Alla aktuella anläggningsprojekt i Borås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av vindkraftspark i Viskasfors, Borås kommun
Planer finns för nybyggnation av vindkraftspark sydväst om Viskasfors i Borås kommun.
Ombyggnad av kraftvärmeverk i Borås
Avser entreprenad för utbyte av samtliga tubslingor i economizerpaket 2 och 3 i respektive avfallspanna PVA1 och PVA2. Arbetena ska utföras under oktober och november 2021.
Nybyggnad av bro i Borås
Borås stad har planer på att riva befintlig bro över Viskan och ersätta med en ny.
Ombyggnad av plankorsningar/vägskyddsanläggningar längs Viskadalsbanan i Borås
Omfattar 2 vägskyddsanläggningar vid Rogsholmsvägen, bandel 656, km 146+804. Vägskyddsanläggning Alex.
Nybyggnad av park i Borås
Planer finns för en ca 5km lång park genom Borås som i förlängningen skall hjälpa staden att över lång tid få ordning på planeringen och ”stöpa” Borås till en stad som byggs hållbart och för ett hållbart leverne.
Nybyggnad av kraftstation i Borås
Borås Elnät AB avser att under 2021-2022 bygga en ny 130/10 kV station benämnd Sandlid, vilken ska ersätta den befintliga fördelningsstationen Sandlid (30/10 kV).
Reinvestering av VA-ledningar i Borås
Avser omläggning och nyläggning av VA-ledningar i Slätthult mellan Dalsjöfors och Gånghester, ca 10 km från Borås.
Reinvestering av VA-ledningar på Brämhult
Projektet avser omläggning och nyläggning av VA-ledningar på Brämhult ca 8 km från Borås centrum. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av gc-väg i Borås
Ombyggnation av cykelnätet i Borås.
Stolpbyte längs järnväg sträckan Almedal-Borås
Kust till kustbanan. Stolpbyte med tillhörande BEST, mark och miljö.
Anläggande av ny vattenledning i i Dalsjöfors, Borås
Avser nyläggning av vattenledning i Dalsjöfors, Borås.
Reinvestering av VA-ledningar i Borås
Projektet omfattar omläggning och nyläggning av VA-ledningar vid Högabergsgatan. Objektets läge: i stadsdelen Bergdalen i norra Borås.
Trafikanpassning vid skola i Borås
Avser anpassning av befintlig väg för att skapa en säker trafiksituation kring hämta/lämna vid främst Gula skolan i Fristad. Nya angöringsplatser samt parkeringsplatser anordnas samt en avskild gångbana. En ny gångbana anordnas även på Sportvägen från Rv 42 till Fristadshallen och Tallbackens förskola.
Ombyggnad av kraftvärmeverk i Borås
Avser läggning av massagolv (golvbeläggning) på betongytor i Kraftvärmeverket och Bränsleberedningen på EMC Sobacken.
Nybyggnad av skjutbana i Borås
Avser nybyggnad av skjuthall polisutbildningen.
Rivning av el-ledningar i Borås.
Avser rivning av två stycken 130 kV luftledningar benämnda BSL 1 respektive BSL 2. I samband med rivningen skall även kvarlämnade delar av en tidigare 30 kV luftledning som gått i samma ledningssträckning som BSL1 och BSL2 avlägsnas.
Reinvestering av vattenledning i Viared
Avser VA-reinvestering av befintliga VA-ledningar i Sandared utanför Borås.
Markarbete vid lasarett i Borås
Asfaltering och markarbeten inom område Borås lasarett och Solhem
Dräneringsarbete vid flerbostadshus i Borås
Avser dränering av ett punkthus i stadsdelen Göta i Borås.
Nybyggnad av parkeringsplats i Borås
Bygglov för anordnande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av nätstation i Borås
Bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Borås
Bygglov för nybyggnad av nätstation/kopplingsstation.
Nybyggnad av mur i Borås
Bygglov för nybyggnad av parkeringsplatser, grundmur, marklov.
Nybyggnad av parkeringsplats i Borås
Bygglov för nybyggnad av parkeringsplatser, marklov.
Nybyggnad av parkeringsplats i Borås
Bygglov för nybyggnad av parkeringsplatser.
Nybyggnad av småbåtshamn i Borås
Bygglov för nybyggnad av småbåtshamn.
Nybyggnad av transformatorstation i Borås
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt rivningslov.
Nybyggnad av transformatorstation i Borås
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation, rivningslov.
Nybyggnad av transformatorstation i Borås
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Ombyggnad av skolgård i Borås
Bygglov för ombyggnad av innergård till förskola.
Nybyggnad av parkeringsplats i Borås
Bygglov för uppförande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av mur i Borås
Bygglov för uppförande av stödmur.
Ombyggnad av markanläggning i Borås
Marklov för schaktning/fyllning.
Ombyggnad av markanläggning i Borås
Marklov för ändring av marknivåer vid skola.
Nybyggnad av parkeringsplats i Borås
Nybyggnad av parkeringsplatser.
Nybyggnad av parkeringsplats i Borås
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av parkeringsplatser t o m 2031-09-02.
Ny flytbrygga till badplats i Borås
Avser flytbrygga till badplats. Leveransadress: Hofsnäs Herrgård, Länghem

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.