Alla aktuella anläggningsprojekt i Lidköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av nätstation i Lidköping
Byggstart uppskattas till 2022.
Anläggande av park- gata- gc- och VA i Lidköping
Avser nybyggnation av VA-ledningar och gator samt Parkytor, översvämningsytor och GC-vägar inkl. belysning.
Anläggning av gata, VA, dagvatten, ledningar mm Kartåsen, etapp 9 i Lidköping
Avser anläggning av, gata, GC-bana, VA-ledningar, dagvattenhantering, el- och bredbandsledningar mm. Objektets läge: Kartåsenområdet, i anslutning till väg 44 i södra Lidköpings tätort.
Förstärkning av bro över Lidan i Lidköping
BK4. Hålursparad plattramsbro i betong med 3 spann.
Dagvattenutbyggnad Kartåsen etapp 7 Dagvatten Nordöst i Lidköping
Projektet avser anläggning av ny dagvattenhantering för dels exploaterings-området, dels naturmark och vägområde mm.
Dagvattenutbyggnad Kartåsen etapp 8 Dagvatten Väst i Lidköping
Projektet avser anläggning av ny dagvattenhantering för dels exploaterings-området, dels naturmark och vägområde mm.
Ny konstgräsplan i Lidköping
Nyanläggning av konstgräsplan och belysning för breddfotboll på Ågårdens idrottsområde Befintliga markförhållande (gräsplan) anpassas för ny beläggning med konstgräs. Nytt slutet dräneringssystem. Ny installation av belysning samt avgränsande staket med spelarentré och grindar
Renovering av stenmur i Villaparken, Lidköping
Objektet ligger i Toftaområdet, vid Villa Giacomina i nordöstra delen av Lidköpings tätort, Lidköpings kommun.
Rivning av markanläggning i Lidköping
Anmälan om rivning av betongplatta.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Lidköping
Ansökan om bygglov för anläggande av discgolfbana.
Nybyggnad av parkeringsplats i Lidköping
Ansökan om bygglov för anläggande av parkering.
Nybyggnad av parkeringsplats i Lidköping
Ansökan om bygglov för anläggande av parkeringsplats.
Nybyggnad av driftledning i Lidköping
Ansökan om strandskyddsdispens för förläggning av fiber och bredband.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.