Alla aktuella anläggningsprojekt i Strömstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av gata, gc-väg, cirkulationsplats samt anläggande av en park i Strömstad, Etapp 2
Avser nybyggnation av ca 300m gata, GC-banor och en cirkulationsplats. VA-ledningar ska bytas ut och en ny pumpstation ska anläggas. Arbetet omfattar även anläggande av en park.
Nybyggnad av VA-ledningar i bostadsområde i Strömstad, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av VA-ledningar i bostadsområde.
Nybyggnad av VA-ledningar och gator i Strömstad
Projektet avser nybyggnad av VA-ledningar och gator.
Renovering av kaj i Strömstad
Projektet avser renovering av en ca 55 m lång betongkassunkaj.
Rivning av gc-bro i Strömstad
Rönnen 8, linden 8 och strömstad 4:16 - ansökan om rivningslov för del av byggnad (gångbro).
Nytt tätskikt på parkeringsgarage i Strömstad
Objektet avser att renovera bjälklaget m.m på Parkeringsgaraget på kv Fiskaren i Strömstad. Arbetena omfattar schaktning, fräsning av bef material ned till betongbjälklag, därefter nytt tätskikt, erforderliga plåtar, gjutasfalt och en ny toppbeläggning mm. Arbetena omfattar även mindre lagningar av betongkonstruktioner samt byte av dagvattenbrunnar.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).