Alla aktuella bostadsprojekt i Värmlands län

Arvika (1)
Eda (1)
Filipstad (1)
Forshaga (5)
Grums (0)
Hagfors (0)
Hammarö (2)
Karlstad (17)
Kil (2)
Munkfors (0)
Storfors (0)
Sunne (3)
Säffle (5)
Torsby (3)
Årjäng (0)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av särskiltboende i Kil
Planer för nybyggnad av äldreboende om 80 platser inkl storkök och restaurangdel samt en ombyggnad. Rivning del av av befintlig byggnad och skyddsrum. Ev återuppbyggnad av skyddsrum.
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Planer för nybyggnad av flerbostadshus med 49 lägenheter
Nybyggnad av bostäder vid Tingvalla, Karlstad
Projektet avser nybyggnad av 63 lägenheter i flerbostadshus, en huskropp med fem våningar ovan mark.
Nybyggnad av bostäder i Karlstad
Planer för nybyggnad av flerbostadshus, område 12 483 m2
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 119 lägenheter, Karlstad.
Nybyggnad av bostadsrätter i villaform på Hammarö, Etapp 2
Avser nybyggnad av bostadsrätter med radhuskänsla på Hammarö, utfört via Riksbyggen typhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kristinehamn
Planer för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av radhus mm i Karlstad
Planer finns för nybyggnad av radhus ca 29-36 lägenheter.
Nybyggnad av radhus på Hammarö
Syftet med planläggningen är att möjliggöra för nya bostäder i form av radhus med 26 lägenheter.
Ombyggnad och renovering av äldreboende i Arvika
Avser ombyggnad och renovering av äldreboendet Smedberg i Arvika.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sunne, Etapp 2
Planer för nybyggnad av flerbostadshus ungefär i samma omfattning som etapp 1 1354969.
Nybyggnad av bostäder i Karlstad
Planer för nybyggnad av bostäder i området Södra Kroppkärr i Karlstad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Deje, Forshaga kommun
Avser köksrenovering, ny ventilation och byte av fönster i flerbostadshus. Arbetet omfattar nya ytskikt på golv, väggar och tak, inklusive kakel, foder och lister, mm. Lägenheterna skall förses med ny till och frånluftsventilation med värmeväxlare, individuell för varje lägenhet, av typ FTX- aggregat på adressen Bryggerigatan 3 A-C och Bryggerigatan 5-7.
Nybyggnad av grupphus i Kil
Bygglov för 12 nybyggnad av enbostadshus samt komplementbyggnad Vikstad 3:117,3:118,3:107,3:108,3:109,3:112,3:114,3:115,3:111,3:110,3:116,3:120.
ROT-renovering av fastigheter, Karlstads Bostad AB
På fastigheten Kv Blåsippan 1 med adress Älvdalsgatan 4-6 planeras det för stambyten, renovering av kök/bad, nya ventilations- och elinstallationer. Kommer att handlas upp tillsammans med projekt Id: 2034948 Id: 2034991 Id. 2034995 Id: 2034997
Ombyggnad av skola till bostäder i Sundsta, Karlstad
Kommunen ska pröva en planändring för fastigheten Kikaren 7 för ändrad användning av fastigheten från skola till bostäder. Kvarteret Kikaren är idag bebyggt med gymnasieskola i två plan i gult tegel. Byggnaderna är uppförda på 60-talet. Området ligger i ett attraktivt läge med möjlighet till utblick mot Klarälven. Kvarteret Kikaren lämpar sig väl för bostadsbebyggelse. Bebyggelsen bör anpassa till omgivande bebyggelse och rymma bostäder i två till tre plan. Inom planområdet bör också parkyta tillskapas för att ge utrymme för lek
Nybyggnad av elevbostäder i Karlstad
Avser nybyggnad av elevboende med 11 lägenheter, Karlstad. Även rivning av befintlig byggnad.
ROT-renovering i flerbostadshus i Säffle
Avser ROT renovering med stambyte och renovering av badrum, Vintergatan 21 A-D, Vintergatan 23 A-D, Vintergatan 25 A-E Säffle
ROT-renovering av fastigheter, Karlstads Bostad AB
På fastigheten Kv Blåsippan 2 med adress Gelinsgatan 1 A-B planeras det för stambyten, renovering av kök/bad, nya ventilations- och elinstallationer. Kommer att handlas upp tillsammans med projekt Id: 2034948 Id: 2034991 Id: 2034992 Id: 2034997
Utbyte av NTD skruvhiss i flerbostadshus, Karlstad
Avser utbyte av 6 st befintliga NTD skruvhiss på Horsensgatan 156, 220, 222, 224, 228, 230, Karlstad kommun.
Byte av hiss i flerbostadshus i Karlstad
Avser byte av hiss samt tillbyggnad av maskinrum . Horsensgatan 156, 220, 222, 224, 228, 230 Karlstad
Renovering och kompletteringar i garage och åtgärder i utemiljö i Karlstad
Avser renovering och kompletteringar i garage och åtgärder i utemiljö och innefattar flera mindre delprojekt. 1. Garage och nerfart till garage, asfaltslagning 2. Utbyggnad av förråd, i garage 3. Lagning av utvändiga betongtrappor 4. Renovering uteplatser 5. Rivning av befintligt vindfång och nybyggnad av skärmtak Objektens läge: Babordsgatan 1 - 23, Styrbordsgatan 2 – 20, Östra raden 1 - 27, Västra raden 2 – 84 i området Orrholmen, Karlstad.
Utbyte av 9 st hissar i Forshaga
Avser utbyte av 9 st hissar i Forshaga kommun. Objekt: Lintjärn- 3st, Europavägen 6 Forshaga Ullerudsgården- 2st, Skolvägen 2 Deje Kommunhuset- 1st, Storgatan 52 Forshaga Kulturhuset- 1st, Brogatan 11 Deje Knipan- 1st, Industrileden 5A Forshaga Skivedskola- 1st, Sandviksvägen 1A Forshaga
Rivning av tvåfamiljshus i Säffle
Rivning av tvåfamiljshus på Säffle 5:31. Upphandlas tillsammans med Id: 2234608
Renovering av fönster/dörrar på Nedre Kallsteniigården i Filipstad
I entreprenaden ingår bland annat: Renovering av samtliga dörrar och fönster inkl beslag, Skadade glasrutor ersätts med kulturglas, I innerbågen ska energiglas monteras samt Utrymme mellan karm och vägg ska kompletteringsdrevas.
Byte av tak på flerbostadshus i Sunne
Avser byte av tak på flerbostadshus.
Installation av solceller flerbostadshus i Forshaga
Avser installation av solceller.
Ombyggnad av yttertak på flerbostadshus i Säffle
Entreprenaden omfattar totalrenovering av tak på ett flerbostadshus inom fastigheten Säffle Vallen 32. Befintliga betongpannor, bär- och ströläkt samt papp ska rivas och bytas. Förberedelser för solpaneler ska utföras, installation av solpaneler utförs i sidoentreprenad. Total bruttoarea ca 930 m2.
Byte av fönster och fönsterdörrar i flerbostadshus i Säffle
Avser byte av befintliga fönster och fönsterdörrar samt tillhörande byggåtgärder inom flerbostadshuset beläget på adressen Magasingatan 1-3 i Säffle.
Rivning av flerbostadshus i Charlottenberg
Rivning av flerbostadshus.
Renovering av tak på kedjehus i Värmlands Nysäter
Entreprenaden omfattar totalrenovering av tak på kedjehus (bostadshus och garage) belägna på fastigheten Säffle Nysäter 1:79. Befintligt eternittak samt tillhörande kondensskydd (innehållande asbest) ska rivas och bytas till plåttak. Total bruttoarea ca 840 m2.
Ombyggnad av flerbostadshus i Forshaga
Avser ändring av 2 lägenheter till gemensamhetsboende med åtta rum.
Rivning av flerbostadshus i Torsby
Planer för rivning av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Avser ombyggnad av flerbostadshus. Rivning av fläktrum samt hyresgästanpassning.
Nybyggnad av grupphus i Torsby
Försäljning av 3 villatomter för enbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Sunne
Avser nybyggnad av flisförråd
Nybyggnad av grupphus i Torsby
Försäljning av 5 villatomter för enbostadshus.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).