Alla aktuella bostadsprojekt i Värmlands län

Arvika (1)
Eda (1)
Filipstad (0)
Forshaga (2)
Grums (2)
Hagfors (1)
Hammarö (1)
Karlstad (24)
Kil (0)
Munkfors (0)
Storfors (0)
Sunne (3)
Säffle (2)
Torsby (2)
Årjäng (2)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Omfattar att bygget kommer att ske på ett område på cirka 45 000 kvadratmeter längs Klarälven. De 110 garage som finns där i dag kommer att rivas för att ge plats åt de nya bostäderna på ca 125 bostadsrätter som HSB Värmland Lägenhetshusen är planerade för 4-7 våningar. På området har även Fastighets AB LE Lundberg planer på att bygga hyresrätter ID 1243987
Nybyggnad av flerbostadshus i stadsdelen Rud, Karlstad
Avser nybyggnad av 118 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder vid Tingvalla, Karlstad
Projektet avser nybyggnad av 82 lägenheter i flerbostadshus, gemensamhetslokal samt källare i del av bygganden i en huskropp med fem till sju våningar ovan mark.
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 119 lägenheter, Karlstad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Torsby
Nybyggnad av fyra flerbostadshus.
Renovering av särskilt boende i Sunne
Avser renovering av äldreboende.
Nybyggnad av flerbostadshus och förskola på Tullholmen i Karlstad
Planer för nybyggnad av flerbostadshus med 60 lägenheter samt förskola med 6 avd för ca 72 barn. Huset kommer att bli 8 våningar och källare under mark med skyddsrum. I källaren ska skyddsrum finnas för 90 personer. På bakgården ska förskolans utemiljö anläggas tillsammans med förrådsbyggnader och nedgrävda avfallsbehållare. Byggnaden ska certifieras enligt Miljöbyggnad 4.0 nivå Silver.
ROT-renovering i flerbostadshus, Torsby
Avser rot-renovering i 16 st flerbostadshus med stambyte och befintlig ventilation demonteras, ny FTX-ventilation installeras samt renovering badrum och kök. Kv Aspen Torsby
Nybyggnad av LSS boende i Karlstad
Nybyggnad av LSS boende samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kristinehamn
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 50 lägenheter i 4 våningar. Sirius 6, 8, 9 och 11
Ombyggnad av flerbostadshus i Deje, Forshaga kommun
Avser köksrenovering, ny ventilation och byte av fönster i flerbostadshus. Arbetet omfattar nya ytskikt på golv, väggar och tak, inklusive kakel, foder och lister, mm. Lägenheterna skall förses med ny till och frånluftsventilation med värmeväxlare, individuell för varje lägenhet, av typ FTX- aggregat på adressen Brogatan 10-12 Mohagsgatan 2-4 Apotekargränd 4 A-B
Fönsterbyte och VVS-åtgärder på flerbostadshus i Karlstad
Karlstads bostads AB (KBAB) har för avsikt att byta befintliga fönster, fönsterdörrar och VVS-åtgärder samt tillhörande byggåtgärder inom: Guldet 1 - 129 st lägenheter.
ROT-renovering av fastigheter, Karlstads Bostad AB
På fastigheten Kv Backsippan 1 med adress Ölmgatan 5-7 planeras det för stambyten, renovering av kök/bad, nya ventilations- och elinstallationer. Kommer att handlas upp tillsammans med projekt Id: 2034948 Id: 2034992 Id: 2034995 Id: 2034997
Nybyggnad av flerbostadshus i Årjäng
Planer finns för ytterligare 18-20 lägenheter med option i från etapp1.
Installation av boendesprinkler vid vårdboenden i Hagfors kommun
Hagfors kommun ska installera boendesprinkler på flera av kommunens boenden. I uppdraget ingår att projektera och leverera en färdig anläggning. Följande huvuddelar ingår i projektet: Källgården, Häggården, Bellmansgården, Lillåsen, Sättragården samt Villan.
Ny- och ombyggnad av bostäder i Hammarö
Planer för ny- och ombyggnad av lägenheter.
Byte av hiss i flerbostadshus i Karlstad
Avser byte av NTD skruvhissar samt tillbyggnad av maskinrum på Horsensgatan 142, 144, 146, 148, 152, 154, 166 och 168, Karlstad.
Utvändigt underhåll på flerbostadshus i Karlstad
Avser renovering av befintliga yttertak på 2st garagebyggnader, 1st byggnad innehållande tvättstuga samt 8st flerbostadshus med tillhörande förrådsbyggnader med adressen Kornettgatan 101-197 i Karlstad.
Takomläggning på flerbostadshus i Marieberg, Kristinehamns kommun
Avser nytt dubbelfalsat plåttak, där delar redan är utbytt. Arbetet utförs i 3 etapper: Etapp1 2024-10-31 Etapp 2 2025-08-31 Etapp 3 2025-10-31
Ombyggnad av flerbostadshus i Kristinehamn
Ändrad användning av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av gruppbostad i Karlstad
Ändring av yttre utseende på gruppboende.
Ombyggnad av gruppbostad i Grums
Ändrad användning av förskolelokal till gruppbostad samt tillbyggnad med teknikrum.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Ombyggnad av flerbostadshus, ändrat användning.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Töcksfors
Avser fönsterbyte på Västra Torggatan 6 AB+CD.
Ombyggnad av yttertak på flerbostadshus i Säffle
Befintliga betongpannor, bär- och ströläkt samt papp ska rivas och bytas. Samtliga plåtdetaljer på taket ska rivas och bytas. Avluftningshuvar och dylikt ska bytas. Vattenavledningssystem ska bytas. Snörasskydd & taksäkerhetsanordningar ska monteras. Vindskivor av trä ska rivas, bytas och ytbehandlas. Murade skorstenar kläs in med plåt. Förberedelser för solpaneler ska utföras, installation av solpaneler utförs i sidoentreprenad.
Ombyggnad av yttertak på flerbostadshus i Säffle
Entreprenaden omfattar totalrenovering av tak på ett flerbostadshus. Befintliga betongpannor, bär- och ströläkt samt papp ska rivas och bytas. Samtliga plåtdetaljer på taket ska rivas och bytas. Avluftningshuvar och dylikt ska bytas. Vattenavledningssystem ska bytas. Snörasskydd & taksäkerhetsanordningar ska monteras. Vindskivor av trä ska rivas, bytas och ytbehandlas. Murade skorstenar kläs in med plåt Förberedelser för solpaneler ska utföras, installation av solpaneler utförs i sidoentreprenad. Total bruttoarea ca 715 m2.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sunne
Utvändig ändring flerbostadshus. fasadändring, byte fönster och altandörrar.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Karlstad
Avser fasadändring samt nya 3 nya balkonger och skärmtak.
Utvändigt underhåll på flerbostadshus i Karlstad
Avser blästring och målning av bandtäckt plåttak på adresserna Nordvärnsgatan 1, 3 samt Petersbergsgatan 30 och 32, Karlstad.
Rivning samt installation av solceller på flerbostadshus i Karlstad
Avser demontering av solfångaranläggning samt installation av solcellsanläggning på KBAB:s fastighet Järpen 16 i Karlstad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Avser att sätta igen en dörr samt ändring av ventilation i flerbostadshus.
Installation av solceller på flerbostadshus i Karlstad
Avser installation av solcellsanläggning fastigheten Vävaren 14, Vävaregatan 3 – 11, i Karlstad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Karlstad
Bygglov för ändring av yttre utseende på flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Installation av hiss i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Ändring av planlösning i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Installation av hiss i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Installation av hiss i flerbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Charlottenberg
Ett mindre förråd kommer att byggas för idrottsredskap.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Renovering av hiss i flerbostadshus.
Inglasning av balkonger på flerbostadshus i Grums
Avser inglasning av ett fåtal balkonger.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).