Alla aktuella anläggningsprojekt i Mariestad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av E20 till mötesfri landsväg förbi Mariestad delen Hindsberg-Muggebo
Ombyggnad till mötesfri motortrafikled med fyra körfält och mitträcke. Ca 5,6 km lång sträcka. Ny separerad gång- och cykelväg längs väg 26 mellan Karleby pendelparkering och cirkulationsplatsen norr om trafikplats Haggården. Ny bro över Tidan (Bro 16-517-1) i Mariestad ingår.
Underhållsbeläggning tank i Distrikt Väst
Avser 4 underhållsbeläggningar. Kontraktsarbetenas huvuddelar ska vara färdigställda och tillgängliga för slutkontroll senast 2022-11-11, 2023-11-10.
Ramavtal avseende rörentreprenad i Mariestad
Vänererergi inbjuder att lämna anbud på utförande av rubricerad rörentreprenad. Entreprenadform är av beställaren samordnade utförandeentreprenader.
Underhåll av bro över Göta kanal vid Sjötorp Lilla
Utbyte av styr- och trafiksystem samt byte till elektromekanisk drift på öppningsbar bro.
Nybyggnad av nätstation i Mariestad
Nybyggnad av nätstation - 41056 låstad k:a.
Nybyggnad av nätstation i Mariestad
Nybyggnad av nätstation - 41150 nolgården låstad.
Nybyggnad av nätstation i Mariestad
Nybyggnad av nätstation - 41205 prästekullen.
Nybyggnad av nätstation i Mariestad
Nybyggnad av nätstation - 41275 valla.
Nybyggnad av parkeringsplats i Mariestad
Nybyggnad av parkeringsplats.
Nybyggnad av transformatorstation i Mariestad
Nybyggnad av transformatorstation - t1043 isstadion samt rivning av befintlig station.
Nybyggnad av transformatorstation i Mariestad
Nybyggnad av transformatorstation - t1234 gummerstad.
Nybyggnad av transformatorstation i Mariestad
Nybyggnad av transformatorstation.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.