Alla aktuella bostadsprojekt i Värmlands län

Arvika (2)
Eda (2)
Filipstad (3)
Forshaga (3)
Grums (1)
Hagfors (5)
Hammarö (3)
Karlstad (44)
Kil (4)
Munkfors (0)
Storfors (0)
Sunne (6)
Säffle (2)
Torsby (0)
Årjäng (2)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus inom Viken, Karlstad
Planens syfte är att möjliggöra en stadsutveckling med bostäder. Förslaget omfattar ca 440 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 459 lägenheter i 8 våningar och två våningar under mark med garage.
Nybyggnad av studentbostäder i Karlstad, etapp 2
Planer för nybyggnad av 208 studentbostäder på fastigheten Munspelet 1, nära Karlstad Universitet. Detta avser en andra byggetapp av totalt 419 planerade studentbostäder i Karlstad. Etapp 1: 2031149
Nybyggnad av bostadshus/kontor på Kanikenäsbanken, Karlstad
Planer för nybyggnad av flerbostadshus vid befintliga byggnader.
Nybyggnad av äldreboende på Kronoparken, Karlstad
Planer finns för nybyggnad av äldreboende.
Nybyggnad av bostäder vid Tingvalla, Karlstad
Projektet avser nybyggnad av 82 lägenheter i flerbostadshus, gemensamhetslokal samt källare i del av bygganden i en huskropp med fem till sju våningar ovan mark.
ROT-renovering och utveckling av utemiljön i bostadsområdet Malmen i Kristinehamns kommun
Avser ROT-renovering och omfattar badrum, kök och trapphus samt tvättstugor. Nya ventilationsaggregat på vindar. Tillbyggnad av entréer. Tak- och fasadåtgärder. Även utveckling, ombyggnad av utemiljöer med mer grönytor och temagårdar, cykelförråd, nya p-platser. Avlopp, dagvatten och fördröjningsmagasin för dagvatten. Totalt omfattar det 11st flerfamiljhus samt 3 st enplansbyggnader. Gatuadress: Oscar Stjerngatan, Västgötagatan, Tegnersgatan, Axvallagatan och Karpgränd i Kristinehamn
Nybyggnad av bostäder i Karlstad
Planer för nybyggnad av flerbostadshus, område 12 483 m2
Nybyggnad av bostads- och handelshus i Sunne
Avser nybyggnad av livsmedelsbutik och lägenheter. Livsmedelsbutiken ska ligga i markplan och ytan blir 1 870 kvadratmeter/ våning, varav 1 300 är butiksyta.
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 119 lägenheter, Karlstad.
Nybyggnad av bostäder i Karlstad, etapp 2
Planer för nybyggnad av hyres- och studentbostäder eller eventuellt äldreboende.
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Planer för nybyggnad av flerbostadshus med 68 lägenheter i fyra våningar plus vind, samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av punkthus i Kil
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnad av två punkthus med 8 våningar och ca 80 lägenheter eller flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Våxnäs, Karlstad
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 78 lägenheter i 8 våningar, Karlstad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Planer finns för ett punkthus i upp till 8 våningar med ca 35-40 lägenheter, eventuellt med plats för verksamheter i bottenplan.
Nybyggnad av bostäder i Karlstad
Planer för ca 50 bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Planer för nybyggnad av flerbostadshus med 49 lägenheter
Ombyggnad av skola till lägenheter i Arvika
Planer finns för ombyggnad av Centralskolan till lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Arvika
Område för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av radhus-, och villor i Kristinehamn
Avser en bostadsrättsförening med 17 radhus, och 7 fristående villor. Norra Sörkastet
Nybyggnad av radhus mm i Karlstad
Planer finns för nybyggnad av radhus ca 29-36 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Kristinehamn
Syftet med planen är att tilllåta bostadsbyggen i den nedlagda folkparken. Enligt planförslaget kommer det att röra sig om ett par hundra bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Forshaga
Nybyggnad av två flerbostadshus samt tre gårdshus samt anläggande av parkeringsplats, forshaga grossbol 1:498.
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Planer för nybyggnad av flerbostadshus .
Nybyggnad av radhus i Kristinehamn
Avser nybyggnad av radhus med 24 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus och förskola i Karlstad
Planer för nybyggnad av flerbostadshus samt förskola.
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Planer för nybyggnad av flerbostadshus .
Nybyggnad av radhus i Karlstad
Planer för nybyggnad av 2 st. radhus , 19 lägenheter.
Nybyggnad av radhus och parhus i Alster, Karlstad
Avser nybyggnad av radhus och parhus i Alster, Karlstad.
Nybyggnad av centrumnära bostäder i Kristinehamn
I korsningen Spelmansgatan/Västerlånggatan finns planer på att utöka möjligheterna för centrumnära boenden. Rivning: 2120932
Ombyggnad av flerbostadshus i Deje, Forshaga kommun
Avser köksrenovering, ny ventilation och byte av fönster i flerbostadshus. Arbetet omfattar nya ytskikt på golv, väggar och tak, inklusive kakel, foder och lister, mm. Lägenheterna skall förses med ny till och frånluftsventilation med värmeväxlare, individuell för varje lägenhet, av typ FTX- aggregat på adressen Bryggerigatan 3 A-C och Bryggerigatan 5-7.
Nybyggnad av bostäder i Karlstad
Utredning för hur och i vilken omfattning området kan användas för nybyggnation.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hammarö
Planer finns att bygga ett nytt boende intill en befintlig fastighet.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Karlstad
Karlstads bostads AB (KBAB) har för avsikt att byta befintliga fönster, fönsterdörrar och VVS-åtgärder samt tillhörande byggåtgärder inom: Guldet 2 - 104 lägenheter.
Ombyggnad av skola till bostäder i Sundsta, Karlstad
Kommunen ska pröva en planändring för fastigheten Kikaren 7 för ändrad användning av fastigheten från skola till bostäder. Kvarteret Kikaren är idag bebyggt med gymnasieskola i två plan i gult tegel. Byggnaderna är uppförda på 60-talet. Området ligger i ett attraktivt läge med möjlighet till utblick mot Klarälven. Kvarteret Kikaren lämpar sig väl för bostadsbebyggelse. Bebyggelsen bör anpassa till omgivande bebyggelse och rymma bostäder i två till tre plan. Inom planområdet bör också parkyta tillskapas för att ge utrymme för lek
Nybyggnad av elevbostäder i Karlstad
Avser nybyggnad av elevboende med 11 lägenheter, Karlstad.
ROT-renovering av fastigheter, Karlstads Bostad AB
På fastigheten Kv Blåsippan 3 med adress Älvdalsg. 2A-B, Ölmeg. 2-4. planeras det för stambyten, renovering av kök/bad, nya ventilations- och elinstallationer. Kommer att handlas upp tillsammans med projekt Id: 2034948 Id: 2034991 Id: 2034992 Id. 2034995
Om- och tillbyggnad för LSS boende i Kristinehamn
Avser om-och tillbyggnad av en förskola till LSS boende(korttidsboende) med plats för 6 brukare och personal. Omfattar nya installationer och ytskikt av befintliga lokaler samt en utbyggnad av ett teknikrum med innehållande ventilationsaggregat, fjärrvärmecentral, sprinklercentral och elcentral m.m. Ombyggnad BTA ca350 Kvm. Tillbyggnad: teknikrum BTA ca 28 Kvm
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Hagfors
Avser fasadrenovering på flerbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus (seniorbostäder) i Töcksfors
Planer för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av parhus i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av parhus/radhus.
Nybyggnad av LSS boende i Karlstad
Avser nybyggnad av LSS boende med 6 lägenheter samt förråd och miljöhus.
Renovering av flerbostadshus, Charlottenberg
Avser renovering av ventilation, byte av kök och fönster i badrum. Reparation och målning av fasad samt målning av vindskivor och takfotsbräder i flerbostadshus.
Nybyggnad av elevhem vid SG/Södra Viken, Sunne
Avser nybyggnad av elevhem för ca 30 boende vid gymnasieskolan i Sunne.
Om- och tillbyggnad av servicebostad i Charlottenberg
Avser om- och tillbyggnad av enplanshus till 4 ( fyra) st LSS-lägenheter med tillhörande utrymmen
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Karlstad
Avser ombyggnad av yttertak på flerbostadshus och anslutande förrådsbyggnader.
Ramavtal avseende måleriarbeten Filipstads kommun
Avtalstid 2 år med möjlighet till förlängning med 1 + 1 år.
Nybyggnad av grupphus i Karlstad
Planer för nybyggnad av enbostadshus. 1:129,1:128,1:178,1:139. Flyttklara hus.
Nybyggnad av industrihus i Forshaga
Avser nybyggnad av garage som kommer vara indelad i 16 garagedelar på 60 kvm vardera. Varje del kommer att ha vatten/avlopp, el och egen port.
Byte av fönster och balkongdörrar på flerbostadshus i Hagfors
Avser byte av fönster och balkongdörrar på flerbostadshus.
Takrenoveringar på flerbostadshus i Karlstad
Avser renovering av yttertak vid Ventilgatan 14, 16, 18 och 20 i Karlstad.
Ombyggnad till flerbostadshus i Hagfors
Planer finns för att bygga om gamla folktandvården till bostäder i Hagfors.
Förtätning vid Stora torget i Karlstad
Planer finns för förtätning norr om Stora torget. Att bygga på befintliga hus.
Ramavtal avseende golvarbeten Filipstads kommun
ramavtal, omfattande golvarbeten för såväl underhålls- och servicejobb som ny- och ombyggnationsarbeten samt akuta åtgärder
Renovering och kompletteringar i garage och åtgärder i utemiljö i Karlstad
Avser renovering och kompletteringar i garage och åtgärder i utemiljö och innefattar flera mindre delprojekt. 1. Garage och nerfart till garage, asfaltslagning 2. Utbyggnad av förråd, i garage 3. Lagning av utvändiga betongtrappor 4. Renovering uteplatser 5. Rivning av befintligt vindfång och nybyggnad av skärmtak Objektens läge: Babordsgatan 1 - 23, Styrbordsgatan 2 – 20, Östra raden 1 - 27, Västra raden 2 – 84 i området Orrholmen, Karlstad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Bygglov för ombyggnad av lokal till bostäder.
Utvändigt underhåll av bostadshus och förråd i Karlstad
Avser renovering av befintliga yttertak på 6st bostadshus med tillhörande förrådsbyggnader.
Modernisering av hissar, Hammarö
Avser att renovera totalt sex stycken hissar på Skogåsvägen 5-15, Skoghall. Målet är att tre stycken hiss skall renoveras årligen och att entreprenaden skall vara färdigställd år 2024
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Uppdrag att ta fram en detaljplan för att möjligheten med bebyggelse . Finns för närvarande bebyggelse på Lammet 1,2 och 9 med kulturhistoriskt värde.
Ombyggnad av sköljrum i Årjäng
Avser omfattar ombyggnad av befintliga lokaler till 7 st sköljrum inom äldreboendet
Fönsterbyte på flerbostadshus i Grums
Avser fönsterbyte ca 200 enheter i fastigheten på Åsgatan 27 i Grums.
Rivning av flerbostadshus i Karlstad
Rivning av flerbostadshus , Hus 8 och 11
Renovering av yttertak på radhus i Säffle
Avser renovera/byta befintliga yttertak på kedjehus, bostadshus och garage, belägna på Andvägen, Värmlandsbro.
Renovering av yttertak på radhus i Säffle
Avser renovera/byta befintliga yttertak på kedjehus, bostadshus och garage, belägna på Lomvägen, Värmlandsbro..
Byte av balkongräcken och front vid flerbostadshus i Karlstad
Avser byte av balkongräcken och fronter på Norra Långtäppan, Norra Hyn 1, Karlstad.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Avser renovering av balkonger på flerbostadshus.
Ombyggnad av vandrarhem i Hagfors
Detaljplanens syfte är att möjliggöra att befintlig byggnad kan användas för bostads- och centrumändamål med tillhörande funktioner.
Renovering av tak på flerbostadshus i Filipstad
Renovering och omläggning av papptak på flerbostadshus.
Rivning samt installation av solceller på flerbostadshus i Karlstad
Avser demontering av solfångaranläggning samt installation av solcellsanläggning på KBAB:s fastighet Järpen 16 i Karlstad.
Rivning av flerbostadshus i Hagfors
Rivning av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kristinehamn
Avser inglasning av balkonger vid flerbostadshus.
Renovering av tak på flerbostadshus i Karlstad
Planer finns för renovering av tak.
Nybyggnad av radhus i Karlstad
Förhandsbesked för nybyggnad av radhus.
Renovering av fönster på flerbostadshus i Sunne
Planer finns för renovering av fönster.
Renovering av hiss på flerbostadshus i Karlstad
Planer finns för renovering av hiss i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sunne
OVK besiktning. Uppskattad start och kostnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kil
OVK besiktning. Uppskattad start och kostnad.
Tillbyggnad med skärmtak vid servicebostad i Karlstad
Tillbyggnad av servicehus med skärmtak.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Avser ändring av 3 balkonger.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).