Alla aktuella anläggningsprojekt i Karlstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Etablering av fjärrkyla i Karlstad
Planer finns för etablering av fjärrkyla i Karlstad och kommer innebära omfattande grävarbeten i centrala Karlstad.
Ombyggnad av vägskäl till cirkulationsplats, Välsviken Karlstad
Avser ombyggnation av befintliga vägar och korsningar i anslutning till Välsvikens handelsområde. Ombyggnad av befintligt 3-vägskäl till cirkulationsplats
Exploatering av bostadsområde, Karlstad
Avser exploatering för nytt bostadsområde. Ny GC väg ska byggas från Zakrisdals förskola mot exploateringsområde. Karlstads kommun utför exploateringen tillsammans med Göteborgsuddens fastigheter.
Nytt DCS-system till fastbränslepanna Heden 2 i Karlstad
Avser leverans och installation av komplett DCS system för panna 2, Hedenverket, samt leverans och installation av komplett nytt säkerhetssystem för panna 2, Heden.
Om- och nybyggnad av infrastruktur inom Haga Entré i Karlstad
Avser ombyggnationer och nybyggnationer inför nya bostadsområdet Haga Entré. Arbetet omfattar bland annat flytt av tryckspill och omläggning av vatten och självfallsledningar samt nyförläggning av fjärrvärmeldeningar i Munkforsgatan . Ombyggnation av Hagaleden med ny avvattning, förlängning av Fabriksgatan med ny anslutning till Hagaleden samt ny infrastruktur för VA och fjärrvärme. Nya gång och cykelvägar och ny busshållplats på Hagaleden.
Byggledare byggnadsverk och öppningsbara broar i Värmland, Dalsland & V Götaland
Option: Beställaren har möjlighet att förlänga avtalet med ytterligare 1+1 år.
Byte av vagnhallsportar på brandstationen i Karlstad
Avser byte av vagnhallsporter på brandstationen. Arbetet omfattar montering av 15 takskjutportar, inklusive nedmontering av befintlig port i succesiva steg.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).