Alla aktuella anläggningsprojekt i Härryda

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nytt dubbelspår mellan Göteborg-Borås, järnvägsplan 4
Landvetter flygplats, tunnlar/broar, stora naturvärden.
Nya överföringsledningar i Härryda
Projektet avser nya överföringsledningar mellan Hindås och Rävlanda.
Nybyggnad av vattenverk i Härryda, Etapp 4
Projektet avser nybyggnad av vattenverk i Hindås.
Nybyggnad av GC-väg i Härryda
Projektet avser nybyggnad av GC-väg.
Nybyggnad av Va-ledningar, gata mm i Härryda
Projektet avser nybyggnad av VA-ledningar, gator och GC-vägar.
Ombyggnad av gata och GC-väg i Härryda
Projektet avser ombyggnad av gata och GC-väg för säkrare passager.
Exploatering av område i Landvetter
Projektet avser anläggande av park och 2 stycken dagvattendammar.
Byte konstgräsmatta på idrottsplats i Härryda
Projektet avser rivning av befintlig konstgräsmatta, sand och granulat samt utökning av asfaltytor med spikkantsten som avslut, flytt av befintligt staket och nytt konstgräs.
Upprustning gårdar mm i Härryda
Projektet avser upprusning av gårdar, nya belysnings stolpar mm på skolgård.
Nybyggnad av gator och VA-ledningar i Mölnlycke, etapp 2 del 2
Projektet avser nybyggnad av gator och va-ledningar till nytt bostadsområde.
Anläggande av gång- och cykelväg Gärdesområdet i Härryda
Projektet avser nybyggnad av gång- och cykelväg, ny VA-ledning samt ny- och ombyggnad av vägar i området.
Ombyggnad av cirkulationsplats och kapacitetsförstärkning av gator i Härryda, etapp 1
Projektet avser ombyggnad av cirkulationsplats och kapacitetsförstärkning av gator.
Kapacitetsökning av kulvertar i Landvetter
Projektet avser kapacitetsökning av kulvertar i Agnebäcken.
Nytt bullerskydd i Landvetter
Projektet avser nytt bullerskydd.
Ombyggnad av va-ledning i Härryda
Anslutning till kommunalt va. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av markanläggning i Härryda
Marklov för markberedning.
Ombyggnad av markanläggning i Härryda
Marklov för markuppfyllnad.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Härryda
Nybyggnad av aktivitetspark. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Härryda
Nybyggnad av bullerplank/bullerskydd.
Nybyggnad av parkeringsplats i Härryda
Nybyggnad av parkeringsplats.
Nybyggnad av plank i Härryda
Nybyggnad av plank, bygglov.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Härryda
Nybyggnad av skate och kickboardyta. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av transformatorstation i Härryda
Nybyggnad av transformatorstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.