Alla aktuella anläggningsprojekt i Uddevalla

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Basunderhåll på allmänna vägar i område Uddevalla
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Nybyggnad av vattenreservoar i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av vattenreservoar.
Markskötselentreprenad vid sjukhus i Uddevalla
Entreprenaderna omfattar tillsyn, yttre skötsel, felavhjälpande underhåll under barmarks- och snöperioden, samt mindre anläggningsjobb. I entreprenaden ingår även jour och beredskap för vinterväghållning.
Ombyggnad av fotbollsplan i Uddevalla
Projektet avser ombyggnad av grusplan till konstgräsplan.
Nybyggnad av temalekplats i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av temalekplats.
Ny lastplats i hamnen i Uddevalla
Projektet avser ny lastplats i hamnen med bl a markarbeten och spår.
Nybyggnad av gata, GC-bana mm i Ljungskile
Projektet avser nybyggnad av en kommunalgatan ca 200 meter med GC-bana inklusive vägbelysning samt VA-ledningar till framtida Hälleförskola.
Nybyggnad av va-ledning i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av vatten- och spill-vattenledning. Uppskattad kostnad.
Brorenovering mm i Uddevalla
Projektet avser renovering av två GC-tunnlar samt markarbeten för anslutande asfaltytor och slänter mellan vägbana och vingmurar.
Nybyggnad av plank i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av plank.
Ombyggnad av markanläggning i Uddevalla
Ansökan om marklov för ändring av marknivå inför byggnation.
Ombyggnad av markanläggning i Uddevalla
Ansökan om marklov för ändring av marknivå.
Konsultjänst avseende spårprojektering för höghastighetsbana Sverige - Norge
Avser samverkanspartner för implementering och byggande av höghastighetsbana Sverige - Norge.
Konsultjänst avseende spårprojektering för höghastighetsbana Sverige - Norge
Avser samverkanspartner gällande spårprojektering för Höghastighetsbana Sverige- Norge.
Underhållsarbete på strandpromenaden i Uddevalla
Avser underhållsarbete på strandpromenaden i Uddevalla.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.