Alla aktuella anläggningsprojekt i Trollhättan

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av stadsdel i Trollhättan, etapp 2
Avser exploateringsarbeten inför ny stadsdel med ca 1600 nya bostäder, kontor och handel.
Nybyggnad av överföringsledning mellan Vänern till Trollhättan
Överföringsledning för råvatten med tillhörande anläggningar från Vänern till Trollhättan.
VA-sanering för tunnlar och ledningar i Trollhättans kommun
Inom ramen för denna upphandling avser vi att separera spillvattenledning och tunnlarna från dagvatten samt lägga om vattenledningar. Syftet med att separera ledningar är att minska risken för översvämningar. Nyanläggning, omläggning och renovering av fiber, el och fjärrvärme kan även bli aktuellt inom Hjortmossen, Södra centrum och del av Karlstorp. Projektet förväntas påbörjas under våren 2021 och väntas pågå till och med 2025.
Ny cirkulationsplats vid Lärketorp i Vänersborg
Cirkulationsplats i korsningen mellan Vänersborgsvägen och Lärketorpsvägen samt en gång- och cykelväg, ca 800 m lång. Belysning och ombyggnad av 2 st busshållplatser.
Ombyggnad av sluss i Trollhättan
I kanalen finns sex slussar, sluss 1 i Brinkebergskulle, sluss 2 i Åkersjö, sluss 3-5 i slusstrappan och sluss 6 i Lilla Edet. Dubbelbottnens däck består av trä eller betongplattor och är förankrat via bergbult och skruv för att kunna uppta lyftkrafter i samband med fyllning av sluss.
Nya lågspänningsställverk på värmeverk i Trollhättan
Trollhättan Energi ska under sommaren 2021 byta tre lågspänningsställverk i Block 1, Block 2 och Block 3. Entreprenaden omfattar bl.a. byte av tre 0,4 kV-ställverk.
Nybyggnad av promenadstråk och hygienbyggnad, Trollhättan
Avser nybyggnad av hygienbyggnad, kiosk och bastu samt promenadstråk, bryggor vid Sjölanda badplats.
Reparation av bro i Trollhättan
Avser utbyte av tryckstångens lagringar på Klaffbron i centrala Trollhättan.
Renovering av Folkets park i Trollhättan
Byggnaderna inom Folkets Park i Trollhättan skall renoveras
Ny överföringsledning, Trollhättan
Våren 2020 beslöt Uddevalla Vatten och Trollhättan Energi om samarbete kring råvattenledningen. I och med två byggherrar avbröts samarbetet med Peab på den sträckan, och ny upphandling av ny entreprenör genomfördes. Avtal har tecknats med Skanska och de håller på att läsa in sig. Här kommer vi att fokusera på god dialog med myndigheter och fastighetsägare för att fastställa ledningssträckningen med kritiska passager under våren 2021.
Nybyggnad av badplats i Trollhättan
Nybyggnad av badplats.
Nybyggnad av plank i Trollhättan
Nybyggnad av mur/plank.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.