Alla aktuella anläggningsprojekt i Orust

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
VA-utbyggnad på Orust
Projektet avser VA-utbyggnad i befintligt fritidshusområde.
Ny cirkulationsplats vid väg 178/väg 740 på Orust
Även ny bussterminal och pendlarparkering vid väg 178/740 Tegneby korsväg.
Ny överföringsledning på Orust, etapp 1
Projektet avser att anlägga vatten- och spillvattenledningar mellan Ellös och Varekil. Utbyggnaden kommer att ske i etapper för att sedan så småningom kopplas samman. Första etappen startar norr om väg 745 vid Huseby och slutar i höjd med Månsemyr avfallsanläggning.
Nybyggnad av parkering på Orust
Projektet avser rivning av befintlig byggnad samt erforderliga markarbeten för nybyggnad av parkeringsplats inklusive planteringar och VA-

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).