Alla aktuella anläggningsprojekt i Borås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av polishus och häkte i Borås
Planer finns för nytt, polishus och häkte på Horngäddan 8. Byggnaden planeras att uppföras i 6 våningar och källarplan, total BTA om ca 19 000 kvm ovan mark och ca 3 000 kvm garage (souterrängplan). Projektet planerar att drygt 480 medarbetare ska kunna arbeta i det nya polishuset. Det ska också bli ett gångstråk mellan resecentrum och Boråshallen.
Ombyggnad av väg 41 mellan Fritsla-Kråkered
Ombyggnad av befintlig 2+1 väg mellan Fritsla (Ramslätt) och Kråkered till en mötesfri väg med mitträcke. Ca 14,5 km lång sträcka.
Saneringsarbeten i å i Borås
Förorenade sediment i å. Dykningsarbeten blir troligen aktuella.
Nybyggnad av parkeringshus i Borås
Avser nybyggnad av parkeringsdäck i 2 plan i betongkonstruktion med 57 parkeringsplatser under tak och 60 st på taket. Rivning av plåtgarage med 36 platser. Avser även återgärder på grönytor, stenbeläggning, rivning asfalt, uppförande av grillplats, orangeri, utekök och 2 st miljöhus.
Nybyggnad av polisstation i Borås
Nybyggnad av polishus.
Sluttäckning av deponi i Borås, etapp 1, del 2
Avser sluttäckning av deponi etapp 1, del 2 och omfattar skyddslager, tätskikt, dräneringsskikt, skyddsskikt och vegetationsskikt och anläggning av gasdränering samt eventuell finjustering av avjämningslagret.
Nybyggnad av park i Borås
Planer finns för en ca 5km lång park genom Borås som i förlängningen skall hjälpa staden att över lång tid få ordning på planeringen och ”stöpa” Borås till en stad som byggs hållbart och för ett hållbart leverne.
Ombyggnad av polisstation i Borås
Avser ombyggnation i befintlig byggnad och kommer att inrymma lokaler som kontor, mötesrum, förråd, omklädningsrum, verkstad men i huvudsakligen stora förrådytor och träningsytor för polisiära ändamål. Även omgivande markytor kommer delvis asfalteras och kompletteras med staket och grindar.
Utbyggnad av deponi i Borås, etapp 2A
Avser utbyggnad av Sobacken deponi, etapp 2A. Arbetet omfattar nybyggnation av ca 3 ha geologiskbarriär och bottentätning, terrasseringsarbeten ca 75 000 m3 samt byggnation av ca 2 km lakvattenledningar.
Ombyggnad av värmeverk i Borås
Avser ombyggnad av värmeverk. Kylanläggning för avfuktning av rågas innan distribution.
Nybyggnad av maskinhall i Borås
Nybyggnad av maskinhall/tvätthall samt rivning av kallförråd.
Utbyggnad av VA till Hedared i Borås
Avser utbyggnad av VA- ledning till Hedared i Borås. Arbetet omfattar: • Överföringsledning mellan Sandhult och Hedared, ca 4,5 km lång. Överföringsledningen består av vatten- och spillvattenledningar och förläggs i huvudsak utmed Alingsåsvägen. • Schaktfria metoder såsom Styrd borrning och hammarborrning • Byggnation av två (2) nya pumpstationer • Återställning av vägar och naturmark
Ny gång- och cykelväg under gc-port längs väg 42 i Fristad
En ny cirka 250 lång gång- och cykelväg som sträcker sig från cirkulationsplats väg 42/1801/183, genom befintlig vägport fram till Industrivägen. Ny passage på väg 42 mellan Hedevägen och Industrivägen. Ny belysning.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).