Alla aktuella bostadsprojekt i Gotland

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder på Gotland
Gotlandshems mål fram till 2031 är att bygga 1500 bostäder varav ca 1000 ska tillföras som hyresbostäder i eget bestånd.
Nybyggnad av bostäder i Gotland
Planer finns för nybyggnad av 200-250 lägenheter.
Nybyggnad av studentbostäder i Gotland
Planer finns för nybyggnad av ca 150 studentbostäder
Nybyggnad av äldreboende och flerbostadhus i Visby
Projektet avser nybyggnad av äldreboende och ca 100 lägenheter i centrala Visby.
Nybyggnad av flerbostadshus Visby, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 30 lägenheter med verksamheter i bottenplan. Parkeringsgarage under mark med 80 parkeringsplatser. Markarbetet påbörjas i oktober 2021.
Nybyggnad av trygghets- & särskilt boende i Visby, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 72 lägenheter i trygghets- och särskilt boende.
Nybyggnad av bostäder i Gotland
Planer finns på nybyggnad av ca 1000 lägenheter i Gotland.
Nybyggnad av bostäder m m på Gotland
Nybyggnad av 70-tals hus.
Nybyggnad av bostäder på A7-området, Visby
Avser nybyggnad av 52 lägenheter i flerbostadshus samt 10 bostäder i radhusform.
Nybyggnad av flerbostadshus i Visby, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 42 lägenheter i flerbostadshus med bostadsrätt. Markarbetet påbörjas i november 2021.
Nybyggnad av bostäder i Väskinde, Gotland
Planer finns för nybyggnad av bostäder i Väskinde, Gotland
Tillbyggnad av flerbostadshus i Visby
Tillbyggnad och delvis rivning av flerbostadshus samt anläggande av parkeringsplatser. 4 huskroppar med 43 bostadsrätter.
Nybyggnad av bostäder i Hemse, Gotland
Planer finns på nybyggnad av bostäder i Hemse, Gotland
Nybyggnad av stadsradhus i Visby
Avser nybyggnation av 11 radhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Visby, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 36 lägenheter i flerbostadshus med bostadsrätt.
Om- och tillbyggnad av äldreboende i Visby
Projektet avser mindre ombyggnad av befintlig byggnad samt till-/nybyggnad av ytterligare huskropp för att utöka äldreboendet med ytterligare 26 platser.
Nybyggnad av flerbostadshus i Visby, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av 24 lägenheter i flerbostadshus med hyresrätt.
Nybyggnad av villor på Gotland
Söker tomter på Gotland. Klimat- och kvadratsmarta hus. www.solvillor.se
Nybyggnad av LSS-boende på Terra Nova, Visby
Projektet avser nybyggnad av LSS-boende med 6 lägenheter. Förutom egna lägenheter finns tillgång till gemensamma utrymmen.
Nybyggnad av grupphus i Visby
Nybyggnad av 3 st enbostadshus.
Nybyggnad av radhus på Visborgsområdet i Visby
Planer finns för nybyggnad av 8-10 radhus i Kv Skenet på Visborgsområdet.
Om- och nybyggnad av radhus i Ljugarn
Avser ombyggnad av 8 befintliga lägenheter samt nybyggnad av 4 radhuslägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Visby
Ändrad användning och ombyggnad av skola/fritidshem till 6 lägenheter.
Ombyggnad till lägenheter i Visby
Projektet avser ombyggnad av lokal till två lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Visby
Installation av solceller.
Nybyggnad av stugby i Visby
Nybyggnad av 2st uthyrningsstugor.
Nybyggnad av gäststuga i Visby
Anmälan attefallsåtgärd, nybyggnad av attefallshus - gäststuga.
Nybyggnad av fritidshus i Visby
Förhandsbesked för nybyggnad av 1 st fritidshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Visby
Nybyggnad av bostadshus med garage och förråd.
Nybyggnad av enbostadshus i Visby
Nybyggnad av bostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Visby
Nybyggnad av en- eller tvåbostadshus.
Nybyggnad av fritidshus i Visby
Nybyggnad av fritidshus.
Rivning av enbostadshus i Visby
Rivning av bostadshus- del av gårdsbyggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Visby
Tillbyggnad av 7 st flerbostadshus - fläktrum på tak.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Visby
Utökad bygglovsplikt - underhåll av snickerier och plåtdetaljer på bostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Visby
Utökad bygglovsplikt - montering av takbrygga och ny ventilationshuv.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Visby
Utökad bygglovsplikt - underhåll av tak, fasader, fönster- och dörrsnickerier samt underhåll av mur och plank.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Visby
Utökad bygglovsplikt - ändring av balkongräcke.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Visby
Ändra fasad och tak på annan byggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Visby
Ändra tak på flerbostadshus - upptagande av uppstigningslucka samt montering av takbrygga.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.