Alla aktuella anläggningsprojekt i Ulricehamn

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av exploateringsområde i Ulricehamns kommun
Exploatering för Tegelbruket och Daltorp
Nybyggnation av GC-bana ut med RV46 i Ulricehamn
Avser nyanläggning av ungefär 530m ny gång- och cykelväg längs med väg 46. Den nya sträckningen startar vid den befintliga kulverten under riksväg 46 och löper parallellt med väg 46 till den ansluter på befintlig gång- och cykelbana.
Nybyggnad av rondell i Ulricehamn
Avser nybyggnad av rondell i korsningen Grönahögsvägen - Tre Rosors väg. Samtidigt som cirkulationsplatsen byggs, tillgänglighetsanpassas och byggs busshållplatserna Fållan ut på båda sidor av Tre Rosors väg.
Ny oljepanna 4 MW i Ulricehamn
Projektet avser upphandling av spetslastpanna med effekt av 4 MW till Ulricehamns Energis AB:s fjärrvärmenät. Bränsle HVO 100. Uppskattad byggstart och kostnad.
Trafiksäkerhetsåtgärder längs väg 1700 i Vegby
Ombyggnad korsningar och busshållplatser mm. Hastighetsdämpande åtgärder.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.