Alla aktuella anläggningsprojekt i Härryda

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny huvudgata i Landvetter, etapp 1
Projektet avser ny huvudgata, gc-väg samt en bro för både biltrafik och gc-trafik.
Nya överföringsledningar i Härryda
Projektet avser nya överföringsledningar mellan Hindås och Rävlanda.
Utbyggnad av gator, VA och dagvattendammar i Landvetter
Projektet avser utbyggnad av gator, VA, anläggande av park och 2 stycken dagvattendammar.
Nytt stigningsfält längs väg 156 mellan Skoghem-Backadal
Stigningsfält på 1,3 km mellan Skoghem-Backadal. Stigningsfältet ska starta i anslutning till korsningen med Gamla Hajomsvägen/Hässelbergsvägen vid Skoghem med ett högersvängfält/accelerationsfält som sedan övergår till ett stigningsfält. Vägen breddas på norra sidan.
Nybyggnad av krafttransformator till station i Mölnlycke
Avser leverans av en 45/11,5kV transformator med märkeffekt 16 MVA ONAN. I leveransen ingår även uppställning på transformatorfundament. Uppskattad kostnad.
Byte konstgräsmatta på idrottsplats i Härryda
Projektet avser byte av konstgräs.
Nybyggnad av gata med parkeringsplatser, VA-ledningar mm i Härryda
Projektet avser nybyggnad av gata med parkeringsplatser (ca 1700 kvm), VA-ledningar, vägbelysning samt övrig utrustning.
Nybyggnad av torg mm i Mölnlycke, etapp 2 del 2
Projektet avser nybyggnad av torg, Torget omringas av flerbostadshus, arena, fabrik och parkområde. Projektet avser dagvattenledning, sten- och plattläggning, belysning, planteringar och lägga konstruktioner.
Upprustning gårdar mm i Härryda
Projektet avser upprusning av gårdar, nya belysnings stolpar mm på skolgård.
Exploatering för nya bostäder i Hindås
Projektet avser nybyggnad av gator och va-ledningar för nytt bostadsområde.
Ny belysning på skidspår i Härryda
Projektet avser ny belysning på skidspår.
Inköp av krafttransformator till station i Landvetter
Avser installation av en ny krafttransformator. En 45/11,5kV transformator med märkeffekt 26 MVA ONAN till station M2 Landvetter.
Utbyggnad av VA-ledningar, gator, belysning, fiber mm i Gärdesområdet i Härryda, etapp 2
Projektet avser utbyggnad av VA-ledningar, gator, belysning, fiber mm i Gärdesområdet. Gärdesområdet är ett befintligt bostadsområde främst villabebyggelse.
Nytt bullerskydd i Landvetter
Projektet avser nytt bullerskydd.
Nybyggnad av transformatorstation i Härryda
Nybyggnad av transformatorstation.
Ombyggnad av rekreationsanläggning i Härryda
Ändrad användning av kontor till sjukgymnastik.
Konsulttjänst - översiktsplanerare, Härryda kommun
Uppdraget omfattar två översiktsplanerare som ska arbeta med en ny kommunövergripande översiktsplan. Avtalstid 2021-09-01 - 2023-03-31 med möjlighet till 3 + 3 + 3 + 3 månaders förlängning.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.