Alla aktuella anläggningsprojekt i Trollhättan

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av överföringsledning mellan Vänern till Trollhättan
Överföringsledning för råvatten med tillhörande anläggningar från Vänern till Trollhättan.
Underhåll av Stallbackabron i Trollhättan
Tvättning och bättringsmålning, täckmålning på huvudbalkarnas yttersida, förstärkning stål 318 st livavstyvningar, betongreparation lagerpallar, undersida brobaneplatta, förlängning av grundavlopp.
Sanering av mark i Trollhättan
Omfattar sanering i stridsbergsområdet.
VA-sanering för tunnlar och ledningar i Trollhättans kommun
Inom ramen för denna upphandling avser vi att separera spillvattenledning och tunnlarna från dagvatten samt lägga om vattenledningar. Syftet med att separera ledningar är att minska risken för översvämningar. Nyanläggning, omläggning och renovering av fiber, el och fjärrvärme kan även bli aktuellt inom Hjortmossen, Södra centrum och del av Karlstorp. Projektet förväntas påbörjas under våren 2021 och väntas pågå till och med 2025.
Ny cirkulationsplats vid Lärketorp i Vänersborg
Cirkulationsplats i korsningen mellan Vänersborgsvägen och Lärketorpsvägen samt en gång- och cykelväg, ca 800 m lång. Belysning och ombyggnad av 2 st busshållplatser.
Ombyggnad av sluss i Trollhättan
I kanalen finns sex slussar, sluss 1 i Brinkebergskulle, sluss 2 i Åkersjö, sluss 3-5 i slusstrappan och sluss 6 i Lilla Edet. Dubbelbottnens däck består av trä eller betongplattor och är förankrat via bergbult och skruv för att kunna uppta lyftkrafter i samband med fyllning av sluss.
Nybyggnad av mottagningsstation i Trollhättan
Trollhättan Energi Elnät AB äger 10 kV mottagningsstation Torsred, belägen i stadsdelen Torsred i den västra delen av tätorten. Stationen matas från Vattenfalls station OT00 Svenäcker, där matande 130/10 kV transformator 25 MVA, är placerad. Ny mottagningsstation Dalen skall uppföras och placeras närmare matande station, medan såväl station Torsred och Ängen ersätts med nya nätstationer.
Nya lågspänningsställverk på värmeverk i Trollhättan
Trollhättan Energi ska under sommaren 2021 byta tre lågspänningsställverk i Block 1, Block 2 och Block 3. Entreprenaden omfattar bl.a. byte av tre 0,4 kV-ställverk.
Nybyggnad av promenadstråk och hygienbyggnad, Trollhättan
Avser nybyggnad av hygienbyggnad, kiosk och bastu samt promenadstråk, bryggor vid Sjölanda badplats.
Renovering av Folkets park i Trollhättan
Byggnaderna inom Folkets Park i Trollhättan skall renoveras
Ombyggnad av park i Trollhättan
Upptaget i investeringsbudget.
Byggledare basunderhållskontrakt väg i Trollhättan och Karlstad
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare ett (1) år.
Nybyggnad av badplats i Trollhättan
Nybyggnad av badplats.
Nybyggnad av laddstolpar i Trollhättan
Avser laddstolpar, bil.
Ombyggnad av gata i Trollhättan
Korsningen med Gustav Melins gata vid Högskolan Väst. Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018-2020.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.