Alla aktuella anläggningsprojekt i Vänersborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av exploateringsområde i Vänersborg
Inkl cirkulationsplats vid Statoil
Drift och underhåll av hållplatsutrustning, VT-Syd
Engångsrapport! Anbud på drift och underhåll infordras. Tillsyn och reparation av väderskydd och övrig utrustning. Ingen kostnadsuppgift. Uppskattad start. Avtalstid: 2021-05-01 - 2024-04-30 med option: 2024-05-01 - 2027-04-30.
Nybyggnad av exploateringsområde i Vänersborg
Exploatering för bostäder i Skaven.
Nybyggnad av cykelväg i Vänersborg
Nybyggnad av gång- och cykelväg.
Byte av vägport/bro vid Harvheden
Järnvägsbana 652 Öxnered-Håkantorp.
Ny belysningsanläggning på konstgräsplan i Vänersborg
Avser installation en ny belysningsanläggning på konstgräsplan Vänersvallen Nord i Vänersborg. I detta ingår nya arma-turer, belysningsstyrning, master samt fundament.
Uppförande av mobil isbana i Vänerborg
Avser leverans med montering, installation och isläggning av isrink, inkl kylanläggning samt demontering.
Nybyggnad av mast i Vänersborg
Bygglov för nybyggnad av master för belysning.
Nybyggnad av parkeringsplats i Vänersborg
Bygglov för nybyggnad av parkering.
Nybyggnad av plank i Vänersborg
Bygglov för nybyggnad av plank.
Nybyggnad av transformatorstation i Vänersborg
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Ombyggnad av markanläggning i Vänersborg
Marklov för anläggning av väganslutning och bygglov för grindstolpar.
Ombyggnad av markanläggning i Vänersborg
Marklov för ändring av marknivåer.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.