Alla aktuella anläggningsprojekt i Skara

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av mottagningsstation i Skara
Avser nybyggnad av mottagningsstation som skall inrymma torrisolerade krafttransformatorer, kontrollutrustning, 52-, 24 och 12 kV ställverk.
Ombyggnad av vindkraftverk i Skara
Byte av rotor och nacelle. Repowering på vindkraftverket men behålla samma högsta höjd. Rotordiametern kommer att ändras från 100 meter till 126 meter. Inga förändringar kommer att ske i markplan eftersom befintligt torn kommer att användas.
Anläggande av cirkulationsplats och GC- väg i Skara
Anläggning av ny cirkulationsplats, gång- och cykelvägar, belysning, markarbeten samt parkeringsytor vid korsningen med Hagaborgsvägen i Skara.
Leverans och montering av krafttransformatorer i Skara
Projektet avser leverans och montering av krafttransformatorer.
Nybyggnad av panncentral i Skara
Ny panncentral med pelletspannor för biobränsle. Bygga en ny panncentral med pelletspannor för biobränsle. Bewi använder i dag bioolja för att generera ånga till sin process. Tillgången och kostnadsläget är inte hållbart längre för Bewi och kan leda till att man måste använda fossil olja istället. Föra att undvika i det ser man nu på möjligheten att bygga en ny panncentral med träpellets som bränsle.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).