Alla aktuella anläggningsprojekt i Lidköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Anläggande av park- gata- gc- och VA i Lidköping
Avser nybyggnation av VA-ledningar och gator samt Parkytor, översvämningsytor och GC-vägar inkl. belysning.
Tillgänglighetsåtgärder på järnvägsstationer i Region Väst
Omfattar 6 stationer; Falkenberg, Kinna, Lidköping, Strömstad, Säffle och Ytterby.
Utökning av besöksparkering vid sjukhus i Lidköping
Utökning av befintlig parkeringsplats på Skas Lidköping med ca 1500 m2, toppning av befintlig hårdgjord yta om ca 3200 m2. Som option ingår nya gång- och cykelvägar och väg om ca 600 m2 samt uppdatering av träd och tillskapande av nya planteringar med belysning och sittplatser i form av bänkar i en parkyta på ca 2000 m2.
Anläggande av fibernät för bredband inom Lidköpings kommun
Avser grävning, fibersvets, blåsning och montering, Lidköpings Bredband.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Lidköping
Nybyggnad av utomhus betongpark/skateboardanläggning.
Anläggning av gata, VA, dagvatten, ledningar mm Kartåsen, etapp 3 i Lidköping
Avser anläggning av, gator, VA-ledningar, dagvattenhantering, ledningar mm för del av DP 2 i Kartåsens handelsområde. Objektets läge: Kartåsenområdet, i anslutning till väg 44 i södra Lidköpings tätort, Lidköpings kommun. Etapp 3 går igång före etapp 4.
Anläggning av gata, VA, dagvatten, ledningar mm Kartåsen, etapp 4 i Lidköping
Avser anläggning av, gator, VA-ledningar, dagvattenhantering, ledningar mm för del av DP 2 i Kartåsens handelsområde. Objektets läge: Kartåsenområdet, i anslutning till väg 44 i södra Lidköpings tätort, Lidköpings kommun. Etapp 3 går igång före etapp 4.
Dagvattenutbyggnad Kartåsen etapp 7 Dagvatten Nordöst i Lidköping
Projektet avser anläggning av ny dagvattenhantering för dels exploaterings-området, dels naturmark och vägområde mm.
Dagvattenutbyggnad Kartåsen etapp 8 Dagvatten Väst i Lidköping
Projektet avser anläggning av ny dagvattenhantering för dels exploaterings-området, dels naturmark och vägområde mm.
Ramavtal avseende ledningsspolning m.m, Lidköping kommun
Ramavtal avseende för ledningsspolning, tömning av brunnar, ledningsfilmning mm inom Lidköpings kommun. Avtalstid 2021-05-01 - 2023-04-30 med möjlighet till 1 + 1 års förlänging.
Ny konstgräsplan i Lidköping
Nyanläggning av konstgräsplan och belysning för breddfotboll på Ågårdens idrottsområde Befintliga markförhållande (gräsplan) anpassas för ny beläggning med konstgräs. Nytt slutet dräneringssystem. Ny installation av belysning samt avgränsande staket med spelarentré och grindar
Nybyggnad av nätstation i Lidköping
Ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.