Alla aktuella anläggningsprojekt i Knivsta

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utökning av kapacitet för avloppsrening i Knivsta
Knivsta avloppsreningsverk saknar kapacitet för den samhällsutveckling som Knivsta kommun förutspår. Ett alternativ till att bygga ut reningsverket är att ansluta Knivsta kommun till Käppala reningsverk, Lidingö via befintliga spillvattentunnlar i Sigtuna kommun. Tiden för att få till en alternativ lösning är relativt knapp och en ny lösning bedöms behöva finnas på plats 2021–2022. Fågelvägen är sträckan från Knivsta till påslaget i Märsta ca 12 km.
Exploatering för nya bostäder i Alsike
Avser VA-försörjning och vägbyggnation i projektet Alsike-Nord Etapp 2b, Knivsta kommun. Objektet består av en nybyggnation av infrastruktur inom detaljplan Alsike Nord Etapp 2b i Knivsta kommun. Entreprenaden omfattar gatuarbeten, VA-arbeten, el- och fiberkanalisation dvs ombyggnation och förlängning av Lustigkullagatan samt Norra Alängsvägen i Alsike (ca 360 m). Entreprenaden utförs i två skeden: Skede 1 innefattar VA samt gata upp till färdig AG, skede 2 (ingår ej i denna upphandling) innefattar finplanering.
Ombyggnad av väg i Knivsta
Ombyggnad av Centralvägen mellan Apoteksvägen och Särstavägen
Utbyggnad av VA-försörjning samt vägbyggnation i Knivsta
Objektet består av ombyggnation av gata och VA-serviser på Morängatan, Stenbrottsgatan, Brunnbyvägen och Skogsgläntevägen i Alsike, Knivsta kommun. Entreprenaden omfattar breddning av befintlig gata, nya GC-vägar, regnbädd/fördröjning, VA-arbeten, el- och fiberkanalisation samt flytt av befintlig belysning och ny belysning.
Utomhusbanor el ny padelhall i Heby
Utomhusbanor eller en ny hall.
Utbyggnad av VA-anläggning mm i Knivsta
Huvudentreprenad vatten: Nyförläggning av värmeisolerad vattenledning PE110 ca 400 m längs Genvägen, anslutning mot befintliga vattenserviser och uppförande av två st brandposter. Option spillvatten: Rörinfordring av befintlig spilledning BTG225 om ca 500 m samt bef servisledningar.
Ombyggnad av markanläggning i Knivsta
Marklov för marknivåförändring.
Nybyggnad av transformatorstation i Knivsta
Bygglov för nybyggnad av en transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Knivsta
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation (ersätta befintlig).

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.