Alla aktuella anläggningsprojekt i Vänersborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av en skidtunnel i Vänersborg
Projektet anläggande av världens längsta skidtunnel.
Plattformsförlängning i Vänersborg
Rivning av spår 3 och 4 samt byggnation av nytt spår, ny plattform på 120 meter.
Hamnförstärkning i Vänersborg
Projektet avser att säkra upp hamnen i Vargön med stålspont för att ta bort rasrisken.
Renovering av påldäckskaj i Vänersborg
Avser att reparera uppkomna skador på Vänerborgs hamn:s kajsektioner. Arbetet bedöms påbörjas under våren/sommaren 2022.
Exploatering för nya bostäder i Vänersborg
Avser exploatering för nya bostäder.
Gång- och cykelbro i Vänersborg
GC-bro mellan Sundsgatan och Sanden.
Utvändigt underhåll av vattentorn i Vänersborg
Avser utvändig tvättning och målning av Frändefors vattentorn.
Uppförande av mobil isbana i Vänerborg
Avser hyra av en isbana ska levereras komplett med montering, installation och isläggning av isrinken inklusive kylanläggning samt demontering. Placering i "Plantaget" i Vänersborgs kommun.
Ny belysningsanläggning på konstgräsplan i Vänersborg
Avser installation en ny belysningsanläggning på konstgräsplan Vänersvallen Nord i Vänersborg. I detta ingår nya arma-turer, belysningsstyrning, master samt fundament.
Upprustning av skolgård i Vänersborgs kommun
Planer finns för upprustning av skolgård på Onsjöskolan.
Byte av belysningsanläggning inom terminalbyggnad i Vänersborg
Avser byte av belysningsanläggning inom terminalbyggnad Kv. Kordan 3 i Vänersborg, samt stolpbelysning vid parkering.
Konsultuppdrag avseende översiktlig trafik- och infrastrukturutredning, Vänersborgs kommun
Avser översiktlig trafik- och infrastrukturutredning Brålanda, Vänersborgskommun

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.