Alla aktuella anläggningsprojekt i Härryda

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av logistikfastighet vid Göteborg Landvetter Airport
Zeppelins nya anläggning vid Landvetter ska inrymma det svenska huvudkontoret med cirka 100 arbetsplatser. Anläggningen kommer också att innehålla en modern, multifunktionell och flexibel serviceanläggning som blir en heltäckande bas för Zeppelins samtliga verksamheter i regionen samt tvätthall.
Nybyggnad av gator och VA-ledningar i Mölnlycke, etapp 2 del 4
Projektet avser nybyggnad av gator och va-ledningar till nytt bostadsområde.
Renovering av bro i Härryda
Projektet avser renovering av bro.
Markarbeten vid bostadshus i Mölnlycke, etapp 6
Projektet avser markarbeten vid bostadshus.
Installation reservkraftanläggning vid äldreboende i Härryda
Projektet avser uppförande av en fristående byggnad och installation av reservkraftverk vid äldreboende.
Installation reservkraftanläggning vid äldreboende i Härryda
Projektet avser uppförande av en byggnad som ansluter mot befintlig byggnad vid äldreboende samt installation av reservkraftverk.
Utökning av parkering i Härryda
Projektet avser utökning av parkering.
Nytt bullerskydd i Landvetter
Projektet avser nytt bullerskydd.
Nya avloppsledningar och dagvattenledningar i Hindås
Projektet avser nya avloppsledningar och dagvattenledningar.
Laddningssystem för elbilar i Härryda
Projektet avser installation av laddningsstolpar för elbilar inklusive tillhörande mark- och installationsarbeten.
Renovering av knäckstensmur i Mölnlycke
Avser renovering av befintlig knäckstensmur, inklusive urschaktning av motfyllnad, dränering, återmontering samt återfyllning inklusive plantering.
Utvändigt markunderhåll vid flerbostadshus i Härryda
Projektet avser dränering och div markjobb.
Renovering av stentrappa och mur i Härryda
Avser urschaktning av motfyllnad, demontering av befintlig kallmur och naturstentrappa, dränering, återmontering samt återfyllning. Arbetet sker i kulturhistoriskt värdefull miljö och i närhet av känsliga träd som ska bevaras. Demonterade stenar ska märkas för att återmonteras i samma läge.
Upprustning av hagar i Härryda
Projektet avser upprustning av hagar.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).