Alla aktuella anläggningsprojekt i Orust

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utbyte av luftledningar mot kabel i mark, Orust
Uppdraget är ett samverkansprojekt, arbetet avser att förbättra tillgängligheten i elnätet på Orust genom att byta befintliga mellanspänningsledningar (10 kV) i luft mot kabel i mark. I Entreprenaden ingår bland annat kabelförläggning, schakt, plöjning, nätstationsarbeten, luftledningsarbeten, raseringsarbeten och tillhörande elarbeten. ersätts med markstationer. Lågspänning (0,4 kV) förnyas med kabel i mark om det är möjligt.
Nya vatten- och spillvattenledningar på Orust, etapp 5-7
Detta är etapp 5-7 i planerad ledningssträckning mellan Mollösund och Barrevik. Majoriteten av ledningssträckningen avser förläggning i vatten. I entreprenaden ingår byggnation av tre (3) stycken avloppspumpstationer (AP). Entreprenaden är uppdelad i två (2) huvuddelar. Huvuddel 1: VA-ledning Mollösund – Barrevik inkl. AP Tången och AP Barrevik Huvuddel 2: AP Mollösund
Förnyelse av station M2 Edshultshall
Västra Orusts Energitjänst avser förnya delar av M2 Edshultshall för att bibehålla en hög leveranssäkerhet och utökad energiförbrukning. Uppförande av nytt ställverk, ny stationsbyggnad inklusive markarbete.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).