Alla aktuella anläggningsprojekt i Alingsås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utbyggnad av omformarstation i Alingsås
Bygg, mark och ventilation.
Utbyggnad av vatten och spillvatten, Alingsås kommun
Omfattar utbyggnad av vatten och spillvatten i omvandlingsområdena Västra Bodarna, Olstorp och Edsås-Skaftared. Beställaren söker med denna upphandlingen en samarbetspartner som ska leda arbetet med att designa, projektera och genomföra projektet tillsammans med beställaren och vara med och skapa ett väl fungerande VA-ledningsnät i redan bebyggda områden.
Spårväxelbyte i Norsesund
Byte av 4 växlar samt förarbeten, anpassning av kontaktledning och signalanläggning.
Ny gc-väg längs väg 1957 i Norsesund
Ca 200 m lång, 2,5 m bred. 23 gc-vägar planeras i Västra Götalands län, detta ingår i Delområde A Göteborg/Sjuhärad.
Bullerskydd av uteplatser längs järnväg i Alingsås kommun
Alingsås samt halva Skövde, ca 20 fastigheter.
Nybyggnad av parkeringsplats i Alingsås
Bygglov anläggning av parkeringsplatser.
Nybyggnad av parkeringsplats i Alingsås
Bygglov för anläggning av parkering.
Nybyggnad av elverk i Alingsås
Bygglov för nybyggnad av elanläggning.
Nybyggnad av transformatorstation i Alingsås
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av plank i Alingsås
Bygglov för uppsättning av plank.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Alingsås
Bygglov nybyggnad av padelbanor utomhus.
Nybyggnad av mur i Alingsås
Bygglov uppsättning av stödmur.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.