Alla aktuella anläggningsprojekt i Enköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Enköping
Möjlig option om 1 eller 2 år. Väglängd ca 860 km.
Mark och anläggningsarbeten inom Enköpings kommun, Fortifikationsverket
Avser i huvudsak mark och anläggningsarbeten för att anpassa fastighetens östra delar till en utökad verksamhet med ett säkrare skydd.
Nybyggnad av pumpstation i Enköping
Enköpings kommun planerar att bygga en ny avloppspumpstation (APS) som ersätter befintlig APS sydöst om Lillkyrka samhälle.
Nybyggnad av lokalgata i Enköping
SVEAB anlägger Stenvreten 8:3, en ny lokalgata i Enköping och arbetet förväntas pågå till slutet av 2024. Arbetet innefattar dagvattenledning, belysning och förläggning av tomrör. Projektet är en del av SVEABs ramavtal med Enköpings Kommun.
Anläggande av VA-ledningar i Enköping
Objektet avser anläggande av nya vattenledningar samt nya spillvattenledningar i befintlig väg med serviser. Det ingår även tillhörande brunnar, ventiler, anslutningar, kopplingar, provning mm.
Ombyggnad av Skolparken i Enköping
Bygglov för nybyggnad av mindre lekhus och renovering av Skolparken.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).