Alla aktuella bostadsprojekt i Östersund

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av ekoby i Östersund
Detaljplanen syftar till att möjliggöra för bostäder med tillhörande odling och verksamheter vid Remonthagen. Det är Jamtli Living University som vill skapa en skapa en liten stadsdel, området är cirka 3,5 hektar.
ROT-renovering av befintliga byggnader samt nybyggnation av förläggningsbyggnad i Östersund
Avser ROT-renovering av befintliga byggnader samt nybyggnation av en förläggningsbyggnad. I entreprenaden ingår: -Markarbeten för utförande av nya kör- och parkeringsytor, samt underarbeten för grundläggning av nybyggnad, schakt för el- och vvs arbeten. Markarbeten omfattar Va-arbeten, kanalisation. -Nollställning/återställning av ursprungliga byggnader och funktioner med hänsyn till dagens krav för luftbehandling, sö, rör-och elinstallationer. - Uttag för motorvärmare och fordonsladdning. Ny högspänningstransformator som ersättning för nuvarande transformatorstation. - Bergvärmeinstallation som ersättning för den befintliga flis-och oljepanna. Återställning av By 54 till sanitetshus, installation av nytt luftbehandlingssystem samt installation av bergvärmeinstallation som ersättning till dagens eluppvärmning. -Husbyggnadsarbeten omfattar ny förläggningsbyggnad by 80. - Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av bostäder i Brunflo
Syftet med planförslaget är att möjliggöra uppförande av bostäder i form av radhus, parhus eller kedjehus intill Mariebyvägen i Brunflo. Planområdet ligger invid Mariebyvägen, i utkanten av Brunflo tätort och omfattar cirka tre hektar mark.
Nybyggnad av bostäder i Östersund
Avser att möjliggöra stadskvarter med bostäder, ovanpå ett allmänt garage i markplan/souterräng.
Nybyggnad av flerbostadshus i Östersund,etapp 3
Avser nybyggnad av 2 kvarter med 9 stadsradhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Östersund,etapp 3
Avser nybyggnad flerbostadshus. Kommer ske i 3 kvarter och sammanlagt handlar det om ca 225 lägenheter.
Nybyggnad av Gruppboende i Östersund
Nybyggnation av LSS bostad. Enplansbyggnad med 6 st LSS lägenheter, 1 st personallägenhet samt gemensamhetsutrymmen, soprum och förrådsbyggnad samt anslutande markarbeten.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Östersund
Tillbyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av gruppboende i Östersund
Nybyggnad av gruppboende i Östersund.
Nybyggnad av gruppboende i Östersund
Nybyggnad av gruppboende i Östersund.
Invändigt underhåll i flerbostadshus i Östersund, etapp 1
Avser renovering av 69 st badrum i flerbostadshus på fastigheten Kv Ardennern 2. Option finns på projekt ID 2223778.
Nybyggnad bostäder i Östersund
Avser nybyggnad av bostäder. Omfattning oklar.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Inredande av ytterligare bostad, fasadändring samt ändrad användning i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Inredande av ytterligare bostad, fasadändring samt ändrad använding i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Avser renovering av balkonger, uterum och takterass.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Avser fönsterrenovering och takomläggning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Avser fönsterbyte till 68 st lägenheter samt gemensamma utrymmen.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Östersund
Tillbyggnad av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll på bostadshus i Östersund
Avser taktvätt på adress Skogsbruksvägen 19-75, samt taktvätt på entrétak på adresser Skogsbruksvägen 1-17 och Stöttingvägen 2-26.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Ändrad användning samt ändring av bärande konstruktion i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Ändring av vatten och avlopp i flerbostadshus.
Konvertering från olja till värmepump på äldreboende i Östersund
Konvertering från olja till värmepump på Hemgården i Fåker. Oljepannor samt befintlig värmepumpsanläggning tas bort och ersätts med en ny värmepumpsanläggning.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Östersund
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Fasadändring samt ändring i brandskydd av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av radhus i Östersund
Bygglov för fasadändring av rad/kedjehus.
Ombyggnad av lägenhet i Östersund
Inredande av ytterligare bostad, fasadändring m.m i flerbostadshus.
Besiktning av ventilation, Österund
Avser obligatorisk ventilationskontroll (OVK) enligt Boverkets allmänna råd i två av Rikshems fastigheter i Östersund.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).