Alla aktuella anläggningsprojekt i Säffle

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av gata, gc-väg m.m i Säffle
Avser byggnation av ny gata ca 350m, nya GC-vägar, ca 300m samt övergångställe. Ny bilparkering med ca 30 platser, belysning av gator, gc-vägar och parkering. VA-ledningar ca 600m VA-schakt. Objektets läge: Arbetsområdet är i södra delen av Säffle tätort. Avgränsas av Tuvagatan i norr och området kring Knuseunds herrgård i söder.
Byte av lågspänningsställverk och ny servicecentral i Säffle
Avser byte av lågspänningsställverk, omkoppling av huvudledningar till ny servicecentral på Herrgårdsgymnasiet.
Underhåll av bro över Byälven (Säffle kanal) vid Hökenströmmen
Utbyte av höghållfasta lager på brostöd.
Underhåll av bro på Åmålsvägen v Siriusgata i Säffle
Avser underhållsreparation av bro 1785-3-1 på Åmålsvägen v Siriusgatan i Säffle.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).