Alla aktuella anläggningsprojekt i Härryda

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Tillbyggnad av parkeringshus i Härryda
Avser tillbyggnad av parkeringshus med 4 våningsplan och en yta på ca 20 000 kvm.
Nybyggnad av polishus i Härryda
Projektet avser nybyggnad av en fastighet som kommer att inrymma lokaler för kontor, mötesrum, träningsytor, godsmottagning, verkstad, garage och helikopterplatta.
Nybyggnad av logistiklokal och lager i Landvetter
Projektet avser nybyggnad av logistiklokal och lager.
Utbyggnad av gator, VA och dagvattendammar i Landvetter
Projektet avser utbyggnad av gator, VA, anläggande av park och 2 stycken dagvattendammar.
Utbyggnad av VA-ledningar, gator, belysning, fiber mm i Gärdesområdet i Härryda, etapp 2
Projektet avser utbyggnad av VA-ledningar, gator, belysning, fiber mm i Gärdesområdet. Gärdesområdet är ett befintligt bostadsområde främst villabebyggelse med ca 100 hushåll.
Markarbeten vid bostadshus i Mölnlycke, etapp 6
Projektet avser markarbeten vid bostadshus.
Nybyggnad av GC-väg mm i Härryda
Projektet avser nybyggnad av GC-väg inklusive samförläggning av VA- och el-ledningar.
Byte av ställverk på Göteborg Landvetter Airport
Avser byte av hög- och lågspännings ställverk i pågående drift på Göteborg Landvetter Airport. Uppdraget utförs som delad entreprenad med uppdelning enligt nedan: DE1- Ställverksentreprenad inklusive styr (denna delentreprenad) har samordningsansvar för DE2. Entreprenadform för denna del är Totalentreprenad. DE2- Byggentreprenad har samordningsansvar för DE3, DE4, DE5 och DE6 DE3- Elentreprenad (Hus El) DE4- Teletekniska säkerhetssystem DE5- Ventilationsentreprenad
Nybyggnad av gator och VA-ledningar i Mölnlycke, etapp 2 del 4
Projektet avser nybyggnad av gator och va-ledningar till nytt bostadsområde.
Upprustning av innergårdar och dränering vid äldreboende i Mölnlycke
Projektet avser markarbeten och upprustning av två stycken atriumgårdar ( nya ytskikt, plattor, grus, gallring och planering av nya växter/träd) samt omläggning/komplettering av befintlig dränering på båda innergårdarna.
Installation av sprinkler på Göteborg Landvetter Flygplats
Avser att sprinkla i lounger och norra incheckningshallen på Göteborg Landvetter flygplats.
Laddningssystem för elbilar i Härryda
Projektet avser installation av laddningsstolpar för elbilar inklusive tillhörande mark- och installationsarbeten.
Tillbyggnad av brandstation i Härryda
Projektet avser tillbyggnad (ca 10 kvm) personalutrymmen samt ny port.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).