Alla aktuella anläggningsprojekt i Skövde

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nytt planprogramområde i Skövde kommun
Syftet med planprogrammet är att möjliggöra nybyggnad av x antal tusen nya bostäder och kontorsytor samt att Science Park högskola ska kunna utvecklas i samband med fler bostäder.
Ramavtal avseende inhyrning av lastbil med förare, Skövde kommun
Skövde kommuns behov av inhyrning av lastbilar med förare.
Nybyggnad av vindkraftverk i Skövde
Projektet avser uppförande av 5 verk, 2 MW, 103 meter i navhöjd
Ombyggnad av gata i Skövde
Avser ombyggnad gata. Projektet ombyggnation av Mörkekorset innefattar även till viss del korsningen stationsgatan/staketgatan.
Ny cirkulationsplats samt busskörfält väster om Ösan
Väg 49 ska byggas ut med busskörfält in mot Skövde utmed sträckan som är ca 1,7 km, ny cirkulationsplats som ersätter en trafiksignalreglerad fyrkorsningsväg där väg 49 och Norra Aspelundsvägen möts. Det ska också byggas en gång- och cykelväg på sträckan som kopplar ihop befintlig gång- och cykelväg i väster med den planerade gång- och cykelvägen mellan Ösan och Igelstorp.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).