Alla aktuella bostadsprojekt i Östersund

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av vård-och omsorgsboende i Östersund
Avser nybyggnad av vård- och omsorgsboende. Vård- och omsorgsboendet kommer bestå av tre sammanhängande byggnader i olika höjder. Fasaden uppförs i underhållsfri i massiv furu i böljande former och på taket byggs en plats för umgänge och utomhusvistelse för de boende. Miljöbyggnad silver.
Nybyggnad av flerbostadshus i Östersund, etapp 2
Inom kvarter E på Storsjö Strand planerar SHH Bostad 84 lägenheter i en mix av bostadsrätter och hyresrätter. Bostäderna planeras miljöceritfieras inom Miljöbyggnad, nivå silver.
Nybyggnad av lägenheter i Brunflo
Planer finns för nybyggnation av 134 lägenheter i Brunflo.
Nybyggnad av lägenheter i Torvalla
Planer finns för nybyggnation av 68 lägenheter i Torvalla.
Nybyggnad av flerbostadshus i Östersund
Avser 42 bostadsrättslägenheter i två fyravåningshus och ett tvåvåningshus. Solceller kommer att placeras på taken.
Nybyggnad av flerbostadshus i Östersund, etapp 2
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 30 lägenheter.
Nybyggnad av kedjehus i Östersund
Bygglov för nybyggnad av rad/kedjehus samt förråd, förråd.
Nybyggnad av bostäder-, och kontor i Östersund
Avser att möjliggöra bostäder, kontor och lokaler vid korsningen Ringvägen/Bangårdsgatan i Östersund. Omfattning oklar.
Nybyggnad av Rad- och parhus i Östersund
Avser nybyggnad av 19 radhus.
Nybyggnad av bostäder i Östersund
Avser nybyggnad av villor.
Nybyggnad bostäder i Östersund
Avser nybyggnad av bostäder. Omfattning oklar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Östersund
Avser detaljplan som möjliggör två nya flerbostadshus på fastigheterna Majoren 1 och 2. Fastigheterna ligger längs Fritzhemsgatan och Mälltorpsgatan centralt på Frösön.
Nybyggnad av område med småhustomter i Östersund
Avser att ta fram en detaljplan som ska komplettera ett tidigare planlagt område för småhustomter i Torvalla med allmän plats (gata).
Nybyggnad av bostäder i Östersund
Avser att möjliggöra för bostäder inom området.
Nybyggnad av enbostadshus i Östersund
Avser att ta fram en detaljplan som möjliggör fyra enbostadshus på golfklubbens mark på sydvästra Frösön.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Östersund
Avser totalrenovering av tak på fem flerfamiljshus inom fastigheterna Slakteriet 7-8 Kv Solberg i Östersund. Takyta ca 4.600 kvm.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Fasadändring, ändring av ventilation samt ändring i planlösning av flerbostadshus.
Ramavtal avseende elarbeten, Östersundshem AB
Avser ramavtal för elarbeten. Avtalstid:2021-03-01 - 2022-02-28 Option:2022-03-01 - 2023-02-28 Option:2023-03-01 - 2024-02-29 Option:2024-03-01 - 2025-02-28
Ramavtal avseende glasarbeten, Östersundshem AB
Avser ramavtal för glasarbeten. Avtalstid:2021-03-01 - 2022-02-28 Option:2022-03-01 - 2023-02-28 Option:2023-03-01 - 2024-02-29 Option:2024-03-01 - 2025-02-28
Ramavtal avseende golvslipning, Östersundshem AB
Avser ramavtal för golvslipning. Avtalstid:2021-03-01 - 2022-02-28 Option:2022-03-01 - 2023-02-28 Option:2023-03-01 - 2024-02-29 Option:2024-03-01 - 2025-02-28
Ramavtal avseende plattsättning, Östersundshem AB
Avser ramavtal för plattsättning. Avtalstid:2021-03-01 - 2022-02-28 Option:2022-03-01 - 2023-02-28 Option:2023-03-01 - 2024-02-29 Option:2024-03-01 - 2025-02-28
Ramavtal avseende ventilationsarbeten, Östersundshem AB
Avser ramavtal för ventilationsarbeten. Avtalstid:2021-03-01 - 2022-02-28 Option:2022-03-01 - 2023-02-28 Option:2023-03-01 - 2024-02-29 Option:2024-03-01 - 2025-02-28
Ramavtal avseende sanering/avfuktning, Östersundshem AB
Avser ramavtalsarbeten för sanering/avfuktning. Avtalet kan förlängas med 1 + 1 + 1 år.
Besiktning av ventilation, Österund
avser obligatorisk ventilationskontroll (OVK) enligt Boverkets allmänna råd i Rikshems fastigheter i Östersund med planerad start i första kvartalet under 2021.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Avser ombyggnad av yttertak, garage och trappor.
Byte av balkonger på flerbostadshus i Lit, Östersunds kommun
Avser byte av 7 st balkonger på 1 flerfamiljshus i Häggenås.
Ombyggnad av äldreboende i Östersund
Ändrad planlösning samt fasadändring på servicehus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Fasadrenovering samt byte av fönster.
Installation av solcellsanläggning i Östersund
Avser installation av solcellsanläggning på fem flerfamiljshus med en toppeffekt om 150 kW.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Avser asfaltering av parkering samt nya laddstolpar.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Östersund
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus.
Rivning av flerbostadshus i Östersund
Avser rivning av en huskropp efter brand.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Bygglov fasadändring på flerbostadshus och ändring av planlösning.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Östersund
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Östersund
Bygglov för inglasning av balkong på flerbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Östersund
Bygglov för inredande av ytterligare bostad i flerbostadshus Väghyveln 5,6.
Ombyggnad av lägenhet i Östersund
Bygglov för inredande av ytterligare bostad i flerbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Östersund
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt garage.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Östersund
Bygglov inglasning av balkong på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Östersund
Fasadändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av radhus i Östersund
Fasadändring av rad/kedjehus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Östersund
Fasadändring på flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Anmälan av ändring i brandskydd i flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Östersund
Avser målning av balkonger, uterum och takterasser.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Avser hissinstallation/ändring i flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Östersund
Inglasning av balkong på flerbostadshus, lgh 8059.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Östersund
Tillbyggnad av flerbostadshus med balkonger samt rivning av befintliga balkonger.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Ommålning av flerbostadshus.
Nytt brand- och utrymningslarm på äldreboende i Lit
Avser installation av brand- och utrymningslarm.
Ombyggnad av utemiljö i Östersund
Avser bla åtgärder på utemiljö samt nya garageportar.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.