Alla aktuella bostadsprojekt i Värmlands län

Arvika (4)
Eda (2)
Filipstad (3)
Forshaga (2)
Grums (5)
Hagfors (4)
Hammarö (7)
Karlstad (46)
Kil (4)
Munkfors (2)
Storfors (1)
Sunne (3)
Säffle (2)
Torsby (6)
Årjäng (2)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 222 lägenheter vid Tullholmen, KarlstadGarage under mark. Etapp 1: 1595376
Nybyggnad av studentbostäder i Karlstad
Avser nybyggnad av studentbostäder i 2 huskroppar, samt komplementbyggnad med miljöhus, och tvättstuga.
Nybyggnad av flerbostadshus och kontor på Kanikenäsbanken i Karlstad
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 132 lägenheter samt kontor och kommersiella lokaler i bottenvåningen.
Nybyggnad flerbostadshus och förskola i Karlstad,
Avser nybyggnad av förskola samt två punkthus. Bostadshusen är i 8 samt 9 våningar med översta våningen som en indragen, totalt ca 78 lägenheter. Förskola inrymd i två våningsplan med 8 avdelningar och kommer sammanbyggs med hus B. I förskolan ska personalutrymmen och mottagningskök ingå. Rivning av gamla Hagaborgs förskola . Byggnaden ska rivas i sin helhet inkl komplementbyggnader och förskolegård.
Nybyggnad av Bostäder Karlstad
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus med ca 110 lägenheter i 8 våningar samt garage under mark. Lokaler för ev kontor eller butiker.
Nybyggnad av flerbostadshus Jakobsberg i Karlstad
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus med 48 lägenheter. etapp 2. Uppskattad byggstart. Detaljplan klar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 62 lägenheter i 10 våningar samt en under mark.
Nybyggnad av punkthus i Kil
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnad av två punkthus med 8 våningar och ca 80 lägenheter.
Nybyggnad av radhus och parhus i Alster, Karlstad
Nybyggnad av 100 lägenheter i blandad bebyggelse, radhus och parhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Planer finns för ett punkthus i upp till 8 våningar med ca 35-40 lägenheter, eventuellt med plats för verksamheter i bottenplan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Avser rivning av butikslokal i hörnet av Färjestadsvägen/Dammvägen och bygga upp 2 stycken flerfamiljehus.
Nybyggnad av bostäder i Karlstad, etapp 1
Projektet avser hyres- och studentbostäder. Ca 100-150 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Projektet avser nybyggnad av 48 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus och centrumbebyggelse i Hammarö
Nybyggnad av flerbostadshus med 29 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Planer finns för för nybyggnad av flerbostadshus vid korsningen Norra Allén och Norrstrandsgatan, Karlstad.
Nybyggnad av bostadsrätter i villaform på Hammarö
Avser nybyggnad av bostadsrätter i villaform.Projektering klar, utfört via Riksbyggen typhus.
Om- och tillbyggnad av flerbostadshus och kontor Tingvallastaden i Karlstad
Planer finns för påbyggnad av stadshuset med två respektive tre våningar, bygga ett nytt trevåningshus på parkeringen på stadshusets västra baksida, samt bygga ett upp till 16 våningar högt hus öster om den nuvarande byggnaden. Det skulle ge ungefär 5.200 kvadratmeter utökad byggrätt, utöver stadshusets befintliga 9.000 kvadratmeter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Arvika
Upptaget i investeringsplan med 10 mkr under 2017 och 62 mkr under 2018. Ev ett 40-tal lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus på Sannakajen, Kristinehamn
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 50-60 lgh i 6-8 våningar. Huset ska innehålla trygghetsboende med tillhörande gemensamhetsutrymmen.
Nybyggnad av grupphus i Karlstad
Planer finns på att bygga ett 40-tal nya bostäder fördelat på villor, rad- och parhus i två våningar. Husen blir placerade intill Margårdsvägen längs med fyra nya gator med en parkyta i mitten och naturmark i ytterkanterna.
Nybyggnad av bostäder i Karlstad
Avser nybyggnad av 32 bostadsrättslägenheter i 8 huskroppar.
Nybyggnad av flerbostadshus på Herrhagen
Planer finns på nybyggnad av 40 lägenheter i ett flerbostadshus med fyra våningar.
Ombyggnad av flerbostadshus i Torsby
Avser rotrenovering av flerbostadshus vid området Alstigen i Torsby. Stambyte, badrum och kök samt trapphus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sunne
Området ska bebyggas med flerbostadshus eller kontor. tomten har en byggrätt på 2500 kvadratmeter.
Nybyggnad av studentbostäder i Karlstad
Avser nybyggnad av studentlägenheter. Det handlar om ettor på 21 kvadratmeter. Husen planeras att ligga nära den nya idrottshallen för Mariebergsskolan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Projektet omfattar rivning av kontorsfastighet för att uppföra ett flerbostadshus i 5 våningar med ca 25 lägenheter. Avser 3 huskroppar som byggs som ett U mot om gator så att de bildar en skyddad grön innergård. Huset skall ha en aktiv och välkomnande bottenvåning med utåtvända entréer och möjlighet till någon slags centrumfunktion.
Nybyggnad och rivning av flerbostadshus Herrhagen i Karlstad
Projektet avser rivning och nybyggnad av ca 33 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Södra Kroppkärr, Karlstad
Inom området tillåts en blandning av friliggande småhus, parhus, kedjehus Högsta tillåtna våningsantal inom planområdet är två våningar. Exploatering: 1616826
Nybyggnad av flerbostadshus i Sunne, Etapp 2
Avser nybyggnad av flerbostadshus ungefär i samma omfattning som etapp 1 1354969.
Uppförande av villor i Jonsbol, Arvika
Projektet omfattar till totalt 25 - 30 fastigheter, området Jonsbol ligger både centralt och sjönära - cirka 2,5 km.
Nybyggnad av bostäder i Höje, Karlstad
Planer finns för nybyggnad av 18 st fristående hus, villatomter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Planer finns på nybyggnad av 5 flerbostadshus i två våningar.
Nybyggnad av bostäder i Karlstad
Planer finns på nybyggnad av ca 30 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av särskilt boende i Sunne
Tidiga planer för nybyggnad av äldreboende. Utredning pågår. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Planer för nybyggnad med 22 lägenheter i 8-10 våningar.
Rotrenovering av flerbostadshus i Arvika
Avser rotrenovering av kvarteret Plogen Parkgatan 50, Arvika. Objektet består av trapphus samt sex (6) lägenheter.Option: Rotrenovering av ytterligare 15 trapphus med lägenheter, Parkgatan 24-54. Id.nr 1631374
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 36 lägenheter i 6 våningar.
Nybyggnad av seniorvillor i Karlstad
Söker tomt i Karlstad samt kringliggande kommuner.
Renovering av flerbostadshus, Kronoparken i Karlstad
Planer finns för stambyte på flerbostadshus, ny fasad, tilläggsisolering, nya fönster, nytt tak. Kostnad okänd.
Nybyggnad av bostäder Sannakajen, Kristinehamn
Avser nybyggnad av bostäder. Markområde är planlagt som kvartersmark för bostäder samt en mindre del för bostäder med handel i bottenvåning med största våningsantal två våningar. Objekt: Del av fastigheten Sköldpaddan 7 m fl, omfattar ca 5 000 kvm kvartersmark i nya stadsdelen Sannakajen, Kristinehamn.
Nybyggnad av bostäder på lövenstrandområdet, Kil
Planer finns på nybyggnad av flerbostadshus och villor.
Nybyggnad av enbostadshus i Karlstad
Planer finns för nybyggnad av 12 enbostadshus. Exploatering av området finns på Id: 2021336
Ombyggnad/renovering av flerbostadshus i Årjäng
Avser rotrenovering på Bögatan 2, Årjäng.
Ny- och ombyggnad av bostäder i Hammarö
Avser ny- och ombyggnad av lägenheter.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Karlstad
Avser fönsterbyte på flerbostadshus.Renoveringen kommer att utföras under 2021.
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av stugby i Torsby
Avser nybyggnad av 6 fritidshus Branäs 4:987,4:988,4:990,4:991,4:992,4:989.
Nybyggnad av parhus i Säffle
Avser nybyggnad av sammanbyggda parhus.
Modernisering av hiss i flerbostadshus i Kristinehamn
Modernisering av linhiss vid Rektorn 10 & Gäddan 7. BS har möjlighet att upphandla en hiss åt gången eller båda samtidigt. Rektorn 7 Id 1636821
Om-och uppbyggnad av flerbostadshus i Kil
Avser uppbyggnad och ombyggnad av flerbostadshus efter brand.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Avser målning av trapphus, byte av låskolvar på alla dörrar samt spolning av stammar.
Ombyggnad av ventilation i Grums
Ombyggnad av ventilation hyreshus Orrby, Grums kommun, Objekten är beläget på Ringvägen 38, Gamla vägen 77, 79 och 81, Tallgatan 1, 3 och 4, Orrkullegatan 1, 3, 5 och 8 i Grums tätort
Nybyggnad av grupphus i Grums
Nybyggnad av 3 enbostadshus i 1 1/2 plan på ca 200 kvm samt dubbelgarage. Borgviksbruk 1:131,1:134,1:135.
Takbyte samt ombyggnad ventilation på flerbostadshus i Arvika
Avser takbyte och kan även bli ombyggnad av ventilation på flerbostadshus i Arvika.
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus samt 2 mindre parhus.
Renovering av tak i Forshaga
Avser renovering av tak på fastighet Målaren 10. Forshaga.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Karlstad
Avser inglasade uterum , projektstart sker när hyresgäst lägger en beställning på utförande.
Utvändig målning av flerbostadshus i Årjäng
Avser målningsarbeten på området Mellanås i Årjäng , 12 stycken lägenhetshus med 3 komplementbyggnader som ska målas om utvändigt.
Rivning av flerfamiljshus, Filipstad
Avser rivning av flerfamiljsbyggnad belägna på Rämsvägen 2-4 och Skolgatan 23-29, fastighetsbeteckning Lesjöfors 7:3 samt Skolgatan 31, fastighetsbeteckning: Lesjöfors 5:124
Utbyte av NTD skruvhiss i flerbostadshus, Karlstad
Avser utbyte av befintlig NTD skruvhiss på Horsensgatan 100 och Stenhagsgatan 7c i Karlstad.
Byte av fönster på parhus i Karlstad
Avser fönsterbyte på Brf Åkerbäret i Karlstad.
Ombyggnad ventilation vid äldreboende i Munkfors
Ombyggnad av ventilationssystem. fastigheten omfattar lägenheter och vårdcentral. 3 st optioner ska lämnas på: 1. Integrerad kyla. 2. Solceller, anläggning anpassad till fastighetens förbrukning. 3. Solcellstablå med avläsning.
Ombyggnad/modernisering av hissar i flerbostadshus, Karlstad
Avser modernisering/utbyte av hiss på Frödingshöjd 22, Stagnellsgatan 13 och Muraregatan 3 i Karlstad.
Rivning av flerbostadshus i Säffle
Avser rivning av två lägenheter efter brand i flerbostadshus .
Byte av tak på äldreboende i Slottsbron
Takbyte på äldreboende. Upptaget i investeringsbudget
Om- och tillbyggnad av LSS boende Torsby
Avser tillbyggnad med 1 lgh samt ombyggnad av gruppbostad.
Nybyggnad av enbostadshus i Karlstad
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Karlstad
Förhandsbesked för nybyggnad av två st enbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Karlstad
Bygglov för uppsättning av solceller på flerbostadshus.
Ombyggnad av enbostadshus i Kil
Bygglov för ändrad användning av enbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Karlstad
Bygglov för ändrad användning till bostad.
Nybyggnad av enbostadshus i Skoghall
Bygglov Nybyggnad Enbostadshus med garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Skoghall
Bygglov Nybyggnad Enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Torsby
Nybyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av enbostadshus i Forshaga
Anmälan bygglovsbefriad tillbyggnad enbostadshus. forshaga enåsen 2.
Ombyggnad av enbostadshus i Skoghall
Anmälan Installation Rumsvärmare Enbostadshus.
Ombyggnad av campingstuga i Hagfors
Ansökan om bygglov för flytt av campingstugor.
Nybyggnad av fritidshus i Hagfors
Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus.
Rivning av fritidshus i Storfors
Rivning av fritidshus.
Rivning av enbostadshus i Charlottenberg
Rivningsanmälan rivning tillbyggnad enbostadshus.
Nybyggnad av stugby i Filipstad
Strandskyddsdispens nybyggnad stugor.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Torsby
Utvändig ändring av flerbostadshus.
Ombyggnad av fasad, Torsby
Ändring av Fasadändring.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kristinehamn
Ändring av ventilation i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Munkfors
Anmälan inst el ändr av anordning för ventilation i flerbostadshus. munkfors munkfors 9:43.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kristinehamn
Avser ombyggnad av lokaler till 7 lägenheter.
Renovering av ventilation i Slottsbron
Frikyla i gemensamhets lokaler. Upptaget i investeringsbudget
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Bygglov för om- och tillbyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Bygglov för ombyggnad av flerbostadshus.
Lokaleffektivisering äldreboende i Hagfors
Lokaleffektivisering. Upptagen i investeringsbudget 2021.
Fasadrenovering av fastighet i Koppom
Avser fassadrenovering på fastighet Brobäcksgatan 12 och 14, tilläggsisolera och sätta upp ny panel.
Digitaliseringsprojekt särskilt boende i Torsby
Upptaget i investeringsbudget 2020-2023. Digitaliseringsprojekt SÄBO
Sängar till särskiltboede i Grums
Sängar till boendet Linden. Upptaget i investeringsbudget

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.