Alla aktuella anläggningsprojekt i Tierp

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av väg, gc bro mm i Tierp
Infrastruktur för Siggbo Väg, samt GC-broar 7+3m.
Ny dubbelledning Mehedeby-Uppsala N
Mehedeby-Uppsala N, ny 400 kV-ledning, 100 km.
Nytt styrsystem till Örbyhus fjärrvärmeverk i Tierp
Avser byte av styrutrustning vid fjärrvämeverket i Örbyhus. Styrsystemet omfattar bränsletransport, förbränning, askutmatning, pannvattenkrets samt distribution fjärrvärme inkl expansionskärl.
Ombyggnad av järnvägsbro över Örbyhusån
Utbyte av överbyggnad och reparation av landfästen.
Utveckling av lekplatser i Tierps kommun
Utveckling av lekplatser i Tierps kommun
Upprustning av gatubelysning i Tierps kommun
Stolpbyten och byte av uttag för belysningsstolpar
Ombyggnad av va-ledning i Tierp
Ändring av va-anläggning kommunal, ändrad planlösning.
Nybyggnad av nätstation i Tierp
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Tierp
Nybyggnad av parkering.
Nybyggnad av småbåtshamn i Tierp
Nybyggnad av småbåtshamn.
Nybyggnad av nätstation i Tierp
Nybyggnad av transformatorkiosk/nätstation.
Exploatering för bostäder i Tierp
Planer finns för ett eventuellt nytt bostadsområde i norra delen av Tierps köping, Vallskogagärde. Området omfattar ca 30 hektar.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.