Alla aktuella anläggningsprojekt i Kungälv

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av överföringsledning i Kungälv, etapp 3 A och 3 B
Projektet avser nybyggnad av överföringsledningar. Etapp 3 A omfattar nybyggnad av ca 2400 meter överföringsledningar och etapp 3 B nybyggnad av ca 3700 meter överföringsledningar.
Nya VA-ledningar i Kode
Projektet avser nybyggnad av VA-ledningar.
Utbyggnad av kyrkogård i Kungälv
Projektet avser utbyggnad av kyrkogård (ca 20000 kvm).
Ny pumpstation samt ledningar i Kungälv
Projektet avser ny pumpstation och 2 nya ledningar under älven.
Ombyggnad av VA-ledningar i Kungälv, etapp 1
Projektet avser ombyggnad av VA-ledningar samt ytskikt för Liljedalsområdet gällande Västra gatan med tvärgator mot Strandgatan, Gärdet och Trädgårdsgatan.
Nybyggnad av värmeverk i Kungälv
Projektet avser ett nytt värmeverk som ska öka fjärrvärmeproduktion. Värmeverket kommer bli en helt ny fristående anläggning bestående av 2 nya pannor, P5 för eldning av biobränsle och P6 för eldning av bioolja samt bränslehantering och lager av biobränsle.
Nya VA-ledningar i Kungälv, etapp 4
Projektet avser nya VA-ledningar i befintligt bostadsområde och hamnverksamhet.
Omläggning av VA-ledning och nybyggnad av GC-väg i Kungälv
Projektet avser omläggning av VA-ledning och nybyggnad av gång- och cykelväg vid skola.
Nybyggnad av avloppspumpstationer i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av 3 stycken kompletta avloppspumpstationer på tre olika positioner utefter en överföringsledning. Alla tillhörande markarbeten ska ingå.
Nybyggnad av VA-ledningar Kungälv
Projektet avser VA för ett området bestående av villabebyggelse. I området finns befintliga VA-anläggningar som ska inventeras och de nya kommunala anläggningarna ska anpassas efter dessa.
Nybyggnad av VA-ledningar mm i Kungälv
Projektet avser byggnation av 1 pumpstation och avloppsledning ca 300 meter till anslutningspunkt i kommunens nät.
Nybyggnad av VA-infrastruktur i Kungälv
Projektet avser ny VA-infrastruktur mellan Ytterby och västerut till området kring Harestad. Området saknar kommunalt VA.
Reinvestering HSP och LSP nät Toltorpsdalen i Mölndal, etapp 2
Projektet avser att förlägga nya HSP och LSP kablar, byte av kabelskåp samt rasering av ALUS samt gamla skåp.
Reinvestering HSP och LSP nät Toltorpsdalen i Mölndal, etapp 1
Projektet avser att förlägga nya HSP och LSP kablar, byte av kabelskåp samt rasering av ALUS samt gamla skåp.
Reinvestering HSP och LSP nät Toltorpsdalen i Mölndal, etapp 3
Projektet avser att förlägga nya HSP och LSP kablar, byte av kabelskåp samt rasering av ALUS samt gamla skåp.
Processledare för framtagande av kommunal nödvattenplan, Kungälvs Kommun
Avser konsultuppdrag för processledare för framtagande av kommunal nödvattenplan för Kungälvs kommun.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).