Alla aktuella anläggningsprojekt i Lysekil

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av biosteg i Lysekil, etapp 2
Projektet avser övriga arbeten intill fullt driftprovad MBBR-anläggning.
VA-utbyggnad och förnyelse med tillhörande anläggningar inom Lysekils kommun
Avser VA-arbeten (dricksvatten, spillvatten samt dagvatten) bestående av ombyggnation av befintliga områden samt nybyggnation till VA-planområden. Förutom VA-försörjning till befintliga och nya områden ingår även ett antal överföringsledningar i upphandlingen. Nedläggning av ett mindre befintligt reningsverk ingår också i omfattningen.
Ny ställverksbyggnad i Lysekil
Projektet avser att bygga en ny ställverksbyggnad som ska inhysa nytt 10kV-ställverk och ny kontrollutrustning.
Anläggande av dykdalber vid Finnsbo Färjeläge
Omfattar två dykdalber (dykdalb 3 och dykdalb 4) i vatten och två pålade pollare i land. Huvuddel 1: Färdigställande av Dykdalb 4 inklusive montage av distans Huvuddel 2: Byggnation dykdalb 3 samt 2 st pålade pollare i uppläggningsplatsen
Anläggande av två dagvattendammar i Lysekil
Avser nybyggnad av två nya dammar för fördröjning av dagvatten inom området för avfallsanläggningen. Anläggande av brunnar, oljeavskiljare och dagvattenledningar till och från dammarna.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).