Alla aktuella anläggningsprojekt i Skellefteå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av järnväg, Norrbotniabanan, delen Umeå-Dåva
Berg- och jordschakt för ca 1600 m lång järnvägstunnel för dubbelspår med en delvis parallell servicetunnel på ca 790 m och tillhörande tvärtunnlar. Banunderbyggnad, servicevägar, VA-system, kontaktledningsfundament, kanalisationer och belysningar.
Nybyggnad av bro i Skellefteå
Ny träbro för fordons-, cykel- och gångtrafik över Skellefteälven. Ombyggnad av Hörnellgatan
Ombyggnad av lokaler till Räddningstjänsten i Hedensbyn, Skellefteå
Anpassning samt ombyggnad av västra delen av hus C samt hus B på Östra navet. Källarplan BTA ca 143 m2, Bottenplan BTA ca 3495 m2 samt Plan1 BTA ca 1450 m2. Avser återupptagande och färdigställande av tidigare avbrutet byggprojekt.
Ny byggnad för reservkraft vid Skellefteå lasarett
Projektet omfattar Ny byggnad intill befintlig byggnad 115 vid Skellefteå lasarett för ny reservkraftanläggning med 3 st reservkraftaggregat samt plats för ett fjärde.
Bärighetsåtgärder vid Skellefteå flygplats-Orrbäcken
Ca 7,9 km lång vägsträcka. Förstärkning till BK4. Landsbygdsportar i anslutning till Östra Falmark.
Ombyggnad av väg 364 delen väg 774-Ljusrotet, etapp 3
Berörd vägsträcka är ca 15 km lång och uppdelad i tre etapper. Etapp 3 sträcker sig från Västra Hjoggböle till Lappvattnet och är ca 7 km lång. Ny bussvändplats, breddning, kurvrätning och rensning sidoområden.
Nybyggnad av transformatorstation/ställverksområde i Hedensbyn, Skellefteå
Nybyggnad av 1st transformatorstation, TT8600 Jonvägen. Arbetsområdet är ca 70x30m och entreprenadarbeten omfattar bland annat: Tillfartsväg, markarbeten, eventuella bergarbeten, betongfundament med uppsamlingskärl till transformatorer, grundläggning och grund av byggnad, samt förläggning av jordlinor, kabelrör och dränageledning.
Beläggningsarbeten längs E4 mellan Sörböle-Solbacken och Solbacken-Kåge
Beläggning varma massor och extruderade markeringsmassor.
Nybyggnad av drönarflygplats i Skellefteå
Som en del av utvecklingsprogrammet ELIS – Elektrifierade luftfart i Sverige, genomförs en förstudie där kommunen tillsammans med Skanska, Skellefteå Airport och brittiska bolaget Urban-Air Port försöker ta reda på hur drönare kan bli en del av framtidens hållbara logistiknät.
Spårväxelbyte längs sträckan Träskholm-Myrheden
I Träskholm ska avvikande huvudspår förlängas ca 130 m och växelläget flyttas.
Varma beläggningsarbeten längs väg 364, 805, 806 och 372 i Västerbottens län
Omfattar väg 364, 805 och 806 i Burträsk samt väg 372 mellan Skellefteå-Bergsbyn-Skelleftehamn.
Utbyggnad av infrastruktur för bostadsområde i Skellefteå
Avser utbyggnad av den kommunala infrastrukturen i området Anderstorg.
Utbyggnad av infrastruktur för bostadsområde i Skellefteå
Avser utbyggnad av infrastruktur för bostäder.
Förstärkning av fibernät vid Södra Länken, Skellefteå Kraft Fibernät AB
Entreprenaden omfattar schaktning/plöjning/fräsning mm, återställning och förläggning av kanalisation, markeringsband, brunnar, markskåp, blåsning av opto/mikrokabel, blåsfiber, mikrorör etc. som krävs för förstärkning. Sträckning från Anderstorp till Skelleftehamn via Örviken med insatser på Hedensbyn och Bergsbyn.
Ny reservkraftanläggning till Krångfors Kraftstation i Skellefteå
Reservkraftsanläggningen i Krångfors Kraftstation har nått sin tekniska livslängd och behöver reinvesteras. Med reservkraftanläggning avses i denna upphandling reservkraftsystem med tillhörande kringutrustning såsom avgassystem, bränslesystem, system för ventilation kyla, styr och övervakning mm.
Ombyggnad/renovering av bro i Skellefteå
Renovering av bro, fräsa, ordna vattenavrinning, asfaltera spårbildningen mm.
Om- och tillbyggnad av sprinkleranläggning vid kraftvärmeverk i Hedensbyn
I entreprenaden ingår projektering och installation av en komplett färdig sprinkleranläggning, pumprum med 1 st elektrisk pump med tryckhållningspump.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).