Alla aktuella anläggningsprojekt i Grästorp

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av gång- och cykelväg i Grästorp
Planer för ny gång- och cykelväg till Flakeberg.
Nybyggnad av stenmur i Grästorp
Objektet avser markarbeten inför och byggnation av en kallmurad dubbelsidig mur på 240 meter i natursten från Platåbergen Geoparksområde. Muren kommer att omgärda en naturpark där det skapas nya platser och lekmiljöer för alla åldrar utifrån temat Platåbergens Geopark. Parkområdet ligger utmed bilvägar, muren är tänkt att avgränsa och minska ljud samt avgaser. Se bilaga "Karta stenmur" för placering av mur.
Nybyggnad av transformatorstation i Grästorp
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.