Alla aktuella bostadsprojekt i Karlstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Förtätning av bostadsområde i Karlstad
Möjlighet för 700-1000 bostäder planeras. Byggherrar kommer att utses. Byggstart beror på efterfrågan. 50 hk mark. Exploateringsarbetet kommer att ligga på de byggherrar som utses.
Nybyggnad av centrumbebyggelse, bostäder mm i Alster, Karlstad
Projektet avser nybyggnad av centrumbebyggelse med äldreboende, förskola, paddelhall, butiker, gym och 135 lägenheter i radhus och parhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 222 lägenheter vid Tullholmen. Garage under mark. Etapp 1: 1595376
Om- och tillbyggnad av flerbostadshus och kontor Tingvallastaden i Karlstad
Planer finns för påbyggnad av stadshuset med två respektive tre våningar, bygga ett nytt trevåningshus på parkeringen på stadshusets västra baksida, samt bygga ett upp till 16 våningar högt hus öster om den nuvarande byggnaden. Det skulle ge ungefär 5.200 kvadratmeter utökad byggrätt, utöver stadshusets befintliga 9.000 kvadratmeter.
Nybyggnad av studentbostäder i Karlstad
Avser nybyggnad av studentbostäder i 2 huskroppar, samt komplementbyggnad med miljöhus, och tvättstuga.
Nybyggnad av studentbostäder i Karlstad
Avser nybyggnation av två huskroppar med 7 respektive 13 våningar, med en totalyta på 10 000 m². Förutom gemensamhetsytor som gym och studiolounge finns även en stor uteterass på det översta planet med utsikt över hela området. Miljöklassat projekt enligt Miljöbyggnad Silver. Bland annat kommer husen ha solcellsanläggningar på taken, klimatsmarta skal och en specialanpassad bergvärmeanläggning för att optimera energianvändningen
Nybyggnad av flerbostadshus Jakobsberg i Karlstad
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus med 48 lägenheter. etapp 2. Uppskattad byggstart. Detaljplan klar.
Nybyggnad av bostäder i Jakobsberg i Karlstad
Avser nybyggnad av flerbostadshus i Östra Jakobsberg med 62 gh uppdelat i 2 punkthus. Etapp 2: 1601139
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 62 lägenheter i 10 våningar samt en under mark.
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Avser nybyggnad av ca 100-130 nya lägenheter. De två punkthusen kommer bli 12 våningar höga
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Avser rivning av butikslokal i hörnet av Färjestadsvägen/Dammvägen och bygga upp 2 stycken flerfamiljehus.
Nybyggnad av grupphus i Karlstad
Planer finns på att bygga ett 40-tal nya bostäder fördelat på villor, rad- och parhus i två våningar. 23 villatomter finns på området som kommer att säljas. Husen blir placerade intill Margårdsvägen längs med fyra nya gator med en parkyta i mitten och naturmark i ytterkanterna.
Nybyggnad av radhus i Karlstad
Planer finns för nybyggnad av parhus. Etapp 1 Id 1513451 Etapp 2, Id 1434029
Nybyggnad av flerbostadshus Karlstad
Rivning av befintlig fastighet Bjälken för uppförande av ett 9-våningshus med 45 bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Projektet omfattar rivning av kontorsfastighet för att uppföra ett flerbostadshus i 5 våningar med ca 25 lägenheter. Avser 3 huskroppar som byggs som ett U mot om gator så att de bildar en skyddad grön innergård. Huset skall ha en aktiv och välkomnande bottenvåning med utåtvända entréer och möjlighet till någon slags centrumfunktion.
Nybyggnad av studentbostäder i Karlstad
Avser nybyggnad av studentlägenheter. Det handlar om ettor på 21 kvadratmeter. Husen planeras att ligga nära den nya idrottshallen för Mariebergsskolan.
Nybyggnad av radhus i Karlstad
Planer finns för nybyggnad av radhus, östra Jakobsberg karlstad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Planer finns på nybyggnad av 5 flerbostadshus i två våningar.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Avser ett påbyggnadsprojekt där två existerande flerbostadshus med större hyreslägenheter kommer att kompletteras med ytterligare ett våningsplan som kommer att inrymma totalt 43 hyresrätter om 1 rum och kök. I hus 2 kommer ett trapphus att byggas med hiss och förråd. Kommer även att byggas till 7 parkeringsplatser . Tillkommit fristående förrådsbyggnad respektive fristående cykelförråd
Fönsterbyte på flerbostadshus i Karlstad
Avser fönsterbyte på flerbostadshus.Renoveringen kommer att utföras under 2021.
Nybyggnad av enbostadshus, Södra Sommaro, etapp 5
Etapp 5 omfattar uppförande av enbostadshus.
Nybyggnad av bostäder Karlstad
Avser nybyggnad av flerbostadshus i två plan med 12 lägenheter samt parkering.
Byte av fönster i flerbostadshus, Gruvlyckan, Karlstad
Preliminärt planerade underhållsåtgärder. Gruvlyckevägen 5-53, Gruvgången 1-25, Gruvplan 2-10, 1-37.. Kostnad okänd.
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Avser nybyggnad av flerbostadshus. Rivning av befintlig byggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 4 lägenheter, samt förråd och soprum.
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus samt 2 mindre parhus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Karlstad
Avser inglasade uterum , projektstart sker när hyresgäst lägger en beställning på utförande.
Utbyte av NTD skruvhiss i flerbostadshus, Karlstad
Avser utbyte av befintlig NTD skruvhiss på Horsensgatan 100 och Stenhagsgatan 7c i Karlstad.
Byte av fönster på parhus i Karlstad
Avser fönsterbyte på Brf Åkerbäret i Karlstad.
Fönsterrenovering gamla gymnasiet i Karlstad
Avser fönsterrenovering vid gamla gymnasiet i Karlstad.
Ombyggnad/modernisering av hissar i flerbostadshus, Karlstad
Avser modernisering/utbyte av hiss på Frödingshöjd 22, Stagnellsgatan 13 och Muraregatan 3 i Karlstad.
Installation av solceller på flerbostadshus i Karlstad
Planer för installation av solceller.
Nybyggnad av grupphus i Karlstad
Förhandsbesked för nybyggnad av 5 st. enbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Karlstad
Bygglov för ändring av yttre utseende på flerbostadshus.
Nybyggnad av studentlägenhet i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av elevboende.
Ombyggnad av lägenhet i Karlstad
Bygglov för ombyggnad från en lägenhet till två i flerbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Karlstad
Bygglov för ändrad användning från affärslokal till bostad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Anmälan för ändring av bärande konstruktion flerbostadshus.
Ombyggnad av enbostadshus i Karlstad
Anmälan för ändring av bärande konstruktion enbostadshus.
Inglasning av balkonger på flerbostadshus i Karlstad
Inglasning av balkonger av flerbostadshus.
Rivning av enbostadshus i Karlstad
Rivningslov för rivning av enbostadshus.
Installation av solceller på flerbostadshus i Karlstad
Avser installation av solceller/panel.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Avser bärande konstruktion och byte av hiss.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Bygglov för om- och tillbyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Bygglov för ombyggnad av flerbostadshus.
Byte av takfönster i Karlstad
Byte av ett takfönster.
OVK-besiktning vid flerbostadshus i Karlstad
Avser OVK-besiktning vid flerbostadshus.
Renovering av hiss på flerbostadshus i Karlstad
Planer finns för renovering av hiss i flerbostadshus.
Renovering av tak på flerbostadshus i Karlstad
Planer finns för renovering av tak.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Planer för ny fläkt aggregat.
Renovering av tak flerbostadshus i Karlstad
Planer för renovering av tak vid flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Tidigt skede. Planer för ev invändig renovering.
Målning av balkonger flerbostadshus i Karlstad
Målning betong på balkonger.
Relining i flerbostadshus i Karlstad
Relining till badrum och kök i två lägenheter
Renovering av balkongdörrar på flerbostadshus i Karlstad
Renovering av lås på befintliga balkongdörrar.
Utvändigt underhåll vid flerbostadshus i Karlstad
Små underhåll vid flerbostadshus.
Underhåll av flerbostadshus i Karlstad
Besiktning av elinstallation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.