Alla aktuella anläggningsprojekt i Ale

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nedläggning av reningsverk samt anläggande av överföringsledning i Nol
Överföringsledningar för spillvatten + 3 spillvattenpumpstationer. Överföringsledning för dricksvatten. 4-5 stick för VA under banvall/E45
Nybyggnad av ställverk i Skepplanda, Ale kommun
Avser uppförande av ny byggnad i betong, innehållande ett luftisolerat ställverk 20 kV.
Upphandling av krafttransformatorer vid Ängarna mottagningsstation, Ale
Upphandlingen avser leverans av två stycken nya 16 MVA krafttransformatorer till transformatorstation TT2221 Ängarna
Nybyggnad av VA-infrastruktur i Ale
Entreprenad i två huvuddelar bestående av överföringsledning mellan Älvängen och Nödinge samt VA/gata entreprenad i Nödinge centrum med partnering som arbetsform.
Underhåll av Kattlebergstunneln vid Älvängen
Bergunderhåll och åtgärder inläckage. Montering av dränmattor och efterinjektering, bergförstärkning i serviceutrymmen. Utförs under 2023 och 2024.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).