Alla aktuella anläggningsprojekt i Strömstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
RNM - Anläggande av 36 kV kabel Femstenaberg-Tolvmanstegen i Strömstad
Projektet avser att förlägga 36 kV kabel, följelinor och optokanalisation från 130 kV-station Tolvmanstegen till mottagningsstation Femstenaberg. Femstenaberg-Tolvmanstegen ca 10900 meter 36 kV-kabel 3//3x400mm2.
RNM - Anläggande av 36 kV kabel Lursäng-Tolvmanstegen i Strömstad
Projektet avser att förlägga 36 kV kabel, följelinor och optokanalisation från 130 kV-station Tolvmanstegen till mottagningsstation Lursäng. Lursäng-Tolvmanstegen ca 12000 meter 36 kV-kabel 1x3x400mm2.
RNM - Utbyggnad ställverk 130/30 kv i Tolvmanstegen i Strömstad
Projektet avser att bygga ut befintligt 130/20 kV ställverk på befintlig mark med ny byggnadsdel, förlängning av A130S1 respektive A130S2, två 130 kV transformatorfack, två 130 kV krafttransformatorer inkl nollpunktsutrustning (tillhandahålls av Ellevio), två transformatorgropar samt 13 stycken 20 kV ställverksfack.
RNM - Anläggande av 36 kV kabel Tormoseröd-Tolvmanstegen i Strömstad
Projektet avser att förlägga 36 kV kabel, följelinor och optokanalisation från 130 kV-station Tolvmanstegen till mottagningsstation Tormoseröd. Tormoseröd-Tolvmanstegen ca 4500 meter 36 kV-kabel 4//3x400mm2.
Modernisering och ombyggnad av elnät i Västra Götaland
Projektet avser bl a kabelförläggning, schakt, plöjning, nätstationsarbeten, luftledningsarbeten, raseringsarbeten och tillhörande elarbeten.
Säkerhetshöjande åtgärder i Strömstad
Sjöfartsverket planerar för följande säkerhetshöjande åtgärder vid jpassagen av grundet Bulthålan i allmän farled 110, Kosterfjorden-Strömstad: Sprängning och muddring av grundet Bulthålan för breddning av farleden och uppförande av fyra nya fyrar.
VA-åtgärder vid tullhuset i Svinesund
Anslutning av tullhuset till kommunala VA-nätet, spillvattenanslutning.
Ny 52 kV-ledning i Strömstad
Projektet avser förläggning av 52 kV kabel, följelinor och optokanalisation från 52 kV-station Mällby till kabelstolpe Gåshult.
Nybyggnad av transformatorstation i Strömstad
Rellen 1:2 - ansökan om bygglov för transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Strömstad
Salen 1:12 - ansökan om bygglov för transformatorstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Strömstad
Sjöboskogen 2 - ansökan om bygglov för anläggande av parkeringsplats.
Nybyggnad av markanläggning i Strömstad
Buvall 1:10 - anmälan betongfundament.
Nybyggnad av transformatorstation i Strömstad
Folkestad 1:6 - ansökan om bygglov för transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Strömstad
Folkestad 3:1 - ansökan om bygglov för transformatorstation.
Nybyggnad av markanläggning i Strömstad
Hedängen 9:5 - anmälan betongfundament.
Nybyggnad av transformatorstation i Strömstad
Hjältsgård 6:1 - ansökan om bygglov för transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Strömstad
Hogen 1:2 - ansökan om bygglov för transformatorstation.
Nybyggnad av nätstation i Strömstad
Håve 1:11 - ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Strömstad
Håve 1:34 - ansökan om bygglov för transformatorstation Håve 1:34,2:9.
Nybyggnad av nätstation i Strömstad
Håve 2:13 - ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Strömstad
Kile 2:29 - ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av markanläggning i Strömstad
Skee-hustyft 1:2 - anmälan betongfundament.
Nybyggnad av markanläggning i Strömstad
Skär 1:6 - anmälan betongfundament.
Nybyggnad av transformatorstation i Strömstad
Solberg 2:6 - ansökan om bygglov för transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Strömstad
Stenhällan 2:3 - ansökan om bygglov för transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Strömstad
Stora åseröd 1:2 - ansökan om bygglov för transformatorstation Stora Åseröd 1:2,1:8.
Nybyggnad av transformatorstation i Strömstad
Stora åseröd 1:8 - ansökan om bygglov för transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Strömstad
Strömstad 3:13 - ansökan om bygglov för transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Strömstad
Söle 1:2 - ansökan om bygglov för transformatorstation.
Nybyggnad av markanläggning i Strömstad
Varp 1:10 - anmälan betongfundament.
Nybyggnad av transformatorstation i Strömstad
Välle 1:21 - ansökan om bygglov för transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Strömstad
Välle 1:5 - ansökan om bygglov för transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Strömstad
Västgård 1:38 - ansökan om bygglov för transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Strömstad
Ytten 3:34 - ansökan om bygglov för transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Strömstad
Ytten 3:9 - ansökan om bygglov för transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Strömstad
Nord-koster 1:48 - ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Strömstad
Nord-koster 1:77 - ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.