Alla aktuella anläggningsprojekt i Tanum

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Omläggning av VA-ledningar i Fjällbacka
Tanums kommun avser att bygga om ca 830 m av det kommunala VA-nätet i Föreningsgatan, Idrottsvägen och N Hamngatan inklusive separat dagvattenledning.
Ny infartsparkering, gator och VA-ledningar mm i Tanum
Projektet avser ny infartsparkering, gator och VA-ledningar till industriområde och långtidsparkering.
Förbättrad framkomlighet vid Aspeberget och Litsleby, inom Världsarvet Tanum
Byggnation av ramper, trappor med mera för att förbättra framkomligheten i området vid besöksmålet Aspeberget och Litsleby vid världsarvet Tanums hällristningar.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).