Alla aktuella anläggningsprojekt i Mariestad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnation av kopplingsstation 130kV i Mariestad
Avser nybyggnation av kopplingsstation 130kV på ny mark. Station vilken ansluts mot 4st 130kV ledningar. Linjeanslutningar kommer ske i två etapper. I stort ska station bestå av tio (10) dubbelbrytarfack 130kV, Två (2) Samlingsskenor två (2) samlingsskenefack, en stationsbyggnad, ett reservkraftaggregat samt en nätstation. I stationsbyggnaden installeras all kontroll- och reläskyddssystem för en komplett anläggning. Den nya stationsplatsen ligger ca 2km öster om Mariestad.
Exploatering för bostäder i Mariestad
Avser nybyggnad av nytt bostadsområde intill Lekevi IP i Mariestad. Den inriktning som beskrivs i översiktsplanen är blandad småhusbebyggelse och omfattar cirka 30-50 bostäder samt att området ska knyta an till de intilliggande stadsdelarnas karaktärer.
Ombyggnad av plankorsningar/vägskyddsanläggningar längs Kinnekullebanan, Mariestad-Lidköping
Ombyggnad/utbyte av 3 stycken vägskyddsanläggningar till ALEX-teknik; Hassle, Säby och Tomtehagen.
Komplettering med 2st nya ledningsfack till 40kV-ställverk i Mariestad
Avser komplettering med två nya 40kV-fack som ansluts till befintligt ställverk i station Leverstad 130/40kV.
Underhåll av bro över Vänern vid Torsö
Reparation pelare, komplettering avvattning.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).