Alla aktuella anläggningsprojekt i Karlstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Byggande av gc bro i Karlstad
Uppförande av GC-bro mellan Råtorp och Färjestad. Längd om cirka 290 m.
Utbyggnad av allmänt VA till Lungvik i Karlstad
Avser bygga ut kommunalt vatten och avlopp till Lungvik Busterud.
Nytt DCS-system till fastbränslepanna Heden 2 i Karlstad
Avser leverans och installation av komplett DCS system för panna 2, Hedenverket, samt leverans och installation av komplett nytt säkerhetssystem för panna 2, Heden.
Stabiliserande åtgärder vid Norsbron, Karlstads kommun
Avser skredförebyggande åtgärder längs med Norsälven och omfattar avschaktning av massor längs med älven för att lätta på trycket. För att förebygga skred ska också erosionsskydd och tryckbank anläggas.
Ny matarledning sträckan Tingvalla - Borgmästarbron i Karlstad
Avser relining och nyläggning av en vattenledning i Karlstad. Diameter 400 mm och längd ca 1600 m.
Ombyggnad av VA-ledning Utterstigen i Molkom
Avser förnyelse av VA-ledningar, belysning, elledningar samt byggnation av gångbana
Byggledare byggnadsverk och öppningsbara broar i Värmland, Dalsland & V Götaland
Option: Beställaren har möjlighet att förlänga avtalet med ytterligare 1+1 år.
Utbyggnad av ställverk i Karlstads kommun
Avser förberedande arbeten inför ny kontroll- och ställverksbyggnad. Samt utbyggnad av befintligt ställverk 130kV på befintlig mark.
Anläggande av gata- och va-ledningar m.m. vid Sandbäckens gård, Karlstad
Området norr om Tingvalla IP ska exploateras. Inför kommande exploatering ska Kaserngatan anpassas med ny infrastruktur med nytt VA, fjärrvärme, el- och belysning m.m. Avser gata, va-ledningar, belysning och kabelschakter samt fjärrvärme. Objektets läge: ca: 800 m från stora torget i Karlstad.
Ramavtal avseende service och underhåll elkraftanläggningar i Karlstad
Ramavtal avseende service- och underhållsarbeten elkraftsanläggningar med förebyggande underhåll, ändrings- och tilläggsarbeten samt avhjälpande underhåll på förvaltningens elkraftanläggningar. Avtalstid 2022-10-31--2023-10-30med möjlighet till förlängning 1 + 1 år.
Tillbyggnad av tvätthall i Karlstad
Avser tillbyggnad av en tvätthall vid industri.
Brygganläggning vid Klarälven i Karlstad
Planer finns för att 13 brygglägen längs Klarälven på sträckningen Romstad-Sommarro.
Beläggningsarbete vid flerbostadshus, i Karlstad
Beläggning på gång- och cykelvägar vid flerbostadshus.
Byggledare samt väg- och markprojektör till basunderhållskontrakt väg i Värmland
Option: Beställaren har möjlighet att förlänga kontraktet med ytterligare 1 år.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).