Alla aktuella anläggningsprojekt i Mark

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ledningsförnyelse mellan Horred-Breared
Horred-Breared FL14 S3-4 ledningsförnyelse av luftledning 400 kV.
Renovering- och ombyggnad av avloppsreningsverk i Kinna
Avser renovering och ombyggnad och omfattar renovering och ombyggnad av bassänger, personaldel, samt processförbättring vid Skene ARV.
Ombyggnad av väg 41 genom Horred
Kapacitets- och trafiksäkerhetshöjande åtgärder. Vänstersvängfält på väg 41 mot väg 1506 Stationsvägen, gångbana, accelerationsfält för vänstersvängande fordon från väg 1505 Istorpsvägen.
Ramavtal avseende löpande fastighetsunderhåll- mark, Marks Fastighets AB
Ramavtal avseende löpande fastighetsunderhåll - mark. Avtalstid 2023-01-01 - 2024-12-31 med möjlighet till 1 + 1 års förlängning.
Ledningsrenovering i Öxabäck
Avser ledningsrenovering.
Ny fackla för deponigas samt renovering av deponianläggning i Skene
Projektet avser ny fackla för deponigas samt renovering av deponigasanläggning.
Rivning av reningsverk i Kinna
Rivning av reningsverk.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).