Alla aktuella anläggningsprojekt i Borås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av väg 41 mellan Fritsla-Kråkered
Ombyggnad av befintlig 2+1 väg mellan Fritsla (Ramslätt) och Kråkered till en mötesfri väg med mitträcke. Ca 14,5 km lång sträcka. Mitträcke, sidoräcke, åtgärder på ett antal busshållsplatser, vattenskyddsåtgärder, viltuthopp, breddning för vändplatser, bullerskyddsåtgärder, nya enskilda vägar och trummor samt släntjustering.
Nybyggnad av bro i Borås
Avser rivning av befintlig bro och byggnation av ny bro, över Viskan i centrala Borås. Därtill ska ombyggnation av västra strandkanten, söder om bron, utföras för gångstråk. För att minimera påverkan på Viskans tvärsektion på aktuell sträcka ska en ny kajmur anläggas för att bredda gatusektionen.
Ny vägport vid Brodalsmotet i Borås
Vägport som ansluter till Petersbergsgatan och Brodalsgatan. Ca 100 m högkapacitetsvägräcke mellan befintliga broräcken längs den norra sidan av väg 40.
Reparation av järnvägsbroar sträckan Borås C-Hillerstorp
Ommålning och reparation av 3 järnvägsbroar; 3500-2529-1 (Järnvägsbro över Viskan), 3500-2532-1 (Vägport vid Åhaga) och 3500-2552-1 (Bro över Svartån i Hillerstorp) på bandel 721.
Underhåll av bro över Kovraån vid Målsryds kyrka
Utbyte plattrambro till rörbro. 1,8 km S Målsryds kyrka. 4-5 veckors byggtid.
Optimering av biogasanläggning i Rydboholm, Borås, etapp 2
Avser att förnya och optimera biogasanläggning vid Sobacken och kommer att uppföra en ny bufferttank och ett nytt pumphus i anslutning till befintlig avfalls- och biogasanläggning. I entreprenaden ingår även rivning av anläggningsdelar som tas ur bruk.
Optimering av biogasanläggning i Rydboholm, Borås, etapp 3
Avser att förnya och optimera biogasanläggning vid Sobacken och kommer att uppföra en ny bufferttank och ett nytt pumphus i anslutning till befintlig avfalls- och biogasanläggning. I entreprenaden ingår även rivning av anläggningsdelar som tas ur bruk.
Optimering av biogasanläggning i Rydboholm, Borås, etapp 4
Avser att förnya och optimera biogasanläggning vid Sobacken och kommer att uppföra en ny bufferttank och ett nytt pumphus i anslutning till befintlig avfalls- och biogasanläggning. I entreprenaden ingår även rivning av anläggningsdelar som tas ur bruk.
Optimering av biogasanläggning i Rydboholm, Borås, etapp 5
Avser att förnya och optimera biogasanläggning vid Sobacken och kommer att uppföra en ny bufferttank och ett nytt pumphus i anslutning till befintlig avfalls- och biogasanläggning. I entreprenaden ingår även rivning av anläggningsdelar som tas ur bruk.
Optimering av biogasanläggning i Rydboholm, Borås, etapp 6
Avser att förnya och optimera biogasanläggning vid Sobacken och kommer att uppföra en ny bufferttank och ett nytt pumphus i anslutning till befintlig avfalls- och biogasanläggning. I entreprenaden ingår även rivning av anläggningsdelar som tas ur bruk.
Optimering av biogasanläggning i Rydboholm, Borås, etapp 7
Avser att förnya och optimera biogasanläggning vid Sobacken och kommer att uppföra en ny bufferttank och ett nytt pumphus i anslutning till befintlig avfalls- och biogasanläggning. I entreprenaden ingår även rivning av anläggningsdelar som tas ur bruk.
Reparation av Varbergsbron i Borås
Byte av övergångskonstruktioner, tätskikt och beläggning, byte av avlopp samt lagning av betongskador och bättringsmålning av broräcken. Beläggningsarbeten utanför bron vid ny överfart mot Alvestagatan ingår.
Nybyggnation av gång- och cykelbana i Borås
Avser ny- och ombyggnad av GC-väg samt ombyggnad av befintlig väg, inklusive borttagning av befintliga bussfickor och ny kantsättning. Beläggningsarbeten och belysning ingår i entreprenaden.
Renovering av garage vid Högskolan i Borås
Avser renovering av ytskikt och byte av samtliga belysningsarmaturer i garagebyggnad samt ny golvbeläggning.
Nybyggnad av begravningsplats i Borås
Nybyggnad av begravningsplats.
Nytt områdesskydd runt RISE AB:s anläggning i Borås
Omfattar projektering och nyanläggning av stängsel inom RISE område i Borås.
Tätning av Sobacken deponi i Borås, etapp 1 och 2
Borås Energi och Miljö AB kommer att utföra en tätning av slänterna mellan etapp 1 och 2 med en geomembransduk. Upphandlingen omfattar ca 14 000 m2 och är uppdelad i två etapper.
Skyfallsplanering för Borås kommun
Upphandlingen omfattar konsulttjänster avseende skyfallsplanering.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).