Alla aktuella anläggningsprojekt i Östhammar

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Stationsförnyelse i Forsmark
Forsmark FT47 stationsförnyelse.
Exploateringsområde för bostäder i Alunda
Exploatering för bostäder.
Exploatering för bostadsområde i Ed
Styckebebyggelse. 75-100 tomter.
Ny överföringsledning för vatten mellan Österbybruk och Alunda etapp 2B
Projektet ska lösa vattenförsörjningen i Österbybruk och Alunda. Arbetet är uppdelat i 2 st. etapper. En etapp för Örbyhus-Österbybruk som utförs 2019 och en etapp Österbybruk – Alunda som utförs 2020. Etapp 2 mellan Österbybruk-Alunda består av 3 st. entreprenader. Denna upphandling gäller läggning av 225 mm/PE-vattenledning via schaktning i sträcka A enligt Översiktsritning etapp 2, sträckan är dryga 6 km och är förlagd mestadels intill väg 292 i och sydost om Österbybruk. Etapp 2B är schaktfri läggning och etapp 2C är ytterligare en etapp med schaktning. vilket är en sidoentreprenad.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av padelbanor.
Nybyggnad av gc-väg i Alunda
Gc-väg efter Prästgårdsvägen
Nybyggnad av transformatorstation i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av två padelbanor utomhus.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av två padelbanor.
Nybyggnad av nätstation i Östhammar
Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av regionnät i Östhammar
Ansökan om strandskyddsdispens för sjökabel och 0,4 kv markkabel, sjökabelskylt, kabelskåp.
Nybyggnad av mur i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av murar.
Nybyggnad av nätstation i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av paddelbanor.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.