Alla aktuella bostadsprojekt i Västmanlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 116 st.

Utveckling av stadsdel med resande anläggning i Västerås
Utvecklingen av stadsdelen kommer att pågå till år 2026. Kommer att bli flera projekt/byggherrar samt etappindelning. Totalt 4-5000 bostäder och 10 000 arbetsplatser.
Utveckling av stadsdel i Viksäng, Västerås
Planer på utveckling av stadsdelen Viksäng.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås, etapp 1
Miljöbyggnad Silver. Avser nybyggnad av ca 183 lägenheter samt ett parkeringsgarage under mark i två våningar med ca 400 platser.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås, etapp 1
Projektet är delat på 3 etapper. Förseglet kvarter H, Förseglet kvarter I, Förseglet kvarter J.
Nybyggnad av bostadshus i Västerås, detaljplan 4
Brf är under bildning. Projektet kan komma att delas i etapper. Avser 4 flerbostadshus om 3, 5, 5 och 15 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås
Avser nybyggnad av 252 lägenheter.
Tillbyggnad och inglasning av balkonger i flerbostadshus i Västerås
Avser utbyte av plåtfasad, betongreparationer, ventilationsarbeten, återställning av träentréer samt utbyggnad och inglasning av balkonger.
Nybyggnad av punkthus och matvarubutik i Västerås
Nybyggnad av 3 st punkthus i 7, 9 & 11 våningar med tillhörande lokaler, matvarubutik och markparkering.
Renovering av flerbostadshus i Västerås, etapp 1
Etapp 1 avser renovering av bostäder på Drevjaktsvägen, Spårhundsvägen och Drevervägen. Arbetet på Gryta kommer att utföras i tre etapper med en omfattning på totalt 541 st lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Råbyskogen, Västerås, etapp 1
Avser totalt ca 200-250 lägenheter på fd Stenkumlaskolan.
Nybyggnad av bostadshus i Västerås, etapp 4
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 100 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus, p-hus under mark mm i Västerås
Garage under mark. Miljöbyggnad Silver. Solceller på taket. Kv 1:1080805 Kv 2:1486822 Kv 3:1486823
Nytt landmärke i Västerås, etapp 1
Ett 22 våningar högt hus med lokaler i botten med möjlighet till exempelvis restaurang, livsmedelsbutik samt 2 st lamellhus med 6 våningar och gemensamt garage i 2 plan.
Nybyggnad av trygghetsboende i Västerås, etapp 2
Planer finns på nybyggnad av ett trygghetsboende.
Nybyggnad av vård- och omsorgsboende i Västerås
Planer finns på nybyggnad av ett äldreboende med ca 80 platser.
Nybyggnad av flerbostadshus & parkeringshus innanför cityringen i Västerås
Avser nybyggnad av 54 lägenheter inklusive komplementbyggnad för förråd och parkeringshus. På markplan kommer det att byggas allmänna ytor, café, miljöbod och cykelförråd. Parkeringshuset har plats för 322 bilar och kommer att byggas ovanpå. Miljöbyggnad Silver.
Rivning av flerbostadshus i Kungsör
Avser rivning av F.d. Karlaskolans gymnastikbyggnad.
Stambyte i flerbostadshus i Köping
Köpings Bostads planerar att genomföra stambyten på 2500 lägenheter. Detta projekt kan ingå i strategisk partnering (se projekt 1580696, 1567406). Objektet är beläget på Byjordsgatan 1, 3 och 8, Scheelegatan 19 och 31, Borgmästaregatan 19 och 25.
Stambyte i flerbostadshus i Köping
Köpings Bostads planerar att genomföra stambyten på 2500 lägenheter. Detta projekt kan ingå i strategisk partnering (se projekt 1580696, 1567406). Objektet är beläget på Sveavägen 18, Torggatan 8, Västeråsvägen 11 och 13, Stora gatan 1, 21, 23, Prästgårdsgatan 15, Scheelegatan 1, Östra Långgatan 12, Nygatan 5.
Nybyggnad av bostäder och vårdboende i Sala kommun
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnad av bostäder och vårdboende.
Nybyggnad av bostäder i Västerås, etapp 1
Avser nybyggnad av ca 40 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås, Etapp 1
Planer för nybyggnad av ca 35-50 bostäder på Hartassen 1 och del av Västerås 4:46, Önsta Gryta.
Nybyggnad av flerbostadshus och butik i Västerås
Planer för nybyggnad av flerbostadshus med ca 40 lägenheter och lokaler för handel i botten samt rivning av befintliga bostäder.
Nybyggnad av kedjehus, parhus och flerbostadshus i Västerås
Avser nybyggnad av 4 kedjehus, 4 parhus och 12 lägenheter.
Renovering av flerbostadshus i Västerås, etapp 2
Etapp 2 avser renovering av bostäder på Brunbjörnsvägen, Björnjaktsvägen och Vargjaktsvägen. Arbetet på Gryta kommer att utföras i tre etapper med en omfattning på totalt 541 st lägenheter.
Nybyggnad av kedjehus i Köpings kommun
Avser nybyggnad av 21 bostadsrätter.
Stambyte i flerbostadshus i Köping
Ingår i upphandling av strategisk partnering med projekt 1567406.
ROT-renovering av flerbostadshus i Västerås etapp 1
Stentorpsgatan 10-8 Stentorpsgatan 14 Stentorpsgatan 16 Stentorpsgatan 12 Stentorpsgatan 6 Stentorpsgatan 2-4
Nybyggnad av stugby i Västerås
Bygglov för nybyggnad av 30 st lägenheter/stugor.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borgvik, Kungsör, etapp 1
Avser nybyggnad av 22 radhuslägenheter.
Om- och tillbyggnad av äldreboende i Köpings kommun
Avser om- och tillbyggnad av Eklidens äldreboende samt tillhörande markarbeten.
Ombyggnad till lägenheter mm i Köping
Industrilokal som ska byggas om till lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Västerås, etapp 4
Friliggande hus samt kedjehus. Totalt ca 120 boenden på 6 etapper som byggs under en 8 års period.
Nybyggnad av bostäder i Västerås, etapp 5
Friliggande hus samt kedjehus. Totalt ca 120 boenden på 6 etapper som byggs under en 8 års period.
Stambyte i flerbostadshus i Köping
Köpings Bostads planerar att genomföra stambyten på 2500 lägenheter. Detta projekt kan ingå i strategisk partnering (se projekt 1580696, 1567406). Objektet är beläget på Östra Långgatan 33 och 35, Åsgrän 5, Karlbergsgatan 16.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungsör, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 16 lägenheter i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Pettersberg, etapp 3
Avser renovering av lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av villor i Sala kommun
Planer finns på nybyggnad av 5 villor.
Nybyggnad av villor i Norberg
Avser nybyggnad av 7 enbostadshus.
Exploateringsområde för bostäder i Dingtuna
Tomter för enbostadshus säljes styckevis.
Ombyggnad av flerbostadshus i Arboga
Avser ombyggnad av industribyggnad till ca 20 lägenheter.
Ombyggnad till lägenheter i Kungsörs kommun
Avser ombyggnad av kontor till lägenheter, carport och förråd.
Nybyggnad av grupphus i Sala
Förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Västerås
Avser ombyggnad av gårdshus till 4 lägenheter.
Nybyggnad av parhus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av 4 parhus med carport.
OVK-besiktning i flerbostadshus i Sala
Avser OVK-besiktning i flerbostadshus.
OVK-besiktning i flerbostadshus i Västerås
Avser OVK-besiktning i flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Surahammar
Avser ombyggnad av tak på flerbostadshus.
Ombyggnad av hissar i flerbostadshus i Västerås
Avser ombyggnad av 3 hissar i flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västerås
Avser byte av tegeltakpannor till plåttak.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Fagersta
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus med nya balkonger inom fastigheten dagny 1, fagersta kommun.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Fagersta
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus med nya balkonger inom fastigheten dana 1, fagersta kommun.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Fagersta
Bygglov för utvändig ändring av fasad på flerbostadshus inom fastigheten smältaren 11, fagersta kommun.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västerås
Avser fasadändring på flerbostadshus.
Utbyte av hiss i flerbostadshus i Sala
Avser utbyte av befintlig hiss på Kungsgatan 31 A, Sala. I option ingår utbyte av befintlig hiss Kungsgatan 31B för leverans under 2022.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för fasadändring (byte av takmaterial från plåt till papp).
Nybyggnad av grupphus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av 4 st enbostadshus och carport.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av 3 st flerbostadshus samt komplementbyggnader.
Ombyggnad av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från kontor och lokaler till lägenheter samt fasadändring.
Nybyggnad av gruppbostad i Köping
Förhandsbesked för nybyggnad av LSS-boende vårdlokaler.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Köping
Fasadrenovering av flerbostadshus.
Byte av tak på flerbostadshus i Stockholm
Planer finns för byte av tak.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Köping
Utvändig ändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Köping
Utvändig ändring av kontorslokaler/bostäder - installation av solceller.
Ombyggnad av flerbostadshus i Köping
Ändring av planlösning, ändrad användning, ändring av ventilation samt utvändig ändring av flerbostadshus.
Tillbyggnad av enbostadshus i Sala
Tillbyggnad av altan.
Tillbyggnad av fritidshus i Sala
Tillbyggnad av fritidshus.
Rivning av enbostadshus i Sala
Rivning av enbostadshus.
Byte av fönster på flerbostadshus i Stockholm
Planer finns för byte eller ev renovering av fönster.
Nybyggnad av enbostadshus i Sala
Nybyggnad av enbostadshus och garage på Bråstaborg 20 och Bråstaborg 7.
Nybyggnad av enbostadshus i Köping
Nybyggnad av enbostadshus på Vimpelmossan 2 och Vimpelmossan 3.
Nybyggnad av fritidshus i Sala
Nybyggnad av fritidshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Arboga
Ombyggnad till en bostad, ändrad planlösning i flerbostadshus.
Installation av porttelefon i flerbostadshus i Västerås
Avser installation av porttelefon i flerbostadshus.
Målning av fasad på flerbostadshus i Västerås
Avser målning av fasad på flerbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från kontor till bostad samt ändring av fasad.
Ombyggnad av vind i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från vind till bostad samt ändring av fasad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för ändring av fasad (byte av fönster).
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Västerås
Bygglov för ändring av fasad (ny entrédörr).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för ändring av fasad och fasadkulör.
Utvändigt underhåll av parhus i Fagersta
Bygglov för utvändig ändring samt nybyggnad av komplementbyggnad i tvåbostadshus inom fastigheten ängelsberg 1:40, fagersta kommun.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Fagersta
Bygglov för utvändig ändring, inglasning av balkonger, av flerbostadshus inom fastigheten biet 3, fagersta kommun.
Ombyggnad av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för ventilationsaggregat.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för ändring av fasadkulör.
Ombyggnad av lägenhet i Västerås
Bygglov för ändring av lokal till 2 lägenheter.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av uteplats med utekök.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.