Alla aktuella anläggningsprojekt i Åmål

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av handelscentrum i Åmål
Nybyggnad av handelscentrum.
Nytt stigningsfält på väg 164 vid Edsleskog
Stigningsfält på ca 1 km, ev nya sidoräcken. Förbesiktning 2021-11-15, toppbeläggning ska utföras 2022-04-25 till 2022-05-25. Slutbesiktning senast 2022-06-15.
Anläggande av ny gata i Åmål
Avser byggnation av ny villagata ca 500 m och separat GC-bana ca 70m, va-arbeten ca 375m samt fördröjningsmagasin för dagvatten. Objektets läge: i nordvästra delen av Åmåls tätort.
Ev sanering av förorenad mark i Fengersfors - Knarrbyn, Åmåls kommun
Åmåls kommun har från Naturvårdsverket beviljats medel för en huvudstudie av förorenad mark i Fengersfors Knarrbyn, Åmåls kommun.
Nybyggnad av staket i Åmål
Bygglov nybyggnad staket.
Nybyggnad av transformatorstation i Åmål
Bygglov nybyggnad transformatorstation Sjövik 1:2.
Nybyggnad av transformatorstation i Åmål
Bygglov nybyggnad transformatorstation.
Nybyggnad av plank i Åmål
Bygglov uppförande av plank samt containrar för återvinning.
Utvändigt underhåll av bulleravgränsare i Åmål
Bygglov utvändig ändring - skärm för bullerskydd Rolfsbyn 1:29,1:30.
Utvändigt underhåll av bulleravgränsare i Åmål
Bygglov utvändig ändring - skärm för bullerskydd.
Ombyggnad av markanläggning i Åmål
Marklov - ändring av marknivå.
Ombyggnad av damm i Åmål
Marklov anläggande - ändring av befintlig damm.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.