Alla aktuella anläggningsprojekt i Stenungsund

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av gångväg till GC-väg i Stenungsund
Avser om- och utbyggnad av befintlig trottoar till GC-väg samt om- och utbyggnad av busshållplatserna, gångpassager och belysning utmed Doterödsvägen.
Anläggning för externslammottagning i Stenungsund
Projektet avser projektering, leverans, installation och driftsättning av mottagningsanläggning för kommunalt externslam.
Ny spillvattenledning i Stenungsund
Projektet avser ny spillvattenledning under E6.
Fiberetablering i Kolhättan Norra, Ödsmål
Projektet avser leverantör för övertagande av beviljade stöd för bredband inom landsbygdsprogrammet, för byggande av nät, grossist-ansvar för nätets tjänster samt fortlöpande drift och underhåll av aktivt och passivt nät.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).