Alla aktuella bostadsprojekt i Värmlands län

Arvika (0)
Eda (2)
Filipstad (0)
Forshaga (0)
Grums (2)
Hagfors (0)
Hammarö (3)
Karlstad (21)
Kil (0)
Munkfors (0)
Storfors (0)
Sunne (2)
Säffle (2)
Torsby (2)
Årjäng (0)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder m.m. vid Stenbron, Karlstad
Projektet omfattar nybyggnad av 4 huskroppar i 6,7, 9 och 11 våningar, påbyggnad av befintlig fastighet med 2 våningar samt parkeringsdäck med 46 platser. I projektet ingår även 1500 kvm kontorslokaler.
Nybyggnad av flerbostadshus Karlstad
Avser nybyggnad av flerbostadshus med totalt 302 lägenheter som kommer att byggas i tre etapper. Husen kommer att ha 5,6,och 7 våningar. Beställaren tar över projektet när det är färdigt.
Nybyggnad av punkthus i Hammarö
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 138 lägenheter i sju våningar, miljöhus.
Till- och ombyggnad av äldreboende, Eda
Avser till- och ombyggnad av demensboende.
Nybyggnad av flerbostadshus, radhus och centrumfunktioner i Kristinehamn
Avser nybyggnad av bostäder i flerbostadshus och radhus. I flerbostadshuset som kallas Kristinas terrasser kommer det att bli 28 bostadsrätter. Radhusen kallas Frödinghusen och omfattar 10 bostäder. Det kommer även att byggas en centrumbyggnad som kallas Picassos salonger. Där blir det kontor på övervåningen med plats för 40 arbetsplatser och på bottenvåningen blir det varuintag, restaurang och en butik.
Nybyggnad av flerbostadshus och centrumbebyggelse i Hammarö
Nybyggnad av flerbostadshus med 20 lägenheter. Ett hus kommer vara i tre våningar samt källare, hus två kommer att vara i 5 våningar.
Nybyggnad av grupphus i Karlstad
Planer finns för nybyggnad av 37 bostäder i fyra storlekar, 65, 95, 114 och 133 kvm, Exploatering Id: 2161689
ROT-renovering av flerbostadshus i Grums
Avser ROT- renovering av flerbostadshus på Järpegatan i Grums. Omfattar i huvudsak stambyte av avlopp och värmestammar, renovering av badrum samt eventuellt kök. Dessutom kan invändig ytskiktsrenovering, även i allmänna utrymmen som trapphus och renovering av balkonger komma att ingå.
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Avser nybyggnad med 26 lägenheter i 8-10 våningar.
Nybyggnad av bostadsrätter i Kristinehamn
Avser nybyggnad av 26 lägenheter vid Sannakajen 3,Kristinehamn
Nybyggnad av bostäder i Höje, Karlstad
Planer finns för nybyggnad av 18 st fristående hus, villatomter, förråd.
Fasadrenovering och fönsterbyte på flerbostadshus i Karlstad
På fastigheten Kv. Kronkursen 2 med adress Signalhornsgatan 66-68, 94-96 Fasader - och fönsterbyten, samt ventilationsåtgärder Kommer att handlas upp tillsammans med projekt Id. 2034991 Id: 2034992 Id: 2034995 Id: 2034997
Nybyggnad av LSS-boende i Karlstad
Avser nybyggnad av LSS-boende med 6 lägenheter med gemensamhets – och personalutrymmen. Rivning av befintlig byggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Torsby
Planer för nybyggnad av flerbostadshus samt anordnande av parkering.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hammarö
Planens syfte är att möjliggöra bostäder på befintlig fastighet.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sunne
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 9 lägenheter i två plan. tomten har en byggrätt på 2500 kvadratmeter.
Nybyggnad av villaområde i Karlstad
Karlstad kommun planerar för att utöka dagens bostadsområde i Lungvik. Avser villatomter som kommer säljas till kommunens tomtkö.
Nybyggnad av parhus i Torsby
Avser nybyggnad av parhus Branäs 4:854,4:855.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Kristinehamn
Avser stambyte i flerbostadshus med 32 lägenheter.
Utvändig renovering av gamla gymnasiet i Karlstad
Avser omtäckning av yttre takets nedre takfall, renovering av ett 70-tal fönster samt punktvisa putsarbeten i fasad, lagning av skador samt komplettering av puts i anslutning till nya plåtarbeten.
Invändigt underhåll i flerbostadshus i Kristinehamn
Avser stambyte och renovering av badrum i flerbostadshus samt förskola.
Byte av tak i Karlstad
Avser byta ut takpappen på Jakthornsgatans låghus med adresser Jakthornsgatan 20-22, 28-32, 34-36, 38-42, 46-48, 54-58, 70, 78-82, 90-92.
Ombyggnad av balkonger på flerbostadshus i Karlstad
Planer är att bygga ut, alternativt renovering balkonger på flerbostadshus,
Renovering av hiss i flerbostadshus , Karlstad
Renovering av hissar Solskiftesgatan 2-4
Rivning av flerbostadshus i Säffle
Avser Rivning av flerfamiljshus.
Rivning av flerbostadshus i Säffle
Avser rivning av flerfamiljshus.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Grums
Avser fönsterbyte ca 300 enheter i fastigheten på Åsgatan 25 i Grums. Option finns på projekt ID 2178474.
Renovering av ventilation flerbostadshus i Karlstad
Avser renovering av fläktsystem, styr och regler.
Solcellsinstallation på fastighet i Karlstad
Avser demontering av solfångaranläggning samt installation av solcellsanläggning på flerbostadshus i Karlstad.
Ombyggnad av ventilation i Kristinehamn
Avser ombyggnad av ventilation och utbyte av luftbehandlingsaggregat vid Skogshyddan i Björneborg .
Rivning av garage i Karlstad
Rivning av garagelänga. Uppskattad start.
Rivning av bostadshus i Eda kommun
Avser rivning av den delvis nerbrunna fastigheten Eda Slärteg 2:63 i Eda kommun.Inklusive tömning av fastigheten på diverse möbler mm, samt diverse bråte såsom glaskross, tegelrester samt diverse rasmassor i anslutning till fastigheten.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Karlstad
Avser ändring av yttre utseende på flerbostadshus. Skärmtak.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Karlstad
Avser ändring av yttre utseende på flerbostadshus. Skärmtak.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Karlstad
Avser ändring av yttre utseende på flerbostadshus. Skärmtak
Rengöring av tak på flerbostadshus i Karlstad
Rengöring av tak på flerbostadshus.
Uppförande av tak på vädringsplats på flerbostadshus i Karlstad
Avser att bygga ett tak över en uteplats där det tidigare varit vädringsställ på flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Avser att besikta avloppsstammarna.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).