Alla aktuella anläggningsprojekt i Alingsås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad och nybyggnation av avloppsreningsverk i Alingsås, etapp 2
Avser ombyggnad och renovering av Nolhaga ARV. Projektet väntas pågå i ca 10 år.
Ombyggnad och nybyggnation av avloppsreningsverk i Alingsås, etapp 1
Avser ombyggnad och renovering av Nolhaga ARV. Projektet väntas pågå i ca 10 år.
Trimningsåtgärder på Västra Stambanan mellan Bryngenäs-Floda
Signalåtgärder i form av repeterbaliser, repeterförsignaler, förtätning av mellanblocksignaler och förändrad blockindelning. Övriga signalåtgärder är bortflyttade målpunkter, vilket innebär att tågen kan hålla en högre hastighet längre. Ombyggnad av plankorsning i Drängsered ingår. Entreprenad 1 på sträckan Laxå-Göteborg.
Nybyggnad av dagvattenledning i Alingsås
Nybyggnation av ca 900m Gata samt 700 m GC-väg. Nybyggnation av VA-ledningar med ca 1200 m schaktlängd inklusive ny avlopps-pumpstation. Nybyggnad av Dagvattendamm med volym ca 6.000 m3 samt ca 400 m dagvattendiken. Ny belysningsanläggning samt träd- och buskplanteringar
Leverans av nollpunktsutrustning i Alingsås
Avser leverans av 6 st nollpunktsreaktorer med utrustning.
Anläggande av passivt fiberoptiskt nät i Alingsås Landsbygd
Avser utbyggnad och etablering av infrastruktur för bredbandskommunikation inom områdena Simmenäs och Maryd i Alingsås kommun.
Nybyggnad av cirkulationsplats i Alingsås
Nybyggnad av cirkulationsplats. En fyrvägskorsning med trafikljus ska byggas om till rondell. Projektet innefattar även nybyggnation av gång- och cykelbanor, ny belysningsanläggning samt träd- och buskplanteringar och planteringar för hantering av dagvatten.
Ny gc-väg/trafiksäkerhetsåtgärder längs väg 1957 i Norsesund
Ca 200 m lång, 2,5 m bred. 23 gc-vägar planeras i Västra Götalands län, detta ingår i Delområde A Göteborg/Sjuhärad.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).