Alla aktuella anläggningsprojekt i Mölndal

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Omläggning av VA och gata i Mölndal
Projektet avser förnyelse av gator och VA system för exploatering av fastigheterna Stiernhielm 6, 7 och 16. Befintligt VA system byggs om från Hagåkersgatan till Bifrostgatan för att klara framtida belastning. Även på Bifrostgatan byggs VA systemet om, gatan flyttas norrut och får en stadsmässig karaktär med kantparkering, planteringszoner samt GC-banor. En ny lokalgata ska anläggas mellan Bifrostgatan och Wallinsgatan, i Wallinsgatan förnyas VA systemet och gatan breddas till 5,5
Nybyggnad av solcellspark i Mölndal
Avser nybyggnad av solcellspark på Kikås deponi. Solcellerna kommer placeras på ett sluttäckt deponiområde som är svåranvänd till annat. Solcellsparken kommer att vara ungefär lika stor som åtta fotbollsplaner med en kapacitet på cirka 4 megawatt.
Exploatering för bostäder i Heljered, planetapp 2
Projektet avser nybyggnad av gator och va-ledningar för nytt bostadsområde.
Nybyggnad av VA-ledningar i Mölndal, etapp 3
Projektet avser utbyggnad av kommunala VA-ledningar samt återställning av gaturummet. Objektet är beläget i Tulebo mellan Tulebo strandväg och Tulebovägen.
Omläggning av VA-ledningar i Mölndal
Projektet avser omläggning av VA-ledningar.
Nybyggnad av cirkulationsplats vid Streteredsvägen i Lindome
Avser uppförande av cirkulationsplats i korsningen Östra Lindomevägen – Streteredsvägen – Hultavägen i Lindome. I projektet ingår även att tillgänglighets-anpassa busshållplatser (Risåsbacke läge A och B).
Tillbyggnad av mottagningsstation i Mölndal
Avser nytt 130 kV brytarfack och ett 20 kV mätfack inkl. linor och kablage och skall anläggas i utomhusutförandenödvändiga arbeten, som omfattar, fundament, stål, ställverk kablage och kontrollanläggningar mm.
Ombyggnad av gata i Mölndal
Projektet avser ombyggnad av gator.
Dagvattenlösningar mm vid ny skola och förskola i Mölndal
Projektet avser dagvattenlösningar, höjning av GC-bana mm vid ny skola och förskola.
Brandlarmsbyte vid kraftvärmeverk och hetvattencentral i Mölndal
Projektet avser komplett byte av brandlarm vid Riskulla KVV & HVC med angränsade tillhörande byggnader och anläggningsdelar.
Ny hiss och trappa vid station i Mölndal
Uppförande av tillfällig hiss och trappa vid Mölndals nedre under åren 2023, 2024 och 2025.
Nybyggnad av mikrovattenverk i Mölndal
Projektet avser mikrovattenkraftverk.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).