Alla aktuella anläggningsprojekt i Tierp

Just nu finns inget projekt i Tierp som matchar urvalet men eftersom databasen ständigt uppdateras dyker det troligen upp projekt när som helst.

Under tiden kan du antingen anmäla intresse till oss ändå i formuläret här bredvid eller gå vidare till övriga länets projekt där vi bara visar några exempel här nedan.

Nybyggnad av spillvattenpumpstation i Enköping
Den befintliga spillvattenpumpstationen vid Haga Slott är i dåligt skick och ska rivas och ersättas med en ny spillvattenpumpstationen placerad bredvid. Därutöver ska VA-ledningsarbeten ske i anslutning till denna plats.
Finplaneringsarbeten i Uppsala
Avser nyanläggning av gångbanor och gc-vägar, färdigställande av park kring dagvattendamm, anläggning av gata som ansluter till in- och utfarter till omkringliggande fastigheter samt anläggande av nya beläggningar i gatan i Östra Fyrislund.
Förbränningsförbättrande åtgärder vid kraftvärmeverk i Enköping
Huvudproduktionsanläggningen ligger på Kaptensgatan i Enköping, härifrån levereras fjärrvärme till centralorten och elkraft till stamlinjenätet. Ett Projekt har startats vars mål är att förbättra pannans utsläppsvärden, i och med detta behöver kraftvärmepannans kringsystem åtgärdas för att förbättra förbränningsprocessen hos anläggningen. Åtgärderna/åtgärden har som uppgift att förbättra anläggningens utsläppsvärden samt förbränningen i pannan. Lösningen innebär sänkningar i anläggningens
Anläggande av gator, GC-banor mm i Enköping
Objektet avser anläggande av nya gator, gång- och cykelbanor och parkmark i nytt bostadsområde Storskogen i Enköping. Etapp 2 omfattar cirka 1 675 meter gata och cirka 375 meter gång- och cykelbana. Etapp 5 omfattar cirka 1 815 meter gata och 250 meter gång- och cykelbana. Option som ingår i projektet, som avropas vid behov av B, är etapp 3. Etapp 3 omfattar cirka 535 meter gata och cirka 765 meter gång- och cykelbana och 240 meter stig. I projektet ingår även förläggning av fjärrvärme, VA- och belysningsanläggningar samt förläggning av tomrör och kopplingsskåp/brunnar för el, tele och opto inklusive proppning av tomrör.

Se övriga projekt i Uppsala län genom att klicka här.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).