Alla aktuella anläggningsprojekt i Karlstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Anläggande av mötesstationer Kil-Laxå
Projektet avser anläggande av mötesstationer Kil-Laxå delen delen Väse. Denna första etapp omfattar 2 nya plattformar, förlängning av befintligt mötesspår ca 600 m, en planskild korsning vid Storgatan i Väse (Plk 24868) samt gång- och cykelbro över Storgatan, norr om mötesstationen, BEST-arbeten, gatu och va-arbeten åt kommunen.
Nybyggnad av inomhusarena i Karlstad
En multifunktionell anläggning med ytor för tävling och träning samt kontors-, utbildnings-, drifts- och möteslokaler. Innehåller även gemensamma förråd samt publika toaletter som kan nyttjas för utomhusarenan. Omklädningsrum finns som kan nyttjas för allmänhetens träning med närhet till I2-skogen. Upphandlas med Id 1531778, 1531775
Beläggning halvvarmt i region Väst
Grupp DK61 och DK62, DM61, DV61
Nybyggnad för idrott, skola och bostäder i Karlstad
Projektet ligger vilande. Syftet med planprogrammet är att studera möjligheten att tillgodose behovet av ytor för idrott, skola och bostäder inom området. Byggstart kan ej anges. Kostnad okänd.
Beläggning varmt i region Väst
Beläggning varm funktion DK46 2021-2023 och DK47 2021-2022.
Exploateringsarbeten Busterud, Karlstad, et 2
Avser ny- och ombyggnation av lokalgator samt utbyggnad av vatten, spillvatten och dagvatten i Busterud Karlstad. Arbetsområdet är beläget i Alster ca 9 km öster om Karlstads centrum.
Om- och nybyggnad av gator samt ledingsarbeten i centrala Karlstad
Avser om- och nybyggnad av gator samt ledningsarbeten för att förbättra framkomligheten för busstrafiken in till Karlstads resecentrum och omfattar Sjömansgatan, Jungmansgatan, Klaraborgsgatan, Kvarnbergsgatan, Hööksgatan, Långövägen, Vikengatan.
Exploatering av nytt verksamhetsområde i Södra Kroppkärr, Karlstad
Avser exploatering av nytt bostadsområde. Ny infrastruktur ska byggas med vägar, belysning och VA m.fl.
Nybyggnad av väg i Karlstad
Avser anläggande av vägar och va-ledningar för nytt bostadsområde i Karlstad. Området planeras för 12 villatomter.
Beläggning tank i Distrikt Väst, DK 21
Kontraktsarbetenas huvuddelar ska vara färdigställda och tillgängliga för slutkontroll senast 2020-11-06 respektive 2021-11-05.
Exploatering av nytt bostadsområde, Karlstad
Exploatering av nytt bostadsområde.
Va-ledningsarbeten i centrala Karlstad
Avser va-arbeten Vikengatan-Orrholmsviken i centrala Karlstad.
Byggledare för vägmarkeringar inom Värmlands län
Produktionsanpassad projektering och projektledning. Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare enligt följande: ─ Option ett: 2023-01-01–2023-12-31. ─ Option två: 2024-01-01–2024-12-31. ─ Option tre: 2025-01-01–2025-12-31.
Upprustning av park i Karlstad
Avser att rusta upp Residensparken med ny entré, nytt gångstråk samt sandstrand.
Nybyggnad av äventyrslekplats i Karlstad
Avser nybyggnad av äventyrslekplats.
Brygganläggning vid Klarälven i Karlstad
Planer finns för att 13 brygglägen längs Klarälven på sträckningen Romstad-Sommarro.
Riskreducerande åtgärder längs väg 62 vid Södra Älvkullen
Ca 200 m lång sträcka, åtgärd på vägtrumma.
Utbyte av konstgräs på Skogsvallens IP i Karlstad
Projektet avser åldersutbyte av konstgrässystem på Skogsvallens IP i Skattkärr.
Tillbyggnad av idrottsplats i Karlstad
Avser tillbyggnad av förråd.
Ramavtal avseende service- och underhållsarbeten på fjärrvärmecentraler i Karlstad
Ramavtal avseende service- och underhållsarbeten på fjärrvärmecentraler och utbyte och renovering av fjärrvärmecentraler i Karlstadstätort. Avtalstid 2021-05-07 - 2022-03-31 med möjlighet till förlängning 1 + 1 år.
Installation av laddstolpar vid flerbostadshus i Karlstad
Installation av 6 st laddstolpar vid flerbostadshus.
Nybyggnad av busshållplats i Karlstad
Strandskyddsdispens för anordnande av båtbusshållplats.
Nybyggnad av nätstation i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av parkeringsplats.
Nybyggnad av brygga i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av pontonbrygga.
Nybyggnad av småbåtshamn i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av småbåtshamn.
Nybyggnad av transformatorstation i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Karlstad
Bygglov för rivning och nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av brygga i Karlstad
Anmälan för nybyggnad av brygga.
Utomhusbelysning vid flerbostadshus i Karlstad
Avser nya armaturer och lyktstolpar vid flerbostadshus.
Skötsel av naturreservat i Lurö och Millesviks skärgård
Option: 2023-01-01 - 2024-12-31 2025-01-01 - 2025-12-31

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.