Alla aktuella anläggningsprojekt i Borås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av polishus och häkte i Borås
Planer finns för nytt, polishus och häkte på Horngäddan 8. Det ska också bli ett gångstråk mellan resecentrum och Boråshallen.
Ombyggnad av torg i Borås
Södra torget byggs om för att göra torget säkrare, både för gående och resande. Ombyggnationen beräknas ske i två etapper. Etapp 1 kommer vara omläggningar av busslinjer och i etapp 2 kommer en torgyta byggas, med inslag av träd och grönska.
Ombyggnad av plankorsning i Borås
Bommar, gång- och cykelbana.
Utbyggnad av VA till Bosnäs i Borås
Avser utbyggnad av VA- ledning till Bosnäs i Borås. Arbetet omfattar: Överföringsledning ca 5,2 km, Anslutning av 211 fastigheter, 4 pumpstationer, Återställning av vägar och naturmark.
Nybyggnation av cirkulationsplats i Borås
Avser byggnation av en ny cirkulationsplats i korsningen Alingsåsvägen - Fjällgatan i Borås.
Nybyggnad av kraftstation i Borås
Avser nybyggnad av en ny 130/10 kV station och omfattar allt arbete och material för att uppföra ny station, samt ombyggnad av station Getängen och kompletteringsarbeten i Borås Elnäts stationer Sjöbo, Elektra och Sandlid.
Renovering och nybyggnad av tankningsplatser för biogas i Borås
Avser renovering samt tillbyggnad av biogastankningsplatserna på Sobacken. Projektet omfattar renovering av 20 tankningsplatser och nyinstallation av 16 tankningsplatser .
Nybyggnad av parkeringshus i Borås
Avser nybyggnad av parkeringsdäck i 2 plan i betongkonstruktion med 57 parkeringsplatser under tak och 60 st på taket. Rivning av plåtgarage med 36 platser. Avser även återgärder på grönytor, stenbeläggning, rivning asfalt, uppförande av grillplats, orangeri, utekök och 2 st miljöhus.
Nybyggnad av provbana, testanläggning i Borås
Avser projektering och uppförande av en ny provbanan vid AstaZeros provanläggning i Hällered.
Utbyggnad av VA till Hedared i Borås
Avser utbyggnad av VA- ledning till Hedared i Borås. Arbetet omfattar: • Överföringsledning mellan Sandhult och Hedared, ca 4,5 km lång. Överföringsledningen består av vatten- och spillvattenledningar och förläggs i huvudsak utmed Alingsåsvägen. • Schaktfria metoder såsom Styrd borrning och hammarborrning • Byggnation av två (2) nya pumpstationer • Återställning av vägar och naturmark
Tillbyggnad av gata i Borås
Ändring av marknivå (för utbyggnad av gata).
Ny installation av mätinstrument till avfallsförbränningen på Ryaverket i Borås
Avser 2 mätinstrument för att mäta emissioner i rökgaserna från Ryaverkens två avfallspannor och omfattar levererans, installering, intrimning, avprova samt integrera mätinstrumenten i befintligt styrsystem (ABB 800xA).
Ombyggnad av brandstation i Borås
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund avser att upphandla gasbaserat brandsläckningssystem till server- och UPS-rum
Byggstaket för utomhusbruk, Borås stad
Avser leverans av galvaniserade byggstaket för utomhusbruk, inklusive transporthäck. Staketen ska innehålla två av varandra oberoende inkörningsplatser med körgrindar ( enkla med hjul och gångjärn) Krav på varan: Mått l=2000 x h=2200mm / staket Transporthäck ska ingå i leveransen.
Ny flytbrygga till badplats i Borås
Avser flytbrygga till badplats. Leveransadress: Hofsnäs Herrgård, Länghem

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).