Alla aktuella anläggningsprojekt i Lerum

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny elektrisk ledning Ingelkärr Stenkullen
Ingelkärr-Stenkullen ny 400 kV-ledning, ca 17 km.
Utbyggnad av fibernät i Lerum
Avser byggnation av ett fiberprojekt i Lerum. Entreprenaden innefattar såväl schakt som installationsarbete.
Nybyggnad av reservoar i Lerum
Avser nybyggnation anläggning, vattenreservoar.
Anläggande VA-ledningar och pumpstationer i Lerums kommun
Objektet avser nyanläggning av vatten, spill- och dagvattenledningar inkl. dagvattenmagasin, serviser samt pumpstationer för avlopp. Samt även mindre hårdgjorda ytor invid pumpstationerna. Ledningar: Spillvatten ca. 1150 m Vatten ca. 1415 m Dagvatten ca. 1005 m Tryckavlopp ca. 280 m Pumpstationer 4 st
Utbyggnad av vatten och spillvattenledningar i Lerum etapp 3
Avser utbyggnad av vatten och spillvattenledningar.
Färdigställande av gata i Gråbo, Lerums kommun
Avser färdigställande av Mjörnbo allé i Gråbo, mellan Hjällsnäsvägen och Röselidsskolan, i Lerums kommun. Sträcka ca 550 m. Arbetets omfattning: Ytskiktsarbeten i form av toppbeläggning, detaljutformning torgytor, färdigställande av parkeringsplatser, trädplantering, skyltning m.m.
Ombyggnad av va-ledning i Lerum
Installation av kommunalt vatten och avlopp.
Nybyggnad av transformatorstation i Lerum
Nybyggnad av en transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Lerum
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av mur i Lerum
Bygglov för uppförande av mur.
Utvändigt underhåll av fritidsanläggning i Lerum
Fasadändring fritidsanläggning.
Konsultuppdrag avseende bredband, Lerums kommun
Avser bredbandssamordnare för att samordna samtliga insatser och leda arbetet i att uppfylla bredbandsstrategin.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.