Alla aktuella anläggningsprojekt i Lysekil

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Anläggande av dykdalber vid Finnsbo Färjeläge
Omfattar två dykdalber (dykdalb 3 och dykdalb 4) i vatten och två pålade pollare i land.
Ny ställverksbyggnad i Lysekil
Projektet avser att bygga en ny ställverksbyggnad som ska inhysa nytt 10kV-ställverk och ny kontrollutrustning.
Anläggande av två dagvattendammar i Lysekil
Avser nybyggnad av två nya dammar för fördröjning av dagvatten inom området för avfallsanläggningen. Anläggande av brunnar, oljeavskiljare och dagvattenledningar till och från dammarna.
Ombyggnad till utrymningsväg vid Långeviks avloppsreningsverk i Lysekil
Avser ombyggnad av befintlig utloppstunnel till att även inrymma en gångled/”väg” för persontransport och utrymning vid brand o dyl. Omfattar i huvudsak: • Installation av ny, ca 65 m lång, gångbrygga och trappa för persontransport i befintlig utloppstunnel. • erforderlig ventilation och belysning och el- styrtekniska arbeten i anslutning till den nya utrymningsvägen. • byggnation av rum vid utrymningstrappa, ca 6 m², för anslutning till den nya utrymningsvägen • övriga erforderliga byggnadsarbeten för den nya transportleden

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).