Alla aktuella anläggningsprojekt i Kungälv

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av värmeverk i Kungälv
Projektet avser ett nytt värmeverk som ska öka fjärrvärmeproduktion. Värmeverket kommer bli en helt ny fristående anläggning bestående av 2 nya pannor, P5 för eldning av biobränsle och P6 för eldning av bioolja samt bränslehantering och lager av biobränsle. ORC-turbin: Againity AB, Ingelstagatan 1, 602, 41 Norrköping, Elin Ledskog.
Nybyggnad av avloppspumpstationer i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av 3 stycken kompletta avloppspumpstationer på tre olika positioner utefter en överföringsledning. Alla tillhörande markarbeten ska ingå.
Nybyggnad av VA-ledningar i Kungälv, etapp 4
Projektet avser nybyggnad av VA-ledningar i befintlig bebyggelse.
Ombyggnad av VA-ledningar i Kungälv, etapp 1
Projektet avser ombyggnad av VA-ledningar samt ytskikt för Liljedalsområdet gällande Västra gatan med tvärgator mot Strandgatan, Gärdet och Trädgårdsgatan.
Nybyggnad dagvattenledning i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av dagvattenledning.
Förnya VA-ledningar mm i Kungälv
Projektet avser att förnya ledningar för vatten, spillvatten och kompletterar med dagvattenledningar. I samband med detta förnyas och kompletteras servisenslutningar till privata fastigheter längs gatans södra sida. Vidare monteras flödesmätare och mätarskåp på ny vattenledning. Avvattningen förbättras genom att nya rännstensbrunnar anläggs och ansluts till ny dagvattenledning. Befintlig belysningsanläggning och elskåp byts ut. Fiber förläggs till privat fastighet.
Ny pumpstation samt ledningar i Kungälv
Projektet avser ny pumpstation och 2 nya ledningar under älven.
Tillbyggnad av parkering vid skola i Kungälv
Projektet avser tillbyggnad av parkering vid skola.
Ny tryckstegringsstation och en ventilkammare i Kungälv
Projektet avser ny tryckstegringsstation och en ventilkammare.
Omläggning av VA-ledning och nybyggnad av GC-väg i Kungälv
Projektet avser omläggning av VA-ledning och nybyggnad av gång- och cykelväg vid skola.
Reparation av bro i Kungälv
Projektet avser att renovering isolering/tätskikt av bro över GC-bana.
Processledare för framtagande av kommunal nödvattenplan, Kungälvs Kommun
Avser konsultuppdrag för processledare för framtagande av kommunal nödvattenplan för Kungälvs kommun.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).