Alla aktuella bostadsprojekt i Jämtlands län

Berg (6)
Bräcke (1)
Krokom (6)
Ragunda (1)
Åre (19)
Östersund (26)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Frösön
Planer finns att bygga bostäder i frösö park intill hotellet. Totalt kan det komma att inrymmas 800 bostäder inom området. Uppskattad byggstart och kostnad. Oklart vilken hustyp det kommer bli.
Nybyggnad av flerbostadshus, förskola och handelscentrum i Östersund
Planer finns på nybyggnad av bostäder, förskola och handel.
Nybyggnad av bostäder och handel i Björnänge, Åre
Planer finns för ny förskola, handel, verksamhetslokaler och bostäder i Björnänge.
Nybyggnad av flerbostadshus i Åre
Nybyggnad av flerbostadshus (Hus 1 )på Totten. Totten 2:3 ,2:40 och 2:44.
Nybyggnad av flerbostadshus i Åre
Nybyggnad av flerbostadshus (hus 2) på Totten 15:41 och nybyggnad av flerbostadshus (hus 3) på Totten 2:39.
Nybyggnad av bostäder i Åre
Ny detaljplan krävs. Uppförande av mellan 40-60 lägenheter fördelat på 5 till 7 byggnader. Uppskattad byggstart och kostnad.
Rivning av hotell och nybyggnad av flerbostadshus i Tänndalen
Avser rivning av Hotell Tänndalen för att möjliggöra nybyggnation av ca 50 bostadsrätter på platsen, som kommer att få namnet Tänndalen Ski Chalet.
Nybyggnad av lägenheter i Torvalla
Planer finns för nybyggnation av 68 lägenheter i Torvalla.
Nybyggnad av grupphus i Åre
Nybyggnad av 5 st enbostadshus.
Nybyggnad av ekoby i Östersund
Detaljplanen syftar till att möjliggöra för bostäder med tillhörande odling och verksamheter vid Remonthagen. Det är Jamtli Living University som vill skapa en skapa en liten stadsdel, området är cirka 3,5 hektar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Åre
Nybyggnad av 4 st flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Östersund
Nybyggnad av 48 st bostäder i Östersund.
Nybyggnad av parhus i Rätan
Nybyggnad 9 parhus Klövsjö 5:528,5:531,5:530,5:514,5:517,5:516,5:529,5:515,5:532.
Nybyggnad av bostäder i Brunflo
Syftet med planförslaget är att möjliggöra uppförande av bostäder i form av radhus, parhus eller kedjehus intill Mariebyvägen i Brunflo. Planområdet ligger invid Mariebyvägen, i utkanten av Brunflo tätort och omfattar cirka tre hektar mark.
Nybyggnad av bostäder i Krokom
Planerat projekt. Ca 50-60 bostäder. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Lofsdalen
Ev säljer man området.
Nybyggnad av bostäder i Björnänge, Åre
Planer finns för ny förskola, handel, verksamhetslokaler och bostäder i Björnänge.
Nybyggnad av flerbostadshus i centrala Ås, Krokom
Uppförande av 60 lägenheter fördelade på 3 huskroppar. Planområdet ligger i centrala Ås, öster om Åsvägen och söder om Nyhemsvägen. Sabo kombohus.
Nybyggnad av rad- och parhus samt villor i Krokom
Detaljplanens syfte är att skapa möjlighet att uppföra rad- och parhus samt villabebyggelse i en blandad bebyggelse inom planområdet. Området ska anspela mot kulturmiljön i Åsbygden.
Nybyggnad av grupphus i Krokom
Nybyggnad av 6 tvåbostadshus med komplementbyggnader.
Nybyggnad av flerbostadshus på Funäsdalsberget
Avser nybyggnad av 18 stycken fjällägenheter fördelat på tre hus intill nordöstra sidan av Funäsdalsberget i Kåvan fjällby.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sveg
Nybyggnad-tillbyggnad-ombyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Åre
Åre kommun samråder nu om ett förslag till detaljplan för bostäder på fastigheterna Stamgärde 2:88 och del av Stamgärde 2:89 i Undersåker. Planens syfte är att möjliggöra bostäder i form av kedjehus på fastigheten Stamgärde 2:88. Förslaget innebär att den befintliga bebyggelsen, den gamla mejeribyggnaden, rivs och ersätts av bostäder.
Nybyggnad av parhus i Rätan
Nybyggnad av 5 tvåfamiljshus Klövsjö 6:424,6:425,6:426,6:427,6:428.
Nybyggnad av flerbostadshus i Östersund,etapp 3
Avser nybyggnad av 2 kvarter med 9 stadsradhus.
Nybyggnad av parhus i Åre
Nybyggnad av 9 st parhus.
Nybyggnad av Gruppboende i Östersund
Nybyggnation av LSS bostad. Enplansbyggnad med 6 st LSS lägenheter, 1 st personallägenhet samt gemensamhetsutrymmen, soprum och förrådsbyggnad samt anslutande markarbeten.
Nybyggnad av flerbostadshus i Åre
Nybyggnad av flerbostadshus och garage/förråd.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vemdalen, Härjedalen
Nybyggnad av 2 flerbostadshus i 2 plan med 12 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Östersund
Nybyggnad av flerbostadshus samt sophus, förråd.
Nybyggnad av flerbostadshus i Åre
Marklov för nybyggnad av 2 st flerbostadshus.
Nybyggnad av parhus i Åre
Nybyggnad av 4 st parhus.
Nybyggnad av gruppbostad i Östersund
Enplansbyggnad med 6 st LSS lägenheter, 1 st personallägenhet samt gemensamhetsutrymmen, soprum och förrådsbyggnad samt anslutande markarbeten.
Nybyggnad av parhus i Rätan
Nybyggnad 5 parhus Klövsjö 6:429,6:430,6:431,6:432,6:433.
Nybyggnad av gruppboende i Östersund
Nybyggnad av gruppboende i Östersund.
Nybyggnad av gruppboende i Östersund
Nybyggnad av gruppboende i Östersund.
Nybyggnad av flerbostadshus i Östersund
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sveg
Nybyggnad av fyra flerbostadshus.
Nybyggnad av parhus i Östersund
Avser nybyggnad av 6 parhus.
Invändigt underhåll i flerbostadshus i Östersund, etapp 1
Avser renovering av 69 st badrum i flerbostadshus på fastigheten Kv Ardennern 2. Option finns på projekt ID 2223778.
Nybyggnad av flerbostadshus i Åre
Nybyggnad av 8 parhus.
Nybyggnad bostäder i Östersund
Avser nybyggnad av bostäder. Omfattning oklar.
Nybyggnad av område med småhustomter i Östersund
Avser att ta fram en detaljplan som ska komplettera ett tidigare planlagt område för småhustomter i Torvalla med allmän plats (gata).
Ombyggnad av flerbostadshus i Hede
Om,- tillbyggnad av flerbostadshus. Trygghetsanpassning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Krokom, etapp 1
Tre entreprenörer kommer att kontrakteras att utföra ett arbete med att täta schakt 3 lägenheter, ett per våningsplan. De tre husen är lika byggd. När de tre lägenheterna är klara kommer arbetet att utvärderas av beställaren och byggledare. En ”vinnare” kommer att utses som får göra samtliga kvarvarande lägenheter, 50 stycken.
Ombyggnad av flerbostadshus i Krokom, etapp 2
Tre entreprenörer kommer att kontrakteras att utföra ett arbete med att täta schakt 3 lägenheter, ett per våningsplan. De tre husen är lika byggd. När de tre lägenheterna är klara kommer arbetet att utvärderas av beställaren och byggledare. En ”vinnare” kommer att utses som får göra samtliga kvarvarande lägenheter, 50 stycken.
Nybyggnad av flerbostadshus i Tänndalen
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 10 stycken lägenheter i 2 huskroppar som byggs ihop till 1 huskropp.
Ombyggnad av äldreboende i Hede
Avser ombyggnad och rivning samt tillgänglighetsanpassningar av fastigheten till boende för äldre vilket bl.a. innebär nya planlösningar, installation av hissar, stambyten och till stora delar nya installationer.
Nybyggnad av bostäder i Östersund
Avser att möjliggöra för bostäder inom området.
Nybyggnad av flerbostadshus i Rätan
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Renovering av flerbostadshus i Gällö, Bräcke kommun
Avser renovering av fastighet belägen på Revsundsvägen 28, renoveringen omfattar stambyte, nya kök, nya badrum, samt en eventuell restaurang i källarplan.
Installation av solceller i Östersund
På totalentreprenad leverera solcellsanläggning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Fasadändring, ändra användning samt ändring i planlösning på flerbostadshus.
Nybyggnad av garage i Åre
Nybyggnad av garage med lägenhet och sovloft på övervåningen.
Trygghetslarm för särskilt boende i Östersunds kommun
Trygghetslarm till 3 st boenden i Östersunds kommun.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Avser fönsterrenovering och takomläggning.
Ombyggnad av yttertak på pensionärsbostadshus i Hammarstrand
Avser ombyggnad av yttertak på 3 stycken enplanshus i Hammarstrand.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Fasadändring och ändring i planlösning i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Mörsil
Ombyggnad från förskola till flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Åre
Renovering av balkonger på flerbostadshus totten 1:166, alprosen, åre.
Tillbyggnad av radhus i Rätan
Anmälan tillbyggnad rad/kedjehus.
Ombyggnad av flyktingförläggning i Rätan
Bygglov ändrad användning.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Östersund
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Ändring av ventilation i flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av radhus i Östersund
Bygglov för fasadändring av rad/kedjehus.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).