Alla aktuella anläggningsprojekt i Mölndal

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av tågdepå i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av tågdepå. Byggstart tidigast hösten 2022.
Omläggning av VA och gata i Mölndal
Projektet avser förnyelse av gator och VA system för exploatering av fastigheterna Stiernhielm 6, 7 och 16. Befintligt VA system byggs om från Hagåkersgatan till Bifrostgatan för att klara framtida belastning. Även på Bifrostgatan byggs VA systemet om, gatan flyttas norrut och får en stadsmässig karaktär med kantparkering, planteringszoner samt GC-banor. En ny lokalgata ska anläggas mellan Bifrostgatan och Wallinsgatan, i Wallinsgatan förnyas VA systemet och gatan breddas till 5,5
Nybyggnad av solcellspark i Mölndal
Avser nybyggnad av solcellspark på Kikås deponi. Solcellerna kommer placeras på ett sluttäckt deponiområde som är svåranvänd till annat. Solcellsparken kommer att vara ungefär lika stor som åtta fotbollsplaner med en kapacitet på cirka 4 megawatt.
Stängselåtgärder inom region Väst, etapp 8
Lindome, Mölndal, Floda, Råtorp, Rävlanda, Kil godsbangård, Sunne ,Hogstorp, Lidköping samt option på Stenstorp och Kil. Kil bangård ska genomföras innan 2022-09-30, Sunne ska genomföras mellan 2023-01-01 till 2023-02-28, Lindome, Mölndal, Floda, Råtorp, Rävlanda, Kil bangård, Hogstorp och Lidköping ska vara färdigställda och tillgängliga för slutbesiktning senast 2022-12-31, optionen Stenstorp och Kil ska vara klara för slutbesiktning senast 2023-05-31.
Nybyggnad av VA-ledningar i Mölndal, etapp 3
Projektet avser utbyggnad av kommunala VA-ledningar samt återställning av gaturummet. Objektet är beläget i Tulebo mellan Tulebo strandväg och Tulebovägen.
Ny stomvattenledning i Mölndal, etapp 2
Projektet avser ny stomvattenledning med en total ca 1800 meter lång sträcka fördelat på en 1400 meter ledningssträcka i dimensionen 1000 mm stål och en ca 400 meter lång sträcka i dimension 600 mm i segjärn.
Termisk in situ behandling av förorenad mark i Mölndal
Projektet avser projektering och genomförande av en termisk in situ behandling av förorenad mark.
Modernisering av rulltrappor i Mölndal
Projektet avser modernisering av befintliga rulltrappor i Mölndals Bro 9, totalt fyra rulltrappor.
Nybyggnad av mikrovattenverk i Mölndal
Projektet avser mikrovattenkraftverk.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).