Alla aktuella bostadsprojekt i Jämtlands län

Berg (29)
Bräcke (0)
Krokom (13)
Ragunda (0)
Åre (16)
Östersund (43)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 108 st.

Nybyggnad av flerbostadshus i Östersund
Planer finns för nybyggnation av 160 hyresrätter i 3 byggnader.
Nybyggnad av vård-och omsorgsboende i Östersund
Avser nybyggnad av vård- och omsorgsboende. Vård- och omsorgsboendet kommer bestå av tre sammanhängande byggnader i olika höjder. Fasaden uppförs i underhållsfri i massiv furu i böljande former och på taket byggs en plats för umgänge och utomhusvistelse för de boende. Miljöbyggnad silver.
Nybyggnad av flerbostadshus i Östersund, etapp 2
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 84 lägenheter.
Nybyggnad av särskilt boende i Krokoms kommun
Avser nybyggnad av ett särskilt boende med ca 60 boende och Krokom kommun som hyresgäst.
Nybyggnad av flerbostadshus i Åre
Avser nybyggnad av 3 st flerbostadshus med 42 lägenheter och med upp till 5 våningar, och även med soprum och skidförråd, (Hus 17, 18 och 19) etapp 7.
Nybyggnad av flerbostadshus i Östersund, etapp 2
Avser nybyggnad av ca 48 bostadsrättslägenheter på Storsjö Strand. Avser även en gemensamhetslokal med kök och uthyrningsrum, ett underbyggt parkeringsgarage, separata förråd för sommar-/vinterdäck och ett miljöhus. Närmast strandkanten placeras en enklare sjöbod. Projektet siktar på att nå certifieringen Miljöbyggnad Silver, bland annat genom sedumtak och solceller.
Nybyggnad av bostäder i Åre
Bostäder på nuvarande Camp Duved i Duved by. Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra för förtätning av bostäder, möjlighet till carport/förråd/bullerskydd, säkra mark för befintlig idrottsplats, skapa nytt gång- och cykelstråk, ge utrymme för strandskydd med natur och parkmiljö samt förbättringar av Sockenstugevägen.
Nybyggnad av flerbostadshus på Frösön
Samhällsbyggnad arbetar med en detaljplan som ska möjliggöra två nya flerbostadshus på fastigheten Framnäs 3. Planområdet ligger intill Frösövägen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Östersund
Nybyggnad av flerbostadshus.
Utveckling av centrum i Östersund
Detaljplanen gör det möjligt att bebygga Gustav III:s torg samt del av fastigheten Magistern 5 med bostäder, kontor och centrumfunktioner som exempelvis hotell, restauranger och andra kommersiella lokaler
Nybyggnad av flerbostadshus i Östersund, etapp 2
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 30 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Östersund
Avser nybyggnad av villor.
Nybyggnad av stugby i Funäsdalen
Nybyggnad av 16 fritidshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sveg
Nybyggnad av flerbostadshus, 5 stycken hus (10 lägenheter) på Funäsdalen 23:39 och nybyggnad av flerbostadshus, 4 st. hus (8 lägenheter) på Funäsdalen 23:38.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vemdalen
Avser nybyggnad av 7 st flerbostadshus med 30 lägenheter.
Nybyggnad av stugor i Björnrike, etapp 1
Avser ca 60 stycken fristående hus, ca 7000 kvm BOA.
Nybyggnad av grupphus i Krokom
Nybyggnad av enbostadshus och garage på Byn 1:370, 1:371, 1:366, 1:367, 1:169, 1:168.
Nybyggnad av äldreboende i Krokom
Avser nybyggnad av äldreboende. Omfattning oklar.
Nybyggnad av stugby i Sveg
Bygglov nybyggnad 10 st fritidshus Vemdalens Kyrkby 43:527,43:526,43:525,43:524,43:528.
Nybyggnad av stugby i Sveg
Nybyggnad av två fritidshus på Vemdalens Kyrkby 56:149 och två fritidshus på Vemdalens Kyrkby 56:153, två fritidshus på Vemdalens Kyrkby 56:148 och två fritidshus på Vemdalens Kyrkby 56:154.
Nybyggnad av flerbostadshus och butikslokaler i Åre
Omfattning är för dagen oklar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sveg
Nybyggnad av fyra flerbostadshus.
Nybyggnad av stugby i Rätan
Nybyggnad av fritidshus på Klövsjö 5:735, Klövsjö 5:736, Klövsjö 5:737, Klövsjö 5:7338, Klövsjö 5:739, Klövsjö 5:740, Klövsjö 5:747, Klövsjö 5:748, Klövsjö 5:749, Klövsjö 5:750, Klövsjö 5:751, Klövsjö 5:752.
Nybyggnad av flerbostadshus i Östersund
Avser detaljplan som möjliggör två nya flerbostadshus på fastigheterna Majoren 1 och 2. Fastigheterna ligger längs Fritzhemsgatan och Mälltorpsgatan centralt på Frösön.
Nybyggnad av parhus i Sveg
2 huskroppar. Vemdalens Kyrkby 43:90,43:91,43:94. Kostnad uppskattad. Etapp 1 - 1524946 och etapp 2 - 1524946
Nybyggnad bostäder i Östersund
Avser nybyggnad av bostäder. Omfattning oklar.
Nybyggnad av stugby i Sveg
Bygglov nybyggnad 4 fritidshus Funäsdalen 8:312,8:309,8:308,8:313.
Nybyggnad av stugby i Rätan
Nybyggnad av 4 fritidshus Klövsjö 5:465,5:745,1:422,1:421.
Nybyggnad av stugby i Funäsdalen
Nybyggnad av 7 fritidshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Rätan
Nybyggnad av flerbostadshus på Klövsjö 5:632 och Klövsjö 5:636,.
Nybyggnad av flerbostadshus i Krokom
Nybyggnad av flerbostadshus, 5 lgh.
Nybyggnad av fritidshus i Åre
Nybyggnad av 11 tvåbostadshus, fritidshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vemdalen
Nybyggnad flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Krokom
Ombyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Tänndalen
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 10 stycken lägenheter i 2 huskroppar som byggs ihop till 1 huskropp.
Nybyggnad av flerbostadshus i Berg
Avser att möjliggöra för att uppföra flerbostadshus med 4 stycken lägenheter inom fastigheten som ursprungligen bestod av tomtplatser.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sveg
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av stugby i Sveg
Nybyggnad av 3 fritidshus Lofsdalen 2:289,Tännäs Kyrkby 19:43,Funäsdalen 105:99.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Östersund
Avser totalrenovering av tak på fem flerfamiljshus inom fastigheterna Slakteriet 7-8 Kv Solberg i Östersund. Takyta ca 4.600 kvm.
Ombyggnad av flerbostadshus i Åre
Avser omläggning av taket på flerbostadshuset.
Uppförande av campingstugor i Storhogna
Planer finns för nybyggnad av minst 6 st småstugor för uthyrning samt anläggande av ca 6 st uppställningsplatser för husvagnar. Troligen prefabstugor.
Nybyggnad av stugby i Rätan, etapp 1
Nybyggnad av totalt 8 st stugor med loft. Etapp 1-1420659 Etapp 2-1629991 Etapp 3- 1629992 Etapp 4- 1629993 Etapp 5 -1629994 Etapp 6 -1629995 Etapp 7- 1629996 Etapp 8- 1629997
Ramavtal avseende elarbeten, Östersundshem AB
Avser ramavtal för elarbeten. Avtalstid:2021-03-01 - 2022-02-28 Option:2022-03-01 - 2023-02-28 Option:2023-03-01 - 2024-02-29 Option:2024-03-01 - 2025-02-28
Ramavtal avseende glasarbeten, Östersundshem AB
Avser ramavtal för glasarbeten. Avtalstid:2021-03-01 - 2022-02-28 Option:2022-03-01 - 2023-02-28 Option:2023-03-01 - 2024-02-29 Option:2024-03-01 - 2025-02-28
Ramavtal avseende golvslipning, Östersundshem AB
Avser ramavtal för golvslipning. Avtalstid:2021-03-01 - 2022-02-28 Option:2022-03-01 - 2023-02-28 Option:2023-03-01 - 2024-02-29 Option:2024-03-01 - 2025-02-28
Ramavtal avseende plattsättning, Östersundshem AB
Avser ramavtal för plattsättning. Avtalstid:2021-03-01 - 2022-02-28 Option:2022-03-01 - 2023-02-28 Option:2023-03-01 - 2024-02-29 Option:2024-03-01 - 2025-02-28
Ramavtal avseende ventilationsarbeten, Östersundshem AB
Avser ramavtal för ventilationsarbeten. Avtalstid:2021-03-01 - 2022-02-28 Option:2022-03-01 - 2023-02-28 Option:2023-03-01 - 2024-02-29 Option:2024-03-01 - 2025-02-28
Ramavtal avseende sanering/avfuktning, Östersundshem AB
Avser ramavtalsarbeten för sanering/avfuktning. Avtalet kan förlängas med 1 + 1 + 1 år.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Avser fönsterbyte till 68 st lägenheter samt gemensamma utrymmen.
Besiktning av ventilation, Österund
avser obligatorisk ventilationskontroll (OVK) enligt Boverkets allmänna råd i Rikshems fastigheter i Östersund med planerad start i första kvartalet under 2021.
Nybyggnad av radhus i Rätan
Bygglov nybyggnad rad/kedjehus Klövsjö 5:741,5:742,5:743,5:744.
Ombyggnad av pensionärsbostad i Sveg
Ändrad användning/ombyggnation från äldreboende till lokaler för spf och återbrukspoolen.
Ombyggnad av flerbostadshus i Åre
Ombyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sveg
Bygglov ändrad användning.
Ramavtal avseende byggtjänster, Region Jämtland Härjedalen
Byggtjänster för löpande driftarbeten, underhålls- och mindre ombyggnadstjänster för lokalanpassningar inom Region Jämtland Härjedalens egna samt hyrda fastigheter
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Fasadrenovering samt byte av fönster.
Installation av solcellsanläggning i Östersund
Avser installation av solcellsanläggning på fem flerfamiljshus med en toppeffekt om 150 kW.
Byte av balkonger på flerbostadshus i Lit, Östersunds kommun
Avser byte av 7 st balkonger på 1 flerfamiljshus i Häggenås.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Ås, Krokom
Avser byte av tak på 3 st flerbostadshus totalt ca 1800 kvm. Val av ytskikt lämnas, betongpannor eller dubbelfalsad bandtäckt plåt. Objekten är belägna på Orionvägen udda nr 1-9, 11-19, jämna nr 2-10 i Ås, Krokoms kommun.
Rivning av flerbostadshus i Östersund
Avser rivning av en huskropp efter brand.
Nybyggnad av grupphus i Åre
Nybyggnad av 3 enbostadshus. på Storlien 1:283, Storlien 1:284 och Storlien 1:285.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sveg
Bygglov nybyggnad flerbostadshus och teknikbod.
Nybyggnad av stugby i Sveg
Nybyggnad av fritidshus på Lofsdalen 1:423 , 1:424, 1:425, 1:426, 1:427, 1:428, 1:429, 1:430 och 1:433.
Reservkraftverk i äldreboende i Krokom
Projektet avser att reservkraftsystemet moderniseras genom utbyte av det befintliga stationära reservkraftaggregatet med tillhörande hjälputrustning.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Åre
Takrenovering på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Östersund
Tillbyggnad av flerbostadshus med balkonger samt rivning av befintliga balkonger.
Ombyggnad av gruppbostad i Krokom
Ändrad användning till LSS dagilig verksamhet, fritidsgård och föreningsverksamhet. Byte av ett fönster och dörr.
Nybyggnad av fritidshus i Krokom
Nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av fritidshus i Rätan
Nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av fritidshus i Sveg
Nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av fritidshus i Åre
Nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av fritidshus i Rätan
Nybyggnad av fritidshus på Klövsjö 1:477, Klövsjö 1:479.
Nybyggnad av parhus i Åre
Nybyggnad av tvåbostadshus.
Nybyggnad av fritidshus i Sveg
Bygglov nybyggnad fritidshus Lofsdalen 1:432,1:431.
Nybyggnad av fritidshus i Sveg
Bygglov nybyggnad fritidshus o rivningslov.
Nybyggnad av fritidshus i Rätan
Bygglov nybyggnad fritidshus.
Nybyggnad av fritidshus i Sveg
Bygglov nybyggnad fritidshus.
Nybyggnad av fritidshus i Rätan
Bygglov för nybyggnad av fritidshus Klövsjö 1:453,1:452.
Nybyggnad av fritidshus i Rätan
Bygglov för nybyggnad av fritidshus Klövsjö 3:180,3:74.
Nybyggnad av fritidshus i Rätan
Bygglov för nybyggnad av fritidshus tidsbegränsat Klövsjö 5:734,5:727.
Nybyggnad av fritidshus i Rätan
Bygglov för nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av fritidshus i Sveg
Bygglov för nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av parhus i Sveg
Bygglov för nybyggnad av tvåfamiljshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sveg
Bygglov tillbyggnad/utbyggnad av befintliga balkonger.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Åre
Fasadändring av enbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Östersund
Fasadändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Östersund
Fasadändring på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Östersund
Inglasning av balkong på flerbostadshus, lgh 8059.
Nybyggnad av enbostadshus i Krokom
Nybyggnad av enbostadshus och garage tomt 20 och tomt 21.
Nybyggnad av enbostadshus i Åre
Nybyggnad av enbostadshus och garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Krokom
Nybyggnad av enbostadshus, tomt 4., Nybyggnad av enbostadshus och garage, tomt 38. Högåsen 1:29,1:55.
Nybyggnad av enbostadshus i Krokom
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Åre
Nybyggnad av enbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Bygglov fasadändring på flerbostadshus och ändring av planlösning.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Östersund
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Östersund
Bygglov för inglasning av 4 balkonger på flerbostadshus Riktaren 1.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Östersund
Bygglov för inglasning av balkong på flerbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.