Alla aktuella anläggningsprojekt i Lerum

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Spårväxelbyte i Floda
Växelnr 21a/21b, 22a/22b. Bandel 612.
Ny gc-väg längs väg 1937 i Lerum
Ca 1200 m lång. 23 gc-vägar planeras i Västra Götalands län, detta ingår i Delområde A Göteborg/Sjuhärad.
Renovering och upprustning av Floda kraftverk
Avser renovering och upprustning av turbin, generator, el- och kontrollutrustning avFloda kraftverk i Lerums kommun. Koordinater: Lat 57.809721 Long 12.361389
Ny elektrisk ledning Romelanda Stenkullen
Romelanda-Stenkullen ny 400 kV-ledning, ca 73 km.
Ny elektrisk ledning i Stenkullen
Stenkullen-Horread CL32 S4-6
Nybyggnad av cirkulationsplats i Lerum
Cirkulationsplats i korsningen Härskogsvägen, Hedeforsvägen och av- och påfartsrampen till E20 vid trafikplats Kastenhof. Högersvängfält från avfarten från E20 västerut på Hedeforsvägen.
Utbyggnad av fibernät i Lerum
Avser byggnation av ett fiberprojekt i Lerum. Entreprenaden innefattar såväl schakt som installationsarbete.
Ramavtal för gatu- och beläggningsarbete, Lerums kommun
Avtalstid: 2021-01-02 - 2024-12-31.
Anläggande VA-ledningar och pumpstationer i Lerums kommun
Objektet avser nyanläggning av vatten, spill- och dagvattenledningar inkl. dagvattenmagasin, serviser samt pumpstationer för avlopp. Samt även mindre hårdgjorda ytor invid pumpstationerna. Ledningar: Spillvatten ca. 1150 m Vatten ca. 1415 m Dagvatten ca. 1005 m Tryckavlopp ca. 280 m Pumpstationer 4 st
Stabilitetsåtgärder i Lerum
Projektet avser stabiliseringsåtgärder.
Utemiljö upprustning vid entréer i Lerum, etapp 2
Projektet avser markupprustning vid entréer och sanering av förorenade jordmassor i utemiljön kring 16 huskroppar. Uppskattad byggstart och kostnad.
Skredförebyggande åtgärder i Lerum
Projektet avser skredförebyggande åtgärder.
Färdigställande av gata i Gråbo, Lerums kommun
Avser färdigställande av Mjörnbo allé i Gråbo, mellan Hjällsnäsvägen och Röselidsskolan, i Lerums kommun. Sträcka ca 550 m. Arbetets omfattning: Ytskiktsarbeten i form av toppbeläggning, detaljutformning torgytor, färdigställande av parkeringsplatser, trädplantering, skyltning m.m.
Ombyggnad av pir i Aspen, Lerum
Avser underhållsåtgärder för renovering av piren vid Aspens badplats i form av betongreparationer. Piren är belägen vid sjön Aspens östra strand i anslutning till Strandvägen, Lerum.
Ramavtal avseende tekniska konsulttjänster i Lerum
Ramavtalet avseende utredningar och modellering för VA-ledningsnät och öppna dagvattensystem. Avtalstid 4 år.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Lerum
Tidsbegränsat lov för uppställning av väggelement samt uppförande av bullerskydd, gäller till 2026-02-15, stillestorps industriväg.
Nybyggnad av parkeringsplats i Lerum
Anläggande av en parkeringsplats hjällsnäsvägen/mjörnbo allé.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Lerum
Nybyggnad av en bullervall ekvägen.
Nybyggnad av transformatorstation i Lerum
Nybyggnad av en tranformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Lerum
Nybyggnad av en transformatorstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.