Alla aktuella anläggningsprojekt i Håbo

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av nya huvudledningar för vatten i Bålsta
Objektet avser ombyggnad av nya huvudledningar för vatten. Ledningarna kommer att gå med ett ben från Balders Hage och ett ben från Aronsborgsrondellen till Vattenverket. En anslutning vid Futurumskolan ingår. Ombyggnaden av vattenledningar omfattar en sträcka på ca: 8,2 km varav vissa delar utförs med schaktfria metoder. Dimension på huvudvattenledningar är 200-500 mm.
Omläggning av VA-ledningar i Stockholmsvägen, Bålsta
Objektet avser ombyggnad av nya huvudledningar för vatten, avlopp och dagvatten. Ledningarna kommer att gå i Stockholmsvägen från OKQ8/Herrgårdsgatan i söder till Centrumleden i norr. Sträckan är ca 750 m. Dimension på avloppsledningar är mellan 200 och 1200 mm och för vattenledningar mellan 32 och 315 mm. Objektet omfattar även återställning av ca 750 m befintlig gata och gång- och cykelväg samt återställning och ny belysning.
Tillbyggnad av nytt processteg i Skoklosterudde
Avser driftoptimeringar av VA-verk i Skoklosterudde.
Utbyggnad av Stationsstråket och Bålsta Torg, Bålsta centrum
Entreprenaden omfattar anläggning av Stationsstråket, Bålsta Torg samt renovering/ombyggnad av gångtunnel under Stockholmsvägen.
Ytsanering i fd oljelagringsbergrum i Bålsta
Denna upphandling genomförs som en Säkerhetsskyddad Upphandling med SäkerhetsSkyddsAvtal (SUA). Uppdraget består av fem delar. Den första delen innebär förberedelser, andra delen består av schaktning och håltagning för åtkomst till anläggningen. Den tredje delen är skyddsskrotning, fjärde delen är själva ytsaneringen samt vissa installationer för framtida behov och femte och sista delen är färdigställande och av etablering.
Ny gc-väg i Skokloster
Nybyggnad av gc-väg mellan Slottsskogen och Skokloster
Renovering av två st broar i Bålsta
Omfattar renovering av två vägbroar över GC-bana i Bålsta: Centrumleden (Bro 6) och Västerhagsvägen (Bro 2).
Stängsling av beteshage med trägärdesgård, Bålsta
Håbo kommun avser att hägna in ett naturområde och bjuder nu in intresserade företag att lämna anbud på leverans och montage av trägärdesgård. Arbetet ska utföras under sommaren 2022 med färdigställande senast sista september.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).