Alla aktuella anläggningsprojekt i Alingsås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad och nybyggnation av avloppsreningsverk i Alingsås, etapp 3
Avser ombyggnad och renovering av Nolhaga ARV. Projektet väntas pågå i ca 10 år.
Ramavtal avseende pumpstationer, Alingsås kommun
Ramavtal avseende leverans, installation samt driftsättning av pumpstationer till Alingsås kommun. Avtalstid:2022-09-01 - 2026-08-31
Exploatering för nya småhustomter i Alingsås
Ca 10 tomter/år, totalt ca 200 småhustomter.
Anläggande av passivt fiberoptiskt nät i Alingsås Landsbygd
Avser utbyggnad och etablering av infrastruktur för bredbandskommunikation inom områdena Simmenäs och Maryd i Alingsås kommun.
Nybyggnad av cirkulationsplats i Alingsås
Nybyggnad av cirkulationsplats. En fyrvägskorsning med trafikljus ska byggas om till rondell. Projektet innefattar även nybyggnation av gång- och cykelbanor, ny belysningsanläggning samt träd- och buskplanteringar och planteringar för hantering av dagvatten.
Ombyggnad av torg i Alingsås
Projektet avser ombyggnad av torg.
Renovering av träbro i Stadsskogen, Alingsås
Avser reparations- och underhållsåtgärder av broar i Stadsskogen. Bro 1489-45-1, 2 och 3 - 1st vägbro och 2st GC-broar.
Exploatering av industriområde i Gräfsnäs
Igångsättning avhängigt intressenter i området.
Ny gång- och cykelväg längs väg 180 mellan Lygnared-Hjälmared
Ny gc-väg samt tillgänglighetsanpassning av busshållplatser. Ca 3,2 km lång sträcka.
Ombyggnad av tunnlar sträckan Alingsås-Partille
Tunnelrenovering betong och berg i 4 tunnlar.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).