Alla aktuella bostadsprojekt i Västmanlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utveckling av stadsdel i Viksäng, Västerås
Planer på utveckling av stadsdelen Viksäng.
Nybyggnad av bostadshus i Västerås
Hamre ridskola ska ev flytta och då är tanken att man bygger bostäder istället.
Rivning och nybyggnad av äldreboende i Fagersta
Avser nybyggnad av äldreboende. 100 platser.
Nybyggnad av bostadsadshus i Västerås
Avser nybyggnad av flerbostadshus med garage under mark. Byggstart=markstart. Projektet kommer att handlas upp tillsammans med Ö:a Mälarstrand etapp 2 (1494907).
Nybyggnad av bostadshus i Västerås
Avser nybyggnad av flerbostadshus med garage under mark. Projektet kommer att handlas upp tillsammans med Ö:a Mälarstrand etapp 1 (1056285). Byggstart=markstart.
Nybyggnad av radhus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av radhus (3 lgh).
Nybyggnad av radhus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av radhus (16 lgh). Avser Dingtuna Kyrkby 1:30-1:32.
Nybyggnad av radhus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av radhus (4 lgh).
Nybyggnad av radhus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av radhus (24 lgh). Avser Dingtuna Kyrkby 1:24-1:28.
Nybyggnad av rättspsykiatrisk avdelning i Sala kommun
Avser nybyggnad av rättspsykiatrisk avdelning klass 3 i Sala.
Nybyggnad av bostäder och vårdboende i Sala kommun
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnad av bostäder och vårdboende.
Nybyggnad av radhus i Dingtuna etapp 1
Nybyggnation av 12st parhus, 8st radhus och ett fyrbohus (4 lägenheter) i två plan.
Nybyggnad av punkthus i Västerås, etapp 2
Planer för en ny aktivitetspark och nya bostäder på området söder om Skiljeboskolan på del av Västerås 3:25, 3:28 och 3:12, Skiljebo. ca 150-200 lägenheter.
Nybyggnad av punkthus i Västerås, etapp 3
Planer för en ny aktivitetspark och nya bostäder på området söder om Skiljeboskolan på del av Västerås 3:25, 3:28 och 3:12, Skiljebo. ca 150-200 lägenheter.
Nybyggnad av trygghetsbostäder i Dingtuna, Västerås
Planer finns på nybyggnad av 32 trygghetsbostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hallstahammar
Avser nybyggnad av trygghetsboende (+65), 32 lägenheter och en lokal.
Nya bostäder i Tillberga, Västerås
Markanvisningsområdet är 3880 kvm stort. Inom ramen för anbudet ska anbudsgivarna föreslå utformning om ca 30 lägenheter i 2 våningar, förslagsvis i 2 flerbostadshus då upplåtelseformen ska vara 50 % hyresrätter och 50 % ägarlägenheter. Den preliminära byggrätten omfattar 25% BYA i två våningar, cirka 1950 kvm BTA.
Ombyggnad av flerbostadshus i Västerås
Avser utvändig ändring, ändrad användning och ändring av konstruktion, ventilation, va, brandskydd och planlösning av gruppbostad samt nybyggnad av miljöhus. Invändiga rivningsarbeten.
Nybyggnad av parhus i Barkarö, Västerås
Avser nybyggnad av radhus i Västerås.
Ombyggnad till boende för äldre i Skinnskatteberg
Entreprenaden avser ombyggnad och rivning samt tillgänglighetsanpassningar av fastigheten till boende för äldre vilket bl.a. innebär nya planlösningar, installation av hissar, stambyten och till stora delar nya installationer.
Nybyggnad och rivning av flerbostadshus i Västerås
Avser rivning av befintligt hus samt nybyggnad av flerbostadshus (12 lgh).
Nybyggnad av radhus i Västerås
Avser nybyggnad av radhus i Råby, Västerås.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungsör
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av parhus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av parhus samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av LSS-boende, Sala
Avser nybyggnation av 2 nya LSS-boenden.
Fasadbyte på flerbostadshus i Västerås
Avser byte av fasad på flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Köping etapp 2
I denna etapp renoveras 24 lägenheter. Avser byggnation av 42 st lägenheter på plan 2 i Gallerian.
Renovering och tillbyggnad av flerbostadshus i Arboga
Tillbyggnad med 8 nya lgh samt renovering av 8 befintliga lgh.
Ombyggnad av flerbostadshus i Västerås
Ändrad användning från skola till bostäder.
Ombyggnad av flerbostadshus i Köping etapp 1
I denna etapp renoveras 18 lägenheter. Avser byggnation av 42 st lägenheter på plan 2 i Gallerian.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Västerås
Planer för tillbyggnad av flerbostadshus.
Tillgänglighetsanpassning av herrgårdsbyggnaden i Skinnskatteberg
Uppdraget omfattar tillgänglighetsanpassning av befintliga lokaler innefattande bl.a. ombyggnation för hissinstallation, byte av ytterdörr samt anpassning av trösklar. Byggnaden och området är förklarat statligt byggnadsminne. Avtalet inkluderar också en option som omfattar byte av herrgårdsbyggnadens armaturer inklusive lysrör och styrsystem.
Tilläggsisolering av vindar i flerbostadshus i Hallstahammar
Avser tilläggsisolering av vindar samt lite snickeriarbeten i flerbostadshus.
Installation av solceller på flerbostadshus i Hallstahammar
Avser installation av solceller på flerbostadshus.
Ny undercentral för fjärrvärme i flerbostadshus i Hallstahammar
Avser ny undercentral för fjärrvärme i flerbostadshus.
Installation av solceller på flerbostadshus i Västerås
Avser installation av solceller på flerbostadshus.
Installation av solceller på flerbostadshus i Surahammar
Avser installation av solceller på flerbostadshus i Surahammar.
Hissarbeten i flerbostadshus i Västerås
Anmälan om installation/ändring av hiss i flerbostadshus.
Ändring av hiss i flerbostadshus i Köping
Anmälan om installation/ändring hiss i flerbostadshus.
Ändring av hiss i flerbostadshus i Köping
Anmälan om installation/ändring hiss i flerbostadshus.
Ändring av hiss i flerbostadshus i Köping
Anmälan om installation/ändring hiss i två flerbostadshus Ran 2.
Ändring av hiss i flerbostadshus i Köping
Anmälan om installation/ändring hiss i flerbostadshus.
Tak och fasadarbeten på byggnader i Hallstahammar
Byggnad A "Stora Ladan", avser ändring av bärande konstruktion, fasadändring, takändring Byggnad B "Lilla Ladan" , Avser takändring Byggnad C "Tvätteriet", Avser takändring
Dränering vid flerbostadshus i Surahammar
Avser dräneringsarbete vid flerbostadshus i Surahammar.
Byte av hiss på bibliotek i Fagersta
Avser byte av hiss på Fagersta bibliotek.
Installation av solceller på flerbostadshus i Västerås
Planer finns för installation av solceller.
Byte av tegel på flerbostadshus i Sala
Bygglov för fasadändring (omläggning av tak).
Renovering av balkonger på flerbostadshus i Västerås
Renovering av 3 st balkonger på flerbostadshus.
OVK-besiktning i flerbostadshus i Västerås
Avser OVK-besiktning i flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Norberg
Bygglov för utvändig ändring av fasad på flerbostadshus inom fastigheten Varggården 3.
OVK-besiktning i flerbostadshus, Surahammar
Avser OVK-besiktning i 35 lägenheter.
Nybyggnad av entrétak på flerbostadshus i Västerås
Bygglov är sökt för nya entrétak.
Spolning av stammar i flerbostadshus i Västerås
Avser spolning av stammar i flerbostadshus.
Byte av entrédörrar på flerbostadshus i Hallstahammar
Avser byte av entrédörrar (10st) samt byte av portlås.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).