Alla aktuella anläggningsprojekt i Håbo

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utbyggnad av rastplats i Håbo kommun
Utveckla rastplatsen Ekolskrog, med fokus på servering/restaurang
Nya vatten och avloppsledningar i Håbo
Ny VA- ledningar på Björkvallen
Exploateringsområde i Bålsta, etapp 1 och 2
Etapp 1 och 2 i Bålsta centrum ingår nu i varandra, etapp- och kvartersindelningen är inte fastställd ännu.
Nybyggnad av stadspark/aktivitetspark i Håbo
Aktivitetsparken avses att utgöra en viktig entré för Gröna dalen från Bålsta Centrum. Här föreslås parkrummet få en mer urban karaktär mot centrum, för att sedan övergå till mjukare naturelement in mot parken. Nybyggnad av vattendammar mm. Mansängen 9:6 och del av Väppeby 7:218
Ny gc-väg i Skokloster
Nybyggnad av gc-väg mellan Slottsskogen och Skokloster
Nybyggnad och upprustning av lekplatser i Håbo
3A Buseum 3B Gillmarksstigen 3C Paulus väg
Ombyggnad av markanläggning i Bålsta
Marklov för uppfyllnad.
Nybyggnad av mast i Bålsta
Bygglov för nybyggnad av mast samt rivning.
Nybyggnad av transformatorstation i Bålsta
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Tillbyggnad av skjutbana i Bålsta
Bygglov för tillbyggnad av skjuthall.
Rivning av transformatorstation i Bålsta
Rivningslov för en byggnad transformatorstation.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Bålsta
Tidsbegränsat bygglov för tre idrottsbanor (padel).

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.