Alla aktuella bostadsprojekt i Gotland

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus på Gotland
Projektet avser nybyggnad av ca 200 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus Visby, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 27 lägenheter med 6 olika verksamheter i bottenplan. Parkeringsgarage under mark med 80 parkeringsplatser. Marksanering påbörjades i oktober 2021.
Nybyggnad av SÄBO i Klintehamn
Projektet avser nybyggnad av SÄBO med 60 smålägenheter samt gemensamhetsutrymmen för boende och personal.
Nybyggnad av kasern mm i Visby
Projektet avser nybyggnad av kasernbyggnad för boende och utbildning av värnpliktiga samt kontorsarbetsplatser för befäl och chefer. Byggnaden innehåller sovsalar, omklädningsrum, lektionssalar, förråd, kontor och pausutrymmen mm.
Nybyggnad av trygghets- & särskilt boende i Visby, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 72 lägenheter i trygghets- och särskilt boende.
Nybyggnad av flerbostadshus och kontor i Visby
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 67 lägenheter, kontor på bottenplan (ca 500 kvm) och parkeringsgarage, lägenheters förråd och teknikrum i källarplan.
Nybyggnad av stadsradhus i Visby
Avser nybyggnation av 11 radhus.
Nybyggnad och underhåll av flerbostadshus i Hemse, Gotland
Projektet avser nybyggnad av två flerbostadshus med 16 lägenheter, underhåll av befintliga flerbostadshus och rivning av del av befintlig komplementbyggnad. Vidare ska två nya tillbyggnader uppföras i anslutning till dessa för att modernisera tekniken i husen (värme & ventilation).
Nybyggnad av bostäder i Klintehamn
Detaljplanen syftar till att möjliggöra för bostadsbebyggelse i en mix av radhus, kedjehus och friliggande villor med varierande tomtstorlekar. Bilparkering i eget garage eller carport. Gemensamma sophus på strategiska platser. Området ligger i utkanten av Klintehamns samhälle, utmed länsväg 140 och 141. Området omfattar ca 16 hektar.
Nybyggnad av försvarshälsobyggnad i Visby
Projektet avser nybyggnad av försvarshälsobyggnad till företagshälsovård för Försvarsmaktens anställda samt hälso- och sjukvård för värnpliktiga. Byggnaden innehåller undersökningsrum, akutrum, omklädningsrum, konferensrum, förråd, kontor och pausutrymmen. Byggnaden uppförs för att kunna tillfredsställa försvarsmaktens behov av att kunna bedriva värnpliktsutbildning och företagshälsovård för övrig personal.
Nybyggnad av grupphus i Visby
Nybyggnad av 3 st enbostadshus.
Nybyggnad av gruppbostad i Visby
Projektet avser nybyggnad av gruppbostad med 6 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Östergarn
Planen föreslås skapa förutsättningar för utbyggnad av sex bostäder i 1 plan. Planområdet ligger i utkanten av Katthammarsvik.
På- och ombyggnad av flerbostadshus i Visby
Projektet avser på och ombyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av garage och lager i Visby
Projektet avser nybyggnad av garage och lager.
Takomläggning på fyrvaktarbostäder på Gotska Sandön, etapp 1
Projektet avser omläggning av befintligt taktegel, ny underlagspapp, byte av takfönster och översyn av takavvattning. Samtliga byggnader ingår i det statliga byggnadsminnet Gotska Sandön, viss bebyggelse.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).