Alla aktuella bostadsprojekt i Karlstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus inom Viken, Karlstad
Planens syfte är att möjliggöra en stadsutveckling med bostäder. Förslaget omfattar ca 440 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 459 lägenheter i 8 våningar och två våningar under mark med garage.
Nybyggnad av studentbostäder i Karlstad, etapp 2
Planer för nybyggnad av 208 studentbostäder på fastigheten Munspelet 1, nära Karlstad Universitet. Detta avser en andra byggetapp av totalt 419 planerade studentbostäder i Karlstad. Etapp 1: 2031149
Nybyggnad av bostadshus/kontor på Kanikenäsbanken, Karlstad
Planer för nybyggnad av flerbostadshus vid befintliga byggnader.
Nybyggnad av äldreboende på Kronoparken, Karlstad
Planer finns för nybyggnad av äldreboende.
Nybyggnad av bostäder vid Tingvalla, Karlstad
Projektet avser nybyggnad av 82 lägenheter i flerbostadshus, gemensamhetslokal samt källare i del av bygganden i en huskropp med fem till sju våningar ovan mark.
Nybyggnad av bostäder i Karlstad
Planer för nybyggnad av flerbostadshus, område 12 483 m2
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 119 lägenheter, Karlstad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Planer för nybyggnad av flerbostadshus med 68 lägenheter i fyra våningar plus vind, samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av bostäder i Karlstad, etapp 2
Planer för nybyggnad av hyres- och studentbostäder eller eventuellt äldreboende.
Nybyggnad av flerbostadshus i Våxnäs, Karlstad
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 78 lägenheter i 8 våningar, Karlstad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Planer finns för ett punkthus i upp till 8 våningar med ca 35-40 lägenheter, eventuellt med plats för verksamheter i bottenplan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Planer för nybyggnad av flerbostadshus med 49 lägenheter
Nybyggnad av bostäder i Karlstad
Planer för ca 50 bostäder.
Nybyggnad av radhus mm i Karlstad
Planer finns för nybyggnad av radhus ca 29-36 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Planer för nybyggnad av flerbostadshus .
Nybyggnad av flerbostadshus och förskola i Karlstad
Planer för nybyggnad av flerbostadshus samt förskola.
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Planer för nybyggnad av flerbostadshus .
Nybyggnad av radhus i Karlstad
Planer för nybyggnad av 2 st. radhus , 19 lägenheter.
Nybyggnad av radhus och parhus i Alster, Karlstad
Avser nybyggnad av radhus och parhus i Alster, Karlstad.
Nybyggnad av bostäder i Karlstad
Utredning för hur och i vilken omfattning området kan användas för nybyggnation.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Karlstad
Karlstads bostads AB (KBAB) har för avsikt att byta befintliga fönster, fönsterdörrar och VVS-åtgärder samt tillhörande byggåtgärder inom: Guldet 2 - 104 lägenheter.
Ombyggnad av skola till bostäder i Sundsta, Karlstad
Kommunen ska pröva en planändring för fastigheten Kikaren 7 för ändrad användning av fastigheten från skola till bostäder. Kvarteret Kikaren är idag bebyggt med gymnasieskola i två plan i gult tegel. Byggnaderna är uppförda på 60-talet. Området ligger i ett attraktivt läge med möjlighet till utblick mot Klarälven. Kvarteret Kikaren lämpar sig väl för bostadsbebyggelse. Bebyggelsen bör anpassa till omgivande bebyggelse och rymma bostäder i två till tre plan. Inom planområdet bör också parkyta tillskapas för att ge utrymme för lek
Nybyggnad av elevbostäder i Karlstad
Avser nybyggnad av elevboende med 11 lägenheter, Karlstad.
ROT-renovering av fastigheter, Karlstads Bostad AB
På fastigheten Kv Blåsippan 3 med adress Älvdalsg. 2A-B, Ölmeg. 2-4. planeras det för stambyten, renovering av kök/bad, nya ventilations- och elinstallationer. Kommer att handlas upp tillsammans med projekt Id: 2034948 Id: 2034991 Id: 2034992 Id. 2034995
Nybyggnad av parhus i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av parhus/radhus.
Nybyggnad av LSS boende i Karlstad
Avser nybyggnad av LSS boende med 6 lägenheter samt förråd och miljöhus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Karlstad
Avser ombyggnad av yttertak på flerbostadshus och anslutande förrådsbyggnader.
Nybyggnad av grupphus i Karlstad
Planer för nybyggnad av enbostadshus. 1:129,1:128,1:178,1:139. Flyttklara hus.
Takrenoveringar på flerbostadshus i Karlstad
Avser renovering av yttertak vid Ventilgatan 14, 16, 18 och 20 i Karlstad.
Förtätning vid Stora torget i Karlstad
Planer finns för förtätning norr om Stora torget. Att bygga på befintliga hus.
Renovering och kompletteringar i garage och åtgärder i utemiljö i Karlstad
Avser renovering och kompletteringar i garage och åtgärder i utemiljö och innefattar flera mindre delprojekt. 1. Garage och nerfart till garage, asfaltslagning 2. Utbyggnad av förråd, i garage 3. Lagning av utvändiga betongtrappor 4. Renovering uteplatser 5. Rivning av befintligt vindfång och nybyggnad av skärmtak Objektens läge: Babordsgatan 1 - 23, Styrbordsgatan 2 – 20, Östra raden 1 - 27, Västra raden 2 – 84 i området Orrholmen, Karlstad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Bygglov för ombyggnad av lokal till bostäder.
Utvändigt underhåll av bostadshus och förråd i Karlstad
Avser renovering av befintliga yttertak på 6st bostadshus med tillhörande förrådsbyggnader.
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Uppdrag att ta fram en detaljplan för att möjligheten med bebyggelse . Finns för närvarande bebyggelse på Lammet 1,2 och 9 med kulturhistoriskt värde.
Rivning av flerbostadshus i Karlstad
Rivning av flerbostadshus , Hus 8 och 11
Byte av balkongräcken och front vid flerbostadshus i Karlstad
Avser byte av balkongräcken och fronter på Norra Långtäppan, Norra Hyn 1, Karlstad.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Avser renovering av balkonger på flerbostadshus.
Rivning samt installation av solceller på flerbostadshus i Karlstad
Avser demontering av solfångaranläggning samt installation av solcellsanläggning på KBAB:s fastighet Järpen 16 i Karlstad.
Renovering av tak på flerbostadshus i Karlstad
Planer finns för renovering av tak.
Renovering av hiss på flerbostadshus i Karlstad
Planer finns för renovering av hiss i flerbostadshus.
Nybyggnad av radhus i Karlstad
Förhandsbesked för nybyggnad av radhus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Avser ändring av 3 balkonger.
Tillbyggnad med skärmtak vid servicebostad i Karlstad
Tillbyggnad av servicehus med skärmtak.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).