Alla aktuella anläggningsprojekt i Tanum

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Stabilisering samt uppförande av ny kaj i Fjällbacka
Projektet avser ny kaj. Kajen vid Fjällbacka hamn ska ersättas med en ny konstruktion. Den nya konstruktionen ska bestå av en läggare kaj med gradängtrappa placerad centralt längs kajlinjen.
Nybyggnad av vindkraftverk i Tanum
Projektet avser 5 verk á 2 MW.
Ny gång- och cykelväg längs väg 900 i Tanum
Gång- och cykelväg längs väg 900, mellan väg 907, Hamburgsund och väg 889, Slottet. 1700 m lång sträcka.
Nybyggnad av högreservoar i Tanum
Projektet avser nybyggnad av högreservoar.
Ny infartsparkering, gator och VA-ledningar mm i Tanum
Projektet avser ny infartsparkering, gator och VA-ledningar till industriområde och långtidsparkering.
Ramavtal skötsel av gatubelysning i Tanum och Strömstad
Projektet avser ramavtal skötsel av gatubelysning.
Utbyggnad av fibernät i Tanumshede
Projektet avser utbyggnad av befintligt fibernät. Föreningen söker via denna upphandling en gräventreprenör och en partner för systemleverans, bestående av projektering, dokumentation, installation i fastigheter samt svetsning och blåsning av fiber i utbyggnad delar. I åtagandet ingår även leverans av nytt material till utbyggnaden.
Nya VA-ledningar och gata i Fjällbacka
Projektet avser borrning i berg för VA-arbeten och nybyggnad av gata.
Förbättrad framkomlighet i området vid Vitlyckehällen i Tanum
Projektet avser förbättrad framkomlighet i området vid Vidlyckehällen världsarvet Tanums hällristningar.
Komplettering och ombyggnad av transformatorstation i Tanum
Projektet avser komplettering och ombyggnad av transformatorstation. och innebär färdigställande av nytt 130kV transformatorfack, T12, anslutning till 40 respektive 10kV ställverk, ny kontrollutrustning, idrifttagning och rasering av befintligt T11, markarbeten ska ingå.
Nybyggnad av tryckstegrings station i Tanum
Projektet avser nybyggnad av tryckstegrings station med lågreservoar.
Nybyggnad och omläggning av väg i Fjällbacka
Projektet avser nybyggnad av väg samt omläggning av väg till blivande bostadsområde.
Översvämningsstrategi för Grebbestad i Tanum
Projektet avser att ta fram en översvämningsstrategi för Grebbestad.
Nybyggnad av altan i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för markutfyllnad och uppförande av altan på campingtomt.
Nybyggnad av transformatorstation i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av en transformatorstation.
Nybyggnad av nätstation i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation.
Ombyggnad av småbåtshamn i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för till- och ombyggnad av befintlig småbåtshamn.
Nybyggnad av markanläggning i Fjällbacka
Ansökan om marklov för uppförande av bottenplatta till framtida servicebyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.