Alla aktuella anläggningsprojekt i Heby

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny gång- och cykelväg längs väg 72 mellan Morgongåva-Vittinge
Ca 1,5 km ny GC-väg mellan Morgongåva och Vittinge samt 0,3 km GC-väg vid Morgongåva station.
Exploatering för enbostadshus i Östervåla, Etapp 3
Kommunen har nu tagit beslut om att genomföra ytterligare en av etapperna inom detaljplanens norra del. Etappen omfattar 12 småhus, fastigheterna är redan avstyckade. Men för att kunna bebygga fastigheterna behöver kommunal infrastruktur byggas ut enligt detaljplanen. Den infrastruktur som behöver byggas ut är förlängningen av Rosengrens väg och den nya stickgatan Bildhuggargatan, ny gc koppling i förlängningen av Bildhuggargatan samt VA, belysning och fiber mm
Ramavtal avseende snöröjning samt halkbekämpning i Heby kommun
Avser snöröjning och halkbekämpning i Heby kommun. Avtalstid 1 år med möjlighet till förlängning 3 år.
Anläggande av fjärrvärmeledningar i Östervåla-Heby
Avser byggnation av 2 stycken fjärrvärmeledningar, i Heby och Östervåla. Projektens namn är: Östervåla-Förnyad stamledning, Heby-Rundmatning. Denna upphandling avser Mark- och anläggningsarbeten samt Rör- och svetsarbeten. I entreprenaden så kan samförläggning av Elkanalisation komma att ingå.
Analys och åtgärdsförslag för Vansjön och Nordsjön i Heby kommun
Uppdragets syfte är att ta fram underlag för åtgärder för övergödning i Vansjön och Nordsjön för att på sikt kunna leva upp till miljökvalitetsnormer.
Naturvärdesinventering av LIS-område inför ev exploatering i Heby kommun
Avser naturvärdesinventering som redogör för området vid utpekat LIS- område i del av Östa 1:24, Heby kommun. Syftet med den nya detaljplanen är att möjliggöra för ett 20-tal fastigheter för fritidshus eller permanentbostäder.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).