Alla aktuella anläggningsprojekt i Borås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av polishus och häkte i Borås
Planer finns för nytt, polishus och häkte på Horngäddan 8. Det ska också bli ett gångstråk mellan resecentrum och Boråshallen.
Nybyggnad av bro i Borås
Borås stad har planer på att riva befintlig bro över Viskan och ersätta med en ny.
Ramavtal avseende markskötsel och snöröjning, RISE Research Institutes of Sweden AB
Ramavtal avseende markskötsel och snöröjning till: - Göteborg Kallebäck 16:1 med adress Frans Perssons Väg, 412 76 Göteborg - Borås Provaren 1 med adress Brinellgatan 4, 504 62 Borås - Borås Ventilen 1 med adress Industrigatan 4, 504 62 Borås - Göteborg Krokslätt 708:680 med adress Gibraltargatan 35, 412 79 Göteborg Avtalstid: 2022-11-01 - 2026-10-31
Ombyggnad av polisstation i Borås
Avser ombyggnation i befintlig byggnad och kommer att inrymma lokaler som kontor, mötesrum, förråd, omklädningsrum, verkstad men i huvudsakligen stora förrådytor och träningsytor för polisiära ändamål. Även omgivande markytor kommer delvis asfalteras och kompletteras med staket och grindar.
Utbyggnad av VA till Bosnäs i Borås
Avser utbyggnad av VA- ledning till Bosnäs i Borås. Arbetet omfattar: Överföringsledning ca 5,2 km, Anslutning av 211 fastigheter, 4 pumpstationer, Återställning av vägar och naturmark.
Nybyggnation av cirkulationsplats i Borås
Avser byggnation av en ny cirkulationsplats i korsningen Alingsåsvägen - Fjällgatan i Borås.
Nybyggnad av kraftstation i Borås
Avser nybyggnad av en ny 130/10 kV station och omfattar allt arbete och material för att uppföra ny station, samt ombyggnad av station Getängen och kompletteringsarbeten i Borås Elnäts stationer Sjöbo, Elektra och Sandlid .
Nybyggnad av provbana, testanläggning i Borås
Avser projektering och uppförande av en ny provbanan vid AstaZeros provanläggning i Hällered. Utökning av befintligt högspänningsnät med tillhörande utrustning för att kunna ansluta två nya laddstationer av typ pantograf för en ny provbana.
Utbyggnad av VA till Hedared i Borås
Avser utbyggnad av VA- ledning till Hedared i Borås. Arbetet omfattar: • Överföringsledning mellan Sandhult och Hedared, ca 4,5 km lång. Överföringsledningen består av vatten- och spillvattenledningar och förläggs i huvudsak utmed Alingsåsvägen. • Schaktfria metoder såsom Styrd borrning och hammarborrning • Byggnation av två (2) nya pumpstationer • Återställning av vägar och naturmark
Utbyte av economizerpaket i avfallspannor på Ryaverket i Borås
Avser utbyte av economizerpaket på avfallspannorna, omfattar utbyte av 3 economizerpaket per panna , totalt 6 st. Planeras att genomföras under höstrevisionen.
Nybyggnad av avloppsreningsverk i Borås
Nybyggnad av avloppsreningsverk.
Nybyggnad av biogasanläggning i Borås
Nybyggnad av anläggning (biogas).
Rivning av avloppsreningsverk i Borås
Rivning av del av avloppsreningsverk.
Ramavtal avseende staket och stängsel, Borås kommun
Avser upphandling av staket och stängsel. Sortimentet ska bestå av produkter som exempelvis barnstugestängsel, villanät, spänntråd, stolpar, grindpaket samt tillbehör.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).