Alla aktuella anläggningsprojekt i Tanum

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
VA-anslutning av omvandlingsområde i Tanum
Projektet avser utbyggnad av vatten-, spill- och dagvattenledningar för befintliga fastigheter.
Ny avlastningsväg i Grebbestad, etapp 2
Projektet avser ny avlastningsväg.
Exploatering för nytt verksamhetsområde i Grebbestad, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av gator och VA-ledningar för nytt verksamhetsområde.
Nybyggnad av högreservoar i Tanum
Projektet avser nybyggnad av högreservoar.
Nybyggnad gata och VA-ledningar till nytt villa område i Tanum
Projektet avser nybyggnad av gata och VA-ledningar till nytt villa område med 10 tomter som ska säljas.
Förbättrad framkomlighet i området vid Vitlyckehällen i Tanum
Projektet avser förbättrad framkomlighet i området vid Vidlyckehällen världsarvet Tanums hällristningar.
Komplettering och ombyggnad av transformatorstation i Tanum
Projektet avser komplettering och ombyggnad av transformatorstation. och innebär färdigställande av nytt 130kV transformatorfack, T12, anslutning till 40 respektive 10kV ställverk, ny kontrollutrustning, idrifttagning och rasering av befintligt T11, markarbeten ska ingå.
Nybyggnad av gator och VA-ledningar i Tanumshede
Projektet avser nybyggnad av gator och VA-ledningar till nytt villaområde.
Ramavtal skötsel av gatubelysning i Tanum och Strömstad
Projektet avser ramavtal skötsel av gatubelysning.
Utbyggnad av fibernät i Tanumshede
Projektet avser utbyggnad av befintligt fibernät. Föreningen söker via denna upphandling en gräventreprenör och en partner för systemleverans, bestående av projektering, dokumentation, installation i fastigheter samt svetsning och blåsning av fiber i utbyggnad delar. I åtagandet ingår även leverans av nytt material till utbyggnaden.
Nybyggnad av tryckstegrings station i Tanum
Projektet avser nybyggnad av tryckstegrings station med lågreservoar.
Nybyggnad och omläggning av väg i Fjällbacka
Projektet avser nybyggnad av väg samt omläggning av väg till blivande bostadsområde.
Nybyggnad av parkeringsplats i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för anläggande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av nätstation i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av nätstation i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av två nätstationer.
Ombyggnad av småbåtshamn i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för till- och ombyggnad av befintlig småbåtshamn.
Nybyggnad av mast i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för uppförande av en 15 meter hög monopole samt nedmontering av befintlig antennbärare.
Nybyggnad av plank i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för uppförande av plank, tomterna 21-29.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för utökad parkeringsyta tjurpannans naturreservatsparkering.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.