas upp tillsammans med Ö:a Mälarstrand etapp 1 (1056285). Byggstart=markstart.
Nybyggnad av bostadsadshus i Västerås
Avser nybyggnad av flerbostadshus med garage under mark. Byggstart=markstart. Projektet kommer att handlas upp tillsammans med Ö:a Mälarstrand etapp 2 (1494907).
Nybyggnad av flerbostadhus i Hallstahammar
Avser nybyggnad av 7 st lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hallstahammar
Detaljplanen syftar till att pröva lämpligheten för flerbostadshus med eventuella centrumfunktioner i bottenplan samt tillhörande friytor och gator.
Nybyggnad av bostäder i Hallstahammar
Planuppdrag för att pröva lämplighet för bostäder i form av flerbostadshus samt kedjehus och radhus
Nybyggnad av bostäder i Västerås, etapp 4
Avser nybyggnad av flerbostadshus ed ca 40 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås
Avser nybyggnad av flerbostadshus i Västerås.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås, etapp 1
Avser ca 80000 område som ska byggas med ca 1000 bostäder, förskola, lokaler mm. Projektet kommer att delas in i etapper.
Nybyggnad av bostäder i Arboga kommun
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnad av bostäder i form av flerbostadshus och radhus.
Ombyggnad till bostäder i Fagersta
Ombyggnad från kontor till bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sala
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av bostadsrätter och förskola i Råbyskogen, Västerås
Brf Tornsvalan kommer att omfatta två punkthus på vänster sida av Stenkumlagatan, ett 8-våningshus med en suterrängkällare/entrévåning och ett 6-våningshus med integrerad förskola.
Nybyggnad av radhus i Västerås
Avser nybyggnad av radhus samt komplementbyggnad.
Renovering av flerbostadshus i Västerås, etapp 3
Etapp 3 avser renovering av bostäder på Illervägen, Minkvägen och Uttervägen. Arbetet på Gryta kommer att utföras i tre etapper med en omfattning på totalt 541 st lägenheter.
Renovering av flerbostadshus i Västerås, etapp 2
Etapp 2 avser renovering av bostäder på Brunbjörnsvägen, Björnjaktsvägen och Vargjaktsvägen. Arbetet på Gryta kommer att utföras i tre etapper med en omfattning på totalt 541 st lägenheter.
Ombyggnad av fd kommunhus till flerbostadshus i Fagersta
Objektet avser återställning av två befintliga punkthus till lägenhetshus som sedan 1980-talet utgjort kontorslokaler. Volymen uppgår till cirka 50 – 60 lägenheter fördelat på bägge huskropparna, beroende på lägenheternas utformning och storlek. Upplåtelseformen kommer att bli traditionella hyresrätter och ingå i Fagersta kommuns allmännytta.
Nybyggnad av bostäder i Västerås, etapp 3
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 20 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Sala
Nybyggnad av 20-28 radhus och 7 st enbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Köping
Avser byggnation av flerbostadshus med ca 40 lägenheter samt att tillåta handel i bottenvåning på befintligt bostadshus på del av Lingonet 3 och 4.
Nya bostäder i Arboga
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnad av bostäder (småhus/villor/radhus).
Nybyggnad av flerbostadshus i Hallstahammar
Avser nybyggnation av flerbostadshus.
ROT-renovering i flerbostadshus i Köping
Avser renovering av badrum och stambyte med tillhörande bygg- och installationsåtgärder avseende Kv Bertil i Köping. Projektet innefattar 111 lägenheter i 4 fastigheter och som omfattas i denna upphandling. Tidigare har det utförts stamrenovering i fastigheterna Bergslagsvägen 2 och delar av fastighet nummer 4.
Nybyggnad av radhus och villor i Ramnäs
Kvartersmark för bostad på 17.400 kvm.
Nybyggnad av bostäder i Norberg
Norbergs kommun har, genom miljö- och byggförvaltningen och i samarbete med Smideman Arkitekter AB, tagit fram en utvecklingsplan för hur centrum på sikt kan växa mot sjön Noren och västerut på andra sidan Norbergsån vid Prostudden och Västra centrum.
ROT-renovering av flerbostadshus i Sala
Avser ROT-renovering av lägenheter i flerbostadshus. Omfattar bl.a VS-, el-, fönster- och dörrarbeten.
Nybyggnad av LSS-boende i Fagersta
Avser nybyggnad av LSS-boende.
Nybyggnad av bostäder på Norrmalm, Sala kommun, etapp 1
Etapp 1 är ett flerbostadshus med cirka 52 lägenheter i den västra delen av kvarteret. I avtalet framgår det att Sala kommun bland annat ska betala för marksanering och uppfyllnad av marken.
Nybyggnad av villaområde i Sala kommun
Planer finns på nybyggnad av ca 20 villatomter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av 2 flerbostadshus och komplementbyggnader samt rivning.
Stambyte i flerbostadshus i Kolbäck
Stambyte och badrumsrenovering med kvarboende. Ombyggnad av ventilation till FTX. Projektet omfattar 54 lägenheter fördelade på 3 st 3-våningshus med källare. Objektet är beläget på Hagvägen 12-16 i Kolbäck, Hallstahammars kommun.
Nybyggnad av bostäder mm i Hallstahammar
Planer för cirka 13 småhusfastigheter.
Utvändiga arbeten på kommunala byggnader i Västerås
Reparation, underhåll och omläggningar av tätskiktssystem för låglutande tak Avtalstid:2 år Option:1 år Option:1 år
Nybyggnad av radhus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av radhus (7 lgh).
Nybyggnad av villor i Västerås
Bygglov för nybyggnad av 4 parhus med carport.
Nybyggnad av flerbostadshus i Arboga
Nybyggnad av flerbostadshus och komplementbyggnad.
Stambyte i flerbostadshus i Västerås
Avser stambyte i flerbostadshus.
Ombyggnad av vind i Västerås
Avser ändrad användning från vind till lägenheter samt ändring av fasad.
Renovering av loftgångar på flerbostadshus i Västerås
Avser renovering av loftgångar på flerbostadshus.
Nybyggnad av grupphus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av 5 enbostadshus och pumphus. minireningsverk samt installation av eldstad.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Västerås
Avser fönsterbyte på flerbostadshus.
Takbyte på flerbostadshus i Västerås
Avser byte av plåttak på flerbostadshus.
Modernisering av linhissar i flerbostadshus i Västerås
Hissarna (9 st) i bostadsområdet skall moderniseras. Originalfabrikat är Kone och hissarna byggdes under 1970-talet. Hissarna är ombyggda i olika omgångar med början i mitten av 1990-talet av Kone. Objektet är beläget på Jakobsgatan 57 – 67, 79 – 83, Västerås.
Ny bergvärme till kedjehus i Skultuna
45 stycken lägenheter som berörs.
Spolning av stammar i flerbostadshus i Västerås
Avser spolning av stammar i flerbostadshus.
Ny hiss i flerbostadshus i Västerås
Avser ny hiss i flerbostadshus.
Tilläggsisolering av vindar i flerbostadshus i Hallstahammar
Avser tilläggsisolering av vindar i flerbostadshus.
Installation av solceller på flerbostadshus i Hallstahammar
Avser installation av solceller på flerbostadshus.
Ny undercentral för fjärrvärme i flerbostadshus i Hallstahammar
Avser ny undercentral för fjärrvärme i flerbostadshus.
Renovering av fönster på flerbostadshus i Västerås
Avser renovering av fönster på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för utvändig ändring av balkonger.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Köping
Tillbyggnad av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sala
Anmälan om byte av tak och renoverings av fasad på flerbostadshus.
Byte av fönster i flerbostadshus i Västerås
Avser byte av fönster i flerbostadshus.
Omläggning av tak på fastighet i Skinnskatteberg
Avser omläggning av tegeltak på Åsmansbovägen 6, Skinnskatteberg.
Ommålning av trapphus i flerbostadshus i Västerås
Avser ommålning av trapphus i flerbostadshus.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).