Alla aktuella anläggningsprojekt i Tierp

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nytt styrsystem till Örbyhus fjärrvärmeverk i Tierp
Avser byte av styrutrustning vid fjärrvämeverket i Örbyhus. Styrsystemet omfattar bränsletransport, förbränning, askutmatning, pannvattenkrets samt distribution fjärrvärme inkl expansionskärl.
Nybyggnad av exploateringsområde för bostäder i Tierp
Exploatering för bostäder på del av fastigheten Tierp 1:1.
Ombyggnad av järnvägsbro över Örbyhusån
Utbyte av överbyggnad och reparation av landfästen.
Nya dammluckor mm i Lövstabruk
Nya dammluckor och renovering av befintlig sluta genom att betongkonstruktionen med luckor rivs i sin helhet för att lämna plats åt ett fast överfall i betong på samma plats. Utloppskanalen renoveras genom att stenar som har förskjutits demonteras och återmonteras. Fyllningsdammen vid kvarnslutan ska förses med ett tätande skikt av gummiduk på uppströmssidan och en komplettering av erosionsskyddet ska ske.
Utveckling av lekplatser i Tierps kommun
Utveckling av lekplatser i Tierps kommun
Upprustning av gatubelysning i Tierps kommun
Stolpbyten och byte av uttag för belysningsstolpar
Nybyggnad av idrottsplats i Tierp
Nybyggnad av sportanläggning.
Nybyggnad av nätstation i Tierp
Nybyggnad av transformatorkiosk/nätstation.
Nybyggnad av vändplan i Tierp
Nybyggnad av vändplan och parkering, marklov avseende schaktning, uppfyllning och trädfällning.
Nybyggnad av mast i Tierp
Nybyggnad av 72 m mobilmast samt 2 teknikbodar.
Nybyggnad av nätstation i Tierp
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Tierp
Nybyggnad av parkering.
Nybyggnad av småbåtshamn i Tierp
Nybyggnad av småbåtshamn.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.