Alla aktuella anläggningsprojekt i Strömstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av vindkraftverk i Strömstad
Uppförande av 15 verk á 2,5 MW.
RNM - Anläggande av 36 kV kabel Femstenaberg-Tolvmanstegen i Strömstad
Projektet avser att förlägga 36 kV kabel, följelinor och optokanalisation från 130 kV-station Tolvmanstegen till mottagningsstation Femstenaberg. Femstenaberg-Tolvmanstegen ca 10900 meter 36 kV-kabel 3//3x400mm2.
RNM - Anläggande av 36 kV kabel Lursäng-Tolvmanstegen i Strömstad
Projektet avser att förlägga 36 kV kabel, följelinor och optokanalisation från 130 kV-station Tolvmanstegen till mottagningsstation Lursäng. Lursäng-Tolvmanstegen ca 12000 meter 36 kV-kabel 1x3x400mm2.
RNM - Utbyggnad ställverk 130/30 kv i Tolvmanstegen i Strömstad
Projektet avser att bygga ut befintligt 130/20 kV ställverk på befintlig mark med ny byggnadsdel, förlängning av A130S1 respektive A130S2, två 130 kV transformatorfack, två 130 kV krafttransformatorer inkl nollpunktsutrustning (tillhandahålls av Ellevio), två transformatorgropar samt 13 stycken 20 kV ställverksfack.
RNM - Anläggande av 36 kV kabel Tormoseröd-Tolvmanstegen i Strömstad
Projektet avser att förlägga 36 kV kabel, följelinor och optokanalisation från 130 kV-station Tolvmanstegen till mottagningsstation Tormoseröd. Tormoseröd-Tolvmanstegen ca 4500 meter 36 kV-kabel 4//3x400mm2.
Utbyggnad och renovering av spontkaj i Strömstad
Projektet avser utbyggnad och renovering av ca 110 meter spontkaj.
Ny 52 kV-ledning i Strömstad
Projektet avser förläggning av 52 kV kabel, följelinor och optokanalisation från 52 kV-station Mällby till kabelstolpe Gåshult.
Ombyggnad av markanläggning i Strömstad
Hålkedalen 1:7 - ansökan om marklov.
Nybyggnad av nätstation i Strömstad
Jortorp 1:1 - ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Strömstad
Jörlov 1:12 - ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Strömstad
Mällegården 1:39 - ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Strömstad
Näsinge-prästgård 1:7 - ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Strömstad
Näsinge-sundby 1:24 - ansökan om bygglov för transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Strömstad
Näsinge-vässby 1:22 - ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av nätstation i Strömstad
Skågelid 1:3 - ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation.
Tillbyggnad av ställverk i Strömstad
Skärje 1:10 - ansökan om bygglov för tillbyggnad av ställverksbyggnad.
Nybyggnad av parkeringsplats i Strömstad
Strömstad 3:13 - (bojarskolan) ansökan om marklov för parkeringsplatser.
Nybyggnad av transformatorstation i Strömstad
Västgård 1:23 - ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.