Alla aktuella anläggningsprojekt i Skövde

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny planskild trafikplats längs väg 26 vid Stallsiken
Befintlig korsning med cirkulationsplats ska byggas om till planskild trafikplats där kommunal gata Nolhagaleden ska passera över väg 26 på två broar med av- och påfartsramper till väg 26. Ny gång- och cykelbro över väg 26 ska byggas, samt Gc-bana, VA-kulvert m m.
Nytt busskörfält på väg 49 i västra Skövde
Busskörfält samt gång- och cykelväg utmed väg 49, med start öster om korsning med Norra Aspelundsvägen och slut strax väster om vattendraget Ösan. Ca 1 km lång sträcka.
Ny cirkulationsplats samt busskörfält väster om Ösan
Väg 49 ska byggas ut med busskörfält in mot Skövde utmed sträckan som är ca 1,7 km, ny cirkulationsplats som ersätter en trafiksignalreglerad fyrkorsningsväg där väg 49 och Norra Aspelundsvägen möts. Det ska också byggas en gång- och cykelväg på sträckan som kopplar ihop befintlig gång- och cykelväg i väster med den planerade gång- och cykelvägen mellan Ösan och Igelstorp.
Markarbeten för vatten, värme och kanalisation vid Skövde garnison, P4
Entreprenaden omfattar VA, värmeledningar samt kanalisation vid Skövde Garnison P4.
Ombyggnad av rondell m m i Skövde
Avser ombyggnation av cirkulationsplats Norrmalmsrondellen i korsningen Vadsbovägen/Gustav Adolfs gata till två genomgående körfält samt anpassning av korsningen Gustav Adolfs gata/Gustav Adolfs gata. Samt omläggning av GC-vägar i området.
Markarbeten för moduletablering av elevbostäder vid Skövde garnison
Objektet är en markentreprenad inklusive VA, fjärrvärme och elarbeten, för att möjliggöra en moduletablering av boende moduler på Skövde Garnison. Samt markarbeten för placering av en transformatorstation.
Byggledning inom basunderhåll väg i Distrikt Väst, Skaraborg
Option: Beställaren har möjlighet att förlänga kontraktet med ytterligare 1 + 2 år.
Tillgänglighetsanpassning av Billingeleden i Skövde
Uppdraget innebär tillgänglighetsanpassning i form av byggnation av spänger, räcken och klappgrindar som ska placeras efter Billingeleden och Rundslingorna.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).