Alla aktuella anläggningsprojekt i Lidköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
ROT-renovering av kasernbyggnad Lidköping
Byggnaden är en kasernbyggnad med källare div. utrymmen som nyttjas till torkrum, förråd, vapenvård, UC etc. Plan 2 innehåller logement inkl. hygienutrymmen samt en kontorsdel. Plan 3 innehåller logement och hygienutrymmen. Plan 4 innehåller fläktrum.
Omläggning av vatten- och dagvattenledningar i Lidköping
Objektet omfattar anläggning nya VA-ledningar, rivning av bef VA, ny belysningsanläggning, schakt och fyllning för anläggning av el- och bredbandsledningar samt ombyggnad av gata i samband med återställning.
Utbyte av rörbroar i Stora Mellby och södra Marbäck
Bro 15-1245-1 över Mellbyån S vid st Mellby kyrka och bro 15-1317-1 över Bäckagårdsbäcken S Marbäck. Nya beteckningar 100-58287-1 Mellby samt 15-1880-1 Marbäck.
Utbyggnad av gata och VA vid Kartåsen, etapp 7B i Lidköping
Objektet omfattar anläggning av gator, VA-ledningar, gatubelysning, el- och bredbandsledningar mm. Objektet ligger i Kartåsens handels- och industriområde, Lidköpings kommun.
Ombyggnad av Nya stadens torg i Lidköping
I förstudien föreslås att den nya aktivitetsytan ska innehålla bland annat dansbana, isbana, mindre scen för till exempel barnteater, unika sittplatser, WI-FI, högtalare och möjligheter för olika event och evenemang. Aktivitetsytan ska placeras vid den cykelparkering som finns vid busshållplatsen mot torgbron. Delar av cykelparkeringen kommer flyttas till andra delar av torget.
Kablifiering av luftledningar i Lidköping
Objektet omfattar att kablifiera delar av luftledningsnätet på Kålland i Lidköpings kommun. Nya nätstationer ska sättas och msp-kabel och lsp-kabel förläggs och installeras.
Nytt mellanspänningsställverk för Lidköping Energi AB
Avser leverans och montage av mellanspänningsställverk till Lidköpings fjärrvärmeverk. Ställverket är om 12 kV och omfattar 24 brytarfack, varav 2 fack för ångturbingeneratorer och ett mätfack. Dessutom ingår kontrollutrustning samt 110 V system.
Rivning av bensinstation i Lidköping
Rivning av drivmedelsanläggning.
Sanering av industriområde i Lidköping
Projektet avser sanering av förorenad mark.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).