Alla aktuella anläggningsprojekt i Härryda

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utbyggnad av gator, VA och dagvattendammar i Landvetter
Projektet avser utbyggnad av gator, VA, anläggande av park och 2 stycken dagvattendammar.
Anläggning av GC-bana samt VA-ledningar i Mölnlycke
Projektet omfattar byggnation av ca 870 meter ny gång- och cykelbana. Det omfattar även ledningsdragning av vatten- och avlopp samt förläggning av skyddsrör för el och opto. I projektet ingår även anläggande av en pumpstation samt ny gatubelysning. Projektet är uppdelat i tre etapper, väst, mitt och öst.
Till- och ombyggnad för reservkraft vid äldreboenden i Mölnlycke
Totalentreprenaden avser uppförande av en tillbyggnad och ombyggnad av förrådsbyggnad vid Ekdalagården för att rymma reservkraftaggregat och tank. Vid Rådahemmet rivs befintligt åv hus delvis och tillbyggnad sker med byggnad i två plan för reservkraftaggregat och tank. Avser två objekt: Ekdalagården: Fastighetsbeteckning: Hulebäck 1:260, Ekdalavägen 7, Mölnlycke. Rådahemmet: Fastighetsbeteckning: Hulebäck 1:772, Kyrkvägen 21, Mölnlycke.
Renovering av bro i Härryda
Objektet består av reparationsarbete på bro för Konstruktionsvägen. I entreprenaden ingår kantbalksbyte, byte av beläggning, ny belysning sam anslutning av väg till befintligt.
Ombyggnad av skolgård i Mölnlycke
Avser renovering och anpassning av Rävlandaskolans skolgård.
Installation av laddplatser i Härryda kommun
Avser installation av laddningsstolpar för elbilar inkl. tillhörande mark- och installationsarbeten. Entreprenaden innefattar två huvuddelar: Huvuddel 1: Hönekulla gård, installation av 20 st elbilsladdare och ny matning från HEABs ställverk. Huvuddel 2: P-huset Mölnlycke, installation av 18 st elbilsladdare.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).