Alla aktuella bostadsprojekt i Östersund

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Östersund
Planer finns för nybyggnation av 160 hyresrätter i 3 byggnader.
Nybyggnad av flerbostadshus i Östersund
Avser Kvarter F, nybyggnad av ca 48 bostadsrättslägenheter på Storsjö Strand. Avser även en gemensamhetslokal med kök och uthyrningsrum, ett underbyggt parkeringsgarage, separata förråd för sommar-/vinterdäck och ett miljöhus. Närmast strandkanten placeras en enklare sjöbod. Projektet siktar på att nå certifieringen Miljöbyggnad Silver, bland annat genom sedumtak och solceller.
Nybyggnad av bostäder på Frösön, Östersund
Planens syfte är att möjliggöra att bebygga del av fastigheten Frösö-Berge 20:18 med villor och Stigbygeln 14 och 15 med radhus och parhus. För att möjliggöra variation möjliggör planen även kedjehus för fastigheterna Stigbygeln 14 och 15. Området är idag planlagt för 3 hästgårdar. Om planförslaget genomförs enligt intentionen i planförslaget innebär det att det bildas 14 fastigheter med villatomter och två fastigheter med 48 bostäder fördelade mellan radhus och parhus.
Nybyggnad av bostäder, vårdlokaler och kontor i Brunflo
Det övergripande syftet med detaljplanen är att bredda markanvändningen för att möta dagens behov och skapa förutsättningar för att utveckla och stärka Brunflo som tätort. Småhusbebyggelse föreslås i planområdets norra del medan bostäder som flerbostadshus, vård, samt kontor föreslås i den södra delen av planområdet.
Nybyggnad av flerbostadshus på Frösön
Samhällsbyggnad arbetar med en detaljplan som ska möjliggöra två nya flerbostadshus på fastigheten Framnäs 3. Planområdet ligger intill Frösövägen.
ROT-renovering av befintliga byggnader samt nybyggnation av förläggningsbyggnad i Östersund
Avser ROT-renovering av befintliga byggnader samt nybyggnation av en förläggningsbyggnad. I entreprenaden ingår: -Markarbeten för utförande av nya kör- och parkeringsytor, samt underarbeten för grundläggning av nybyggnad, schakt för el- och vvs arbeten. Markarbeten omfattar Va-arbeten, kanalisation. -Nollställning/återställning av ursprungliga byggnader och funktioner med hänsyn till dagens krav för luftbehandling, sö, rör-och elinstallationer. - Uttag för motorvärmare och fordonsladdning. Ny högspänningstransformator som ersättning för nuvarande transformatorstation. - Bergvärmeinstallation som ersättning för den befintliga flis-och oljepanna. Återställning av By 54 till sanitetshus, installation av nytt luftbehandlingssystem samt installation av bergvärmeinstallation som ersättning till dagens eluppvärmning. -Husbyggnadsarbeten omfattar ny förläggningsbyggnad by 80. - Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av bostäder i Brunflo
Syftet med planförslaget är att möjliggöra uppförande av bostäder i form av radhus, parhus eller kedjehus intill Mariebyvägen i Brunflo. Planområdet ligger invid Mariebyvägen, i utkanten av Brunflo tätort och omfattar cirka tre hektar mark.
Nybyggnad av bostäder i Östersund
Nybyggnad av 30 bostäder i Östersund.
Nybyggnad av flerbostadshus i Östersund
Nybyggnad av flerbostadshus samt förråd (12 st), carport (1 st), miljöstation (1 st), teknik (1 st).
Nybyggnad av flerbostadshus i Östersund
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Östersund
Syfte är att möjliggöra nybyggnad av flerbostadshus och kommersiella verksamheter.
Invändigt underhåll i flerbostadshus i Östersund, etapp 2
Avser renovering av 61 st badrum i flerbostadshus på fastigheten Kv Ardennern 2.
Nybyggnad bostäder i Östersund
Avser nybyggnad av bostäder. Omfattning oklar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Östersund
Nybyggnad av flerbostadshus samt förråd.
Relining i flerbostadshus på Frösön i Östersund
Avser relining av ledningar på 9 st hus inom fastigheten Lillberget 1, Frösön. Adress: Skogsvägen 12, 14, 16, 18 och 20 samt Mällbyvägen 37, 39, 41 och 43.
Exploateringsomr för enbostadshus & ev grupphus, Östersund
Exploateringsområde för enbostadshus ev grupphus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund.
Avser stambyte och renovering av fyra lägenheter samt uppförande av sju nya lägenheter i souterrängplan.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Östersund
Avser byte av 11 balkonger fördelat på två huskroppar. Husen är belägna på Frösön, Östersund med fastighetsbeteckning Fritzhem 17.
Ombyggnad av lägenhet i Östersund, etapp 9
Ombyggnad av flerbostadshus. Totalt 8 hus och 192 lägenheter uppdelat i 8 etapper.
Ombyggnad av lägenhet i Östersund, etapp 8
Ombyggnad av flerbostadshus. Totalt 8 hus och 192 lägenheter uppdelat i 8 etapper.
Ombyggnad av lägenhet i Östersund, etapp 7
Ombyggnad av flerbostadshus. Totalt 8 hus och 192 lägenheter uppdelat i 8 etapper.
Ombyggnad av lägenhet i Östersund, etapp 6
Ombyggnad av flerbostadshus. Totalt 8 hus och 192 lägenheter uppdelat i 8 etapper.
Ombyggnad av lägenhet i Östersund, etapp 5
Ombyggnad av flerbostadshus. Totalt 8 hus och 192 lägenheter uppdelat i 8 etapper.
Ombyggnad av lägenhet i Östersund, etapp 4
Ombyggnad av flerbostadshus. Totalt 8 hus och 192 lägenheter uppdelat i 8 etapper.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Avser fönsterrenovering och takomläggning.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Östersund
Planer är att bygga en garagelänga med 8 stycken garage. Fasadändring av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Ändrad användning samt ändring av bärande konstruktion i flerbostadshus.
Konvertering från olja till värmepump på äldreboende i Östersund
Konvertering från olja till värmepump på Hemgården i Fåker. Oljepannor samt befintlig värmepumpsanläggning tas bort och ersätts med en ny värmepumpsanläggning.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Östersund
Fasadändring av flerbostadshus. Omfärgning av fasad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Östersund
Avser fönsterbyte på fyra huskroppar belägna på Köpmangatan i Östersund samt byte av eternitskivor på fasad.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).