Alla aktuella bostadsprojekt i Jämtlands län

Berg (5)
Bräcke (2)
Krokom (6)
Ragunda (2)
Åre (16)
Östersund (21)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder, lokaler och livsmedelsbutik på Tegelplan i Östersund
Avser utveckling av cirka 190 bostäder om cirka 11 500 kvm BTA och cirka 2 000 kvm BTA för lokaler, inklusive en livsmedelsbutik.
Nybyggnad av flerbostadshus i centrala Ås, Krokom
Uppförande av 60 lägenheter fördelade på 3 huskroppar. Planområdet ligger i centrala Ås, öster om Åsvägen och söder om Nyhemsvägen. Sabo kombohus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Björnrike, Vemdalen
Avser nybyggnad av bostäder mitt i backen i Björnrike, med närhet till Björnrike torg och Blästervallen. I den första etappen byggs 60 bostäder. Totalt i kvarteret kommer det byggas 117 bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Åre
Avser nybyggnad av 3 st flerbostadshus med 42 lägenheter och med upp till 5 våningar, och även med soprum och skidförråd, (Hus 17, 18 och 19) etapp 7.
Rivning av hotell och nybyggnad av flerbostadshus i Tänndalen
Avser rivning av Hotell Tänndalen för att möjliggöra nybyggnation av ca 50 bostadsrätter på platsen, som kommer att få namnet Tänndalen Ski Chalet.
Nybyggnad av flerbostadshus i Åre
Nybyggnad av 160 lägenheter samt parkeringsgarage med ca 160 platser. Husen väntas bli mellan 7 och 9 våningar höga med 2-3 våningar i suterräng. Dessutom planeras ett av husen att utformas som trygghetsboende.
Rivning av sportstuga och nybyggnad av bostäder på Frösön, Östersund
Planer finns för rivning av Frösö Sportstuga för att möjliggöra nybyggnation av ca 60 bostäder på platsen.
Nybyggnad av bostäder i Åre
Åre kommun samråder nu om ett förslag till detaljplan för bostäder på fastigheterna England 3:59 och 3:62. Planens syfte är att möjliggöra för förtätning av bostäder mellan Duved by och Tegefjäll. Fastigheterna England 3:59 och 3:62 omfattas av planförslaget. Terrängen inom planområdet är brant och bebyggelsen ska anpassas väl till dessa förutsättningar. Planen medför ett angeläget tillskott av bostäder i området.
Nybyggnad av bostäder i Östersund
Nybyggnad av 48 bostäder i Östersund.
Nybyggnad av flerbostadshus i Åre
Nybyggnad av 4 st flerbostadshus.
Nybyggnad av rad- och parhus i Östersund
Avser nybyggnad av 28 bostäder i rad- och parhusform i Ängsmon, Östersund. Bostäderna får en boendeyta på 115 kvadratmeter. De 28 bostäderna fördelas på 12 radhus och 16 parhus.
Nybyggnad av bostäder i Krokom
Planerat projekt. Ca 50-60 bostäder. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Funäsdalen
Nybyggnad av flerbostadshus. Modulbyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Funäsdalen
Planer finns för nybyggnad av totalt 36 lägenheter i 9 hus norr om Salomons väg och väster om Åsargatan.
Nybyggnad av bostäder i Östersund
Nybyggnad av 30 bostäder i Östersund.
Nybyggnad av trygghetsboende i Berg
Avser nybyggnad av trygghetsboendeboende som uppförs som en kooperativ hyresrättsförening. Förutom trygghetsboendet kommer det nya huset att inrymma en kulturmötesplats med folkbibliotek i bottenvåningen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vemdalen
Nybyggnad av 6 st flerbostadshus.
Nybyggnad av bostadsområde i Klövsjö
Avser nybyggnad av bostadsområde på Backstabränna i Klövjsö. Totalt finns plats för 9 villor i området. Detaljplanen tillåter även ett par flerbostadshus. Några av villorna kommer dessutom att kunna ge plats för två bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Östersund
Nybyggnad av flerbostadshus samt förråd (12 st), carport (1 st), miljöstation (1 st), teknik (1 st).
Nybyggnad av parhus och fristående hus i Tänndalen
Avser nybyggnad av 20 st bostäder i fjällhus. Denna Brf kommer bli en fjällby som kommer gå under namnet Röstavallsbyn.
Nybyggnad av grupphus i Krokom
Nybyggnad av 6 tvåbostadshus med komplementbyggnader.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sveg
Nybyggnad flerbostadshus.
Nybyggnad av parhus i Åre
Nybyggnad av 9 st parhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Rätan
Nybyggnad flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Åre
Nybyggnad av flerbostadshus och garage/förråd.
Nybyggnad av gruppbostad i Östersund
Enplansbyggnad med 6 st LSS lägenheter, 1 st personallägenhet samt gemensamhetsutrymmen, soprum och förrådsbyggnad samt anslutande markarbeten.
Nybyggnad av flerbostadshus i Åre
Marklov för nybyggnad av 2 st flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vemdalen
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av parhus i Åre
Nybyggnad av 4 st parhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vemdalen
Nybyggnad av 10 st flerbostadshus.
Ombyggnad av särskilt boende på Frösön, Östersund
Ombyggnad av förskola till Lss boende
Nybyggnad av radhus i Åre
Avser nybyggnad av radhus , townhouse. Rivning id: 2137666
Nybyggnad av flerbostadshus i Åre
Projektet avser förtätning av fastigheter med bla parhus/radhus och ytterligare bostäder. Totten 2:29, 2:30 och 2:66.
Nybyggnad av grupphus i Åre
Nybyggnad av 5 enbostadshus på Handöl 1:346, Handöl 1:332, Handöl 1:331, Handöl 1:334 och Handöl 1:330.
Nybyggnad av LSS boende i Funäsdalen
Nybyggnad av LSS boende med 6st lägenheter, gemensamhetsutrymmen samt personalutrymmen fördelat på två plan. Arbetet omfattar även omkringliggande mark, tillfartsvägar och parkeringar.
Nybyggnad av radhus i Lofsdalen
Nybyggnad 12 st rad/kedjehus. Boa är 1050 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Östersund
Nybyggnad av flerbostadshus samt förråd.
Nybyggnad av grupphus i Åre
Nybyggnad av 4 st enbostadshus.
Ombyggnad av äldreboende i Stugun
Avser rivning, nybyggnation samt till-/ombyggnad av äldreboende samt förskola.
Ombyggnad av flerbostadshus i Bräcke
Ändrad användning flerbostadshus.
Nybyggnad av parhus i Åre
Nybyggnad av tvåbostadshus på Storlien 1:84 och Storlien 1:281.
Byte av tak och garageportar på garage i Östersund, etapp 3
Avser takbyte samt byte av garageportar på 4 - 5 olika garage under 3 års tid.
Rivning av kasern i Östersund
Anmälan rivning av tolv byggnader.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Inredande av ytterligare bostad, ändrad användning samt ändring i planlösning i flerbostadshus.
Byte av tak och garageportar på garage i Östersund, etapp 2
Avser takbyte samt byte av garageportar på 4 - 5 olika garage under 3 års tid.
Renovering av flerbostadshus i Gällö, Bräcke kommun
Avser renovering av fastighet belägen på Revsundsvägen 28, renoveringen omfattar stambyte, nya kök, nya badrum, samt en eventuell restaurang i källarplan.
Nybyggnad av enbostadshus i Rätan
Avser nybyggnad av enbostadshus med två våningar samt en fristående byggnad med garage och förråd.
Ombyggnation till trygghetsboende i Föllinge, Krokoms kommun
Ombyggnation till trygghetsboende och avser främst anpassning av badrum i 8 lägenheter samt installation av hiss i Föllinge.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Ändring av brandskydd i flerbostadshus.
Nybyggnad av carport i Östersund
Nybyggnad av 3 st carportar.
Nybyggnad av carport i Östersund
Nybyggnad av 3 st carportar.
Trygghetslarm för särskilt boende i Östersunds kommun
Trygghetslarm till 3 st boenden i Östersunds kommun.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Byte av fönster och balkongdörrar i 16 st lägenheter.
Utvändigt underhåll på flerbostadshus i Östersund
Avser ommålning av 12 huskroppar och utbyte av skadad panel, främst på gavlarna.
Rivning av fd ålderdomshemmet Ljungås i Bergs kommun
Avser rivning av före detta ålderdomshemmet Ljungås inklusive borttransport av rivningsmaterial samt återställande av mark.
Ny solcellsanläggning på en fastighet i Krokoms kommun
Avser projektering, leverans, installation och driftsättning av komplett solcellsanläggning. Takomläggning finns på projekt ID 2165176.
Ombyggnation till trygghetsboende i Alsen, Krokoms kommun
Ombyggnation till trygghetsboende och avser främst anpassning av badrum i 7 lägenheter i Alsen.
Ombyggnad av flerbostadshus i Åre
Avser målning av fasad samt ventilationsarbete.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sveg
Nybyggnad-tillbyggnad-ombyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Åre
Ombyggnad från förskola till flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av radhus i Östersund
Fasadändring av rad/kedjehus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Ragunda
Ändring av byggnads utseende.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Anmälan av ändring av särskilt bevarandevärt flerbostadshus. Ny grind.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).