Alla aktuella anläggningsprojekt i Kristinehamn

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Sluttäckning av Strandmossens deponi i Kristinehamn, etapp 3-5
Avser sluttäckning av Strandmossens deponi, vid Strandmossens avfallsanläggning i Kristinehamns kommun. Etapp 3-5 omfattar i huvudsak terrassering samt sluttäckning av ca 38 500 kvm IFA depon samt grävning av dubbla diken på anläggningens östra sida.
Uppförande av ny fördelningsstation i Kristinehamn
Nybyggnad av ställverk 12kV med tillhörande kontrollutrustning. Del av entreprenaden kan komma att utföras på Mottagningsstation Stensta
Leverans och installation av hetoljepanna i Bäckhammar
Avser leverans och installation av hetoljepanna. Utrustning för att generera processvärme, öka temperaturen. Temperaturen ska vara möjlig att kontrollera, öka / minska från en lokal panel. All nödvändig utrustning för att säkerställa funktionen ska ingå.
Anläggande av våtmarker i Kristinehamns kommun
Avser anläggande av dammar för fosforreduktion i Östervik och Gustavsvik med utlopp i Varumsviken i Kristinehamns kommun. Planerad yta ca 3,5 ha.
Nybyggnad av gc-väg i Kristinehamn
Avser anläggning av gator, dagvattenmagasin, va-anläggningar samt schakt och fyllning för gatubelysning.
Tillbyggnad av värmeverk i Kristinehamn
Bygglov för nybyggnad av expansionskärl, Rivningslov för rivning av expansionskärl Sköldpaddan 14.
Nybyggnad av mast i Kristinehamn
Bygglov för nybyggnad av mast och teknikbodar.
Nybyggnad av transformatorstation i Kristinehamn
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Rivning av brygga i Kristinehamn
Rivningslov för rivning av brygga.
Nybyggnad av motorstadion i Kristinehamn
Bygglov för anläggande av endurobana.
Återställning av kullersten och trottoar i Kristinehamn
Avser återställning av kullersten och trottoar på Trädgårdsgatan i centrala Kristinehamn.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.