Alla aktuella anläggningsprojekt i Tierp

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggande av infrastruktur i Tierp
Detaljplan 1010 kv Lejonet, infrastruktur
Kollektivtrafikåtgärder i Tierp, Älvkarleby och Östhammars kommuner
Avser hållplatserna Karlholm Klockstapeln, läge B,(väg 772) Skärplinge bussgaraget, läge A och B (väg 740), Siggbo handelsområde, läge A och B (väg 292), Skärplinge bussgaraget, läge A och B (väg 740), Strömsbergs vägskäl, läge B (väg 740), Tierp Bräckstavägen, läge A och B (väg 740), Toltfa, läge A och B (väg 740) i Tierps kommun samt Älvkarleby Gärdesvägen, läge A och B (väg 761), Ytterboda vägskäl, läge A (väg 786), Gårdskär Kiosken, läge A och B (väg 762), Rullsand, läge A (väg 786), Marma centrum, läge A och B (väg 771), Älvkarleby krysset, läge A och B (väg 76) i Älvkarleby kommun.
Reparation av bro över Tämnarån vid Ubblixbo
Stålbalksbro, repareras och målas om.
Renovering/ombyggnad av brygga i Björns skärgård
Objektet avser renovering/ombyggnad av befintlig brygga för småbåtar och fritidsbåtar. Bryggan ska bli ungefär 45 m lång och 2 m bred. Hälften av bryggan är på land och hälften i vatten,. En vågbrytare av befintligt och uppkommet stenmaterial uppförs söder om bryggan. Objektet är beläget i Tierps kommun ute på ön Björn i Björns skärgård.
Upprustning av gatubelysning i Tierps kommun
Stolpbyten och byte av uttag för belysningsstolpar
Tillbyggnad av reningsverk i Tierp
Ändring av reningsverk, tillbyggnad Söderfors Bruk 1:169, Skärplinge 1:51.
Utvändigt underhåll av vattentorn i Tierp
Antenn ska sättas på vattentornet.
Renovering av stödmur vid Tegelsmora kyrka
Renovering av stödmur vid Tegelsmora kyrka.
Utvändigt underhåll av vattentorn i Tierp
Antenn ska sättas på vattentornet.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).