Alla aktuella anläggningsprojekt i Uddevalla

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Basunderhåll på allmänna vägar i område Uddevalla
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Åtgärder översvämningsskydd i Uddevalla
Projektet avser åtgärder översvämningsskydd. Byggstart tidigast hösten 2022. Projektet kommer att indelas i flera etapper.
Ombyggnad/sanering av VA-ledning i Uddevalla
Projektet avser ombyggnad/sanering av VA-ledningar.
Nybyggnad av vattenreservoar i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av vattenreservoar.
Markskötselentreprenad vid sjukhus i Uddevalla
Entreprenaderna omfattar tillsyn, yttre skötsel, felavhjälpande underhåll under barmarks- och snöperioden, samt mindre anläggningsjobb. I entreprenaden ingår även jour och beredskap för vinterväghållning.
Upprustning av gågata i Uddevalla, etapp 3
Projektet avser upprustning av Kungsgatan och avser bl a ledningsarbeten, ny överbyggnad och ytskikt, ny belysning, ny utrustning.
Ombyggnad av fotbollsplan i Uddevalla
Projektet avser ombyggnad av grusplan till konstgräsplan.
Nybyggnad av temalekplats i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av temalekplats.
Ny lastplats i hamnen i Uddevalla
Projektet avser ny lastplats i hamnen med bl a markarbeten och spår.
Nybyggnad av va-ledning i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av vatten- och spill-vattenledning. Uppskattad kostnad.
Reparation av tunnlar i Uddevalla
Bergunderhåll och reparation inklädnader.
Nybyggnad av transformatorstation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av annan byggnad eller anläggning, transformatorstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av parkering.
Nybyggnad av transformatorstation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Ombyggnad av plank i Uddevalla
Ansökan om bygglov för ombyggnad av staket till plank.
Nybyggnad av parkeringsplats i Uddevalla
Ansökan om bygglov för uppförande av parkering.
Nybyggnad av plank i Uddevalla
Ansökan om bygglov för uppförande av plank.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Uddevalla
Ansökan om bygglov för uppförande av plank/bullerskydd.
Ombyggnad av markanläggning i Uddevalla
Ansökan om marklov för ändring av marknivå inför byggnation.
Ombyggnad av markanläggning i Uddevalla
Ansökan om marklov för ändring av marknivå.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.