Alla aktuella anläggningsprojekt i Lerum

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av gång-och cykelvägar i Lerum
Nybyggnad av vägar, GC- vägar, ledningar och damm.
Exploatering för bostäder i Lerums kommun
Avser utbyggnad av allmän plats och omfattar gator, VA, dagvattendammar, fjärrvärme, parkytor mm inom område för detaljplan Bäckamaden-Gråbo.
VA-utbyggnad i Floda
Projektet avser ombyggnation av VA för att förbättra kapaciteten vatten-, spillvatten- och dagvattenledningar.
Utbyggnad av vatten och spillvattenledningar i Lerum etapp 3
Avser nyanläggning av va-ledningar samt schakt och fyllning för el-, och fiberledningar.
Nybyggnad av parkering i Lerum
Nybyggnad av parkering. 4 st platser för elbilar.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).