Alla aktuella anläggningsprojekt i Strömstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nya VA-ledningar i Strömstad, etapp 1
Projektet avser byggnation av överföringsledningar, vatten- och spillvatten, ledningarnas totala längd är ca 4,3 km. I projektet ingår även två stycken spillvattenpumpstationer.
Ombyggnad av befintligt ställverk i Strömstad
Projektet avser att bygga om befintligt 130/40/10kV ställverk med tillhörande ny stationsbyggnad, nya krafttransformatorer och nollpunktsutrustning på nuvarande ställverksområdet parallellt med befintligt driftsatt ställverk.
Ny gata, dagvattenledningar mm i Strömstad
Projektet avser ny gata ca 200 meter med vändplaner. VA-arbeten i huvudsak med dagvattenledningar men även spill- och vattenledningar och dagvattenmagasin samt belysning av gata och GC-bana.
Nybyggnad av gator och VA-ledningar till blivande enbostadshus i Strömstad
Projektet avser nybyggnad av väg, VA- och dagvattenanläggningar till 11 enbostadshus. Tomterna kommer att byggas styckevis.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).