Alla aktuella anläggningsprojekt i Töreboda

Just nu finns inget projekt i Töreboda som matchar urvalet men eftersom databasen ständigt uppdateras dyker det troligen upp projekt när som helst.

Under tiden kan du antingen anmäla intresse till oss ändå i formuläret här bredvid eller gå vidare till övriga länets projekt där vi bara visar några exempel här nedan.

Underhåll av bro över Sotens utlopp vid Fänneslunda gård
Utbyte överbyggnad samt fogning av frontmur.
Utbyte av snedkablar samt fallskydd på Tjörnbron
Utbyte av 8 stycken snedkablar samt 4 stycken fallskydd på pylontoppar.
Utbyte av pumpstation Rya VP i Göteborg
Avser utbyte av pumpstation AS 1 inklusive styrning och ställverk. Projektet avser att förse den tänkta batterifabriken med tekniskt vatten för att nyttjas som köldmedia. Anläggningen på Rya Åsar behöver därför kompletteras med bl a cirkulationspumpar ca 2MW pumpeffekt (4350kbm/timme), ventiler, framledningstank (ca 100kbm) samt tillhörande styrning för att kunna leverera teknisk vatten.
Nybyggnad av park i Kållered
Objektet avser byggnation av park med tillhörande sittytor och planteringar, parken skall även fungera som översvämningsyta vid skyfall. En befintlig dagvattenledning bryts upp och bildar en bäckfåra i mitten utav parken. Det byggs också ett underjordiskt dagvattenmagasin.
Underhållsbeläggning 2024 i Göteborg, etapp 7
Projektet avser underhållsbeläggning , konventionell beläggning på gator/vägar och gångbanor inkl kompletterande sidoarbeten.

Se övriga projekt i Västra Götalands län genom att klicka här.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).