Alla aktuella anläggningsprojekt i Lysekil

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Elektrifiering av färjeleden Gullmarsleden
Anslutning av befintlig vägfärja till en automatisk laddstation. Transformering av högspänning och likriktning av ström. Två automooringstationer (för automatisk förtöjning) ingår.
Anläggande av dykdalb vid Finnsbo färjeläge i Lysekil
2 dykdalber vid Finnsbo färjeläge, Gullmarsleden.
Byggande och tillhandahållande av bredband i Lysekil, Sotenäs och Munkedal
Projektet avser att Lysekils-, Sotenäs- och Munkedals kommuner avser att låta bygga ut/uppgradera infrastrukturen för bredband inom kommunerna. Att samtliga medborgare kan erhålla effektiva och säkra bredbandskommunikationer är av allmänt intresse och till nytta för kommunernas utveckling. Genom denna upphandling inbjuder kommunerna anbudsgivare att få del av regional och kommunal finansiering genom att inkomma med anbud på utbyggnad och etablering av infrastruktur för bredbandskommunikation. Kontaktperson: Anders Siljeholm, 455 80 Lysekil, tel 0523-613700, anders.siljeholm@sml-it.se.
Sanering av befintlig och omläggning av ledningsnät i Lysekil
Projektet avser sanering av befintliga asbestledningar med omläggning av ledningsnätet.
Anläggande av GC-väg i Lysekils
Projektet avser anläggande av gång- och cykelväg mellan Fiskebäckskil och Skaftö Golfklubb, längs den stora vägen 785.
Leverans av nytt reservkraftsaggregat, Lysekil
Avser ett komplett containerbaserat reservelverk samt ett serviceavtal till Fiskebäcksvik lotsplats. Reservkraftverket ska leverera minst 70 kVA PRP vid cos fi 0.8 400/230V 50 Hz, och högst 100 kVA PRP vid cos fi 0.8 400/230V 50 Hz.
Nybyggnad av plank i Lysekil
Bygglov för plank.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.