Alla aktuella anläggningsprojekt i Uddevalla

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Kontaktledningsupprustning längs Norra Bohusbanan sträckan Uddevalla-Strömstad
Kontaktledningsupprustning samt hjälpkraftsuppgradering, plattformshöjning vid driftsplats Uddevalla plattform 2A och 3A, kontaktledningsupprustning på Uddevalla bangård.
Ombyggnad av Göteborgsvägen i Uddevalla
Projektet avser ombyggnad av Göteborgsvägen med bl a två nya rondeller.
Basunderhåll på allmänna vägar i område Uddevalla
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år). 928 km väg.
Nybyggnad av överföringsledning i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av överföringsledning med tillhörande anläggningar.
Ombyggnad av gator i Uddevalla
Projektet avser ombyggnad av gator.
Nybyggnad av exploateringsområde i Ljungskile
Projektet avser nybyggnad av gata och va-ledningar för nytt bostadsområde.
Ny spårförbindelse i Uddevalla
Projektet avser ny spårförbindelse.
Skredsäkring i hamn i Uddevalla, etapp 2
Projektet avser åtgärder för att minska ras- och olycksrisken.
Exploatering för enbostadshus i Ljungskile
Projektet avser nybyggnad av gator och va-ledningar för exploateringsområde.
Tillgänglighetsanpassning och renovering av idrottsplats i Uddevalla
Projektet avser byggnationer för att uppdatera Rimnersvallen samt nybyggnad av en tillgänglighetsanpassad läktare som ansluts till Rimnershallen.
Ny förbindelse i Uddevalla
Projektet avser ny förbindelse.
Nybyggnad av gata, GC-bana mm i Ljungskile
Projektet avser nybyggnad av en kommunalgatan ca 200 meter med GC-bana inklusive vägbelysning samt VA-ledningar till framtida Hälleförskola.
Nybyggnad av gata i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av gata.
Näridrottsplats vid skola i Uddevalla
Projektet avser näridrottsplats vid skola.
Brorenovering mm i Uddevalla
Projektet avser renovering av två GC-tunnlar samt markarbeten för anslutande asfaltytor och slänter mellan vägbana och vingmurar.
Nybyggnad av transformatorstation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av annan byggnad eller anläggning, transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt rivningslov för rivning av befintlig transformatorstation.
Utvändigt underhåll av nätstation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av nätstation.
Ombyggnad av markanläggning i Uddevalla
Ansökan om marklov för ändring av marknivå.
Konsultjänst avseende spårprojektering för höghastighetsbana Sverige - Norge
Avser samverkanspartner för implementering och byggande av höghastighetsbana Sverige - Norge.
Konsultjänst avseende spårprojektering för höghastighetsbana Sverige - Norge
Avser samverkanspartner gällande spårprojektering för Höghastighetsbana Sverige- Norge.
Upphandling av ekstolpar för markering av vandringsleder
Avser upphandling av ekstolpar för markering av vandringsleder.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.