Alla aktuella bostadsprojekt i Jämtlands län

Berg (5)
Bräcke (0)
Krokom (4)
Ragunda (1)
Åre (16)
Östersund (39)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Åre
Nybyggnad av flerbostadshus (hus 2) på Totten 15:41 och nybyggnad av flerbostadshus (hus 3) på Totten 2:39.
Nybyggnad av flerbostadshus i Åre
Nybyggnad av flerbostadshus (Hus 1 )på Totten. Totten 2:3 ,2:40 och 2:44.
Nybyggnad av grupphus i Åre
Nybyggnad av 5 st enbostadshus.
Nybyggnad av ekoby i Östersund
Detaljplanen syftar till att möjliggöra för bostäder med tillhörande odling och verksamheter vid Remonthagen. Det är Jamtli Living University som vill skapa en skapa en liten stadsdel, området är cirka 3,5 hektar.
ROT-renovering av befintliga byggnader samt nybyggnation av förläggningsbyggnad i Östersund
Avser ROT-renovering av befintliga byggnader samt nybyggnation av en förläggningsbyggnad. I entreprenaden ingår: -Markarbeten för utförande av nya kör- och parkeringsytor, samt underarbeten för grundläggning av nybyggnad, schakt för el- och vvs arbeten. Markarbeten omfattar Va-arbeten, kanalisation. -Nollställning/återställning av ursprungliga byggnader och funktioner med hänsyn till dagens krav för luftbehandling, sö, rör-och elinstallationer. - Uttag för motorvärmare och fordonsladdning. Ny högspänningstransformator som ersättning för nuvarande transformatorstation. - Bergvärmeinstallation som ersättning för den befintliga flis-och oljepanna. Återställning av By 54 till sanitetshus, installation av nytt luftbehandlingssystem samt installation av bergvärmeinstallation som ersättning till dagens eluppvärmning. -Husbyggnadsarbeten omfattar ny förläggningsbyggnad by 80. - Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av flerbostadshus på Frösön
Samhällsbyggnad arbetar med en detaljplan som ska möjliggöra två nya flerbostadshus på fastigheten Framnäs 3. Planområdet ligger intill Frösövägen.
Nybyggnad av LSS-boende i Östersund
Nybyggnad av LSS-boende.
Nybyggnad av fritidsvillor i Lofsdalen, etapp 1
Avser nybyggnad av fritidshus. Etapp 2 - 2164158.
Nybyggnad av fritidsvillor i Lofsdalen, etapp 3
Avser nybyggnad av fritidshus. Etapp 2 - 2164158.
Nybyggnad av fritidsvillor i Lofsdalen, etapp 4
Avser nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av LSS-boende i Östersund
Nybyggnad av LSS-boende.
Nybyggnad av flerbostadshus i Åre
Nybyggnad av flerbostadshus med skidshop på del av fastigheten.
Nybyggnad av bostäder i Brunflo
Syftet med planförslaget är att möjliggöra uppförande av bostäder i form av radhus, parhus eller kedjehus intill Mariebyvägen i Brunflo. Planområdet ligger invid Mariebyvägen, i utkanten av Brunflo tätort och omfattar cirka tre hektar mark.
Nybyggnad av bostäder i Östersund
Avser att möjliggöra stadskvarter med bostäder, ovanpå ett allmänt garage i markplan/souterräng.
Nybyggnad av flerbostadshus i Östersund
Nybyggnad av flerbostadshus samt förråd.
Nybyggnad av bostadsområde i Klövsjö
Avser nybyggnad av bostadsområde på Backstabränna i Klövjsö. Totalt finns plats för 9 villor i området. Detaljplanen tillåter även ett par flerbostadshus. Några av villorna kommer dessutom att kunna ge plats för två bostäder.
Nybyggnad av radhus i Rätan, etapp 1
Nybyggnad av rad/kedjehus. Grundarbete.
Nybyggnad av radhus i Rätan, etapp 2
Nybyggnad av rad/kedjehus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Åre
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Björnänge, Åre
Planer finns för ny förskola, handel, verksamhetslokaler och bostäder i Björnänge.
Nybyggnad av rad- och parhus samt villor i Krokom
Detaljplanens syfte är att skapa möjlighet att uppföra rad- och parhus samt villabebyggelse i en blandad bebyggelse inom planområdet. Området ska anspela mot kulturmiljön i Åsbygden.
Nybyggnad av flerbostadshus på Funäsdalsberget
Avser nybyggnad av 18 stycken fjällägenheter fördelat på tre hus intill nordöstra sidan av Funäsdalsberget i Kåvan fjällby.
Nybyggnad av flerbostadshus i Östersund,etapp 3
Avser nybyggnad flerbostadshus. Kommer ske i 3 kvarter och sammanlagt handlar det om ca 225 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Östersund,etapp 3
Avser nybyggnad av 2 kvarter med 9 stadsradhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Åre
Nybyggnad av flerbostadshus och butik.
Nybyggnad av parhus i Åre
Nybyggnad av 9 st parhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vemdalen, Härjedalen
Nybyggnad av 2 flerbostadshus i 2 plan med 12 lägenheter.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Östersund
Tillbyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av gruppboende i Östersund
Nybyggnad av gruppboende i Östersund.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vemdalen
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Åre
Nybyggnad av 8 parhus.
Nybyggnad av gruppboende i Östersund
Nybyggnad av gruppboende i Östersund.
Nybyggnad av parhus i Åre
Nybyggnad av 4 st parhus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Inredande av ytterligare 7 studentlägenheter i flerbostadshus.
Invändigt underhåll i flerbostadshus i Östersund, etapp 1
Avser renovering av 69 st badrum i flerbostadshus på fastigheten Kv Ardennern 2. Option finns på projekt ID 2223778.
Nybyggnad bostäder i Östersund
Avser nybyggnad av bostäder. Omfattning oklar.
Nybyggnad av område med småhustomter i Östersund
Avser att ta fram en detaljplan som ska komplettera ett tidigare planlagt område för småhustomter i Torvalla med allmän plats (gata).
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Ändrad användning i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Ändrad användning i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Krokom, etapp 2
Tre entreprenörer kommer att kontrakteras att utföra ett arbete med att täta schakt 3 lägenheter, ett per våningsplan. De tre husen är lika byggd. När de tre lägenheterna är klara kommer arbetet att utvärderas av beställaren och byggledare. En ”vinnare” kommer att utses som får göra samtliga kvarvarande lägenheter, 44 stycken.
Ombyggnad av flerbostadshus i Krokom, etapp 1
Tre entreprenörer kommer att kontrakteras att utföra ett arbete med att täta schakt 3 lägenheter, ett per våningsplan. De tre husen är lika byggd. När de tre lägenheterna är klara kommer arbetet att utvärderas av beställaren och byggledare. En ”vinnare” kommer att utses som får göra samtliga kvarvarande lägenheter, 44 stycken.
Ombyggnad av flerbostadshus i Hede
Om,- tillbyggnad av flerbostadshus. Trygghetsanpassning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sveg
Avser nybyggnad flerbostadshus samt komplementbyggnad.
Exploateringsomr för enbostadshus & ev grupphus, Östersund
Exploateringsområde för enbostadshus ev grupphus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Mörsil
Ombyggnad från förskola till flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Inredande av ytterligare bostad, fasadändring samt ändrad använding i flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Östersund, etapp 1
Fasadändring av flerbostadshus. Hus 1. (Byte av fönster).
Nybyggnad av flerbostadshus i Berg
Avser att möjliggöra för att uppföra flerbostadshus med 4 stycken lägenheter inom fastigheten som ursprungligen bestod av tomtplatser. Exploatering 2193462
Ombyggnad av äldreboende i Hede
Avser ombyggnad och rivning samt tillgänglighetsanpassningar av fastigheten till boende för äldre vilket bl.a. innebär nya planlösningar, installation av hissar, stambyten och till stora delar nya installationer.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Rätan
Tillbyggnad av flerbostadshus samt installation av eldstad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Åre
Avser fasadändring på flerbostadshus.
Ombyggnad av pensionärsbostad i Strömsund
Utbyggnad av teknikutrymme med skärmtak samt byte av ventilationsaggregat.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Avser renovering av balkonger, uterum och takterass.
Rivning av byggnader i Östersund
Avser rivning av byggnader på Önevägen 21-23 i Östersund.
Nybyggnad av garage i Åre
Nybyggnad av garage med lägenhet och sovloft på övervåningen.
Rivning av flerbostadshus i Strömsund
Ansökan om rivningslov för rivning av ett flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Ändrad användning samt ändring av bärande konstruktion i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Ändring av vatten och avlopp i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Avser fönsterbyte till 68 st lägenheter samt gemensamma utrymmen.
Rivning av bostad i Krokom
Rivning av villa.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Avser fönsterrenovering och takomläggning.
Utvändigt underhåll på bostadshus i Östersund
Avser taktvätt på adress Skogsbruksvägen 19-75, samt taktvätt på entrétak på adresser Skogsbruksvägen 1-17 och Stöttingvägen 2-26.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Avser hissinstallation/ändring i flerbostadshus.
Konvertering från olja till värmepump på äldreboende i Östersund
Konvertering från olja till värmepump på Hemgården i Fåker. Oljepannor samt befintlig värmepumpsanläggning tas bort och ersätts med en ny värmepumpsanläggning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sveg
Nybyggnad flerbostadshus Funäsdalen 23:68,23:69,23:70.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Fasadändring samt ändring i brandskydd av flerbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Östersund
Inredande av ytterligare bostad, fasadändring m.m i flerbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Östersund
Inredande av ytterligare bostad, fasadändring m.m i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Avser hissinstallation/ändring i flerbostadshus.
Utvändigt underhåll på äldreboende i Hammarstrand
Avser åtgärder på ett atriums tak med solskydd och samt 2 st vädringsluckor på glasvägg. -Solfilm ska fästas utvändigt över hela glastaket, (cirka 670 kvm). -Ytterligare två stycken motorstyrda vädringsluckor ska installeras på glasväggen med likvärdig styrning och funktion som befintliga vädringsluckor.
Besiktning av ventilation, Österund
Avser obligatorisk ventilationskontroll (OVK) enligt Boverkets allmänna råd i två av Rikshems fastigheter i Östersund.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).