Alla aktuella anläggningsprojekt i Arvika

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Beläggningsarbeten av gata. i Arvika
Beläggningsarbete vid Graninge-Kärrsmossen, Arvika. Upptagen i investeringsbudget 2022-2024.
Ombyggnad av trafikplats med ny rondell i Arvika
Ombyggnad av korsning Fallängsvägen/Blästervägen/Graningevägen, Rondell OK.
Utbyte till LED-belysning, Arvika
Utbyte av LED-belysning. Upptaget i kommunens investeringsplan 2022-2024
Sanering av mark vid fd bruksområde i Arvika
Leverantören ska framställa delar av huvudstudie i enlighet med Naturvårdsverkets rekommendationer fram till delmomentet åtgärdsutredning.
Upprättande av detaljplaneprogram för markområden i Arvika
Nuvarande markägare till Edane 1:317 önskar ta fram ny detaljplan. Detaljplanen ska ge möjlighet till att fastställa pågående markanvändning samt möjliggöra för en utökning av verksamheten.
Utbyggnad av parkeringsplatser vid bad, Arvika
Utbyggnad av parkeringsplatser vid badplatsen Ingestrand, Arvika. Upptaget i investeringsbudgeten för åren 2022-2024
Installation av laddstolpar vid flerbostadshus i Arvika
Installation av laddstolpar. Uppskattad byggstart och kostnad.
Utbyggnad av fibernät i Arvika
Avser anläggande av fiberstamnät mellan Sulvik och Örsjön i Arvika kommun.
Utbyte vägbelysning landsbygden, Arvika
Vägbelysning landsbygden. Upptaget i kommunens investeringsplan 2022-2024
Installation av bredband/fiber vid flerbostadshus i Arvika
Installation av bredband/fiber. Uppskattad byggstart och kostnad.
Trafik- och mobilitetsplan för Arvika kommun
Uppdraget avser ny trafik- och mobilitetsplan för Arvika kommun. Utgångspunkten är att trafik- och mobilitetsplanen för Arvika kommun ska ligga till grund för långsiktig planering av hållbara transporter, av både människor och gods. Planen ska omfatta hela kommunen, där centralorten Arvika ska ha en större detaljeringsgrad som även går att överföra och tillämpa i de olika serviceorterna i kommunen.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.