Alla aktuella anläggningsprojekt i Mark

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av vattenverk i Marks kommun
Avser nybyggnad av vattenverk i Skene, Marks kommun. Projektet omfattar 3 huvuddelar: 1. Byggnation av nytt VV i Skene. 2. Anslutning till befintligt dricksvattenledningsnät. 3. Ny Personalbyggnad i anslutning till VV.
Slopning av plankorsningar på sträckan Sundholmen-Björketorp
15 st obevakade plankorsningar ska rivas och två vägskyddsanläggningar (ALEX-bomanläggningar) ska byggas. Byggnation av 5,5 km nya enskilda vägar/brukningsvägar ingår.
Ombyggnad av vindkraftverk i Kinna
Ombyggnad av vindkraftverk.
Ombyggnad av väg 41 genom Horred
Kapacitets- och trafiksäkerhetshöjande åtgärder. Vänstersvängfält på väg 41 mot väg 1506 Stationsvägen, gångbana, accelerationsfält för vänstersvängande fordon från väg 1505 Istorpsvägen.
Exploatering av gata, va-ledning & gatubelysning i Mark
Avser exploatering av gata, va-ledning och gatubelysning.
Sanering av förorenad mark vid Örby Sågverk
Avser efterbehandling av förorenad mark samt rivning och asbestsanering av byggnader på del av fastigheten Karlshed 2:2 i Marks kommun. Markföroreningarna har uppstått på begränsade delar av fastigheten, runt sågverksområdet för Örby såg, till följd av användandet av impregneringsvätskan Santobrite, en produkt innehållande pentaklorfenol samt troligen dioxin.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).