Alla aktuella anläggningsprojekt i Lycksele

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Anläggande av strandpromenad i Lycksele
Avser anläggande av Strandpromenaden i centrala Lycksele längs med E12, Strandpromenaden ansluter vid stora bron i öster och Gammplatsen i väster. Indelas i 3 etapper där etapp 1 utgörs av arbeten år 2022, etapp 2 arbeten år 2023 och etapp 3 arbeten år 2024. Etapp 1 innefattar utfyllnad av sprängstensfyllning upp till underkant överbyggnad samt övriga arbeten i vatten. Etapp 2 innefattar färdigställande av överbyggnad GC- väg, samtliga hårdjorda ytor, samtbelysning Etapp 3 iordningställande av grönytor/ växt och trädetablering.
Beläggning och vägmarkering längs väg 964, E12 och väg 365 i Västerbottens län
Väg 964 Björkberg-Högås, E12 genom Lycksele Sågvägen-Gammplatsen och väg 365 genom Lycksele vsk 360-Ansia.
Nybyggnad av maskinhall i Lycksele
Bygglov nybyggnad maskinhall, skärmtak och kontor e 13971.
Omtoppning av rullbana vid Lycksele Airport
Objektet avser utförande av omtoppning av rullbana med tillhörande vändytor på Lycksele Airport. I arbetet ingår fräsning borttagning befintligt slitlager, utläggning av asfaltförstärkningsnät av kolfiber mot sprickbildning samt läggning av nytt slitlager på rullbana samt del av taxibana. Målning av rullbana och taxibana.
Ny sprinkleranläggning till värmeverk i Lycksele
Ett separat sprinklerhus ska byggas. Värmedetekteringskabel skall förläggas på tre platser i transportörerna. Komplett torrörs sprinklersystem innehållande 2 pumpar med separat kylning, rörsystem, larmventil, sprinklerhuvud och övriga komponenter.
Asfaltering av parkering vid flerbostadshus i Lycksele
Planer finns för asfaltering av parkering.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).