Alla aktuella bostadsprojekt i Karlstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder m.m. vid Stenbron, Karlstad
Projektet omfattar nybyggnad av 4 huskroppar i 6,7, 9 och 11 våningar, påbyggnad av befintlig fastighet med 2 våningar samt parkeringsdäck med 46 platser. I projektet ingår även 1500 kvm kontorslokaler.
Nybyggnad av flerbostadshus Karlstad
Avser nybyggnad av flerbostadshus med totalt 302 lägenheter som kommer att byggas i tre etapper. Husen kommer att ha 5,6,och 7 våningar. Beställaren tar över projektet när det är färdigt.
Nybyggnad av grupphus i Karlstad
Planer finns för nybyggnad av 37 bostäder i fyra storlekar, 65, 95, 114 och 133 kvm, Exploatering Id: 2161689
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Avser nybyggnad med 26 lägenheter i 8-10 våningar.
Nybyggnad av bostäder i Höje, Karlstad
Planer finns för nybyggnad av 18 st fristående hus, villatomter, förråd.
Nybyggnad av LSS-boende i Karlstad
Avser nybyggnad av LSS-boende med 6 lägenheter med gemensamhets – och personalutrymmen. Rivning av befintlig byggnad.
Fasadrenovering och fönsterbyte på flerbostadshus i Karlstad
På fastigheten Kv. Kronkursen 2 med adress Signalhornsgatan 66-68, 94-96 Fasader - och fönsterbyten, samt ventilationsåtgärder Kommer att handlas upp tillsammans med projekt Id. 2034991 Id: 2034992 Id: 2034995 Id: 2034997
Nybyggnad av villaområde i Karlstad
Karlstad kommun planerar för att utöka dagens bostadsområde i Lungvik. Avser villatomter som kommer säljas till kommunens tomtkö.
Utvändig renovering av gamla gymnasiet i Karlstad
Avser omtäckning av yttre takets nedre takfall, renovering av ett 70-tal fönster samt punktvisa putsarbeten i fasad, lagning av skador samt komplettering av puts i anslutning till nya plåtarbeten.
Ombyggnad av balkonger på flerbostadshus i Karlstad
Planer är att bygga ut, alternativt renovering balkonger på flerbostadshus,
Byte av tak i Karlstad
Avser byta ut takpappen på Jakthornsgatans låghus med adresser Jakthornsgatan 20-22, 28-32, 34-36, 38-42, 46-48, 54-58, 70, 78-82, 90-92.
Renovering av hiss i flerbostadshus , Karlstad
Renovering av hissar Solskiftesgatan 2-4
Renovering av ventilation flerbostadshus i Karlstad
Avser renovering av fläktsystem, styr och regler.
Solcellsinstallation på fastighet i Karlstad
Avser demontering av solfångaranläggning samt installation av solcellsanläggning på flerbostadshus i Karlstad.
Rivning av garage i Karlstad
Rivning av garagelänga. Uppskattad start.
Rengöring av tak på flerbostadshus i Karlstad
Rengöring av tak på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Karlstad
Avser ändring av yttre utseende på flerbostadshus. Skärmtak.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Karlstad
Avser ändring av yttre utseende på flerbostadshus. Skärmtak.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Karlstad
Avser ändring av yttre utseende på flerbostadshus. Skärmtak
Uppförande av tak på vädringsplats på flerbostadshus i Karlstad
Avser att bygga ett tak över en uteplats där det tidigare varit vädringsställ på flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Avser att besikta avloppsstammarna.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).