Alla aktuella bostadsprojekt i Östersund

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder, lokaler och livsmedelsbutik på Tegelplan i Östersund
Avser utveckling av cirka 190 bostäder om cirka 11 500 kvm BTA och cirka 2 000 kvm BTA för lokaler, inklusive en livsmedelsbutik.
Nybyggnad av par- och radhus i Ope, Östersund
Planer finns för 24 bostadsrätter i form av parhus och radhus. Bostäderna kommer ha en bostadsyta på ca 128 kvm.
Nybyggnad av bostäder i Östersund
Nybyggnad av 48 bostäder i Östersund.
Nybyggnad av rad- och parhus i Östersund
Avser nybyggnad av 28 bostäder i rad- och parhusform i Ängsmon, Östersund. Bostäderna får en boendeyta på 115 kvadratmeter. De 28 bostäderna fördelas på 12 radhus och 16 parhus.
Utveckling av centrum i Östersund
Detaljplanen gör det möjligt att bebygga Gustav III:s torg samt del av fastigheten Magistern 5 med bostäder, kontor och centrumfunktioner som exempelvis hotell, restauranger och andra kommersiella lokaler
Nybyggnad av styckebyggda villor i Östersund
Avser nybyggnad av 15 villor.
Nybyggnad av flerbostadshus i Östersund
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av Gruppboende i Östersund
Nybyggnation av LSS bostad. Enplansbyggnad med 6 st LSS lägenheter, 1 st personallägenhet samt gemensamhetsutrymmen, soprum och förrådsbyggnad samt anslutande markarbeten.
Nybyggnad av gruppbostad i Östersund
Enplansbyggnad med 6 st LSS lägenheter, 1 st personallägenhet samt gemensamhetsutrymmen, soprum och förrådsbyggnad samt anslutande markarbeten.
Nybyggnad av flerbostadshus i Östersund
Nybyggnad av flerbostadshus samt förråd.
Nybyggnad av bostadshus i Östersund
Avser att ta fram en detaljplan som möjliggör avstyckning för ny bostadstomt. Avsikten är att skapa byggrätt för ett nytt bostadshus med samma utformning som övrig bebyggelse med sammanhållen gestaltning längs Tonsättarvägen, Härke, Frösön.
Relining av stammar i flerbostadshus på Frösön, Östersunds kommun
Avser relining av stammar i flerbostadshus på Frösön, Östersunds kommun.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Inredande av ytterligare bostad, ändrad användning samt ändring i planlösning i flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Östersund
Avser utvändigt underhåll på 3st flerfamiljshus och omfattar takrenovering, ventilations åtgärder samt målnings arbeten. Takyta ca 1600 kvm (ej beräknad). Objektet är beläget i på Frösön Adress: Södra Strandvägen 1 och Frösövägen 1.
Besiktning av ventilation, Österund
Avser obligatorisk ventilationskontroll (OVK) enligt Boverkets allmänna råd i Rikshems fastigheter i Östersund.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Byte av fönster och balkongdörrar i 16 st lägenheter.
Nybyggnad av carport i Östersund
Nybyggnad av 3 st carportar.
Nybyggnad av carport i Östersund
Nybyggnad av 3 st carportar.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Ändring av brandskydd i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Bygglov för inredande av ytterligare bostad, ändring av vatten och avlopp, ventilation, brandskydd, planlösning samt fasadändring och ändrad användning i flerbostadshus.
Utvändigt underhåll på flerbostadshus i Östersund
Avser ommålning av 12 huskroppar och utbyte av skadad panel, främst på gavlarna.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Östersund
Fasadändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av radhus i Östersund
Fasadändring av rad/kedjehus.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).