Alla aktuella anläggningsprojekt i Lidköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
ROT-renovering omr 101 i Lidköping
ROT-renovering med kvarboende.
Exploatering inför bostäder i Lidköping
Hyresrättsprojekt (id:2201590) i 2-plan i Vinninga.
Varmmassabeläggning i Distrikt Väst
Flygraka Cesar, Gammalstorp och väg 44-Råda.
Nybyggnad av solcellspark i Lidköping
Planer finns för en solcellspark på Lidköpings flygplats. Området är på ca 25 hektar. Ingen byggstart under 2022.
ROT-renovering av kasernbyggnad Lidköping
Byggnaden är en kasernbyggnad med källare div. utrymmen som nyttjas till torkrum, förråd, vapenvård, UC etc. Plan 2 innehåller logement inkl. hygienutrymmen samt en kontorsdel. Plan 3 innehåller logement och hygienutrymmen. Plan 4 innehåller fläktrum.
Anläggning av gata, VA, dagvatten, ledningar mm Kartåsen, etapp 14-16 i Lidköping
Avser anläggning av gata, VA-ledningar, avlopp-pumpstation, dagvattenhantering, el- och bredbandsledningar. Objektets läge: Kartåsenområdet, i anslutning till väg 44 i södra Lidköpings tätort.
Utbyggnad och etablering av mobil infrastruktur i Lidköpings kommun
Avser utbyggnad och etablering av mobil infrastruktur för bredbandskommunikation och omfattar totalt 3 st samhällsmaster, byggnation av mast, tekniksite och infrastruktur (väg, el och fiber) i västra Kålland och Kållandsö i Lidköping. 3 st platser har identifierats för att få bästa möjliga täckning. Från norr till söder är platserna Nore vid Skaven, Söder om golfbanan Traneberg samt Gulleberg vid Rackeby.
Reparation av taxibanor i Såtenäs
Entreprenaden omfattar mark- och beläggningsarbeten inom airside. Taxibanorna A, A1, ytor vid hangar 84, 85 respektive 94, inkl div. uppställningsytor och en mindre serviceväg, vilken ska justeras och förses med nya asfaltslitlager.
Exploateringsarbeten för bostäder i Lidköping
Avser anläggning av gator, GC-vägar, VA-ledningar, dagvattenhantering, el- och bredbandsledningar i Vinninga, Lidköpings kommun.
Sjukhuspark vid sjukhus i Lidköping, etapp 2
Avser ändring av utvändig hårdgjord markyta samt grönytor på Skas Lidköping om en yta av ca 5000 Kvm.
Nybyggnad av maskinhall i Lidköping
Nybyggnad av maskinhall.
Renovering av stenmur i Villaparken, Lidköping
Objektet ligger i Toftaområdet, vid Villa Giacomina i nordöstra delen av Lidköpings tätort, Lidköpings kommun.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).