Alla aktuella anläggningsprojekt i Kungälv

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Basunderhåll på allmänna vägar i område Kungälv
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år). Vägnätets totala längd är 853 km.
Nya överföringsledningar i Kungälv
Projektet avser byggnation av nya överföringsledningar.
Nybyggnad av gator och VA-ledningar och nytt verksamhetsområde för industrier i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av gator och VA-ledningar till ett nytt verksamhetsområde på ca 122000 kvm mark för industrier som är till försäljning.
Nya VA-ledningar i Kode, delsträcka 3A
Projektet avser nybyggnad av VA-ledningar.
Ny kaj och bryggkonstruktioner vid Norde älv, Kungälv
Projektet avser nybyggnad av kaj mm.
Nya VA-ledningar i Kungälv, etapp 4
Projektet avser nya VA-ledningar i befintligt bostadsområde och hamnverksamhet.
Nya VA-ledningar i Kungälv
Projektet avser nya VA-ledningar.
Anläggande av VA-ledningar i Kungälv
Avser schaktfri metod av skyddsrör/foderrör avsedda för framtida tryckledningar till vatten och avlopp.
Nybyggnad av gator, VA mm i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av gator inklusive parkering, gång- och cykelvägar, ledningar, ny in- och utfart till Lyckevägen.
Nybyggnad av rondell i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av rondell.
Nybyggnad av VA-ledningar i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av VA-ledningar.
Reparation av bro över GC-väg i Kungälv
Projektet avser reparation av bro där omisolering av bro samt reparation av inspektionsanmärkningar ska utföras.
Reservkraftanläggning för vattenverk i Kungälv
Projektet avser uppförande av reservkraftanläggning i containerutförande. Reservkraftanläggningen ska utgöra en reservmatning och vara en backup för odrinarie nätmatning.
Nybyggnad av gator och VA-ledningar i Kungälv
Projektet avser för nybyggnad av gator och VA-ledningar i ett exploateringsområde.
Nybyggnad av parkeringsplats i Kungälv
Nybyggnad av parkering.
Laddstolpar bil vid flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser laddstolpar bil vid flerbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.