Alla aktuella anläggningsprojekt i Munkedal

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny ångpanna i Munkedal
Projektet avser ny ångpanna. Pålning och gjutning av betongplatta och fundament för skorsten samt bränslelager. Leverantör av panna: Kablitz, Tyskland.
Ombyggnad av va-ledning i Munkedal, etapp 2 och 3
Projektet avser ombyggnad av va-ledningar.
Sanering VA-ledningar i Munkedal
Projektet avser sanering av VA-ledningar i sommarstugeområde.
Exploatering av tomter i Munkedal
Projektet avser nybyggnad av gator och VA-ledningar för kommunala tomter.
Konsulttjänst kulturmiljöprogram, Munkedals kommun
Munkedals kommun önskar upphandla extern konsult för att värdera, bedöma och eventuellt komplettera befintligt underlag inom område för kulturmiljö med utgångspunkt i modern lagstiftning. Exempel på nya hänsynstaganden är klimatförändringars påverkan på kulturmiljövärden så som havsnivåhöjning ökade skyfall med mera.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.