Alla aktuella anläggningsprojekt i Tanum

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av skjutbiograf i Tanum
Avser nybyggnad av verksamhetslokal för skjutbanor, kontor, butik och servering.
Ombyggnad av väg 165 mellan Hällevadsholm-Tingvall, deletapp 2
Bärighets- och förstärkningsåtgärder.
VA-anslutning av omvandlingsområde i Tanum, etapp 1
Projektet avser att bygga ut det kommunala VA nätet med ca 2900 meter huvudledningar och ca 560 meter servisledningar, va 75 stycken VA-serviser och två överbyggda avloppspumpstationer mm.
Nybyggnad av högreservoar i Tanum
Projektet avser byggnation av nytt vattentorn inklusive ventilkammare med överbyggnad samt utbyggnad av vägar, VA-ledningar och el/fiber inom arbetsområdet. Markarbetet påbörjas i december 2021.
Nybyggnad gata och VA-ledningar till nytt villa område i Tanum
Projektet avser nybyggnad av gata och VA-ledningar till nytt villa område med 10 tomter som ska säljas.
VA-anslutning av omvandlingsområde i Tanum, etapp 2
Projektet avser att bygga ut det kommunala VA nätet.
Nybyggnad av VA-ledningar i Tanum
Projektet avser nybyggnad av vatten-, spill- och dagvattenledningar som ersättning för befintliga ledningar.
Ramavtal vinterväghållning i Tanums Kommun
Ramavtal avseende vinterväghållning inom Tanums kommun. Avtalstid 2021-11-01 - 2023-10-31 med möjlighet till 1 + 1 års förlängning.
Renovering Fiskekajen Badholmen i Fjällbacka
Projektet avser renovering av befintlig betongbrygga som löper runt Badholmens södra del och kallas för Fiskekajen.
Färdigställa området vid Hjalmars kaj i Hamburgsund
Projektet avser att färdigställa området vid Hjalmars kaj som idag är parkeringsplats så att man kan använda det som publika ytor längs med sundet samt anlägga belysning längs med befintlig strandpromenad fram till småbåtshamnen.
Nybyggnad av tryckstegrings station i Tanum
Projektet avser nybyggnad av tryckstegrings station med lågreservoar.
Nybyggnad av nätstation i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av mur i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för parkering och stödmur.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.