Alla aktuella anläggningsprojekt i Östhammar

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Exploateringsområde för bostäder i Alunda
Exploatering för bostäder.
Förnyelse samt nybyggnad av VA till 13 fastigheter i Film
Objektet avser ca 600m nya vatten- och tryckspilledningar och 14 st servisanslutningar för spill och färskvatten.
Nybyggnad av gc-väg i Alunda
Gc-väg efter Prästgårdsvägen
Nybyggnad av gc-väg i Alunda
Nybyggnad av g-c väg ca 2.3 km. Efter väg 569
Nybyggnad av bussplan i Alunda
Nybyggnad av bussplan i Alunda centrum
Nybyggnad av brunn i Östhammar
Anmälan om borr av egen brunn.
Nybyggnad av brygga i Östhammar
Ansökan om strandskyddsdispens för flytbrygga.
Nybyggnad av regionnät i Östhammar
Ansökan om strandskyddsdispens för luft och markförlagd elkabel.
Nybyggnad av nätstation i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av småbåtshamn i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av två flytbryggor (småbåtshamn).
Nybyggnad av fritidsanläggning i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av två padelbanor utomhus.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av två padelbanor.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.