Alla aktuella anläggningsprojekt i Enköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av logistikcentral i Enköping
Nybyggnad av logistikcentral. 50 000 kvadratmeter stor solcellsanläggning.
Nybyggnad av gata, korsning och va-ledning mm i Enköping
Objektet avser anläggande av nya gator, gång- och cykelbanor och parkmark i nytt bostadsområde Storskogen i Enköping. Byggnationen omfattar cirka 1300 m kvartersgata och cirka 1580m gång- och cykelbana. I projektet ingår även förläggning av fjärrvärme, VA- och belysningsanläggningar samt förläggning av tomrör och kopplingsskåp/brunnar för el, tele och opto inklusive proppning av tomrör. Ombyggnation av Bredsandsvägen vid infarten till bostadsområdet ingår också i projektet
Byte av askhanteringssystem vid kraftverkspanna i Enköping
Kraftverkspannan i Enköping är en skakrostpanna från Burmeister & Wain på ca 80 MWth. Pannan byggdes 1994 för eldning med skogsflis men sedan 2012 använder ENA returträflis (RT-flis) som huvudbränsle i pannans bränslemix. Upphandlingen avser ny bottenaskhantering.
Nybyggnad av körplan vid Gilberget, Enköping
Fortifikationsverket utökar övningsområdet med en ny körplan för tunga fordon. Syftet är att körplanen ska kunna nyttjas till övningsverksamhet. Körytan ska vara plan och dränerad samt klara minst 11,5 och helst 20 tons axeltryck. Storleken på den planerade körplanen är 30330 m2 och den ska utföras med grusöverbyggnad.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).