Alla aktuella anläggningsprojekt i Trollhättan

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny slussled i Trollhätte kanal
Nya slussar i Trollhättan, Lilla Edet och Vänersborg.
Ombyggnad av gata i Trollhättan
Avser ombyggnad av gågatsdelen.
Ny cirkulationsplats vid Lärketorp i Vänersborg
Cirkulationsplats i korsningen mellan Vänersborgsvägen och Lärketorpsvägen samt en gång- och cykelväg, ca 800 m lång. Belysning och ombyggnad av 2 st busshållplatser.
Ombyggnad av sluss i Trollhättan
I kanalen finns sex slussar, sluss 1 i Brinkebergskulle, sluss 2 i Åkersjö, sluss 3-5 i slusstrappan och sluss 6 i Lilla Edet. Dubbelbottnens däck består av trä eller betongplattor och är förankrat via bergbult och skruv för att kunna uppta lyftkrafter i samband med fyllning av sluss.
Ny sjöledning med råvattenpumpstation, Trollhättan
Hittills har vi Trollhättan Energi fokuserat på utredningar och undersökningar för att finna lämpligast stråkval och förutsättningar för landföring, dvs hur ledningen ska förläggas från sjö till land. Detaljplan och vattendom är i uppstartsskedet.
Reparation av Trollhättetunneln
Bergunderhåll och reparation inklädnader.
Reparation av bro i Trollhättan
Avser utbyte av tryckstångens lagringar på Klaffbron i centrala Trollhättan.
Anläggande av GC-väg i Trollhättan
Avser nybyggnad av GC-väg längs med Lextorpsvägen. Stäcka ca 230 meter.
Anläggande av GC-väg i Trollhättan
Avser nybyggnad av GC-väg längs med Ryrvägen. Stäcka ca 700-800 meter.
Biträdande projektledare till objekt inom distrikt Väst, placering Trollhättan
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1 år.
Nybyggnad av transformatorstation i Trollhättan
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av laddstolpar i Trollhättan
Avser laddstolpar, bil.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.