Alla aktuella anläggningsprojekt i Karlstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad till resecentrum i Karlstad
Planer för ombyggnad av resecenter i Karlstad. Projekt, Tåg-i-tid, Ambitionen är att samla all busstrafik och att koppla ihop den med tågtrafiken. Resecentrum binder även ihop Karlstads centrum med Stadsträdgården, Viken och Inre hamn. Projektet kommer att delas upp i flera del etapper. Trafikverket Id: 1078802 Karlstad kommun: Id: 1064808
Exploatering av industri och handelsområde i Karlstad
Avser exploatering av industri och handelsområde, västra Eriksberg, Karlstad.
Nybyggnad av värmeverk i Karlstad
Nybyggnad av anläggning för biokolsproduktion.
Nybyggnad av torg i Karlstad
Avser anläggande av nytt torg. Ungefärlig omfattning: -Gata/gc ca 600 m -1 busshållplats -Torgyta -Belysning och kabelschakter -Damm med fontän och bevattningsanläggning -Brygga med soldäck och Sundstasoffan
Utbyggnad av infrastruktur i Östra Dingelsundet, Karlstad, etapp 1
Området på Dingelsundet ska byggas om och anpassas för nytt bostadsområde. Projektet omfattas av: -Gata -VA-ledningar -Belysning och kabelschakter -Diken och dagvattenfördröjning
Nybyggnad av laddpark i Karlstad
Avser nybyggnad av laddstation med 5 st snabbladdare samt 20 st vanliga laddare
Kurvrätning längs väg 63 vid Brattforsheden
2 vänstersvängfält, 1 kurvrätning. Ombyggnad ca 450 m väg samt ny anslutningsväg till väg 756 (till krigsflygfält) ca 150 m. Nybyggnad ca 350 m väg, befintlig vägsträcka rivs.
Nybyggnad småbåtshamn i Karlstad Etapp 1
Etapp 1 avser nybyggnad av båthamn med 100 sjöbodar med tillhörande båtplatser, restaurang samt en brygga med ett 50-tal båtplatser.
Nybyggnation av spillvattenpumpstation i Karlstad
Avser nybyggnation av spillvattenpumpstation på ca 20 kvm i nyttjande yta. Samt ca 10 kvm för reservkraftaggregat.
Nybyggnad av cirkulationsplats Gräsdalen, Karlstad
Planer för ny cirkulationsplats vid Gräsdalen. Syftet för att möjliggöra genomföra stadsutvecklingsprojekten Katrineberg, Östra Zakrisdal och Jakobsberg. Kommer att byggas tillsammans med Id: 2221914
Nybyggnad av cirkulationsplats Gräsdalen, Karlstad
Planer för ny cirkulationsplats vid Gräsdalen. Syftet för att möjliggöra genomföra stadsutvecklingsprojekten Katrineberg, Östra Zakrisdal och Jakobsberg. Kommer att byggas tillsammans med Id 1648651
Ombyggnad av vatten- , spill-, och dagvattenledningar i Karlstads kommun, etapp 1
Avser ombyggnad av befintliga vatten-, spill-, och dagvattenledningar i området Norra Kroppkärr. Etapp 1 omfattar sträckan Mårdvägen, Rådjursvägen, Lekattvägen samt del av Innersvängen. I entreprenaden ingår även gatu-, GC- och belysningsarbete.
Tillbyggnad av tvätthall i Karlstad
Avser tillbyggnad av en tvätthall vid industri.
Ombyggnad av gc-väg i Karlstad
Ombyggnad av gång- och cykelväg mellan Skogsstigen och nya bostadsområdet Södra Sommarro
Restaurering av flottningsrensat vattendrag, Klarälven
Avser restaurera flottledsrensade biotoper i Klarälvens övre delar. genom återförande av grus, sten och block för att återställa denna del av älven till ett mer naturligt tillstånd.
Byte av rensgaller till skruv-/spiralsilar i Väse, Lindfors och Blombacka, Karlstads kommun
Avser leverans, montage och driftsättning av tre stycken rensenheter (skruvsil/spiralsil) för inkommande avloppsvatten till avloppsreningsverk Väse, Lindfors och Blombacka i Karlstad kommun.
Nybyggnad av pumpstation för va-ledning i Karlstad
Avser nybyggnad av va-anläggning . Rivning av befintlig pumpstation kommer att upphandlas separat.
Resurskonsult projektingenjör till Investering enhet IVvävj
Option: Beställaren har möjlighet att förlänga kontraktet med ytterligare (1+1) år.
Ny bomanläggning vid plankorsning i Karlstad
Bomanläggning med separat passage för GC-trafik.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).