Alla aktuella anläggningsprojekt i Stenungsund

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Reparation av tunnlar längs Bohusbanan mellan Stenungsund-Uddevalla
Omfattar 10 tunnlar i Skår, Amdalen, Lahagen, Bua, Ljungskile, Hässleröd, Skeppsvik, Vadbacken Södra, Vadbacken Norra och Kålgård. Utrivning och byte av tunnelportaler och betongkonstruktioner.
Nybyggnad av vattenledningar i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av en 2476 meter lång vattenledning i PE dimension 400. Ca 1198 meter utförs schaktfritt, ca 1278 meter med öppen schakt, 4 schaktfria korsningar, via skyddsrör, av allmän väg. Ca 900 meter innefattar samförläggning med el, inklusive 2 schaktfria korsningar, via 3 skyddsrör för el, av allmän väg. Utöver detta tillkommer 3 styrda borrningar för skyddsrör för el. Ledningen går framförallt i åker- och ängsmark. Objektet är beläget i Stenungsunds kommun och sträcker sig från kommungränsen till Kungälvs kommun vid Solberga och vidare norrut till Jörlanda tätort.
Nyanläggning av parkeringsplatser, ny infartsväg mm i Stenungsund
Projektet avser nyanläggning av parkeringsplatser, mopedparkering, ny infartsväg på östra sidan av skolan. Det ska även göras tillgänglighetsanpassningar och trafiksäkerhetsåtgärder vid befintlig bussficka samt uppdatering av ytorna som angränsar mot skolgården i öster. Skredsäkring mot Anråsån.
Teknikkonsulttjänster för framtagande av dagvattenplan i Stenungsund
Projektet avser att handla upp konsulttjänst för framtagande av dagvattenplan som även inkluderar de delar av skyfallshanteringen som omfattas av riktlinjer för hur kommunen ska planera för en hållbar skyfallshantering i samhällsbyggnadsprocessen samt ansvarsfördelning inom organisationen och externt både vid planering och drift.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).