Alla aktuella anläggningsprojekt i Alingsås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utbyggnad av omformarstation i Alingsås
Bygg, mark och ventilation.
Ramavtal avseende pumpstationer, Alingsås kommun
Ramavtal avseende leverans, installation samt driftsättning av pumpstationer till Alingsås kommun. Avtalstid:2022-09-01 - 2026-08-31
Exploatering för nya småhustomter i Alingsås
Ca 10 tomter/år, totalt ca 200 småhustomter.
Nybyggnad av tvätthall i Alingsås
Bygglov för nybyggnad av biltvätt.
Ombyggnad av torg i Alingsås
Projektet avser ombyggnad av torg.
Exploatering av industriområde i Gräfsnäs
Igångsättning avhängigt intressenter i området.
Renovering av träbro i Stadsskogen, Alingsås
Avser reparations- och underhållsåtgärder av broar i Stadsskogen. Bro 1489-45-1, 2 och 3 - 1st vägbro och 2st GC-broar.
Exploateringsarbete inför nytt bostadsområde i Alingsås
Avser exploateringsarbeten inför nytt bostadsområde i Alingsås.
Ombyggnad av dämmet Färgen i Alingsås
Ombyggnad regleringsdamm.
Upprustning planluckor, dämmet Lilla Färgen, Alingsås kommun
Avser nytillverkning och montering av luckor, spel, falsar, gåtar, tröskel och servicebro på dämmet vid Lilla Färgens utlopp. Luckorna och servicebron skall byta plats, dvs. luckorna skall efter entreprenaden ligga uppströms den nya servicebron.
Ombyggnad av ställverk vid lasarettet i Alingsås
Avser ombyggnad av ställverk. Ett befintligt högspänningsställverk i mottagningsstation ska bytas ut mot nytt kompaktställverk samt nya stationsstyrsystem ska installeras.
Exploateringsområde för nybyggnad av bostäder i Alingsås
Exploateringsområde till projekt 1520974.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).