Alla aktuella anläggningsprojekt i Strömstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
VA-åtgärder vid tullhuset i Svinesund
Anslutning av tullhuset till kommunala VA-nätet, spillvattenanslutning.
Nybyggnad av transformatorstation i Strömstad
Brämmen 1:3 - ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation (142011).
Nybyggnad av transformatorstation i Strömstad
Buar 1:4 - ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Strömstad
Flåghult 1:3 - ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation (14209 husebo).
Nybyggnad av transformatorstation i Strömstad
Flåghult s:3 - ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt rivningslov av befintlig (14234).
Nybyggnad av transformatorstation i Strömstad
Hogdal 2:14 - ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Strömstad
Hålkedalen 1:7 - ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Ombyggnad av markanläggning i Strömstad
Hålkedalen 1:7 - ansökan om marklov etapp 2 och 3.
Ombyggnad av brygga i Strömstad
Kebal 2:96 - ansökan om bygglov för ombyggnad av brygga (kebal).
Nybyggnad av transformatorstation i Strömstad
Kilarna 1:1 - ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Strömstad
Kroken 1:25 - ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation (14213).
Nybyggnad av transformatorstation i Strömstad
Näsinge-prästgård 1:9 - ansökan om bygglov för transformatorstation Näsinge Prästgård 1:9,1:10.
Nybyggnad av transformatorstation i Strömstad
Sandåker 1:15 - ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Strömstad
Sandåker 1:24 - ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Strömstad
Skee-vässby 1:32 - ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Strömstad
Strömstad 3:13 - ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation till elbilsladdning.
Nybyggnad av brygga i Strömstad
Strömstad 4:16 - ansökan om bygglov för nybyggnad av angöring- avlastningsbrygga (hålkedalen).
Ombyggnad av brygga i Strömstad
Strömstad 4:16 - ansökan om bygglov för ombyggnad av bryggor (myren).
Ombyggnad av markanläggning i Strömstad
Strömstad 4:25 - ansökan om marklov för ändring av marknivå.
Nybyggnad av nätstation i Strömstad
Tveten 2:10 - ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Strömstad
Valbäck 1:14 - ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av nätstation i Strömstad
Varp 1:10 - ansökan om bygglov för nybyggnad av kopplingskiosk, Elsängen 1:6 - ansökan om bygglov för mottagningsstation Varp 1:10,Elsängen 1:6,Buvall 1:10.
Nybyggnad av transformatorstation i Strömstad
Ytten 2:2 - ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation Ytten 2:2,1:9.
Nybyggnad av nätstation i Strömstad
Anneröd 1:16 - ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Strömstad
Anneröd 1:22 - ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation.
Ombyggnad av plattformsövergång i Strömstad
Plattformsövergång med gångfälla får ökat skydd med helbommar.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.