Alla aktuella anläggningsprojekt i Alingsås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utbyggnad av omformarstation i Alingsås
Bygg, mark och ventilation.
Upprättande av detaljplaneprogram för markområden i Alingsås kommun
Avser förstudie för upprättande av detaljplaneprogram för följande områden: E20, område A+ samt område Götaplan.
Exploatering av område i Ängabo
Exploatering för ca 350 lägenheter.
Bärighetsåtgärder på väg 2206 mellan Jaren-Norgegränsen
2 etapper; sträckan Jaren-Nolby ca 35 km och Nolby-Norge ca 33 km.
Utbyggnad av vatten och spillvatten, Alingsås kommun
Omfattar utbyggnad av vatten och spillvatten i omvandlingsområdena Västra Bodarna, Olstorp och Edsås-Skaftared. Beställaren söker med denna upphandlingen en samarbetspartner som ska leda arbetet med att designa, projektera och genomföra projektet tillsammans med beställaren och vara med och skapa ett väl fungerande VA-ledningsnät i redan bebyggda områden.
Exploatering av industriområde i Gräfsnäs
Igångsättning avhängigt intressenter i området.
Stabilitetshöjande åtgärder i Säveån vid Lövekullevägen
Fördjupade analyser visade att stabilitetshöjande åtgärder krävs för att nå gällande normer med avseende på säkerhet mot skred. Som åtgärd har ett förslag tagits fram avseende kombinerat erosionsskydd och tryckbank från åkanten ned mot åbotten samt spont i strandkanten.
Ny gång- och cykelväg längs väg 180 mellan Lygnared-Hjälmared
Ny gc-väg samt tillgänglighetsanpassning av busshållplatser.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Alingsås
Marklov anläggande av bullervall.
Nybyggnad av parkeringsplats i Alingsås
Bygglov anläggning av parkeringsplats.
Nybyggnad av parkeringsplats i Alingsås
Bygglov anläggning av parkeringsplatser.
Nybyggnad av plank i Alingsås
Bygglov för uppsättning av plank.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Alingsås
Bygglov nybyggnad av padelbanor utomhus.
Nybyggnad av mur i Alingsås
Bygglov nybyggnad av stödmur.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.