Alla aktuella anläggningsprojekt i Mölndal

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bro i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av bro.
Byggnation av Å-ränna mm i Mölndal
Projektet avser byggnation av Å-ränna genom centrumkärnan. Idag ligger ån delvis i kulvert genom området, utöver detta behöver 2 broar att byggas och anläggningar för återstarta vattenkraftverket i området.
Exploatering för nytt bostadsområde i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av gator och va-ledningar till nytt bostadsområde.
Ombyggnad av gator, ledningar mm i Mölndal, etapp 2
Projektet avser ombyggnad av Kärragatan inkl ledningsomläggningar. Cirkulationsplatsen mellan Pepparedsleden/Aminogatan/Kärragatan flyttas och byggs om till tvåfältig. Projektet omfattar även tillbyggnad av busskörfält på Pepparedsleden, breddning av GC-bana utmed Pepparedsleden samt flytt av busshållplats.
Utbyggnad av allmän plats i Mölndal
Avser utbyggnad av allmän plats inom Kvarteret Kungsfisken under Mölndals bro samt längs med Broplatsen fram till Brogatan.
Byte av rörbro och omläggning av VA-ledningar i Mölndal
Avser byte av rörbro och omläggning av VA-ledningar vid Industrivägen i Lindome.
Ny stomvattenledning i Mölndal, etapp 3A
Projektet avser ny stomvattenledning längs med Bifrostgatan med en total sträcka på ca 900 meter. Största delen sker i öppen schakt.
Installation av pumpar vid pumpstation i Göteborg
Avser fyra likadana pumpar till ny dricksvattenpumpstation kallad Teknikhus 140. Pumparna ska arbeta parallellt. Anläggning kommer att arbeta mot både ett öppet system och ett stumt nät. Tre pumpar kommer som mest arbeta tillsammans. Den fjärde utgör reserv.
Brännare byte vid kraftvärmeverk i Mölndal
Avser nya start- och stödbrännare till CFB-pannan, P1.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).