Alla aktuella anläggningsprojekt i Trollhättan

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bro i Trollhättan
Avser uppförande av en ny bro för gång-, cykel-, kollektiv- och biltrafik över Göta Älv vid Hjulkvarnelund och Knorren. Bron totalt 230 meter.
Underhåll av Stallbackabron i Trollhättan
Tvättning och bättringsmålning, täckmålning på huvudbalkarnas yttersida, förstärkning stål 318 st livavstyvningar, betongreparation lagerpallar, undersida brobaneplatta, förlängning av grundavlopp.
Sanering av mark i Trollhättan
Omfattar sanering i stridsbergsområdet.
Nybyggnad av mottagningsstation i Trollhättan
Trollhättan Energi Elnät AB äger 10 kV mottagningsstation Torsred, belägen i stadsdelen Torsred i den västra delen av tätorten. Stationen matas från Vattenfalls station OT00 Svenäcker, där matande 130/10 kV transformator 25 MVA, är placerad. Ny mottagningsstation Dalen skall uppföras och placeras närmare matande station, medan såväl station Torsred och Ängen ersätts med nya nätstationer.
Nya lågspänningsställverk på värmeverk i Trollhättan
Trollhättan Energi ska under sommaren 2021 byta tre lågspänningsställverk i Block 1, Block 2 och Block 3. Entreprenaden omfattar bl.a. byte av tre 0,4 kV-ställverk.
Nybyggnad av promenadstråk och hygienbyggnad, Trollhättan
Avser nybyggnad av hygienbyggnad, kiosk och bastu samt promenadstråk, bryggor vid Sjölanda badplats.
Renovering av Folkets park i Trollhättan
Byggnaderna inom Folkets Park i Trollhättan skall renoveras
Ombyggnad av park i Trollhättan
Upptaget i investeringsbudget.
Byggledare basunderhållskontrakt väg i Trollhättan och Karlstad
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare ett (1) år.
Nybyggnad av plank i Trollhättan
Nybyggnad av mur/plank.
Ombyggnad av gata i Trollhättan
Korsningen med Gustav Melins gata vid Högskolan Väst. Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018-2020.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.