Alla aktuella anläggningsprojekt i Skellefteå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av järnväg, Norrbotniabanan, sträckan Bureå-Södra Tuvan
18 km lång sträcka norrut från Bureå vidare upp till Södra Tuvan.
Nybyggnad av bro i Skellefteå
Ny träbro för fordons-, cykel- och gångtrafik över Skellefteälven
Utbyggnad för ny generator vid Rengård i Skellefteå
Rengårds kraftstation ska byggas ut med ett nytt aggregat G2 vid befintliga aggregatet G1. Produktionsstopp för reinvestering av G1 sker i maj 2021 och färdigställs i jan 2022 (preliminära tider). Genomförande av G2-utbyggnaden pågår 2021-2023 och innebär arbete med vattenvägar, ny byggnad, ny turbin/generator, nytt elsystem. Denna entreprenad innefattar Mek och består av intagsgrind, intagslucka, sättavstängning, sugrörslucka mm.
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Skellefteå Norra
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år). Total väglängd ca 929 km.
Nybyggnad av elektrisk flygplats i Skellefteå
Skellefteå flygplats kommer att utveckla el-flygplats för kommersiellt flyg, skol- och drönarverksamhet med eldrift.
Sanering av mark i Bureå
Det handlar om före detta Bure AB:s industriområde vid havet i Bureå. Där finns det kvicksilverföroreningar i de gamla sedimentdammarna samt i sedimentet ute i viken.
Ny bro över Järnvägsleden i Skellefteå
Ny betongbro över kommunal gata, rivning av befintlig bro samt omfartsled för vägtrafik.
Ombyggnad av VA-ledningar samt ny cirkulationsplats i Skellefteå
Projektet är en kombinerad VA- och gatuentreprenad i centrala Skellefteå. Projektet omfattar att bygga om VA-ledningsnätet i korsningen Södra Lasarettsvägen/Kanalgatan samt en cirkulationsplats i densamma. VA-arbetet sträcker sig något utanför den absoluta korsningen.
Spårväxelbyte längs sträckan Träskholm-Myrheden
I Träskholm ska avvikande huvudspår förlängas ca 130 m och växelläget flyttas.
Beläggningsarbeten längs väg 95 mellan Degerbyn-Varuträsk
Beläggning varma massor och extruderade markeringsmassor.
Förstärkning av kaj i Skellefteå
Kajförstärkning handelskajen.
Reparation av bro vid Skellefte älv i Slind
Bandel 143, km tal: 33+220. Slammning av stöd 2 & 3, betongreparation och slammning av frontmur/vingmur/landfästen, förstärkning av stöd 4 genom spännstag och spännkablar samt pågjutning.
Reparation av bro över Byske älv söder om Myrheden i Skellefteå
Bågbro med underliggande båge. Betongreparation av pelare och kantbalk, ommålning av räcken och lager. Bandel 124, km 1031+936.
Nybyggnad av konstgräsplan i Burträsk
Avser nybyggnad av konstgräsplan.
Nybyggnad av snabbladdare i Skellefteå mm
Nybyggnad av snabbladdare.
Nybyggnad av markområde vid Båtfors Kraftstation, Skellefteå
Objektet avser nybyggnad av markområde för framtida batterianläggning. Arbetsområdet är ca 60x50m, entreprenadarbetet omfattar bland annat markarbeten, förläggning av kabelrör, kabelkanal, förläggning av jordlinenät, stängsel, dagvattenavrinning med trumma, betongfundament för containrar och transformatorer m.m.
Nybyggnad av bro över Klintforsån
Avser en ny bro i befintligt läge.
Uppförande av ställverk för matning av högspänning till hamnkran i Skellefteå
Avser ställverk för matning av högspänning till ny elektrisk hamnkran i Skellefteå.
Renovering av bro i Skellefteå
Avser renovering av träbro.
Nybyggnad av parkeringsplats i Skellefteå
Anläggning av nya p-platser.
Nybyggnad av parkeringsplats i Skellefteå
Anläggning av p-platser.
Installation av laddstolpar vid flerbostadshus i Skellefteå
Planer finns för installation av laddstolpar.
Nybyggnad av transformatorstation i Skellefteå
Strandskyddsdispens för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av spillvattenledning i Skellefteå
Nybyggnad av spillvattenanläggning.
Nybyggnad av plank i Skellefteå
Nybyggnad av plank insynsskydd mot angränsande fastigheter.
Nybyggnad av parkeringsplats i Skellefteå
Nyanläggning av parkeringsplats.
Utbyte av intagsgrindar vid kraftstation i Skellefteå
Avser tillverkning och montage av intagsgrindar vid Rengård kraftstation.
Ombyggnad/renovering av bro i Skellefteå
Mindre åtgärder på bro.
Nybyggnad av aktivitetsyta i Ursviken
Nybyggnad av aktivitetsyta (spontanidrottsplats).

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.