Alla aktuella anläggningsprojekt i Bollebygd

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Exploatering för bostadsområde i Bollebygd
Projektet avser nybyggnad av bl a lokalgator och VA (vatten, spill och dagvatten) samt terrassering av ytor för bostadshus och tomtmark för kommunala tomträtter.
Ramavtal avseende hantverkstjänster - mark i Bollebygd
Ramavtal inom området markarbete i två kategorier. Markarbetena avser akuta jobb/underhållsarbeten samt små till medelstora entreprenader. Avtalstid 2021-05-01 - 2025-04-30.
Ombyggnad av skolgård och ny lekplats i Bollebygd
Avser förberedande markentreprenad samt uppförande av en ny lekplats för Grundsärskolan i Bollebygds kommun.
Ombyggnad av gång- och cykelväg i Bollebygd
Ombyggnad av gång- och cykelväg.
Nybyggnad av transformatorstation i Bollebygd
Ansökan om bygglov nybyggnad markstation, eldistribution.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.