Alla aktuella anläggningsprojekt i Uddevalla

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av brandstation mm i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av cirkulationsplats och brandstation. Markarbetet påbörjas i december 2020.
Mark- och anläggningsarbeten vid skola i Uddevalla
Projektet avser mark- och anläggningsarbeten vid skola.
Ny bomanläggning vid plankorsning i Uddevalla
En konventionell helbomsanläggning planeras, justering av anslutande vägar. Bandel 651.
Reservkraftverk i Uddevalla
Projektet avser 2 stycken mobila reservkraftverk på 100 kVA respektive 400 kVA.
Ny inkommande vattenledning till sjukhus i Uddevalla
Projektet avser ny inkommande vattenledning till sjukhus samt förlägga en ny sprinklerledning som ansluts till nybyggnad sprinklercentral i hus D.
Utbyte av slamskrapor i sedimentsbassänger i Färgelanda
Projektet avser utbyte av skrapspel i sedimenteringsbassänger i reningsverk.
Konsultjänst avseende beredning av miljökonsekvensbedömning för höghastighetsbana Sverige - Norge
Avser samverkanspartner för implementering och byggande av höghastighetsbana Sverige - Norge.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).