Alla aktuella anläggningsprojekt i Trollhättan

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av transformatorstation Trollhättan
Ingelkärr, ny 400 kV-station
Nybyggnad av gata och va-ledning i Trollhättan
Avser anläggande av gata och VA inför planerad bostadsbebyggelse. Planen möjliggör en förtätning av ca 300 nya lägenheter i flerbostadshus dom varierar i 6-8 våningar på fastigheten Läkaren 1 och 3.
Ombyggnad av bro i Trollhättan
Ombyggnad av Oscarsbron.
Ombyggnad av parkeringshus i Trollhättan
Avser renovering av befintligt parkeringshus beläget centralt i Trollhättan.
Ombyggnad av ställverk på Norra Älvsborgs Länssjukhus
Avser ombyggnad av ställverk på Norra Älvsborgs Länssjukhus. Arbetet omfattar utbyte av transformatorer, reläskydd och lågspänningsbrytare i ställverk TS01, TS02, TS03, TS04, TS05, TS06, TS07, TS08 och TS09 samt kortläsare på ställverksdörrar och ny belysning i ställverken.
Ramavtal avseende landskapsarkitekt, Trollhättans kommun
Upphandling av Ramavtal för Landskapsarkitekt för Trollhättans Stad. Avtalstid:2022-11-15 - 2024-11-14 Option:2024-11-15 - 2025-11-14 Option:2025-11-15 - 2026-11-14
Ombyggnad av bussdepån i Trollhättan
Avser ombyggnad av befintlig bussdepå och elektrifieras för att möta behoven med laddning och service avelbussar.
Anläggande av GC-väg i Trollhättan
Avser anläggande av en sammanhängande gc-väg från Landbergsliden till Åkersbergsvägen där befintlig gc-väg breddas och separeras från biltrafiken där detta är möjligt.
Viltsäkring av järnväg mellan Trollhättan-Velanda Södra
Viltpassage över järnvägen på bandel 635, km 418+170 Trollhättan-Velanda Södra.
Väg- och markprojektör till vägunderhåll Fyrbodal
Stationeringsort Trollhättan. Option: Beställaren har möjlighet att förlänga kontraktet med ytterligare 2 + 1 år.
Byggledare till vägunderhåll Fyrbodal
Stationeringsort Trollhättan. Option: Beställaren har möjlighet att förlänga kontraktet med ytterligare 2 + 1 år.
Reparation av Trollhättetunneln och sidotunnlar
Bergunderhåll och reparation inklädnader. Berg och sprutbetongrensning, förstärkning med bergbult, tätning av läckage. Åtgärder i både spårtunnel, serviceutrymmen och tunnelpåslag. Utförs under 2022, 2023 och 2024.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).