Alla aktuella anläggningsprojekt i Mölndal

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av solcellspark i Mölndal
Avser nybyggnad av solcellspark på Kikås deponi. Solcellerna kommer placeras på ett sluttäckt deponiområde som är svåranvänd till annat. Solcellsparken kommer att vara ungefär lika stor som åtta fotbollsplaner med en kapacitet på cirka 4 megawatt.
Ombyggnad av gator i Mölndal
Projektet avser ombyggnad av gator.
Ny huvudvattenledning i Mölndal
Projektet avser ny huvudvattenledning.
Nybyggnad av VA-ledningar i Mölndal, etapp 3
Projektet avser utbyggnad av kommunala VA-ledningar samt återställning av gaturummet. Objektet är beläget i Tulebo mellan Tulebo strandväg och Tulebovägen.
Ny huvudvattenledning i Mölndal
Projektet avser ny huvudvattenledning.
VA-förnyelse i Mölndal
Avser utbyggnad av kommunala VA-ledningar och återställning av gaturummet. Samt utbyte och upprustning av belysningsanordning. Objektet är beläget i Toltorpsdalen/Änggården mellan Gränsgatan och Konstnärsgatan i Mölndal.
Exploatering av ny stadsdel i Mölndal, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av gator, VA-ledningar, gc-vägar, parker och omläggning av VA-ledningar.
Modernisering av mottagningsstation i Mölndal
Projektet avser mottagningsstation står inför modernisering av dess kontrollanläggning , vilken grovt omfattar utbyte av fjärrkontroll, samtliga reläskydd, spänningsreglering och LK-automatik, nollpunktsreaktorer, automatik, motstånd.
Termisk in situ behandling av förorenad mark i Mölndal
Projektet avser projektering och genomförande av en termisk in situ behandling av förorenad mark.
Kyltorn och frekvensomriktare i Mölndal
Projektet avser upphandlingen av öppna kyltorn om en totaleffekt på ca 12 MW med tillhörande frekvensomriktare.
Ny stomvattenledning i Mölndal, etapp 2
Projektet avser ny stomvattenledning med en total ca 1800 meter lång sträcka fördelat på en 1400 meter ledningssträcka i dimensionen 1000 mm stål och en ca 400 meter lång sträcka i dimension 600 mm i segjärn.
Stängselåtgärder inom region Väst, etapp 8
Lindome, Mölndal, Floda, Råtorp, Rävlanda, Kil godsbangård, Sunne ,Hogstorp, Lidköping samt option på Stenstorp och Kil. Kil bangård ska genomföras innan 2022-09-30, Sunne ska genomföras mellan 2023-01-01 till 2023-02-28, Lindome, Mölndal, Floda, Råtorp, Rävlanda, Kil bangård, Hogstorp och Lidköping ska vara färdigställda och tillgängliga för slutbesiktning senast 2022-12-31, optionen Stenstorp och Kil ska vara klara för slutbesiktning senast 2023-05-31.
Upphandling vätskekylaggregat (VKA) 1,5 MW i Mölndal
Projektet avser två stycken vätskekylaggregat (VKA) med vätskekyld kondensor på 1,5MW vardera som ska producera kyla för Mölndals Energis fjärrkylsystem.
Nya VA-serviser i Mölndal
Projektet avser anläggning av nya VA serviser till fastigheterna Stiernhielm 7 och 16 samt omläggning av befintligt vatten-, spillvatten samt dagvattensystem på en sträcka av ca 40 meter i grönyta längs Bifrostgatan.
Utbyte av hiss Mölndal Knutpunkten, terminalbyggnad i Möldnal
Projektet avser byte av befintlig utvändig OTIS-hiss vid terminalbyggnad.
Modernisering av rulltrappor i Mölndal
Projektet avser modernisering av befintliga rulltrappor i Mölndals Bro 9, totalt fyra rulltrappor.
Ombyggnad i panna 1 i Mölndal
Projektet avser demontering av befintlig Ekonomiser(EKO) till panna 1 samt in transportering och montering av ny Ekonomiser inklusive erforderliga utsparningar i befintlig byggnad med komplett återställande. Arbetet omfattar även dimensionering och tillverkning av lyftutrustning som behövs för entreprenadens utförande.
Sandblästring i panna vid kraftvärmeverk i Mölndal
Avser rengöring av panna 3 på Riskullaverket genom sandblästring under sommarrevisionen 2022.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).