Alla aktuella anläggningsprojekt i Partille

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av väg i Partille
Objektet avser ombyggnation och restaurering av en raserad stenmur längs Jonseredsvägen, breddning av befintlig väg, ledningsomläggning m m. (Natura 2000).
Nybyggnad av faunapassage vid väg 535 i Partille
30 m bred faunapassage under vägen vid Åstebotjärn inklusive faunastängsling och faunalösningar längs Landvettervägen. 6 km viltstängsel. Bullerskärm.
Ombyggnad av bro i Partille
Projektet omfattar fångdamm uppströms befintlig konstruktion, rivning, nybyggnad samt kringarbeten rörande vattenhantering under projektet, gata och mark samt hantering av ledningar. Gavelåsbron är belägen i ett bostadsområde och estetiska krav föreligger på konstruktionen och området såväl som bro- och dammsäkerhetsmässiga aspekter.
Nytt stickspår vid Jonsered Östra
Inom driftplats Jonsered Östra skall ett nytt stickspår på nedspårsidan anläggas genom att lägga till en ny växel mellan växel 22b och 21a. Det innebär nya växlar, spårbyggnation, kontaktledningsarbeten, signalarbeten, telearbeten och mark- och kanalisationsarbeten.
Ombyggnad av GC-väg i Partille
Upptaget i kommunens investeringsbudget.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).