Alla aktuella anläggningsprojekt i Alingsås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Kontaktledningsbyte sträckan Olskroken-Alingsås
Utbyte av kontaktledningsanläggning, hjälpkraftanläggning samt konvertering till AT-system. Gäller både upp- och nedspår mellan Alingsås-Olskroken.
Exploatering för nya småhustomter i Alingsås
Ca 10 tomter/år, totalt ca 200 småhustomter.
Bärighetsåtgärder på väg 2206 mellan Jaren-Norgegränsen
2 etapper; sträckan Jaren-Nolby ca 35 km och Nolby-Norge ca 33 km.
Utbyggnad av småbåtshamn i Alingsås
Planer för utbyggnad av småbåtshamn.
Anläggande av byggväg m.m för nytt bostadsområde i Alingsås
Avser anläggande av byggväg mellan Skogskullegatan och Rubingatan och ombyggnad av vandringsstigar, fjärrvärmearbete samt utökat arbete med fiber på området Bergkullen i Stadsskogen, Alingsås.
Nybyggnad av parkeringsplats i Alingsås
Anläggning av 5 parkeringsytor längs med Knektegårdsgatan i Brogården, Alingsås.
Reparations- och underhållsåtgärder av träbro i Alingsås kommun
Avser reparations- och underhållsåtgärder av Bro 1489-45-1,2 & 3 som är 1st vägbro och 2st GC-broar i Stadsskogen i Alingsås.
Exploateringsarbeten för nytt bostadskvarter i Alingsås
Avser utbyggnad av allmänna anläggningar för blivande kvarteret Bergkullen i Stadsskogen. Arbetet omfattar nybyggnad av cirka 250 m gata med tekniska försörjningssystem och utbyggnad av va-nät samt byggnation av en gångbana mellan Bergkullegatan – Grankullegatan. Option finns på projekt ID 2079103
Exploatering av industriområde i Gräfsnäs
Igångsättning avhängigt intressenter i området.
Ny gång- och cykelväg längs väg 180 mellan Lygnared-Hjälmared
Ny gc-väg samt tillgänglighetsanpassning av busshållplatser. Ca 3,2 km lång sträcka.
Ev sanering av industrimark i Alingsås
Avser markundersökning för att undersöka förekomsten av föroreningar på fastigheten Förmannen 2. På fastigheten har det tidigare förekommit användning av trikloretyl samt kokillgjutning av kopparsläggor och bearbetning av dessa.
Ny gång- och cykelväg i Alingsås
Avser nybyggnation av gång och cykelbana längs med Skolgatan och Gamla Vänersborgsvägen i Alingsås, samt ny belysningsanläggning. Total längd ca 850 m.
Nybyggnad av parkeringsplats i Alingsås
Bygglov för parkeringsplats.
Nybyggnad av mur i Alingsås
Bygglov nybyggnad av mur.
Nybyggnad av ställverk i Alingsås
Bygglov nybyggnad av ställverk.
Nybyggnad av transformatorstation i Alingsås
Bygglov nybyggnad av transformatorstation.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.