Alla aktuella anläggningsprojekt i Tierp

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny gång- och cykelväg mellan Tierp-Tierps kyrkby
Ca 3,5 km ny GC-väg mellan Tierp och Tierps kyrkby längs med väg 600 och väg 742. Tillgänglighetsanpassning av 8 busshållplatser ingår.
Ny dubbelledning Mehedeby-Uppsala N
Mehedeby-Uppsala N, ny 400 kV-ledning, 100 km.
Reparation av kvarnslutan mm i Lövstabruk
Nya dammluckor och renovering av befintlig sluta genom att betongkonstruktionen med luckor rivs i sin helhet för att lämna plats åt ett fast överfall i betong på samma plats. Utloppskanalen renoveras genom att stenar som har förskjutits demonteras och återmonteras. Fyllningsdammen vid kvarnslutan ska förses med ett tätande skikt av gummiduk på uppströmssidan och en komplettering av erosionsskyddet ska ske.
Upprustning av gatubelysning i Tierps kommun
Stolpbyten och byte av uttag för belysningsstolpar
Ombyggnad av va-ledning i Tierp
Ändring av va-anläggning kommunal, ändrad planlösning.
Nybyggnad av parkeringsplats i Tierp
Nybyggnad av parkering.
Nybyggnad av plank i Tierp
Nybyggnad av plank.
Nybyggnad av radiomast i Tierp
Nybyggnad av radiomast för bredband.
Exploatering för bostäder i Tierp
Planer finns för ett eventuellt nytt bostadsområde i norra delen av Tierps köping, Vallskogagärde. Området omfattar ca 30 hektar.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.