Alla aktuella anläggningsprojekt i Vårgårda

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ramavtal avseende laddstolpar, Vårgårda kommun
Avser leverans och montering av laddstolpar, samt drift, installation och service av dessa.
Ramavtal avseende VA-anläggningsarbete, Vårgårda kommun
Ramavtal avseende om- eller nybyggnad av VA-ledningar och VA- anläggningar, såsom mindre pumpstationer. VA-ledningar avser markförlagda eller nedgrävda ledningar som används för kommunal vatten- och avloppsförsörjning. Upphandlingen omfattar följande två delområden, vilka utvärderas separat: Delområde 1: Akuta arbeten Delområde 2: Planerade arbeten Avtalstid 2 år med möjlighet till 2 + 2 + 2 + 2 års förlängning.
Sanering av mark i Vårgårda
Avser schaktsanering inom området Degrabo 5:2 i Vårgårda kommun. Fastigheten ligger i direkt anslutning till E20.
Drift och underhåll av vägbelysning i Västra Götaland Väst
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2+2 år.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).