Alla aktuella bostadsprojekt i Gotlands län

Gotland (24)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av kasern, restaurang mm i Visby
Avser nybyggnad av servicecenter för soldaternas personliga utrustning, en kasern för värnpliktiga och en sjukvårdsmottagning. Även en matsal med 200 sittplatser ska byggas, liksom en grovspolanläggning för stridsvagnar samt en vårdhall för olika typer av fordon.
Nybyggnad av bostäder i Gotland
Projektet avser nybyggnad av 250-300 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Visby
Projektet avser nybyggnad av ca 300 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder på Visborgsområdet i Visby
Planen möjliggör nybyggnation av ca 400 bostäder i kv Ljuset och Lyktan på Visborgsområdet i Visby.
Nybyggnad av studentbostäder i Gotland
Planer finns för nybyggnad av ca 150 studentbostäder
Nybyggnad av flerbostadshus Visby, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 30 lägenheter med verksamheter i bottenplan. Parkeringsgarage under mark med 80 parkeringsplatser. Marksanering påbörjades i oktober 2021.
Nybyggnad av trygghets- & särskilt boende i Visby, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 72 lägenheter i trygghets- och särskilt boende.
Nybyggnad av flerbostadshus i Visby
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 80 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Visby, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 36 lägenheter i flerbostadshus med bostadsrätt.
Nybyggnad av radhus i Visby
Avser nybyggnad av bostäder i form av radhusbebyggelse. Parkeringsplatser placeras i områdets ytterkanter för att skapa ett bilfritt område bland bostäderna.
Nybyggnad av bostäder i Hemse, Gotland
Projektet avser nybyggnad av 30 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av studentbostäder i Visby
Projektet avser nybyggnad av 142 studentbostäder samt miljöhus och cykelskjul. Markarbetet påbörjas under sommaren 2022.
Nybyggnad av gruppbostad i Visby
Nybyggnad av flerbostadshus för gruppboende med 6 platser samt trädfällning.
Nybyggnad av LSS-boende på Terra Nova, Visby
Projektet avser nybyggnad av LSS-boende med 6 lägenheter. Förutom egna lägenheter finns tillgång till gemensamma utrymmen.
Nybyggnad av radhus på Visborgsområdet i Visby
Planer finns för nybyggnad av 8-10 radhus i Kv Skenet på Visborgsområdet.
Nybyggnad av flerbostadshus på Gotland
24 lägenheter i en tvåvåningsbyggnad på Gotland på vardera 2 rok och 35 m².
Nybyggnad av radhus i Visby
Nybyggnad av flerbostadshus (radhus).
Nybyggnad av flerbostadshus i Hemse, etapp 5
Projektet avser nybyggnad av 4 lägenheter. Bottenplattan är gjuten.
På- och ombyggnad av flerbostadshus i Visby
Projektet avser på och ombyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av parhus i Visby
Projektet avser nybyggnad av ett parhus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Visby
Ändrad användning och ombyggnad av skola/fritidshem till 6 lägenheter.
Takomläggning på fyrvaktarbostäder på Gotska Sandön
Projektet avser takomläggning mm på fyrvaktarbostäder. Samtliga byggnader ingår i byggnadsminnet Gotska Sandön, viss bebyggelse.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Visby
underhåll av tak och fasader på flerbostadshus, fönster dörrar, fasadsnickerier, plåtdetaljer, plank och murar, Yttre underhåll av kontorsbyggnad samt byte av ventilationshuvar, Visby Trafiken 19,20,Visby Priorn 2,Visby Böljan 3,Visby Snäckan 1.
Ombyggnad av flerbostadshus i Visby
Förhandsbesked för ändrad användning av industribyggnad till flerbostadshus.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).