Alla aktuella anläggningsprojekt i Östhammar

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av väg 288 mellan Gimo-Börstil
Ombyggnad till mötesfri väg, ny väg runt Hökhuvud.
Nybyggnad av kaj i Hargshamn
Ca 200 m stödmurskaj.
Exploateringsområde för bostäder i Alunda
Exploatering för bostäder.
Nybyggnad av gc-väg i Alunda
Gc-väg efter Prästgårdsvägen
Nybyggnad av brygga i Östhammar
Ansökan om strandskyddsdispens för brygga.
Nybyggnad av driftledning i Östhammar
Ansökan om strandskyddsdispens för fiberförläggning.
Ombyggnad av markanläggning i Östhammar
Ansökan om strandskyddsdispens för sprängning vid inre kaj (norrboda 50).
Nybyggnad av elverk i Östhammar
Ansökan om strandskyddsdispens för starkströmsanläggning.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av bullerplank.
Tillbyggnad av värmeverk i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av elfilter vid gimo värmeverk.
Nybyggnad av nätstation i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation (n37340).
Nybyggnad av transformatorstation i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av rastplats i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av ängslada (rastplats i östra tvärnö naturreservat).
Nybyggnad av parkeringsplats i Östhammar
Bygglov för parkering vid frösåkershallen östhammar.
Tillbyggnad av elverk i Östhammar
Bygglov för tillbyggnad av industrilokal (elverk).

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.