Alla aktuella anläggningsprojekt i Ulricehamn

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Exploatering för bostäder mm i Ulricehamn
Detaljplanen medger ca 30 villatomter i väster. Öster om det planerade villaområdet möjliggörs det för ett bostadsområde med villor, radhus, parhus och kedjehus i 2-3 våningar. Längst i öster medges flerbostadshus med upp till 6 våningar.
Nybyggnad av exploateringsområde i Ulricehamns kommun
Exploatering för Tegelbruket och Daltorp
Ramavtal avseende planarkitekter, Ulricehamns kommun
Ramavtal avseende planarkitekter för Ulricehamn kommun. Avtalstid 2021-11-08 - 2023-11-07 med möjlighet till 1 + 1 års förlängning.
Trafiksäkerhetsåtgärder längs väg 46 genom Timmele och Trädet
Upprustning av gc-passagen på väg 46 i höjd med Stationsvägen, ombyggnad av korsning väg 46/Herrljungavägen, ny gc-passage över väg 46, ombyggnad övergångsställen vid korsningarna väg 46/Börstigsvägen och väg 46/Torngatan.
Ny park- och lekanläggning i Ulricehamn
Projektet avser en ny park- och lekanläggning med tillhörande markarbeten på det nya bostadsområdet Bergsäter.
Utbyte av reservkraftsanläggning i Hökerum, Ulricehamns kommun
Avser utbyte av reservkraftsanläggning i Hökerumsgården.
Ny reservkraftsanläggning till Ulricehamn kommun
Avser utbyte av reservkraftsanläggning vid Ulricehamns resurscenter (URC) och Lyckans förskola.
Trafiksäkerhetsåtgärder längs väg 1700 i Vegby
Ombyggnad korsningar och busshållplatser mm. Hastighetsdämpande åtgärder.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.