Alla aktuella anläggningsprojekt i Strömstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Säkerhetshöjande åtgärder i Strömstad
Projektet avser följande säkerhetshöjande åtgärder vid passagen av grundet Bulthålan i allmän farled 110, Kosterfjorden-Strömstad: Sprängning och muddring av grundet Bulthålan för breddning av farleden.
Mark- och byggnadsarbeten i Strömstad
Projektet avser parkeringar, infart, körytor, saltförråd, carport, stängsel samt dagvattenhantering.
Nybyggnad av gator och VA-ledningar till blivande enbostadshus i Strömstad
Projektet avser nybyggnad av väg, VA- och dagvattenanläggningar till 11 enbostadshus. Tomterna kommer att byggas styckevis.
Laddstation för fartyg i Strömstad
Projektet avser laddstation för fartyg på Ångbåtdskajen. Laddstationen inkluderar en transformator- och likriktarstation samt en ställning på kajen för manövrering av laddkablage inklusive anslutningar.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).