Alla aktuella anläggningsprojekt i Grästorp

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av gång- och cykelväg i Grästorp
Planer för ny gång- och cykelväg till Flakeberg.
Ombyggnad av bro över Mjölnaån vid Odenslund/Timmersjö
Gc-väg samt breddning av bro för gc-väg mellan Grästorp och väg 2559.
Nybyggnad av stenmur i Grästorp
Objektet avser markarbeten inför och byggnation av en kallmurad dubbelsidig mur på 240 meter i natursten från Platåbergen Geoparksområde. Muren kommer att omgärda en naturpark där det skapas nya platser och lekmiljöer för alla åldrar utifrån temat Platåbergens Geopark. Parkområdet ligger utmed bilvägar, muren är tänkt att avgränsa och minska ljud samt avgaser. Se bilaga "Karta stenmur" för placering av mur.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.