Alla aktuella anläggningsprojekt i Karlstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Anläggande av mötesstationer Kil-Laxå
Projektet avser anläggande av mötesstationer Kil-Laxå delen delen Väse. Denna första etapp omfattar 2 nya plattformar, förlängning av befintligt mötesspår ca 600 m, en planskild korsning vid Storgatan i Väse (Plk 24868) samt gång- och cykelbro över Storgatan, norr om mötesstationen, BEST-arbeten, gatu och va-arbeten åt kommunen.
Nybyggnad av inomhusarena i Karlstad
En multifunktionell anläggning med ytor för tävling och träning samt kontors-, utbildnings-, drifts- och möteslokaler. Innehåller även gemensamma förråd samt publika toaletter som kan nyttjas för utomhusarenan. Omklädningsrum finns som kan nyttjas för allmänhetens träning med närhet till I2-skogen. Upphandlas med Id 1531778, 1531775
Beläggning halvvarmt i region Väst
Grupp DK61 och DK62, DM61, DV61
Nybyggnad av skola och idrottshall i Karlstad
Avser nybyggnad av F-6 skola samt idrottshall. Produktionskök för 700 portioner. Ny utemiljö.
Beläggning varmt i region Väst
Beläggning varm funktion DK46 2021-2023 och DK47 2021-2022.
Exploatering av nytt verksamhetsområde i Södra Kroppkärr, Karlstad
Avser exploatering av nytt bostadsområde. Ny infrastruktur ska byggas med vägar, belysning och VA m.fl.
Utbyte av bro i Karlstad
Engholmsbron är gammal och planen är att bron ska bytas ut helt. För att förbereda området inför det arbetet har kommunen flyttat fjärrvärmeledningar i anslutning till bron Rivning av två broar kommer ingå i entreprenaden. Engholmsbron förbinder Hammaröleden, väg 236, med Lamberget med sin industri och Lambergshamnen. Bron går över Lambergskanalen som är en kanal mellan Lambergstjärnet och Vänern
Nybyggnad av väg i Karlstad
Avser anläggande av vägar och va-ledningar för nytt bostadsområde i Karlstad. Området planeras för 12 villatomter.
Beläggning tank i Distrikt Väst, DK 21
Kontraktsarbetenas huvuddelar ska vara färdigställda och tillgängliga för slutkontroll senast 2020-11-06 respektive 2021-11-05.
Nybyggnad av torg i Karlstad
Byggnation av Våxnäs torg som sammanbinder den nya skolbyggnaden inklusive bibliotek, sporthall och familjecentral med Våxnäs köpcentrum och vårdcentral. Utformningen ger möjlighet till angöring med renhållningsfordon och olika typer av leveranser till bibliotek och familjecentral inklusive parkeringsplats för rörelsehindrade.
Exploatering av nytt bostadsområde, Karlstad
Exploatering av nytt bostadsområde.
Upprustning av park i Karlstad
Avser att rusta upp Residensparken med ny entré, nytt gångstråk samt sandstrand.
Nybyggnad av äventyrslekplats i Karlstad
Avser nybyggnad av äventyrslekplats.
Riskreducerande åtgärder längs väg 62 vid Södra Älvkullen
Ca 200 m lång sträcka, åtgärd på vägtrumma.
Utbyggnad av infrastruktur i Östra Dingelsundet, Karlstad
Dingelsundet planeras att omvandlas från fritidshusområde till en villaidyll i naturmiljö med omkring 80 nya villatomter. Inför det behövs ny infrastruktur. Bland annat ombyggnad av en del av Dingelsundsvägen och korsningen Dingelsundsvägen/Skoghallsvägen.
Utbyte av konstgräs på Skogsvallens IP i Karlstad
Projektet avser åldersutbyte av konstgrässystem på Skogsvallens IP i Skattkärr.
Tillbyggnad av idrottsplats i Karlstad
Avser tillbyggnad av förråd.
Ramavtal avseende service- och underhållsarbeten på fjärrvärmecentraler i Karlstad
Ramavtal avseende service- och underhållsarbeten på fjärrvärmecentraler och utbyte och renovering av fjärrvärmecentraler i Karlstadstätort. Avtalstid 2021-05-07 - 2022-03-31 med möjlighet till förlängning 1 + 1 år.
Nybyggnad av busshållplats i Karlstad
Strandskyddsdispens för anordnande av båtbusshållplats.
Nybyggnad av brygga i Karlstad
Strandskyddsdispens för nybyggnad av brygga.
Nybyggnad av brygga i Karlstad
Anmälan för nybyggnad av brygga.
Nybyggnad av småbåtshamn i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av småbåtshamn.
Nybyggnad av transformatorstation i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Ombyggnad av markanläggning i Karlstad
Bygglov för tillbyggnad av invallning runt spillvattentank.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av bullerplank.
Nybyggnad av nätstation i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av parkeringsplats.
Nybyggnad av brygga i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av pontonbrygga.
Nybyggnad av ramp, Karlstad
Bygglov för nybyggnad av ramp och dockstationer för båtbussar.
Utomhusbelysning vid flerbostadshus i Karlstad
Avser nya armaturer och lyktstolpar vid flerbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.