Alla aktuella anläggningsprojekt i Karlstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av mottagningsstation Heden i Karlstad
Avser ombyggnad av mottagningsstation Heden och i moderniseringen ingår bl a att ersätta befintliga 25MVA krafttransformatorer med 2 st nya 40MVA krafttransformatorer som skall uppställas på ny plats inom samma stationsområde.
Vägmarkeringar inom Värmlands län
Objektet avser utförande av komplettering av vägmarkering och vägmarkering på nylagd underhållsbeläggning på befintliga vägar inom angivet geografiskt område, enligt vad som meddelas av beställaren under entreprenadtiden. I entreprenaden ingår också att vid behov rengöra vägbanan från punktvis spill och andra föroreningar före utförande av vägmarkeringsarbeten. Option 1+1 år.
Utbyggnad av allmänt VA Höja Björby i Karlstad
Avser nytt kommunalt vatten och avlopp för området Höja Björby i Karlstad kommunAnslutning. Entreprenaden omfattar ca 2400 m ledningsschakt exklusive serviser
Varmmassabeläggning inom Värmlands län
Beläggningsgrupp S47. Väg 62 Mörbacka-Backa Ordenshus, väg 246 Fogdehyttan-Nordmark, väg 506 Lennartsfors-Kyrkerud, väg 518 Svensbyn, väg 642 Torp-Trehörningen, väg 791 Bäckebron, väg 792 V Ämtervik och V Ämtervik station, väg 898 Ingmår-Gjutaregården, väg 909 Lysviks kyrka-väg 908 och väg 172 Gustavsfors-S Länsgräns.
Ombyggnad av hållplats samt ny laddstation för bussar i Karlstad
Projektet omfattar: Ombyggnad av befintlig hållplats Välsviken till ”stråketstandard” samt nybyggnad av laddstation för bussar.
Utbyggnad av infrastruktur i Östra Dingelsundet, Karlstad, etapp 2
Området på Dingelsundet ska byggas om och anpassas för nytt bostadsområde. Ny gång- och cykelbana byggs utmed Skoghallsvägen för att knyta ihop sträckan vid Knappstad. Projektet omfattas av: Gata, Gång- och cykelbanor, Belysning och kabelschakter samt Diken och dagvattenhantering.
Nytt ställverk till Yttre hamnen KVV i Karlstad
Avser nytt ställverk 11kV till Yttre hamnen KVV i Karlstad.
Tankbeläggning i Värmlands län
Beläggningsgrupp S21. Väg 26 Oforsen-W län, väg 62 N Värnäs-Ambjörby, väg 505 Selen-Fölsbyn och Selen, väg 518 Länsgränsen-Svensbyn. väg 669 Borgvik-Malsjö, väg 894 Bjälverud, väg 907 Pörtet-Sörby och väg 908 Lysvik-Torsby.
Installation av laddstolpar i Karlstad
Installation av 10-12 st laddstolpar.
Projektledare inom väg med placering i Karlstad
Option: Beställaren har möjlighet att förlänga kontraktet med ytterligare 1+1 år.
Utvändigt underhåll av reningsverk i Karlstad
Ändring av yttre utseende på reningsverk. Insättning av dörr.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).