Alla aktuella anläggningsprojekt i Kungälv

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Basunderhåll på allmänna vägar i område Kungälv
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år). Vägnätets totala längd är 853 km.
Utbyggnad av kyrkogård i Kungälv
Projektet avser utbyggnad av kyrkogård (ca 20000 kvm).
Nya VA-ledningar i Kungälv, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av VA-ledningar.
Nya VA-ledningar i Kungälv, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av VA-ledningar.
Nya VA-ledningar i Kungälv, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av VA-ledningar.
Nybyggnad av VA-ledningar i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av VA-ledningar.
Nya VA-ledningar i Kode
Projektet avser nybyggnad av VA-ledningar.
Nybyggnad av värmeverk i Kungälv
Projektet avser ett nytt värmeverk som ska öka fjärrvärmeproduktion. Värmeverket kommer bli en helt ny fristående anläggning bestående av 2 nya pannor, P5 för eldning av biobränsle och P6 för eldning av bioolja samt bränslehantering och lager av biobränsle.
Nybyggnad av VA-ledningar i Kungälv, etapp 1-4
Projektet avser nybyggnad av VA-ledningar.
Nybyggnad av VA-ledningar i Kungälv, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av VA-ledningar i befintlig bebyggelse.
Nybyggnad av VA-ledningar i Kungälv, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av VA-ledningar i befintlig bebyggelse.
Nya VA-ledningar i Kungälv
Projektet avser nya VA-ledningar.
Nybyggnad av aktivitetspark i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av aktivitetspark.
Nybyggnad av VA-infrastruktur i Kungälv
Projektet avser ny VA-infrastruktur mellan Ytterby och västerut till området kring Harestad. Området saknar kommunalt VA.
Nybyggnad av GC-väg och VA-ledningar i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av VA-ledningar och ca 850 meter GC-väg med belysningsanläggning och ny bro samt ca 120 meter gångväg.
Nybyggnad av gator och VA-ledningar i Kungälv
Projektet avser för nybyggnad av gator, VA-ledningar, belysning samt el och opto i ett befintligt och ett nytt bostadsområde. En ny tryckstegringsstation ska uppföras i områdets sydöstra del.
Ombyggnad av parkering i Kungälv, Huvuddel 1 och 2
Projektet avser ombyggnad av befintlig parkering ca 9000 kvm, ytorna höjdjusteras och förses med nytt avvattningssystem. Utformningen på parkeringen uppdateras med 2,5 meter breda parkeringar och får nya räcken, skyltar samt belysning. Projektet avser två huvuddelar: Huvuddel 1: Norra delen av parkeringen Huvuddel 2: Södra delen av parkeringen Avtalstid:2 år Option:1 år Option:1 år
Nybyggnad av fritidsanläggning i Kungälv
Nybyggnad av aktivitetspark med multiarena.
Nybyggnad av mur i Kungälv
Nybyggnad av mur.
Nybyggnad av parkeringsplats i Kungälv
Nybyggnad av parkeringsplatser.
Nybyggnad av transformatorstation i Kungälv
Nybyggnad av transformatorstation samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av transformatorstation i Kungälv
Nybyggnad av transformatorstation.
Laddstolpar bil vid flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser laddstolpar bil vid flerbostadshus.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.