Alla aktuella anläggningsprojekt i Grums

Just nu finns inget projekt i Grums som matchar urvalet men eftersom databasen ständigt uppdateras dyker det troligen upp projekt när som helst.

Under tiden kan du antingen anmäla intresse till oss ändå i formuläret här bredvid eller gå vidare till övriga länets projekt där vi bara visar några exempel här nedan.

Nybyggnad av solcellspark i Sunne
Planer finns för nybyggnation av en solcellspark i Sunne. Platsen är belägen norr om Sunne tätorts reningsverk.
Nybyggnad av gångstråk i Torsby
Avser rivning av garage samt marklov för ny gångväg.
Byte av vagnhallsportar på brandstationen i Karlstad
Avser byte av vagnhallsporter på brandstationen. Arbetet omfattar montering av 15 takskjutportar, inklusive nedmontering av befintlig port i succesiva steg.
Exploatering av bostadsområde, Karlstad
Avser exploatering för nytt bostadsområde. Ny GC väg ska byggas från Zakrisdals förskola mot exploateringsområde. Karlstads kommun utför exploateringen tillsammans med Göteborgsuddens fastigheter.
Exploateringsarbete vid Tye Skäret, Hammarö kommun
Avser exploateringsarbeten vid Tye Skäre, mitt på Tyehalvöns västra sida. Arbetet omfattar:: - Ombyggnation av befintlig lokalgata med Asfalt - Ombyggnation av befintlig lokalgata med grusslitlager - Nybyggnation av lokalgata med grusslitlager - VA-serviser mot bef. VA ledningar - Ny dagvattenledning Förberedelse för dragning av el och fiber.

Se övriga projekt i Värmlands län genom att klicka här.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).