Alla aktuella anläggningsprojekt i Skövde

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Stationsförnyelse i Timmersdala
Timmersdala FT52 stationsförnyelse
Nyinstallation av ringvattenledning Skas, Skövde
Avser ny installation ringmatning och redundans av köldbärarledning KB01 och primärvärme VP01. Ombyggnad av undercentralers värmeväxlare för radiatorsystemet. Nytt primärvärmesystem VP03 till respektive undercentral för tappvarmvattenberedning. Nya horisontella invändiga dagvattenledningar i del av fastigheten. Beskrivna arbeten sker till stora delar på källarplan på Skas Skövde.
Trimningsåtgärder i cirkulationsplats vid trafikplats Mariesjö
Ombyggnad av cirkulationsplatsen väster om väg 49/26, trafikplats Mariesjö, så att den får två körfält. Ombyggnad av refuger.
Ombyggnad av väg och GC-väg i Skövde
Gång- och cykelvägen längs Dalvägen kommer att breddas och bli en speparerad gång- och cykelväg. I samband med breddningen av gång- och cykelvägen kommer vi att bygga om korsningen Ekängsvägen - Dalvägen. Det blir ett vänstersvängfält för trafik som kommer från Ekängsvägen till Dalvägen, för att förbättra framkomligheten. Det kommer också göras åtgärder för att hålla ned hastigheten på gatan utanför förskolan, det görs i form av buskuddar som placeras i vardera körriktning.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Skövde
Marklov för uppförande av bullerskydd - vall.
Ombyggnad av va-ledning i Skövde
Anmälan för anslutning till kommunalt vatten. simsjöns samfällighet nr 8 ga 10, Simsjön 1:147|simsjön 1:159|simsjön 1:169|simsjön 1:154|simsjön 1:152|simsjön 1:124|simsjön 1:155|simsjön 1:141|simsjön 1:135|simsjön 1:134|simsjön 1:140|hene 7:30|djupehall 1:.
Nybyggnad av transformatorstation i Skövde
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av mur i Skövde
Bygglov för uppförande av höjning av l-stöds mur.
Nybyggnad av parkeringsplats i Skövde
Bygglov för uppförande av skylt samt parkeringsplatser.
Nybyggnad av mur i Skövde
Bygglov för uppförande av stödmur.
Underhåll av bro över bäck vid Binneberg
Utbyte beläggning, justering koner mm.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.